Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичногоСторінка2/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.41 Mb.
#10702
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

Соціальний паспорт класу

Кількість учнів _________.

Дівчаток _______ .

Хлопчиків ______.

Повних сімей _____ .

Неповних сімей ______.


Неблагонадійних сімей _________.
П. І. Б.

ПричиниБагатодітних сімей ______.


П. І. Б. батьків

Діти

Заклад
Сімей загиблих працівників УВС __________.

Дітей під опікою _________.
П. І. Б. дитини

П. І. Б. опікунівНапівсиріт ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Матерів – одиначок

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Батьків – одинаків

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сімей чорнобильців

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внутрішньошкільний облік

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


П. І. Б. дитини

ПричинаОблік у службі справ неповнолітніх

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
П. І. Б. дитини

Причина
Дітей-інвалідів ___________ .П. І. Б. дитини

ДіагнозДітей з хронічними захворюваннями _____________________.


П. І. Б. дитини

ДіагнозВіруючі __________________________________________________________________


Характеристика

про рівень розвитку та результати оволодіння

усіма компонентами навчальної діяльності

учня ________________________________________ 1-го класу

загальноосвітнього навчального закладу №_______

смт Катеринопіль


 1. Стан здоров’я ( група, діагноз), вік, Фізичний розвиток. Динаміка: зір, слух, опорно-рухова система, вади мовлення.

 2. Ставлення до навчання ( позитивнее, задовільне, індиферентне).

 3. Особливості психічної адаптації (повна, виражена, помірна, початкова, відсутня).

 4. Загальний рівень готовності до подальшого навчання ( мотиваційна, інтелектуальна, особистісна, фізична).

 5. Особливості пізнавальної сфери:

- увага – довільна, мимовільна; властивості уваги: зосередженість (спостережливість та якість), стійкість, обсяг, розподілення, переключення;

- пам'ять (образана, словесно-логічна, моторна, емоційна), короткочасна та довготривала;

мислення (художній тип – логічний тип; наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне); властивості: самостійність, широта, гнучкість, швидкість, критичність);

- уява;


- працездатність;

- дрібна моторика.

6. Інтереси, нахили (пізнавальні) до розумової, практичної, художньої діяльності, спілкування з дітьми.

7. Індивідуально-психологічні особливості:

типтемпераменту(холеричний,сангвінічний,флегматичний, меланхолічний);

характер (цілісний, повний протиріч):

темп роботи – швидкий, середній, повільний;

якість роботи – хороша, задовільна, незадовільна;

реакція на зовнішні подразники – збуджена, урівноважена, повільна;

включення в роботу та перехід до іншого виду діяльності – швидкий, повільний;

риси характеру:

ставлення до речей (бережливий – не бережливий, охайний –


неохайний);

ставлення до людей (альтруїст –егоїст, принциповий непринциповий,

щедрий – скупий, стриманий – нестриманий тощо);

рівень самооцінки (об’єктивна, завищена, занижена);

ставлення до власних успіхів та невдач;

ставлення до праці і навчання (відповідальний – безвідповідальний,

працелюбний – лінивий тощо);

цінності;

страхи.

8. Емоційно-вольова сфера (наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, нерішучість).Типові випадки відхилень у поведінці. Позиція в колективі: формальний – неформальний лідер, популярний, малопопулярний, ізольований, відторгнутий.

9. Рівень вихованості.

10.Чіткість виховання інструкції дорослого. Реакція на надання допомоги.Компоненти навчальної діяльності визначаються відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України «Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
Методичні рекомендації молодому вчителю щодо узагальнення досвіду


 1. Уважно стежите за науково-методичною літературою, ведіть бібліографію літератури з питання, що цікавить Вас.

 2. Зберігайте і накопичуйте матеріали, що відображають досвід Вашої роботи: плани, конспекти, дидактичні посібники, питання учнів, відповіді, свої спостереження, за духовним розвитком школярів. Відзначайте при цьому Ваші сумніви, невдачі.

 3. Обираючи тему для узагальнення досвіду, постарайтеся врахувати успіхи і недоліки у вашій роботі і ваших товаришів. Доцільно узяти тему, яку Ви вважаєте найбільш важливою і потрібною, і постарайтеся її оформити як можна точніше, конкретніше.

 4. Визначте форму узагальнення. Це може бути доповідь, стаття. Але можна узагальнити досвід і по іншому. Наприклад, привести систему Ваші методичні матеріали (плани, картки, схеми, види самостійних вправ учнів), супроводжуючи їх короткими роз’ясненнями.

 5. Складіть короткий план теми (3-4 основних питання), потім складіть по темі тези. Пригадайте і помістіть в плані факти, які будуть використані як підстава для Ваших висновків. Знову і знову уточнюйте план; вже в ньому має бути основна ідея і логіка викладу теми.

 6. Далі доповідь. Спочатку - чернетка. До межі скорочуйте введення, уникайте спільних фраз. Літературу використовуйте не для повторення вже сказанного, а для поглиблення і систематизації своїх спостережень і висновків.

 7. Оцінюйте практично свій досвід. Кажучи про успіхи, не забудьте розповісти про недоліки, труднощі, помилки. Головний критерій харошого досвіду – результати. Розповідь про досвід непереконлива і малоцікава, якщо в ній не показано, як зростають і розвиваються учні.

 8. Матеріал прагніть викладати коротко, просто, логічно, послідовно, уникаючи повторень.

 9. Працюючи над темою, радьтеся з колективом, зі своїми колегами, розповідайте їм про свої труднощі, сумніви. Так можуть з'явитися коштовні думки, потрібні факти.

 10. Підберіть і належним чином оформіть додатки (схеми, карти, таблиці, роботи учнів, списки літератури і так далі).

 11. Пам’ятайте, що, узагальнюючи педагогічний досвід, Ви виконуєте важливий суспільний обов’язок, сприяєте подальшому поліпшенню справи навчання і виховання дітей.


Виховна робота
Структура плану виховної роботи класного керівника


 1. Вступ.

 2. Основні виховні заходи.

 3. Індивідуальна виховна робота.

 4. Заходи щодо охорони здоров’я. Запобігання травматизму та нещасним випадкам з дітьми.

 5. Робота з батьками, громадськістю, трудовими колективами.План

виховної роботи

у … класі

на 20.. – 20.. н.р.
Аналіз виховної роботи у класі за 20.. – 20.. навчальний рік.

У минулому році мною були визначені цілі та завдання для дитячого колективу й для себе як класовода. У першу чергу запланувала організацію класного колективу, формування в учнів позитивного відношення один до одного. Проводила роботу з виховання пізнавальних інтересів у школярів. Також визначила завдання в таких аспектах виховання:

- зміцнення здоров’я учнів і виховання в них здорового способу життя;

- виховання поважного відношення до праці;

- створення дитячого колективу.

На мою думку, завдання виконані. Всі учні класу зацікавлені у навчанні. Фізичний розвиток відповідає віковим нормам. Особлива увага була спрямована на згуртування класного колективу. Для рішення поставлених завдань було проведено багато дитячих заходів: бесіди, ігри, святкові ранки, конкурси. Клас наш дружний, всі діти беруть активну участь у змаганнях і конкурсах.

Проводилась індивідуальна робота з окремими учнями, досліджувалась особистість учнів. Роботі з батьками приділялось багато уваги:

- батьківські збори різної тематики;

- індивідуальні бесіди.

Проте, й досі існують деякі протиріччя. Тому визначені завдання на наступний навчальний рік.

З метою покращення навчально-виховної роботи передбачаю такі цілі:

- забезпечити подальше згуртування і організацію дитячого колективу;

- озброїти учнів глибокими і міцними знаннями,формувати у них першооснови наукового світогляду;

- виховувати дружні відношення і стосунки з товаришами;формувати навички культурної поведінки;

- широко залучати батьків до навчально-виховної діяльності з дітьми;

- виховувати любов і повагу до праці, до людей різних професій, бережливе відношення до здобутків людської праці.


Виховну роботу планую на науково - правовій базі освітньої галузі, зокрема:

1.Декларації прав дитини;

2.Конституції України;

3.Законі України «Про освіту»;

4.Законі України «Про мови в Україні»;

5.Законі «Про загальну і середню освіту»

6.Конвенції про права дитини.
Характеристика
У класі навчається … учнів: … дівчаток і … хлопчиків. … учнів 200_р. народження,… учнів 200_р. народження.

Всі діти фізично розвинені, здорові, енергійні, рухливі, люблять брати участь у різних позаурочних заходах, з великим бажанням і відповідальністю виконують різні доручення. Регулярно відвідують школу,найчастіші пропуски бувають у зв’язку з хворобою.

У спілкуванні з учителями учні проявляють стриманість, порядність. Виховання дітей у сім’ї та школі впливає на характер дітей. Більшість учнів вимогливі до себе, готові прийти на допомогу один одному.

За період навчання виділилася група дисциплінованих, сильних і здібних учнів у навчанні. Це … ( прізвища дітей). Вони старанно, наполегливо відносяться до навчання. Але поряд з цими учнями є діти слабші: … ( прізвища дітей). Ці діти повільно сприймають і засвоюють навчальний матеріал, мають конкретне мислення, слабку короткочасну пам’ять, нестійку увагу, працюють з допомогою вчителя, рідше за зразком або алгоритмом.

Потребують додаткової індивідуальної підтримки вчителя в тісному контакті з батьками: … ( прізвища дітей)

Більшість дітей ставиться до навчання відповідально.


«Наші доручення»

Прізвище, ім’я учня

Доручення
Інтереси і захоплення


Прізвище, ім’я учня

Гурток

Секція

Дні тижня

Час

Примітки
Робота з батьками

1.Продовжувати підтримувати тісний зв'язок з батьківським комітетом.

2. Провести батьківські збори на різну тематику.

3. Продовжувати відвідувати учнів дома, проводити індивідуальні бесіди про успіхи дитини в навчанні.

4. Залучати батьків до організації та проведення дитячих свят, екскурсій.

5. Організувати батьків до участі в ремонті класу, школи.
Вересень 1. Батьківські збори на тему:…

 2. Індивідуальна робота з батьками учнів…

Жовтень 1. Виступ батьків учня на виховній годині.

 2. Підготовка і проведення екскурсії на підприємство/до Києва.

Листопад


Грудень 1. Відвідування родин учнів.

 2. Підготовка і проведення Новорічного свята.

Січень


Лютий


Березень


Квітень


Травень
Соціальний паспорт … класуКлас

За списком

Сироти та позбавлені батьківських прав

Під опікою

Неповні сім’ї

Багатодітні сім’ї

Учні з «кризових» сімей

Учні з малозабезпечених сімей

Схильні до правопорушень

Знаходяться на обліку в КМСД

«Група ризику»

Діти - інваліди

Не мають статусу потерпілого від ЧАЕС

Індивідуальне навчання

Підготовча група

Спеціальна медична група


Банк даних дітей з багатодітних сімей

класуПризвіще, ім’я, по-батькові

Дата народження

Домашня

адреса


Відомості про батьків

Кількість

Відомості про батьківПІБ

матері або батькаРік народження

Місце роботи,посада

Робочий і домашній телефон

Житло-побутові умови

Члени батьківського комітетуЦіннісне ставлення до себе
Виховні досягнення:

*допомогти усвідомити учням цінність власного життя і збереження здоров’я;

*навчити розпізнавати прекрасне у собі,основ самооцінки, самоконтролю, саморегуляції,самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

*надати знання про ведення здорового способу життя.Дата

Зміст

1.
«Що потрібно знати про свій характер»

2.3.4.5.
Ціннісне ставлення до сім’ї, людини, людей
Виховні досягнення:

*передбачаю сформувати основи національних та загальнолюдських цінностей;

*уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, мирних розв’язань конфліктів;

*здатність враховувати думку інших людей;

*адекватно оцінювати власні вчинки й вчинки інших людей.

Дата

Зміст

1.2.3.4.5.
«Шануй батька і неньку»


Ціннісне ставлення до праці
Виховні досягнення:

*формувати поняття та уявлень про важливість праці у житті людини;

*формувати вміння і навички самообслуговуючої праці;

*почуття відповідальності, вимогливості до себе, старанності;

*виховувати повагу до людей праці.
Дата

Зміст

1.2.
«Землю сонце прикрашає, а людину праця»

3.

Ціннісне ставлення до природи
Виховні досягнення:

*формувати поняття та уявлення про довкілля;

*усвідомлення краси природи, як унікального явища та її функцій в житті людини;

*необхідність гармонійного спілкування людини та природи, відповідального ставлення до неї.Дата

Зміст

1.2.
«Екологічна стежка в різні пори року»

3.4.5.
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Виховні досягнення:

*формувати естетичні почуття,уявлення, знання про прекрасне в житті і мистецтві;

*основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

*вміння відчувати та розуміти художні образи;

*навичок виконувати творчі завдання.

Дата

Зміст

1.2.
«Краса природи в творах образотворчого мистецтва»

3.4.5.
«Музичний фольклор рідного краю.»


Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виховні досягнення:

*Формувати основні поняття про народ, націю, суспільство, державу;

* усвідомити приналежність до української держави і народу;

* шанувати історію і мову свого народу;

* виховувати почуття гордості і поваги до своїх батьків, знання культури свого народу.Дата

Зміст

1.2.
Бесіда «Символи моєї держави»

3.
Оформлення альбому «Мій рідний край»

4.5.6.
Індивідуально – виховна робота


1.

Зустріч з друзями «Мийдодира».

Бесіда про зовнішній вигляд учнів.
(прізвища учнів)

2.

Зустріч з медсестрою школи. Бесіда «Значення здоров’я для людини».


(прізвища учнів)

3.

Подорож до «Країни чарівних слів».Культура мовлення і спілкування учнів.


(прізвища учнів)

4.

Практичне заняття «Режим дня». «Вчимося та відпочиваємо».


(прізвища учнів)

5.

Вибір корисної для здоров’я їжі.


(прізвища учнів)

6.

Ігрові ситуації «Я вдома», «Один дома».


(прізвища учнів)

7.

Конкурс малюнків «Як ми навчилися берегти і зміцнювати своє здоров’я».


(прізвища учнів)

8.

Екскурсія «Ми – пішоходи».


(прізвища учнів)

9.

«День народження мого друга».Колективне виготовлення подарунків.


(прізвища учнів)

10.

Хвилинка – настанова. Правила поведінки в школі, в класі, на уроці, на перерві.


(прізвища учнів)

11.

Практичні заняття. «Чергуємо в класі, чергуємо в їдальні».


(прізвища учнів)

12.

Гра «Як навчитися вчитися», «Як стати справжнім школярем».


(прізвища учнів)Каталог: Inform -> Vidavnictvo
Inform -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
Inform -> Опыт преподавания информатики учителя Свистун И. В
Inform -> Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 року
Inform -> Візитка опорної школи з психолого педагогічного досвіду
Inform -> Динамика развития заочного отделения
Vidavnictvo -> Катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна Наступність
Inform -> Інформаційно-методичний центр Петрашівської зош І-ІІІ ступенів Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка
Inform -> Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
Inform -> Психосоматичні розлади та їх лікування Визначення психосоматичних розладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка