Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичногоСторінка6/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Вимоги до уроку читання
Готовність учнів до сприйняття матеріалу.

Час відведений на роботу з текстом (25 - 30 хв – 2 -4 класи, 20 – 25 хв – 1-й клас).

Оптимальність змісту інформації (глибина, логічність, дохідливість).

Обладнання наочними посібниками, ТЗН, їх раціональне використання.

Заохочення учнів до активної розумової діяльності, самостійності, творчості.

Організація багато читання (цілеспрямованість та доцільність питань для перечитування тексту).

Диференційованість завдань під час роботи з текстом.

Розвиток мовлення та словникова робота. Формування загально мовленнєвих умінь і навичок.

Формування в учнів навички свідомого, правильного, виразного читання вголос.

Розвиток уміння розповідати, аналізувати, складати план, характеризувати персонажів.

Формування навичок культури спілкування, відстоювання власної думки під час обговорення твору.

Розвиток читацьких інтересів учнів.

Використання творчих новацій у доборі матеріалу, у методах, засобах і прийомах навчання.

Система обліку й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Виховна спрямованість уроку.

Контроль за виконанням домашнього завдання, його відповідність вимогам програми.

Відповідність рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам.

Сучасність організаційних форм, методів і прийомів.

Психологічна готовність учителя й учнів до спільного пошуку нових знань.
Конструювання уроку читання

(Методичні рекомендації)

Хід урокуІ. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

  1. Роз’яснення вчителем практичного значення теми, що буде вивчатися.

  2. Створення емоційності уроку.

  3. Робота в парах.

  4. Бесіда.

  5. Чистомовка.

  6. Скоромовка.

  7. Гра.

  8. Робота над загадками.

  9. Самостійне читання.

  10. Робота за таблицею Шульте. ( Використовується з метою визначення темпу сприймання і визначення обсягу уваги. Метод Шульте – відшукування чисел від 1 до 25 у зростаючому порядку по таблиці, в якій вони розміщені. Готується 2-3 таблиці.)


21

12

7

1

20

6

15

17

3

18

19

4

8

25

13

24

2

22

10

5

9

14

8

25

13


14

18

7

24

21

22

1

10

9

6

16

5

8

20

11

23

2

25

3

15

19

13

17

12

4


  1. Створення проблемної ситуації.

ІV. Перевірка домашнього завдання.

 1. Виразне читання віршів.

 2. Робота над прислів'ями.

 3. Фронтальне опитування.

 4. Індивідуальне усне опитування.

 5. Читання підготовлених удома повідомлень.

 6. Підбиття підсумків перевірки домашнього завдання.

 7. Вибіркове читання.

 8. Виразне читання напам’ять.

 9. Бесіда про прочитані книги.

 10. Гра.

 11. Конкурс.

 12. Читання учнями улюбленої дитячої книги.

 13. Робота над розвитком оптимального читання.

 14. Бесіда.

 15. Робота з наочним матеріалом.

V. Повідомлення теми й завдань уроку.

VІ. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу / Осмислення і творче застосування набутих знань.

 1. Установка на увагу.

 2. Робота з підручником.

 3. Бесіда.

 4. Використання художньої літератури, співзвучної з досліджуваною темою.

 5. Вибіркове читання.

6. Оповідання вчителя з елементами бесіди.

7. Лексична бесіда. Словникова робота.

8. Читання уривка.

9. Самостійне читання.

10. Заслуховування повідомлення, підготовленого учнем.

11. Ознайомлення з картиною.

12. Читання учнями підготовленого повідомлення.

13. Робота над загадкою.

14. Підготовка до виразного читання.

15. Перевірка виразного читання твору учнями.

16. Розповідь вчителя.

17. Робота з ілюстрацією.

18. Виразне читання.

19. Комбіноване читвння.

20. Ознайомлення з порадами.

21.Робота над текстом статті.

22. Читання пошепки.

23. Колективна творча робота.

24. Коментоване читання.

25. Повідомлення вчителя.

26. Слухання й складання діалогу.

27. Складання учнями оповідання.

28. Виконання учнями пісні, частівок.

29. Робота з картками.

30. Аудіювання.

Фізкультхвилинка.

VІІ. Узагальнення й систематизація знань.

VІІІ. Перевірка, корекція та оцінювання знань і умінь учнів.

1.Бесіда.

2.Читання «ланцюжком».

3. Монологічні висловлювання.

4. Робота з малюнком.

5. Робота з динамічними наочноми посібниками (блискавка).

6. Робота над прислів'ями.

7. Виразне читання.

8. Конкурсне читання.

9. Робота над загадкою.

10. Творче завдання.

11. Вибіркове читання.

12. Розповідь учителя про письменника.

13. Читання в особах.

14. Словесне малювання.

15. Інсценування.ІX. Підбиття підсумків навчальної діяльності. (Рефлексія).

1. Бесіда  1. Аудіювання.

  2. Тестування.

  3. Щоденні вимірювання швидкості читання.

  4. Оцінювання учнів.

X. Повідомлення домашнього завдання.
Види роботи над текстом
Читання тексту вголос.

Напівголосне читання.

Мовчазне читання.

Читання «дощиком» (напівголосне читання упродовж кількох хвилин усім класом).

Вибіркове читання.

Вибіркове читання за малюнками.

Вибіркове читання за питаннями.

Читання в особах.

Читання «ланцюжком».

Читання у парі.

Читання на швидкість.

Читання на знаходження певних слів, назв, розділових знаків.

Читання комбіноване (вчитель – учні).

Хорове (групове) читання певного уривку.

Читання «буксиром» 9учитель або добре підготовлений учень читає текст в уповільненому темпі, а діти напівголосно прочитують за ним, темп читання поступово пришвидшується).

Читання на одній ноті.

Чергування голосного і мовчазного читання.

Читання із зміною темпу.

Читання – «гудіння» (напівголосне у різному темпі).

Інтонаційне читання.

Читання виду «пташиний базар».

Словникова робота.

Дати повні відповіді на питання до тексту, зачитати їх.

Доповнення тексту розповіддю.

Скласти кінцівку до даного початку.

Скласти початок розповіді за даною кінцівкою.

Складання плану до тексту.

Поділ тексту на частини і підбір заголовків.

Складання плану до окремих частин тексту.
Українська мова
Вимоги до уроку української мови
Обладнання уроку, раціональна організація робочого місця вчителя й учнів.

Оптимальність змісту інформації ( глибина, логічність, дохідливість).

Організація роботи над мовними явищами ( звуко-буквений аналіз слів, вимова, виправляння у написанні, робота над словом і його значенням).

Свідомість засвоєння правил граматики й правопису.

Уміння учнів оперувати знаннями, логічно висловлювати думку в усній і письмовій формі.

Раціональність використання завдань підручника.

Сформованість в учнів навичок самостійної роботи, користування джерелами інформації.

Проведення лексичної роботи (багатозначність слів, добір синонімів, антонімів, логічні вправи).

Розвиток каліграфічних умінь учнів.

Культура мовлення учнів.

Дотримання єдиного орфографічного режиму.

Активізація розумової діяльності учнів.

Врахування принципів диференціації та індивідуалізації.

Реалізація триєдиної мети уроку.

Формування загально навчальних умінь і навичок.

Виховна спрямованість уроку.

Характер і обсяг домашнього завдання, готовність учнів до його виконання.

Відповідність рівня сформованості знань, умінь і навичок програмовим вимогам.

Відповідність структури уроку його типу та меті.

Форми навчання, їх доречність.

Раціональність розподілу й використання навчального часу.

Педагогіка співробітництва, співдружності вчителя й учнів.

Педагогічно виправданий контроль та облік знань, умінь і навичок. Об’єктивність оцінювання.
Вимоги до письмових робіт з мови.
У 1 – 2 класів і 3-х класів ( Ісеместр ) учні пишуть у зошитах у дві лінії з контрольними похилими. У ІІ семестрі краще підготовлені учні поступово переходять на письмо в одну лінію. Повний перехід усього класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу або в І семестрі 4 класу.


Переказ: вибірково, дослівно, стисло.


Клас

Усний переказ

Письмовий переказ

І семестр

ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

2

3

70 – 75 сл.
60 – 65 сл.

70 – 75 сл.

4

80 – 90 сл.
80 – 95 сл.

90 – 100 сл.

Твір

3 клас:

а) розповідь за малюнком, опорними словами, елементами опису;

б) опис найпростіших явищ, предметів за зразком та поданим планом;

в) міркування за початком і опорними словосполученнями.4 клас:

а) розповідь за опорними словами і картинками;

б) за аналогією з прочитаним;

в) за епізодом кінофільму;

г) за сценами дитячого спектаклю;

д) вводять елементи опису;

е) порівняльні наукові описи за опорними словами;

є) порівняльні художні описи за опорними словами;

ж) міркування за початком.

2 клас – близько 40 слів;

3 клас – близько 60 слів;

4 клас – 60 – 80 слів.Діалог

Клас

Кількість реплік

1

2 – 3 репліки

2

3 – 4 репліки на двох учасників діалогу без урахування формул етикету

3

4 – 5 реплік на двох учасників діалогу без урахування формул етикету

4

5 – 6 реплік на двох учасників діалогу бех урахування формул етикету


Швидкість письма


Клас

Кількість знаків за хвилину

2

До 20

3

20 - 25

4

25 - 30


Обсяг текстів для контрольних робіт (диктанти)


Клас

Кількість слів на кінець семестру

І семемтр

ІІ семестр

3

45 - 50

55 – 60

4

60 - 65

70 - 75


Конструювання уроку української мови

(Методичні рекомендації)

Хід урокуІ. Організація класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Каліграфічна хвилинка.

 2. Складання слова.

 3. Бесіда.

 4. Мовна розминка.

 5. Робота над словниковими словами.

 6. Гра.

 7. Різні види диктантів.

 8. Робота з деформованим текстом.

 9. Перевірка домашнього завдання.

 10. Розгадування ребуса.

 11. Робота над загадками.

 12. Робота в парах.

 13. Звуковий аналіз слова.

 14. Підбір слів.

 15. Слово вчителя.

 16. Складання речень.

 17. Письмо з пам’яті.

ІV. Повідомлення теми й мети уроку.

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу / Осмислення й застосування вивченого матеріалу.

1. Визначення значення слова.

2. Читання вірша.

3. Гра.


4. Списування із завданням репродуктивного характеру.

5. Робота з підручником.

6. Читання правила і його практичне застосування.

7. Диктант.

8. Робота з таблицею.

9. Робота над загадкою.

10. Порівняльний аналіз.

11. Складання слів зі складів.Фізкультхвилинка.

VІ. Узагальнення й закріплення, систематизація знань.

 1. Робота зі словами та їх схемами.

 2. Вибіркове списування.

 3. Робота в парах із картками.

 4. Робота над віршем.

 5. Робота з підручником.

 6. Читання вправи.

 7. Перевірочна робота на картках.

 8. Списування з творчим завданням.

 9. Лексична робота.

 10. Самостійна робота.

 11. Робота зі словником.

VІІ. Підбиття підсумків навчальної діяльності. (Рефлексія)

 1. Бесіда.

 2. Проблемне питання (якщо учні відповіли на нього, то урок пройшов на «відмінно»).

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання.
Математика
Вимоги до уроку математики


 1. Обладнання уроку, раціональна організація робочого місця вчителя й учнів.

 2. Заохочення учнів до активної розумової діяльності, творчості ( створення проблемних ситуацій).

 3. Формування в учнів свідомих, міцних обчислювальних навичок..

 4. Робота із засвоєння математичної термінології.

 5. Робота із засвоєння взаємозв’язку компонентів та результатів дій.

 6. Формування вміння розв’язувати задачі (аналіз).

 7. Організація творчої роботи над задачами.

 8. Зворотний зв’язок між учителем і учнем.

 9. Характер і обсяг домашнього завдання, готовність учнів до його виконання.

 10. Відповідність рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам.

 11. Врахування принципів диференціації та індивідуалізації.

 12. Науковість і доступність у викладанні математики.

 13. Формування загально навчальних умінь і навичок.

 14. Відповідність структури уроку його типу та меті.

 15. Форми навчання (індивідуальна, парна, групова), їх доречність.

 16. Раціональність розподілу й використання навчального часу.

 17. Раціональне використання впра підручника.

 18. Використання демонстраційних та індивідуальних наочних посібників.

 19. Педагогіка співробітництва, співдружності і співтворчості вчителя й учнів.

 20. Педагогічно виправданий контроль та облік знань, умінь і навичок. Об’єктивність оцінювання.


Вимоги до письмових робіт з математики
У 1 – 4 класах пропонується писати цифри висотою в одну клітинку, у 1 – 2 класах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3 – 4 класах – 2/3 клітинки. Великі літери в усіх класах пишуть заввишки в півтори клітинки.

Для полегшення пошуків способів розв’язання задачі пропонується записувати текст задачі коротко, використовуючи різноманітні форми% малюнок, схему, таблицю, графічні умовні позначення, орієнтуючись на істотні опорні слова тексту.

Розв’язування задачі записувати з поясненням. Повну відповідь записувати , починаючи з 3 класу.
Творча робота над задачами
У процесі навчання в школі удосконалюється здатність школярів формулювати думки і робити висновки. Уміння міркувати, обгрунтовувати, доводити те або інше положення більш-менш упевнено і правильно теж приходить поступово і в результаті спеціальної організації навчальної діяльності. Розвиток мислення, вдосконалення розумових операцій, здатності розмірковувати залежить від методів навчання. Уміння логічно мислити, робити висновки без наочної опори, зіставляти твердження за певними правилами – необхідна умова успішного засвоєння навчального матеріалу. Широкі можливості в цьому плані дає розв’язування задач. Основна робота з розвитку мислення повинна здійснюватись одночасно з роботою над задачею. Отже, в будь-якій задачі закладені великі можливості для розвитку логічного мислення. На практиці учні часто ознайомлюються із задачею і разом з учителем аналізують і розв’язують її. Але чи оримується з такої роботи максимум користі? Ні. Найбільшого ефекту можна досягти за умови використання різних форм творчої роботи над задачами.
Творча робота над задачами певного типу


 1. Робота з невизначеними та переозначеними задачами:

 • доповнення неповної задачі необхідними числовими даними;

 • доповнення необхідної задачі необхідними зв’язками;

 • розв’язування задач із зайвими даними.

 1. Самостійне складання задач учнями:

 • складання задач на основі спостережень за предметами, що оточують дітей, та їхніх практичних дій;

 • складання задач на вказані дії;

 • складання задач за розв’язанням;

 • складання задач певного типу;

 • складання задач за числовими даними;

 • складання обернених задач.


Творча робота над конкретною задачею

 1. Зміни задач,що не змінюють їх структури:

 • зміна числових даних;

 • зміна плорядку слідкування чисел;

 • зміна місця запитання;

 • зміна формулювання задачі;

 • зміна сюжету задачі.

 1. Зміни елементів задачі,які змінюють її структуру:

 • зміна запитання;

 • зміна деяких зв’язків в умові задачі;

 • розширення задач.Конструювання уроку математики

(Методичні рекомендації)

Хід уроку

Характерною особливістю уроку математики є те, що робота над задачею, числовим виразом, рівнянням, геометричним матеріалом проводиться на всіх етапах уроку, але зміст такої роботи залежить від мети і типу уроку.

Хід урокуІ. Організація класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Повідомлення теми уроку.

V. Контроль, корекція й закріплення знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Усне опитування .

3. Бесіда.

4. Гра.

5. Індивідуальна робота.

6. Фронтальне опитування.

7. Додаткове завдання.

8. Завдання з логічним навантаженням.

9. Математичний диктант.

10. Заповнення блок-схем.

11. Тестування.

12. Робота над задачею.

13. Розв'язування завдань-віршів.

14. Робота з різними одиницями вимірювання.

15. Тест-контроль.

16. Математичний ланцюжок.

17. Змагання.

18. Графічний диктант.

19. Тренінг ( приклад: заповнення таблиці за адресою).VІ. Сприйняття й осмислення нового матеріалу / Застосування учнями здобутих знань і дій у стандартних умовах / Творче перенесення знань, умінь і навичок у нові умови.

 1. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

 2. Повідомлення вчителя.

 3. Пояснення нового матеріалу.

 4. Первинне закріплення.

 5. Робота з підручником.

 6. Виконання завдань з коментуванням.

 7. Завдання на увагу.

 8. Самостійне вивчення теми уроку.

 9. Читання правила і його практичне застосування.

 10. Створення проблемної ситуації.

 11. Складання таблиці, схеми.

 12. Складання числових виразів.

 13. Робота над задачею.

 14. Практична робота.

 15. Читання й знаходження значень числових виразів.

 16. Знаходження значення виразу різними способами.

 17. Розв’язування прикладів ланцюжком.

 18. Розв’язування кругових прикладів.

 19. Порівняння чисел і числових виразів.

 20. Усна лічба.

 21. Геометричний матеріал.

 22. Завдання на кмітливість.

Фізкультхвилинка.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка