Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання напн україни сімейні цінності комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 – 9 класівСторінка5/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6


Навчальний матеріалп/п

К-сть год.

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Розділ 1. Юність   час подобатись (10 годин)

1.

1

Ще раз про любов. Дружба, захоплення, кохання, любов. Любовно-романтичні цінності. Романтичні цінності підліткового віку.

Практична робота. Усно-поетичний журнал.

Учень:

– розкриває сутність понять “дружба”, “захоплення”, “кохання”, “любов”;

– характеризує любовно-романтичні цінності;

– розкриває специфіку любовно-романтичних цінностей підліткового віку;

– уміє встановлювати конструктивні міжособистісні контакти у спільній діяльності.


2.

1

Любов і її розвиток. Закоханість, кохання, любов, розвиток любові. Духовне та фізичне в любові.

Практична робота. Дискусія на тему “Бути чи мати”.

Учень:

– розкриває сутність понять “закоханість”, “кохання”, “любов”, “розвиток любові”;

– усвідомлює важливість поєднання в любові духовного та фізичного;

– уміє вступати в дискусію і підтримувати обговорення запропонованих питань.3.

1

Про дружбу, симпатію, закоханість, кохання і … культуру поведінки закоханих. Дружба, симпатія, закоханість, кохання. Культура поведінки закоханих. Взаємини між друзями. Конфлікти і способи їх вирішення.

Практична робота. Інтерактивна лекція.

Учень:

– розкриває зміст понять “дружба”, “симпатія”, “закоханість”, “кохання”, “культура поведінки закоханих”;

– знає правила поведінки закоханих;

– характеризує взаємини між друзями;

– пояснює причини виникнення конфліктів і називає шляхи їх вирішення;

– уміє аналізувати стосунки, давати їм оцінку, з’ясовувати причини конфліктів та шляхи їх вирішення.4.

1

Мужність і жіночність. Поняття статі. Типові якості чоловіка. Типові якості жінки. Маскулінність. Фемінність. Ініціація. Статево-рольові еталони.

Практична робота. Діагностичні вправи визначення особистісних рис і статево-рольових стереотипів.

Учень:

– розкриває зміст понять “стать”, “маскулінність”, “фемінність”, “ініціація”;

– знає типові якості чоловіка та жінки;

– характеризує статево-рольові еталони чоловіка і жінки та форми їх адекватної реалізації;

– ідентифікує себе та інших з певною статтю.


5.

1

Вступаючи у світ дорослих взаємин (заняття з юнаками). Юнак. Чоловіча стать. Чоловіча гідність. Мужність і лицарство.

Практична робота. Бесіда з юнаками.

Учень:

– розкриває зміст понять “чоловіча гідність”, “мужність”, “лицарство”;

– усвідомлює себе особою чоловічої статі;

– володіє вміннями партнерського спілкування між хлопцями та дівчатами.6.

1

Вступаючи у світ дорослих взаємин (заняття з дівчатами). Дівчина. Жіноча стать. Дівоча гідність і жіночність. Материнство.

Практична робота. Бесіда з дівчатами.

Учень:

– розкриває зміст понять “дівоча гідність”, “жіночність”, “материнство”;

– усвідомлює себе особою жіночої статі;

– володіє вміннями партнерського спілкування між дівчатами і хлопцями.7.

1

Культура інтимних взаємин. Гармонія інтимних взаємин. Міжособистісні взаємини. Якості, необхідні для гармонії інтимних взаємин. Особиста гігієна. Гігієна статі.

Практична робота. Обговорення проблемних ситуацій: “Врятуватися від самотності”, “Втримати кохання”, “Як усі” тощо.

Учень:

– розкриває сутність інтимних взаємин;

– характеризує культуру інтимних взаємин як складову культури почуттів людини;

– називає якості, необхідні для гармонії інтимних взаємин;

– знає правила особистої гігієни та гігієни статі.


8.

1

Дошлюбні взаємини. Особливості психофізіологічного розвитку юнаків і дівчат. Дошлюбне залицяння. Взаємини між юнаками та дівчата. Майбутня сім’я. Ранні статеві взаємини та їх вплив на майбутнє сімейне життя.

Практична робота. Обговорення проблемних ситуацій “Дошлюбні взаємини”.

Учень:

– характеризує особливості дошлюбного залицяння та його функції;

– знає особливості психофізіологічного розвитку юнаків і дівчат;

– пояснює причини й можливі наслідки ранніх статевих взаємин та їх вплив на майбутнє сімейне життя;

– усвідомлює значимість уважного ставлення до кандидата на роль чоловіка або дружини;

– уміє спроектувати образ власної майбутньої сім’ї.9.

1

Ми обираємо, нас обирають. Культура сексуальних взаємин. Сексуальні ролі. Інтимний світ. Вікові особливості становлення сексуальних ролей та інтимного світу людини. Інтимний світ юнаків і дівчат.

Практична робота. Диспут на тему “Ми обираємо, нас обирають”.

Учень:

– пояснює сутність культури сексуальних взаємин;

– розкриває зміст понять “сексуальні ролі” й “інтимний світ”;

– характеризує вікові особливості становлення сексуальних ролей та інтимного світу людини;

– уміє аналізувати інтимний світ юнака та дівчини.


10.

1

Як сподобатися протилежній статі. Стать і сексуальність. Культура взаємин. Взаємини з однолітками протилежної статі. Статева роль та інтимний світ особистості.

Практична робота. Дискусія на тему “Як сподобатися протилежній статі”, рольова гра “Культура взаємин”.

Учень:

– розкриває зміст понять “стать”, “сексуальність”, “статева роль”, “культура взаємин”;

– пояснює особливості взаємин з однолітками протилежної статі;

– характеризує специфіку статевих ролей та інтимного світу особистості;

– володіє вміннями партнерського спілкування між дівчатами та хлопцями.


Розділ 2. Багатство взаємин: шлях у лабіринті.

Формула щасливого шлюбу (12 годин)

11.

1

Нормативно-правові та законодавчі акти про шлюб і сім’ю. Шлюб і сім’я. Законодавство України про шлюб і сім’ю. Ставлення держави до проблем сім’ї. Громадянська і соціальна відповідальність.

Практична робота. Дискусія “Громадянська і соціальна відповідальність”.

Учень:

– знає нормативно-правові та законодавчі акти про шлюб і сім’ю;

– розкриває зміст нормативно-юридичних вимог до створення сім’ї;

– пояснює сутність громадянської і соціальної відповідальності у шлюбі;

– володіє вміннями толерантного спілкування між дівчатами та хлопцям.


12.

1

Подружні стосунки від давнини до наших днів. Шлюб і сім’я. Моделі сім’ї. Цінності сім’ї. Шлюбно-сімейні взаємини.

Практична робота. Інтерактивна лекція “Подружні стосунки від давнини до наших днів”.

Учень:

– знає історію шлюбу та сім'ї;

– характеризує історичні моделі сім’ї, цінності сім’ї в різних культурах та релігіях;

– розкриває особливості сімейних традицій і шлюбно-сімейних взаємин в українській сім’ї;

– уміє виділити цінності різних моделей сім’ї та шлюбно-сімейних взаємин.


13.

1

Сучасна сім’я: склад, структура, функції. Шлюб і сім’я. Типи сімей. Сучасна українська сім’я. Структура та функції сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї.

Практична робота. Вправи з елементами тренінгу “Нестандартна ситуація”.

Учень:

– пояснює зміст понять “шлюб” та “сім’я”;

– знає і розкриває основні функції сім’ї, структуру та типи сімей;

– виділяє проблеми, що постають перед сучасною українською сім’єю;

– володіє вміннями аналізу різноманітних сімейних ситуацій.


14.

1

Природна система цінностей сім’ї. Сім’я. Сімейні цінності. Природна система цінностей сім’ї. Любов, свобода, чесність. Щаслива родина. Інтереси, потреби та можливості членів родини.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Природна система цінностей сім’ї”.

Учень:

– розкриває сутність поняття “сімейні цінності”;

– характеризує ціннісне підґрунтя щасливої сім’ї;

– пояснює значущість для створення щасливої сім’ї узгодження інтересів, потреб та можливостей кожного її члена;

– уміє співвідносити власні інтереси з потребами і можливостями інших.


15.

1

Чи потрібна людині сім’я? Людина. Особистість. Сім’янин. Якості сім’янина. Щаслива сім’я. Здоров’я, добробут, повага до іншого, саморозвиток і творча самореалізація в щасливій сім’ї.

Сім’я і суспільство. Значення щасливої сім’ї для розвитку людини та суспільства.Практична робота. Дискусія на тему “Чи потрібна людині сім’я?”.

Учень:

– пояснює сутність і значення щасливої сім’ї для розвитку людини та суспільства;

– розкриває значення здоров’я, добробуту, поваги до іншого, саморозвитку та творчої самореалізації в щасливій сім’ї;

– називає якості, необхідні майбутньому сім’янину;

– має уявлення про власну майбутню сім’ю;

– уміє виділити в собі якості майбутнього сім’янина.16.

1

Громадянський та офіційний шлюб: переваги і недоліки. Сім’я та шлюб. Законодавство України про шлюб і сім’ю. Офіційний шлюб. Громадянський шлюб. Гендерні орієнтації молоді на шлюб і сім’ю.

Практична робота. Дискусія “Громадянський та офіційний шлюб: переваги і недоліки”.

Учень:

– знає законодавство України про шлюб і сім’ю;

– розрізняє особливості офіційного та громадянського шлюбу;

– характеризує гендерні орієнтації молоді на шлюб і сім’ю;

– уміє виділити переваги та недоліки офіційного та громадянського шлюбів.


17.

1

Готовність до шлюбу. Складові готовності до шлюбу та сімейного життя. Фактори готовності до шлюбу. Мотиви вступу у шлюб.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Мотиви вступу у шлюб юнаків і дівчат”.

Учень:

– розкриває зміст понять “готовність до шлюбу” та “готовність до сімейного життя”;

– називає та характеризує складові готовності особистості до шлюбу та сімейного життя;

– виділяє фактори готовності до шлюбу та сімейного життя;

– уміє виділити й пояснити основні мотиви рішення вступу у шлюб юнаків і дівчат.


18.

1

Планування сімї. Подружжя. Доцільні вікові співвідношення подружжя. Сексуальність. Контрацепція.

Практична робота. Дискусія “Якщо ти щасливий, то ти зробиш щасливими й інших. Щасливий може бачити тільки щасливих навколо себе”.

Учень:

– розкриває сутність понять “подружжя”, “сексуальність”, “планування сім’ї”;

– знає засоби контрацепції;

– характеризує доцільні вікові співвідношення подружжя;

– уміє виділити та пояснити доцільні вікові співвідношення подружжя.


19.

1

Здоров’я подружжя як умова народження здорової дитини. Сім’я, подружжя, дитина. Репродуктивна функція сім’ї. Репродуктивне здоров’я. Значення здоров’я батьків для народження та розвитку дитини. Шкідливі звички. Відповідальне ставлення до здоров’я.

Практична робот. Бесіда “Репродуктивне здоров’я батьків”, “Шкідливі звички”.

Учень:

– пояснює значення здоров’я батьків для народження та розвитку дитини;

– розкриває зміст понять “репродуктивна функція сім’ї”, “репродуктивне здоров’я”, “відповідальне батьківство”, “шкідливі звички”;

– характеризує фактори народження подружжям здорової дитини;

– усвідомлює значення відповідального ставлення до власного здоров’я як умови народження в майбутньому здорової дитини.


20.

1

Образ батька, матері, чоловіка, жінки, дитини в сімї. Рольова структура сім’ї. Сімейні ролі. Рівність у сім’ї: ми різні, але рівні. Ідентифікація себе з майбутньою сімейною роллю.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Ідентифікації себе з майбутньою сімейною роллю”.

Учень:

– пояснює сутнісні характеристики сімейних ролей;

– розкриває рольову структуру сім’ї;

– характеризує рівність у сім’ї як умову її щасливого розвитку;

– усвідомлює необхідність і важливість ідентифікації себе з майбутньою сімейною роллю;

– вміє ідентифікувати себе з майбутньою сімейною роллю.21.

1

Складові сімейного добробуту. Сімейний добробут. Умови сімейного добробуту. Матеріальні та духовні потреби подружжя. Сімейний бюджет. Сімейне дозвілля. Планування сімейного бюджету.

Практична робота. Групова дискусія “Матеріальні та духовні потреби подружжя”.

Учень:

– розкриває значущість у створенні щасливої сім’ї гармонійного поєднання матеріальних і духовних потреб подружжя;

– розкриває умови сімейного добробуту;

– уміє складати сімейний бюджет та планувати сімейне дозвілля на основі поєднання матеріальних і духовних потреб членів родини.22.

1

Розвиток сім’ї: любов, взаємна підтримка і згуртованість. Фактори стабільності сім’ї. Міжособистісні взаємини в сім’ї. Розвиток сім’ї.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Парадоксальні висловлювання”.

Учень:

– характеризує міжособистісні взаємини в сім’ї, які ґрунтуються на любові та взаємопідтримці;

– розкриває сутність сімейної згуртованості;

– пояснює значення любові, взаємної підтримки та згуртованості для розвитку сім’ї;

– уміє виділити фактори та сконструювати образ власної майбутньої сім’ї.


Розділ 3. Родинознавство. Роль сім’ї у вихованні дітей (11 годин)

23.

1

Родовід і родинознавство. Рід. Родина. Родовід. Родинні зв’язки. Типи родоводу. Родинознавство. “Родинне дерево”. Сім’я і родина: рівні взаємодії.

Практична робота. Обговорення “Родинного дерева” відомих особистостей.

Учень:

– розкриває зміст понять “рід”, “родина”, “родовід”, “родинні зв’язки”;

– називає рівні взаємодії сім’ї та родини;

– пояснює значущість і потребу людини в родинному єднанні;

– уміє складати “родинне дерево”.


24.

1

Виховання дітей у сімї, права дітей Сутність, специфіка та значущість сімейного виховання. Складові процесу сімейного виховання дітей. Сім’я і розвиток дитини. Права дитини.

Практична робота. Бесіда на тему “Дитина в сім’ї”.

Учень:

– розкриває сутність та специфіку сімейного виховання;

– пояснює значущість сім’ї у вихованні дітей;

– знає права дитини в сім’ї;

– уміє виділити складові процесу виховання дітей в сім’ї.


25.

1

Здоровий спосіб життя подружжя та його вплив на народження здорової дитини. Подружжя. Здоровий спосіб життя. Репродуктивне здоров’я. Здорова дитина. Репродуктивне здоров’я сучасної української молоді.

Практична робота. Інтерактивна лекція “Шкідливі звички”.

Учень:

– усвідомлює значення здорового способу життя подружжя для народження здорової дитини;

– розкриває специфіку здорового способу життя та його вплив на народження дитини;

– характеризую стан репродуктивного здоров’я сучасної української молоді;

– володіє навичками ведення здорового способу життя.


26.

1

Коли стати батьком? (заняття з юнаками). Готовність до шлюбу: фізична, соціальна та психологічна зрілість. Планування сім’ї. Батьківське щастя. Бажана дитина. Усвідомлене та відповідальне батьківство. Сімейна роль чоловіка.

Практична робота. Бесіда з юнаками “Коли стати батьком?”

Учень:

– розкриває зміст понять “відповідальне батьківство”, “батьківське щастя”;

– називає складові готовності юнака до шлюбу та майбутнього сімейного життя;

– знає основи відповідальної батьківської поведінки;

– пояснює необхідність планування сім’ї;

– ідентифікує себе з майбутньою сімейною роллю.27.

1

Коли стати матусею? (заняття з дівчатами). Готовність до шлюбу: фізична, соціальна та психологічна зрілість. Планування сім’ї. Материнство. Готовність до материнства. Материнська любов. Сімейна роль жінки.

Практична робота. Бесіда з дівчатами “Коли стати матусею?”

Учень:

– розкриває зміст понять “материнство”, “материнська любов”:

– називає складові готовності дівчини до шлюбу та майбутнього сімейного життя;

– характеризує особливості материнської любові;

– називає доцільні вікові межі народження дитини;

– пояснює необхідність планування сім’ї;

–ідентифікує себе з майбутньою сімейною роллю.


28.

1

Роль жінки, матері в сімї та суспільстві. Жінка і мати. Соціальна роль жінки та матері в сім’ї. Особливості соціальної ролі жінки, матері в сучасній сім’ї та українському суспільстві.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Роль жінки та матері в сім’ї та суспільстві”.

Учень:

– називає моральні якості жінки та матері;

– розкриває значення жінки та матері в сім’ї;

– пояснює особливості соціальної ролі жінки, матері в сучасній сім’ї та українському суспільстві;

– використовує знання про соціальну роль жінки та матері в сім’ї та суспільстві в спілкуванні з однолітками.


29.

1

Соціальна роль чоловіка в сімї. Чоловік і батько. Соціальна роль чоловіка та батька в сім’ї. Особливості соціальної ролі чоловіка та батька в сучасній сім’ї та українському суспільстві.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Роль чоловіка та батька в сім’ї та суспільстві”.

Учень:

– розкриває значення чоловіка та батька в сім’ї;

– називає моральні якості чоловіка та батька;

– пояснює особливості соціальної ролі чоловіка та батька в сучасній сім’ї та українському суспільстві;

– використовує знання про соціальну роль чоловіка та батька в сім’ї та суспільстві у спілкуванні з однолітками.


30.

1

Родина в житті дитини. Родина. Щаслива родина – щаслива дитина. Батьківський авторитет. Складові батьківського авторитету. Види батьківського авторитету. Авторитет любові.

Практична робота. Дискусія на тему “Дитина в сучасній родині”.

Учень:

– розкриває значення родини в житті дитини;

– знає складові батьківського авторитету;

– характеризує види батьківського авторитету;

– уміє визначити види ставлення батьків до дитини.


31.

1

Сімейне виховання. Моделі поведінки дорослих членів родини. Ставлення до дітей. Типові помилки сімейного виховання. Типи виховання дитини в сім’ї.

Практична робота. Інтерактивна лекція на тему “Ставлення дорослих членів родини до дитини”.

Учень:

– пояснює сутність і значення виховання дитини в сім’ї;

– характеризує різні моделі поведінки дорослих членів родини;

– називає типи виховання дитини в сім’ї залежно від ставлення до неї;

– розкриває типові помилки сімейного виховання.

– уміє визначити й охарактеризувати ставлення дорослих членів родини до дитини.32.

1

Сімейні традиції, їх вплив на формування характеру дитини. Дитина. Характер. Сімейні традиції. Сімейні реліквії. Сімейні традиції та виховання дитини. Любов і свобода у розвитку дитини.

Практична робота. Проект на тему “Мої сімейні традиції та реліквії”.

Учень:

– розкриває зміст понять “характер”, “сімейні традиції”, “сімейні реліквії”;

– пояснює вплив родинних традицій на виховання дитини;

– називає любов і свободу як умову гармонійного розвитку дитини;

– характеризує способи вироблення, упровадження і підтримки сімейних традицій;

– уміє систематизувати сімейні традиції та упорядкувати реліквії власної родини.33.

1

Сімейне дозвілля. Форми дозвіллєвої діяльності. Праця і відпочинок. Планування та організація дозвіллєвої діяльності.

Практична робота. Самостійна робота “Праця і відпочинок моєї родини”.

Учень:

– розкриває зміст поняття “сімейне дозвілля”;

– пояснює значення праці та відпочинку для життєдіяльності родини;

– називає форми дозвіллєвої діяльності сім’ї та види відпочинку;

– уміє планувати та організовувати власну дозвіллєву діяльність.


Розділ 4. Дестабілізуючі фактори сімейних взаємин (8 години)

34.

1

Конфлікт та його вплив на взаємини між партнерами. Сімейний конфлікт. Типи сімейних конфліктів. Моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. Причини виникнення конфліктів і способи їх вирішення.

Практична робота. Вправи з елементами тренінгу “Провокація”, “Ти-послання, Я-послання” тощо.

Учень:

– розкриває специфіку виникнення сімейних конфліктів,

– розрізняє типи конфліктів і моделі поведінки в конфліктних ситуаціях;

– пояснює вплив конфліктів на взаємини між партнерами;

– уміє визначити причини виникнення конфліктів та способи їх вирішення.


35.

1

Кризові етапи в сімейних взаєминах. Міжособистісні взаємини. Життєвий цикл розвитку сім’ї. Стадії життєвого циклу розвитку сім’ї. Гетерогенність і гетерохронність розвитку сім’ї.

Практична робота. Обговорення проблеми “Кризові етапи сімейних взаємин”, “Чи можливий безкризовий розвиток сім’ї” тощо.

Учень:

– розкриває зміст понять “міжособистісні взаємини”, “життєвий цикл сім’ї”, “кризовий етап сімейних взаємин”;

– характеризує життєві цикли розвитку сім’ї;

– пояснює особливості та специфіку окремих стадій розвитку сім’ї та сімейних взаємин;

– уміє виділити й охарактеризувати основні фактори кризових етапів розвитку сімейних взаємин.


36.

1

Міжособистісні конфлікти в сімї. Конфлікти в родині. Міжособистісні конфлікти подружжя. Конфліктна поведінка. Гендерні особливості конфліктів. Причини виникнення міжособистісних подружніх конфліктів і способи їх попередження та вирішення.

Практична робота. Заняття з елементами тренінгу “Міжособистісні конфлікти в сім’ї”, обговорення конфліктних ситуацій “Притча про дивовижну сім’ю” тощо.

Учень:

– характеризує специфіку міжособистісних конфліктів в родині та сім’ї;

– знає гендерні особливості виникнення і попередження міжособистісних сімейних конфліктів;

– називає причини виникнення міжособистісних подружніх конфліктів;

– уміє визначити причину міжособистісного сімейного конфлікту та способи й умови його попередження та усунення.


37.

2

Взаємні претензії. Гендерні ролі. Статево-рольова поведінка. Сексуальна поведінка. Статево-рольові претензії. Взаємини з однолітками протилежної статі.

Практична робота. Сюжетно-рольова гра “Взаємні претензії”, “Взаємини з однолітками протилежної статі” тощо.

Учень:

– пояснює специфіку гендерних ролей особистості та статево-рольової поведінки однолітків протилежної статі;

– характеризує особливості взаємин між людьми у ситуації статево-рольової поведінки;

– усвідомлює себе як особу певної статі;

– уміє налагодити адекватні взаємини з однолітками протилежної статі.


38.

1

Причини розлучень та розпаду молодих сімей. Внутрішньосімейні взаємини. Психологічний клімат у сім’ї. Згуртованість, доброзичлива вимогливість, почуття захищеності, емоційна задоволеність, гордість за належність до сім’ї, відповідальність. Розлучення та розпад сімей, їх наслідки для подружжя, дітей, суспільства.

Практична робота. Бесіда на тему “Психологічний клімат у сім’ї і розвиток гармонійних сімейних взаємин”, “Психологічний клімат у класі” тощо.

Учень:

– розкриває зміст понять “згуртованість”, “доброзичлива вимогливість”, “почуття захищеності”, “емоційна задоволеність”, гордість за належність до сім’ї”, “відповідальність”;

– характеризує сприятливий психологічний клімат у сім’ї як основу розвитку гармонійних сімейних взаємин,

– називає основні причини розлучень та розпаду молодих сімей, їх наслідки для подружжя, дітей, суспільства;

– уміє виділити складові сприятливого психологічного клімату.


39.

1

Коли розлучення необхідне. Гармонійні сімейні взаємини. Майбутнє подружнє життя. Сумісність членів родини. Сумісність подружжя. Розлучення: його причини та наслідки.

Практична робот. Дискусія на тему “Коли розлучення необхідне”.

Учень:

– називає види сумісності подружжя;

– характеризує причини та наслідки розлучення;

– розкриває способи збереження та умови розвитку сім’ї;

– уміє виділити й охарактеризувати фактори “сумісності” подружжя тощо.


40.

1

Довірливі взаємини. Сім’я. Типи сімейних взаємин. Довіра. Співпереживання і співчуття. Взаємна підтримка. Спілкування в сім’ї. Дружня взаємодія, близькість і привабливість.

Практична робота. Вправи та ігри комунікативного розвитку “Стати іншим”, “Жива скульптура” тощо.

Учень:

– усвідомлює роль спілкування в житті людини та життєдіяльності сім’ї;

– характеризує типи сімейних взаємин та ознаки ефективного спілкування;

– пояснює значення довіри і взаємної підтримки один до одного в сім’ї;

– уміє виявляти емпатію у спілкуванні, керувати своїми емоціями.


Розділ 5. Насильство в сім’ї (3 години)

41.

1

Види, форми, наслідки насильства в сім’ї. Ознаки застосування різних видів насильства в сім’ї. Правопорушення на побутовому ґрунті.

Практична робота. Бесіда “Насильство в сім’ї: причини та наслідки”.

Учень:

– розкриває зміст поняття “насильство в сім’ї”;

– характеризує види, форми, наслідки насильства в сім’ї;

– виділяє ознаки різних видів насильства в сім’ї;

– уміє виділити причини та пояснити наслідки насилля в сім’ї.


42.

2

Причини та характеристика неадекватного ставлення батьків до дитини. Види, форми, наслідки насильства в сім’ї над дитиною. Жорстоке ставлення до дітей. Правовий захист дітей, які пережили насильство.

Практична робота. Бесіда “Жорстоке ставлення до дітей: ознаки та наслідки”.

Учень:

– розкриває причини та наслідки неадекватного ставлення батьків до дитини;

– знає практичні аспекти захисту прав дітей, які пережили насильство;

– характеризує види, форми, наслідки насильства в сім’ї;

– уміє виділити ознаки та пояснити наслідки жорстокого ставлення до дітей у сім’ї.


Розділ 6. Самовиховання в сімейних взаєминах (4 години)

43.

1

Саморозвиток і самовизначення в сімейному житті. Цілі, ідеали, устремління та домагання сімейного життя. Образи “Я в сім’ї” та “Сім’я в мені”. Узгодження потреб і можливостей членів сім’ї. Трикутник сімейного життя: хочу, знаю та дію.

Практична робота. Виконання вправ “Чарівне люстерко”, “Мої сильні сторони”, “Уява про час”, “Відчуття часу” та ін.

– розкриває зміст понять “ціль”, “ідеал”, “устремління” та “домагання” сімейного життя;

– пояснює значення для розвитку сім’ї сформованих у її членів образів “Я в сім’ї” та “Сім’я в мені”;

– характеризує особливості трикутника сімейного життя: хочу, знаю та дію;

– уміє узгоджувати власні потреби та можливості з потребами та можливостями інших членів родини.44.

1

Сімейне самовизначення. Життєві цілі та цілі сімейного життя. Особистісні смисли. Якості особистості та риси характеру. Програма самовдосконалення

Практична робота. Вправи на визначення якостей особистості та рис характеру.

– розкриває зміст понять “життєва ціль”, “ціль сімейного життя” й “особистісний смисл”;

– називає якості особистості та риси характеру, необхідні для створення щасливої сім’ї;

– уміє скласти програму самовдосконалення та розпочати її реалізацію.


45.

1

Сім’я і професія. Людина і праця. Праця в сім’ї та професія. Професія і добробут сім’ї. Професійне самовизначення. Сім’янин і професіонал. Майбутня професія дитини.

Практична робота. Вправи на діагностику професійного самовизначення.

– розкриває зміст понять “професійне самовизначення”, “майбутня професія” і “професіонал”;

– характеризує працю і професію як фактори створення сімейного добробуту;

– пояснює значення праці та професії для розвитку сім’ї;

– виділяє складові професійного самовизначення і способи досягнення професіоналізму46.

1

Як перетворити мрії в реальність. Прагнення людини та її мета в житті. Сімейні цінності та життєві пріоритети. Мета, цілі та задачі. “Ідеальна ціль”, “Реальна ціль”, “Актуальна ціль”. Від мрії до дії. Проектування взаємин у власній майбутній сім’ї.

Практична робота. Дискусія “До чого прагнуть люди?”, міні-твір на тему “Пріоритети майбутнього”.

Учень:

– розкриває значущість і місце життєвих цілей і сімейних цінностей у житті людини;

– знає сутність понять “сімейні цінності”, “життєві цілі” та “життєві пріоритети”;

– пояснює відмінність між ідеальною, реальною й актуальною цілями;

– характеризує власні життєві цілі та сімейні цінності;

– уміє спроектувати взаємини у власній майбутній сім’ї.Розділ 7. Сімейна економіка (5 години)

47.

1

Матеріальний добробут сім’ї. Психологічний комфорт і матеріальний добробут сім’ї. Бюджет сім’ї. Доходи та витрати в сім’ї. Розподіл грошей у сім’ї. Баланс доходів та витрат. Оптимізація витрат.

Практична робота. Бесіда “Дошлюбні очікування та сімейні домагання”.

Учень:

– розкриває зміст понять “психологічний комфорт сім’ї”, “матеріальний добробут сім’ї”, “бюджет сім’ї;”

– пояснює значення матеріального добробут для розвитку сім’ї;

– характеризує доходи та витрати сучасної української сім’ї;

– знає способи оптимізації витрат і зростання доходів;

– уміє розподілити баланс власних доходів і витрат.48.

1

Джерела доходів сімї. Дохід. Сімейний бюджет. Сукупний сімейний дохід. Структура доходів. Розподіл грошей на покупки. Споживчий кошик сучасного українця.

Практична робота. Розв’язання економічних задач “Джерела доходів сім’ї”.

Учень:

– розкриває зміст понять “дохід сім’ї”, “сімейний бюджет”, “споживчий кошик”;

– називає джерела доходів сім’ї;

– знає структуру сукупного сімейного доходу;

– характеризує споживчий кошик сучасного українця;

– уміє розподілити гроші на покупки.49.

1

Витрати першочергові та другорядні. Ієрархія потреб. Потреби першочергові. Потреби другорядні. Потреби і витрати. Витрати раціональні та нераціональні.

Практична робота. Розв’язання економічних задач “Потреби і витрати”.

Учень:

– розкриває значущість для розвитку сім’ї гармонійного поєднання потреб і витрат;

– пояснює сутність першочергових та другорядних потреб членів родини;

– називає витрати раціональні та нераціональні;

– уміє розподілити потреби на першочергові та другорядні.


50.

1

Кошторис витрат сім’ї на місяць, тиждень. Бюджет сім’ї. Дохід і витрати. Витрати у структурі споживчого кошику. Кошторис витрат сім’ї на місяць і тиждень. Споживчий кошик сім’ї в Україні.

Практична робота. Розв’язання економічних задач “Кошторис витрат сім’ї (на місяць, на тиждень)”.

Учень:

– розкриває зміст понять “бюджет сім’ї” та “кошторис витрат”;

– знає структуру кошторису витрат сім’ї на місяць і тиждень;

– характеризує споживчий кошик сім’ї в Україні;

– уміє скласти кошторис витрат сім’ї на місяць і тиждень.


51

1

Гроші як необхідна умова розвитку сім’ї. Умови розвитку сім’ї. Матеріальний добробут сім’ї. Гроші. Робота як засіб отримання грошової винагороди. Здоров’я, робота та грошова винагорода.

Практична робота. Дискусія на тему “Умови розвитку сім’ї: баланс переваг”.

Учень:

– розкриває значення матеріального добробуту сім’ї;

– характеризує гроші як необхідну умову гармонійного розвитку сім’ї;

– називає роботу як засіб отримання грошової винагороди;

– уміє скласти баланс переваг розвитку сім’ї.


Розділ 8. Сімейне господарювання (7 години)

52.

1

Техніка безпеки у побуті. Безпека життєдіяльності членів родини. Небезпека та ризики використання побутових приладів та засобів. Відповідальність. Уникнення та попередження небезпечних подій у побуті. Безпечне використання електроприладів, хімічних препаратів та засобів. Техніка безпеки під час приготування їжі.

Практична робота. Бесіда “Безпечне використання побутових приладів та засобів”.

Учень:

– пояснює значення відповідальності в сім’ї для безпечної життєдіяльності її членів;

– знає небезпеку та ризики використання побутових приладів, засобів і препапатів;

– розкриває специфіку безпечного використання електроприладів, хімічних препаратів та засобів;

– уміє безпечно користуватися побутовими приладами, засобами та препаратами .


53.

1

Гігієна харчування. Раціональне харчування. Щоденний раціон. Способи та правила приготування їжі. Особливості приготування дієтичних страв. Гігієна приготування страв. Правила складання меню.

Практична робота. Складання святкового меню.

Учень:

– розкриває значення якісного харчування для підтримки і розвитку здоров’я членів родини;

– знає специфіку дотримання гігієнічних вимог під час приготування страв;

– розкриває особливості приготування дієтичних страв;

– уміє складати меню і готувати найпростіші страви.


53.

1

Культура споживання їжі. Споживання їжі. Етикет. Офіційний, діловий та повсякденний етикет. Столове приладдя та його використання. Манери і правила поведінки за столом.

Практична робота. “Правила користування столовим приладдям”.

Учень:

– розкриває зміст понять “культура споживання”, “офіційний етикет”, “діловий етикет”, “повсякденний етикет”;

– знає правила і манери поведінки за столом;

– пояснює призначення найпростіших столових приладь;

– уміє користуватися найпростішим столовим приладдям.


55.

1

Сервірування стола. Види посуду для сервірування стола. Тарілки, келихи, скатертини. Столові прибори. Основні та допоміжні столові прибори. Порядок сервірування столу. Тематичне сервірування

Практична робота. “Сервірування святкового столу” (до Нового року, дня народження, Різдва, Паски тощо).

Учень:

– знає види та призначення посуду для сервірування стола;

– пояснює порядок сервірування столу;

– розкриває специфіку тематичного сервірування столу;

– уміє скласти проект сервірування святкового столу (до Нового року, дня народження, Різдва, Паски тощо).


56.

1

Зовнішній вигляд: імідж і стиль. Імідж як гармонійне поєднання зовнішнього вигляду та внутрішнього багатства. Зовнішність, образ, імідж, стиль. Індивідуальний стиль. Єдність стилю, фасону, колірної гами, малюнку й аксесуарів.

Практична робота. Догляд за одягом, взуттям і зовнішнім виглядом.

Учень:

– розкриває зміст понять “зовнішність”, “образ Я”, “імідж”, “стиль”, “індивідуальний стиль”;

– пояснює значення єдності стилю, фасону, колірної гами, малюнку й аксесуарів;

– характеризує імідж як гармонійне поєднання зовнішнього вигляду і внутрішнього багатства;

– уміє доглядати за одягом, взуттям і зовнішнім виглядом.


57.

1

Елементи грамоти споживача. Продавець товарів (послуг) і споживач. Суверенна взаємодія продавця і споживача. Права споживача та їх захист. Нормативні документи захисту споживача. Договори купівлі-продажу товарів (послуг). Способи одержання та зберігання інформації щодо отриманої продукції (послуги).

Практична робота. “Використання власних права як споживача товарів (послуг) виробника”.

Учень:

– пояснює специфіку суверенної взаємодії продавця товарів (послуг) і споживача;

– знає закріплені законодавчо права споживача та способи їх захисту;

– розкриває способи одержання та зберігання інформації щодо отриманої продукції (послуги);

– уміє використовувати власні права як споживача товарів (послуг) виробника.


58.

1

Гігієна житла та її значення для родини. Гігієнічні характеристики житлових будівель. Власна оселя. Гігієна і вимоги до місця проживання сім’ї. Естетичність, зручність, практичність і гігієнічність сімейної оселі.

Практична робота. Проектна робота “Моя майбутня сімейна оселя”.

Учень:

– розкриває значення для родини власної оселі;

– знає гігієнічні вимоги до місця проживання сім’ї;

– характеризує естетичність, зручність, практичність і гігієнічність сімейної оселі;– уміє скласти проект власної сімейної оселі.

59.

4

Індивідуальні консультації
60.

6

Резерв часу
Разом 70 годин
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка