Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання напн україни сімейні цінності комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 – 9 класівСторінка3/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6


Навчальний матеріалп/п

К-сть год.

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Розділ 1. Загальні положення (6 годин)

1.

1

Вступ. Сучасна українська сім’я: стан, проблеми. Мета і завдання роботи за програмою, загальна характеристика тематики, яка буде вивчатися.

Учень:

 знає мету і завдання програми;

 пояснює сутність і значення сім’ї для людини і суспільства;

 характеризує специфіку та стан сучасної української сім’ї;

 виділяє проблеми, що постають перед сучасною українською сім’єю.


2.

1

Уявлення про шлюб і сім’ю. Сутність понять “шлюб” та “сім’я”. Для чого людині потрібна сім’я. Функції сім’ї, особливості їх прояву в сучасних умовах. Шлюбний вік, правила укладання шлюбу. Законодавство України про шлюб і сім’ю.

Учень::

 пояснює сутність понять “шлюб” та “сім’я”;

 виділяє та розкриває основні функції сім’ї;

 називає основні ознаки шлюбного віку;

 орієнтується у правилах укладання шлюбу;

 знає законодавство України про шлюб і сім’ю3.

1

Сім’я як особистісна цінність. Принципи і мотиви створення сім’ї. Офіційний і цивільний шлюби. Гендерні особливості орієнтації молоді на шлюб і сім’ю. Культура поведінки та спілкування у молодіжному середовищі.

Учень::

 розкриває принципи і мотиви створення сім’ї;

 розрізняє особливості офіційного та цивільного шлюбів;

 знає гендерні особливості орієнтації молоді на шлюб і сім’ю;

 пояснює необхідність та зміст культури поведінки та спілкування у взаєминах з іншими.


4.

2

Родина починається з “Я”. Система цінностей сім’ї. Поняття “особистість”. Темперамент та його вплив на становлення майбутнього сім’янина. Формування характеру. “Я-концепція” як система уявлень людини про себе і передумова встановлення і розвитку міжособистісних взаємин.

Практична робота. Виконання вправ на самопізнання, самоставлення й усвідомлення свого “Я”.

Учень:

 знає і характеризує цінності сучасної сім’ї;

 розкриває поняття “особистість”;

 характеризує види темпераменту та способи їх урахування у процесі становлення майбутнього сім’янина;

 пояснює сутність “Я-концепції”;

– називає способи самопізнання як передумови встановлення і розвитку міжособистісних взаємин;

 уміє користуватися різними діагностичними методиками й аналізувати їх результати.


5.

1

Підсумкове заняття. Любов, свобода, чесність. Здоров’я, добробут, повага до іншого, саморозвиток і творча самореалізація в щасливій сім’ї.

Практична робота. Дискусія щодо значущості та необхідності для людини щасливої сім’ї.

Учень:

– характеризує любов, свободу та чесність як фактори стійкості шлюбно-сімейних взаємин;

– пояснює значення здоров’я, добробуту, поваги до іншого, саморозвитку та творчої самореалізації в щасливій сім’ї;

 уміє вступати в дискусію і підтримувати обговорення запропонованих питань.Розділ 2. Чоловік і жінка: на шляху створення сім’ї (12 годин)

6.

2

Поняття про маскулінність. Якості чоловіка. Біологічне і соціальне в розвитку особистості. Поняття статі. Уявлення про маскулінність. Формування образу “Я” як чоловіка. Статево-рольові еталони і форми адекватної самореалізації. Ініціація. Типовий чоловічий образ.

Практична робота. Виконання вправ на ідентифікацію себе з певною статтю.

Учень:

 розкриває зміст понять “стать”, “маскулінність”, “ініціація”;

 називає типові якості чоловіка;

 розрізняє біологічне і соціальне в особистості;

– характеризує статево-рольові еталони чоловіка і форми їх адекватної самореалізації;

– ідентифікує себе та інших з певною статтю.7.

2

Поняття про фемінність. Якості жінки. Психологічна стать. Уявлення про фемінність. Формування образу “Я” як жінки. Статево-рольові еталони і форми їх адекватної самореалізації. Ініціація. Типовий жіночий образ. Якості, притаманні жінці.

Практична робота. Виконання вправ на ідентифікацію себе з певною статтю.

Учень:

- розкриває зміст понять “фемінність”, “психологічна стать”, “ініціація”;

 знає типові якості жінки;

 розрізняє біологічне і соціальне в особистості;

 розкриває статево-рольові еталони жінки і форми їх адекватної самореалізації;

– ідентифікує себе та інших з певною статтю.8.

2

Уроки життєвої зрілості (психічна, фізична й особистісна зрілість). Психофізіологічні особливості старшого підліткового віку. Основні аспекти фізичного дозрівання. Акселерація. Особливості соціального становлення як передумови наближення до дорослості. Образ майбутньої сім’ї. Якості, необхідні майбутньому сім’янину. Особистісна зрілість.

Практична робота. Дискусія, пов’язана з проблемами дорослішання.

Учень:

 знає і розкриває сутність понять “психічна зрілість”, “фізична зрілість”, “особистісна зрілість”;

 характеризує психофізіологічні особливості старшого підліткового віку;

 має уявлення про сутність акселерації та її вплив на особливості соціального становлення людини як майбутнього сім’янина;

 розкриває образ майбутньої сім’ї;

 називає якості, необхідні майбутньому сім’янину.9.

1

Особливості підліткового кохання. Дружба і кохання. Кохання і захоплення. Кохання і любов. Любовно-романтичні цінності підліткового віку. “Ідеальний” образ коханої людини.

Практична робота. Рольова гра “Взаємини у сім’ї”.

Учень:

 пояснює сутність понять “дружба”, “захоплення”, “кохання”, “любов”;

 характеризує любовно-романтичні цінності підліткового віку;

– називає складові “ідеального” образу коханої людини;

 уміє встановлювати конструктивні міжособистісні контакти у спільній діяльності.


10.

1

Сімейні ролі. Сімейна роль. Рольова структура сім’ї. Структура влади в сім’ї. Традиційна та егалітарна сім’я. Сімейні очікування. Самоідентифікація з майбутньою сімейною роллю.

Практична робота. Дискусія “Традиційна та егалітарна сім’я: переваги і недоліки”.

Учень:

 розкриває сутнісні характеристики сімейних ролей, рольову структуру сім’ї;

 розрізняє різні види влади в сім’ї;

 усвідомлює необхідність і важливість ідентифікації себе з майбутньою сімейною роллю;

 знає і розкриває особливості традиційної та егалітарної сім’ї.


11.

1

Психологічний портрет сучасної сім’ї. Моделі сучасної сім’ї, їх вплив на самопочуття шлюбних партнерів. Сімейна згуртованість та її вплив на життєдіяльність сім’ї. Умови щасливого сімейного життя.

Учень:

 називає моделі сучасної сім’ї;

– пояснює вплив різних моделей сучасної сім’ї на самопочуття шлюбних партнерів;

 розуміє сутність сімейної згуртованості, її важливість для ефективного функціонування сім’ї

– уміє скласти психологічний портрет сучасної сім’ї за заданими зразками.


12.

2

Подружня сумісність. Ризики подружньої несумісності. Рівні подружньої несумісності (психофізіологічна узгодженість функціонально-рольових уявлень партнерів, ціннісно-орієнтаційна єдність). Фактори стабільності сім’ї. Як із кохання зробити любов. Практична робота. Рольова гра, пов’язана з усвідомленням підлітками себе як майбутніх сім’янинів.

Учень:

 пояснює сутність подружньої сумісності–несумісності;

 розрізняє рівні подружньої “сумісності–несумісності”;

 виділяє фактори стабільності сім’ї;

– знає як із кохання зробити любов;

 уміє ідентифікувати себе з майбутньою сімейною роллю.13.

1

Підсумкове заняття. Закріплення здобутих знань і вмінь у формі тренінгу (опрацювання моделей поведінки чоловіків і жінок, вправляння у виконанні сімейних ролей). Написання міні-есе на теми: “Моя майбутня сім’я”, “Мій ідеал сімейного партнера”.

Учень:

 знає моделі поведінки чоловіків і жінок;

– володіє початковими навичками виконання сімейних ролей;

– має сформовані уявлення про власну майбутню сім’ї та ідеал майбутнього сімейного партнера.Розділ 3. Я та інші в сім’ї: сімейні взаємини (12 годин)

14.

2

Психологія сімейних взаємин. Спілкування. Психологія спілкування в підлітковому віці. Спілкування в сім’ї та його вплив на ефективність сімейної життєдіяльності. Типи сімейних взаємин (симбіотичні, дистанційні, емоційний розрив, конфліктні, амбівалентні). Ознаки успішного сімейного спілкування. Види комунікативних порушень.

Учень:

 усвідомлює роль спілкування в житті людини та життєдіяльності сім’ї;

 пояснює особливості і роль спілкування в підлітковому віці;

 характеризує типи сімейних взаємин та ознаки ефективного сімейного спілкування;

 знає види комунікативних порушень, які негативно позначаються на життєдіяльності сім’ї.


15.

3

Етична культура в сімейних взаєминах. Норми і правила міжособистісного спілкування. Гармонійні взаємини. Механізми встановлення емоційних контактів. Емпатія та її значущість для розвитку сімейних взаємин. Причини порушення сімейної комунікації

Практична робота. Дискусія на тему сімейних взаємин; вправи на відпрацювання норм і правил міжособистісного спілкування.

Учень:

 знає норми і правила міжособистісного спілкування;

 розкриває сутність гармонійних взаємин та можливі причини їх порушення;

 розуміє сутність емпатії і пояснює її значення для сімейної комунікації;

 користується правилами і нормами міжособистісного спілкування у взаєминах з іншими;

уміє проявляти емпатію, керувати своїми емоціями, адекватно їх виявляти.16.

3

Побутова культура в сімейних взаєминах. Гроші в сім’ї. Сімейна економіка і сімейний бюджет. Характер розподілу домашніх обов’язків (традиційний, колективістський). Гармонійне поєднання матеріальних і духовних потреб подружжя – передумова щасливої сім’ї.

Практична робота. Гроші в сім’ї – вправляння у складанні сімейного бюджету. Написання міні-есе на тему “Сімейні взаємини як прояв кохання”, “Сімейне дозвілля”.

Учень:

– знає, що гармонійне поєднання матеріальних і духовних потреб подружжя є передумовою щасливої сім’ї;

 розкриває сутність побутової культури в сімейних взаєминах;

 характеризує значущість грошей для функціонування сім’ї;

 називає види і специфіку розподілу домашніх обов’язків;

 уміє складати сімейний бюджет та планувати сімейне дозвілля на основі поєднання матеріальних і духовних потреб членів родини.17.

3

Конфлікти в сім’ї і способи їх вирішення. Сутність конфлікту. Типи сімейних конфліктів і моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. Вплив конфліктів на сімейні взаємини. Гендерні особливості міжособистісних конфліктів. Типологія вирішення конфліктів.

Практична робота. Вправи на вирішенням проблемних ситуацій. Дискусія на тему “Людина серед людей”.

Учень:

знає сутність конфлікту, розрізняє і характеризує типи сімейних конфліктів;

– характеризує типи сімейних конфліктів і моделі поведінки в конфліктних ситуаціях;

 розуміє і розкриває гендерні особливості міжособистісних конфліктів;

 називає типи вирішення конфліктів;

– уміє визначити причину конфлікту і підібрати спосіб його вирішення.18.

1

Підсумкове заняття. Закріплення здобутих знань і вмінь у формі тренінгу.

Учень:

- усвідомлює роль ефективного сімейного спілкування для життєдіяльності сім’ї;

- знає норми і правила міжособистісного спілкування;

– знає, що гармонійне поєднання матеріальних і духовних потреб подружжя є передумовою щасливої сім’ї;

- уміє складати сімейний бюджет та планувати сімейне дозвілля на основі поєднання матеріальних і духовних потреб членів родини.


Розділ 4. Міцність сім’ї (3 години)

19.

1

Сексуальність. Сексологія – галузь наукових досліджень і знань про статеве життя. Статева роль. Особливості формування сексуальних ролей. Формування сексуальних орієнтацій (інтимний світ підлітка).

Учень:

– розкриває зміст поняття “сексуальність”;

 виділяє предмет науки “Сексологія” і характеризує її як галузь наукових досліджень і знань про статеве життя людини;

– характеризує специфіку статевих ролей та інтимного світу особистості;

 пояснює вікові особливості становлення сексуальних ролей і формування інтимного світу підлітка.


20.

1

Культура сексуальних взаємин. Культура сексуальних взаємин – складова культури почуттів людини. Якості, що забезпечують гармонію інтимних взаємин. Правила особистої гігієни та гігієни статі.

Учень:

 розкриває сутність культури сексуальних взаємин;

– характеризує культуру сексуальних взаємин як складову культури почуттів людини;

– називає якості, що забезпечують гармонію інтимних взаємин;

 знає правила особистої гігієни та гігієни статі.


21

1

Підсумкове заняття. Закріплення здобутих знань під час роботи за темами розділу.

Учень:

 називає фактори міцності сім’ї;

– виділяє культуру сексуальних взаємин як складову культури почуттів людини;

– називає якості, що забезпечують гармонію інтимних взаємин і знає правила особистої гігієни та гігієни статі.22.

2

Індивідуальні консультації.
Разом 35 годин
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка