Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібникСторінка21/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
#10607
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 • Продовження табл. 5.6
  1

  2
  R37. Ризик при взаємодії технологів і конструкторів, починаючи із зародженням

  ідеї про новий вид продукції  13,14,17
  R55. Ризик збільшення витрат через нестабільність законодавства (митні збори, податки)

  10
  R56. Ризик втрат при транспортуванні і зберіганні

  18
  Задача 18  R6. Помилки при розробці рекламної компанії

  8, 17,19
  R13. Невчасна реакція на зміни у всіх областях, які зачіпають діяльність підприємства

  17,19
  R23. Ризик при виборі методів стимулювання продажів, залежно від стадії життєвого циклу продукту

  17,8
  R28. Ризик вибору членів тимчасової групи, що включає конструкторів технологів, організаторів виробництва і фахівців з маркетингу, для розробки комплексної програми з просування товару на ринок, відповідної цілям і що враховує наявний потенціал кожної функціональної системи.

  18,19,16
  Задача 19  R9. Ризик невірної оцінки конкурентів

  5,7,12
  R27. Ризик визначення сировини і матеріалів залежно від сегментів ринку.

  4,2
  R32. Ризик при аналізі інноваційної продукції конкурентів

  5,7
  R37. Ризик при взаємодії технологів і конструкторів, починаючи із зародження ідеї про новий вид продукції

  13,14,17
  Задача 20  R14. Ризик при розробці моделі нового продукту

  3,13,14
  R24. Ризик при створенні груп в рамках діючих підрозділів для вирішення задач за даним інноваційним проектом

  19,16,17
  R35. Ризик при розробці моделі нового товару залежно від прогнозованих споживацьких властивостей

  4
  Задача 21  R13. Невчасна реакція на зміни у всіх областях, які зачіпають діяльність підприємства

  17,19
  R14. Ризик при розробці моделі нового продукту

  3,13,14
  R27. Ризик визначення сировини і матеріалів залежно від сегментів ринку.

  4,2

  R35. Ризик при розробці моделі нового товару залежно від прогнозованих споживацьких властивостей

  4

  Задача 22
  R14. Ризик при розробці моделі нового продукту

  3,13,14

  R15. Ризик при оформленні документації, пов'язаної зі створенням нового, модифікованого виду товару

  11,12

  R17. Ризик при виборі сировини і матеріалів для виробництва на основі вивчення переваг покупців, професіоналізму технологів і конструкторів

  6,13

  R36. Ризик при виконанні експериментальних зразків нового товару

  7,13,14,15

 • Продовження табл. 5.6

  1

  2

  R37. Ризик при взаємодії технологів і конструкторів, починаючи із зародження ідеї про новий вид продукції

  13,14,17

  R38. Ризик при випуски пробної партії продукції для вивчення не тільки реакції споживачів, але і готовності всього підприємства в цілому до виробництва нового продукту

  11,13,14

  Задача 23
  R36. Ризик при виконанні експериментальних зразків нового товару

  7,13,14,15

  R38. Ризик при випуску пробної партії продукції для вивчення не тільки реакції споживачів, але і готовності всього підприємства в цілому до виробництва нового продукту

  11,13,14

  Задача 24
  R16. Ризик при виконанні експериментальних зразків нового, модифікованого товару

  11,12,13,14

  R17. Ризик при виборі сировини і матеріалів для виробництва на основі вивчення переваг покупців, професіоналізму технологів і конструкторів

  6,13

  R18. Ризик визначення параметрів технологічного процесу

  13,14

  R30. Ризик вибору сировини і матеріалів для виробництва продукції так, щоб добитися оптимального співвідношення між попитом на продукцію і її собівартістю, тобто максимізації прибутку.

  15,6

  R32. Ризик при аналізі інноваційної продукції конкурентів

  5,7

  R37. Ризик при взаємодії технологів і конструкторів, починаючи із зародження ідеї про новий вид продукції

  13,14,17

  R41. Ризик визначення масштабів проведення оновлення і розширення парку устаткування

  14,11

  Задача 25
  R15. Ризик при оформленні документації, пов'язаної зі створенням нового, модифікованого виду товару

  11,12

  R16. Ризик при виконанні експериментальних зразків нового, модифікованого товару

  11,12,13,14

  R18. Ризик визначення параметрів технологічного процесу

  13,14

  R19. Ризик при підготовці необхідного виробничого устаткування

  14

  R40. Ризик вибору технологічного процесу з урахуванням витрат які будуть потрібно на придбання і монтаж необхідного устаткування і інструментів для забезпечення високого рівня продуктивності і якості продукції

  14,13

  R41. Ризик визначення масштабів проведення оновлення і розширення парку устаткування

  14,11

  R48. Ризик оцінки впливу виробництва нового продукту на оточуюче середовище

  13,14

  R50. Ризик поломки і простою устаткування

  14

  Задача 26
  R13. Невчасна реакція на зміни у всіх областях, які зачіпають діяльність підприємства

  17,19

 • Закінчення табл. 5.6

  1

  2

  R19. Ризик при підготовці необхідного виробничого устаткування

  14

  R40. Ризик вибору технологічного процесу з урахуванням витрат які бу-дуть потрібні на придбання і монтаж необхідного устаткування і інстру-ментів для забезпечення високого рівня продуктивності і якості продукції

  14,13

  R49. Ризик визначення обсягу виробництва нового товару

  2,7

  R51. Ризик невчасної поставки матеріалів і напівфабрикатів

  9

  Задача 27
  R19. Ризик при підготовці необхідного виробничого устаткування

  14

  R20. Ризик введення необхідних виробничих потужностей з запуску нової продукції в серійне виробництво

  14,18

  R36. Ризик при виконанні експериментальних зразків нового товару

  7,13,14,15

  R38. Ризик при випуску пробної партії продукції для вивчення не тільки реакції споживачів, але і готовності всього підприємства в цілому до виробництва нового продукту

  11,13,14

  R49. Ризик визначення обсягу виробництва нового товару

  2,7

  Задача 28
  R20. Ризик введення необхідних виробничих потужностей по запуску нової продукції в серійне виробництво

  14,18

  Задача 29
  R22. Ризик при виборі і створенні каналів збуту

  9

  R51. Ризик невчасної поставки матеріалів і напівфабрикатів

  9

  Задача 30
  R56. Ризик втрат при транспортуванні і зберіганні

  18

  Задача 31
  R3. Ризик неякісного проведення маркетингових досліджень на предмет задоволення споживацьких вимог протягом всього життєвого циклу інноваційного проекту.

  1,2,10,11

  R23. Ризик при виборі методів стимулювання продажів, залежно від стадії життєвого циклу продукту

  17,8

  Таким чином, проведена структуризація цілей інноваційної діяльності підприємства, виділення задач функціональних підсистем підприємства, які відповідають за реалізацію встановлених цілей, визначення списку ризиків і їх сортування відповідно до цілей і задач дозволили сформувати матрицю безлічі ризиків інноваційних проектів. В матриці по горизонталі розташовано дев'ятнадцять підцілей інноваційних процесів, які реалізуються через конкретні інноваційні проекти, а по вертикалі – тридцять одна задача функціональних підсистем підприємства. На перетині горизонтальних і вертикальних стовпців матриці вказані номери ризиків, які можуть виникнути при розробці і реалізації інноваційних проектів (рис. 5.6).  Рис. 5.6. Ризики, що виникають при досягненні підцілей управління інноваційного проекту

  Наприклад, при реалізації приватної підцілі інноваційної діяльності підприємства "Аналіз пропозицій при створенні нового конкурентного продукту" важливе значення має здійснення четвертої, п'ятої, шостої, одинадцятої і тридцять першої задачі, які виконуються різними функціональними підсистемами.

  Здійснення перерахованих задач для реалізації поставленої мети пов'язано з безліччю ризиків. Так, реалізація задач чотири "Розробка маркетингової стратегії інноваційного продукту", п'ять "Коректування маркетингової стратегії інноваційного продукту", шість "Оцінка конкурентного статусу підприємства", які входять до складу функціональної підсистеми маркетингу можуть викликати ризики - R2.

  R3 "Ризик неякісного проведення маркетингових досліджень на предмет задоволення споживацьких вимог протягом всього життєвого циклу інноваційного проекту"; R8 "Помилки аналізу і прогнозу чинників зовнішнього середовища". Причому, небезпека появи R8 можлива не тільки при реалізації задач п'ять, шість, але і задачі одинадцять "Аналіз зовнішнього середовища на предмет визначення ступеня її невизначеності", яка входить до складу організаційно-управлінської підсистеми. Можливість виникнення одного і того ж ризику при реалізації задач різних функціональних підсистем спостерігається також на прикладі R3, який може з'явитися, як видно з аналізу матриці, при реалізації задач чотири, п'ять функціональної підсистеми маркетингу і задачі тридцять один "Здійснення системи підтримки реалізації нового продукту на ринку", яка належить виробничо-збутовій функціональній підсистемі.

  Таким чином аналіз матриці безлічі ризиків інноваційних проектів дозволяє стверджувати, що реалізація задач різних функціональних підсистем при розробці і реалізації інноваційних проектів може викликати ідентичні ризики. Тому управління ризиком інноваційних проектів вимагає встановлення постійних паралельно-послідовних міжфункціональних зв'язків між різними підрозділами підприємства.

  Розроблена матриця ризиків інноваційного проекту є важливим інструментом, що забезпечує ухвалення ефективних рішень при ризик-менеджменті. Матриця ризиків інноваційних проектів дозволяє визначити міжфункціональні зв'язки, які виникають при розробці і реалізації інноваційних проектів.

  Розробка матриці ризиків зв'язана з виконанням різних робіт, пов'язаних з визначенням цілей і задач інноваційного проекту, їх структуризацією, виявленням потенційних ризиків, їх сортуванням по цілях інноваційної діяльності підприємства і задачах функціональних підсистем та ін. Організація виконання цих і інших робіт по ризик-менеджменту вимагають створення спеціального механізму по управлінню ризиками інноваційного проекту.


  Питання для самостійного опрацювання
  1. Теоретичні засади ризик-менеджменту на підставі розробки механізму управління ризиками інноваційної діяльності підприємств.

  2. Основні види проектних ризиків.

  3. Розподіл ризику між учасниками реалізації інноваційного проекту.
  Контрольні питання для самодіагностики
  1. В чому відмінність понять "ризик" і "невизначеність"?

  2. Основні етапи процесу управління ризиком інноваційних проектів.

  3. Назвіть та охарактеризуйте функцій ризик-менеджменту.

  4. Розкрийте особливості комунікаційного процесу в ризик-менеджменті.

  5. Надайте характеристику етапу ідентифікації ризику.

  6. Основні принципи організації управління ризиком інноваційних проектів.

  7. Дайте характеристику принципу саморегулювання системи управління ризиком інноваційних проектів.

  8 Охарактеризувати інноваційну діяльність підприємства.

  9. Дати класифікацію ризиків інноваційних проектів.

  10. Охарактеризуйте форми організації робіт зі створення і розробки інноваційних проектів


  Питання для дискусій
  1. Проранжуйте основні принципи організації управління ризиком інноваційних проектів.

  2. Необхідно здійснити структуризацію глобальної мети машинобудівного підприємств.  Практичне завдання
  Проаналізувати стан економічної безпеки підприємства в підсистемі управління ризиком інноваційних проектів. Система показників для управління ризиком інноваційних проектів представлена в табл. 5.7.
  Таблиця 5.7

  Система показників для управління ризиком інноваційних проектів

  Назва показника

  Підприємство № 1

  Підприємство № 2

  Підприємство №3

  Виробничий потенціал,

  тис. грн


  17422

  16553

  15759

  Коефіцієнт забезпече-ності інтелектуальною власністю

  0,00146

  0,00673

  0,00845

  Питома вага витрат на обчислювальну техніку в загальному об’ємі витрат на інформатизацію

  0,45

  0,56

  0,93

  Питома вага витрат на оплату послуг сторонніх підприємств у сфері інформатизації в загальному об’ємі витрат на інформатизацію

  0,55

  0,58

  0,63

  Коефіцієнт покриття капітальних інвестицій

  4,779

  4,98

  6,72

  Коефіцієнт капітального будівництва

  0,0111

  0,0528

  0,0982

  Питома вага інвестицій на будівництво в загальному об’ємі капітальних інвестицій

  0,053

  0,067

  0,028

  Питома вага інвестицій на придбання нових основних засобів у загальному об’ємі капітальних інвестицій

  0,947

  0,856

  0,724

  Оцінити інтегральний показник управління ризиком інноваційних проектів кожного підприємства окремо. Досліджуване підприємство № 1. Порівняти значення отриманих інтегральних показників. Запропонувати комплекс заходів щодо підвищення ефективності управління ризиком інноваційних проектів на підприємстві № 1 з метою підвищення його стану економічної безпеки.


  Список використаних джерел
  1. Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008 года № 514-VI // Информационно-аналитическая газета «Налоги и бухгалтерский учет». Будущее акционерных обществ. – 13.11.2008 г. – № 91 (1171). – С. 2 – 43.

  2. Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): № 2322-IV від 12. 01. 2005 р. (www. zakon. rada. gov. ua).

  3. Україна. Закон. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: № 240-IV від 28.11.2002 р. (www.zakon.rada.gov.ua)

  4. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Леонид Иванович Абалкин // Вопросы экономики, 1994. - № 12. – С. 4-13.

  5. Абчук В.А. Предприимчивость и риск. – Л.: ЛФ ВИПК РП, 1991. – 174с.

  6. Азарова Т. В. Некоторые перспективы развития малого и среднего бизнеса / Т. В. Азарова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект : сб. науч. тр. ДонНУ. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2007. – С. 1042–1046.

  7. Азаренков Г. Ф Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. 2 / Г. Ф. Азаренков, 3.Ф.Петряева, Г. Г. Хмеленко.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2004.–232 с.

  8. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 1989. – 187c.

  9. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: Монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – 2009. – 432 с.

  10. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. - 398 с.

  11. Анисимова О. Н. Оценка систематического риска инновационной и внешнеэкономической деятельности малых предприятий / О. Н. Анисимова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. ДонНУ. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2007. – С. 161-167.

  12. Аніщенко І. В. Оцінка ефективності реалізації та фінансове забезпечення програм розвитку малого бізнесу в регіоні / І. В. Аніщенко, Ю. Б. Пінчук // Економіка та держава, 2005. - № 10. – С. 29-33.

  13. Арженовский С. В. Статистические методы прогнозирования / С. В. Арженовский, И. Н. Молчанов. – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ, 2001. – 412 с.

  14. Ареф'єва О. В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств / Олена Володимирівна Ареф‟єва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб‟єкт національної безпеки України : зб. матер. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С. 49-53.

  15. Ареф'єва О. В. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем / О. В. Ареф'єва, О. С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 3 (57). - С. 57-63.

  16. Баженова О. В. Аналіз стану економіки України в контексті її економічної безпеки / Олена Володимирівна Баженова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. ДонНУ. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2004. – С. 839-845.

  17. Баженова О. В. Застосування системного підходу до аналізу економічної безпеки держави / Олена Володимирівна Баженова // Вісн. КНУ, сер. Економіка. – Вип. 66-67. К. : ВПЦ КНУ, 2003. – С. 122-124.

  18. Баженова О. В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави / Олена Володимирівна Баженова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : зб. наук. пр. за заг. ред. А. В. Шегди. – Вип. 3. – К. : ВПЦ КНУ, 2003. – С. 4-9.

  19. Базилюк А. В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. – К. : КФ ДП НДЕІ Мінекономіки, 1998. – 206 с.

  20. Баяндін Н.І. Технології безпеки бізнесу: введення в конкурентну розвідку: Навчально-практіч.пособіе. -М.: МАУП, 2002.

  21. Бекряшев А. К. Теневая экономика и экономическая преступность / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров. – Электронный учебник / Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm

  22. Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия [електронний ресурс] / В. В. Белокуров // Режим доступу : // http : // www.safetyfactor. ru – 20.01.2005.

  23. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежем. - 2000. - № 2. - С. 17-30.

  24. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. под ред. Л.П.Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.

  25. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

  26. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента /Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Издательство "Питер", 1999. – 816 с.

  27. Большой латинско-русский словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=38251

  28. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.;

  29. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003 – 688 с.

  30. Бороненкова С. А. Экономический анализ в управлении предприятием / С. А. Бороненкова. – М.: «Финансы и статистика», 2003г. – 224 с.

  31. Боярчук Б.А. Порівняння дослідних і теоретичних прогинів залізобетонних балок підсилених різними способами // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Зб. наукових праць. Вип. 12. Рівне: УДУВГП, 2005. – С. 128-131.

  32. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения) – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996.– 331с.

  33. Вaлетдинова Э.Н. Инновационная деятельность придприятия в системе экономической безопасности. Режим доступу: http://uecs.ru/uecs-34-342011/item/692-2011-10-15-07-45-34

  34. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. – Львів: Арал, 2008. – 384с.

  35. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0

  36. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ "Борисфен–М", 1996. – 336с.

  37. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

  38. Витлинский В.В. Экономический риск: системный анализ, менеджмент. – К., 1994. – 245 с.–Деп. в КГЕУ 17.10.94, №2035–Ук94

  39. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2–е изд. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.

  40. Власюк О. С. Аналітична оцінка стратегічних напрямків та заходів щодо реалізації програми стабілізації економіки України / О. С. Власюк // НІСД – К. : Вид-во НІСД, 1998. – С. 13-15.

  41. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики / Харківський національний економічний ун-т. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 181 с.

  42. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. – 422с.

  43. Воронкова А.Е., Вечерковські Р.З., Воронков Д.К., Коренєв Е.Н., Мажура І.В. Діагностика стану підприємства: теорія і практика / Харківський національний економічний ун-т / А.Е.Воронкова (заг.ред.).- Х.:ВД «ІНЖЕК», 2006. – 447 с.

  44. Гичева Н. Ю. Діагностика економічної безпеки підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 247: В 4 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 634-636.

  45. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Київський нац. ун-т технологій та дизайну / К. С. Горячева. - К., 2006. – 16 с.

  46. Гранатуров В.М., Литовченко И.В. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики. – О.: МЧП «Эвен», 2005. – 204 с.

  47. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.

  48. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов.–М.: ЗАО “Финстатинформ”,1999. – 216 с.

  49. Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управліня в Україні: (Монографія) / В. М. Гриньова, О.С.Попов. – Харків.: Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.

  50. Грунин О. А. Экономическая безопасность организации : [учеб. пособ.] / О. А. Грунин, С. О. Грунин. - СПб.; М.; X.; Минск : Питер, 2002. - 160 с.

  51. Дацків Р. М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р. М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 7 (37). - С. 143-153.

  52. Дейнека О. С. Экономическая психология: социально-политические проблемы. СПб., 1999. С. 119, 123

  53. Денисов А. Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / А. Ю. Денисов, С. А. Жданов. – М.: Изд. «Дело и Сервис», 2002. – 416 с.

  54. Дубина И. Н. Математические основы эмпирических соціально-экономичских исследований: учебное пособие / И. Н. Дубина. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 263 с.

  55. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного.- К: КНЕУ, 2001. – 526с.

  56. Економічний аналіз / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

  57. Електронний ресурс] / Global Reporting Initiative, 2005 г. – 48 с. – Режим доступу: www.globalreporting.org, с. 8

  58. Забродский В. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В. Забродский, Н. Капустин // Бизнес-информ. - 1999.-№ 15-16. - С. 35-37.

  59. Заплатинский В. М. Терминология науки о безопасности. // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Bezhecnostna veda a bezpecnostne vzdelanie». — Liptovsky Mikulas: AOS v Liptovskom Mikulasi, 2006, (CD nosic) ISBN 80-8040-302-3

  60. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік [Електронний ресурс] / Київ, 2010. – 82 с.

  61. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу / В. М. Івахненко. – К.: Знання прес, 2001. – 208 с.

  62. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності / В. І. Іващенко В.І., М. А. Болюх. – К.: КНЕУ, 2003. – 176 с

  63. Іващенко Г. А. Ідентифікація дефініції «економічна безпека підприємства» / Г. А. Іващенко, О. Ф. Ярошенко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». №9, Харків, 2011. – С. 129 – 131.

  64. Ильяшенко С. И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке /СИ. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки.-2003.-№ 3 (21).-С. 12-19.

  65. Институциональные проблемы развития корпоратисного сектора: собственность, контроль, рынок ценных бумаг./ А.Радыгин, Р. Энтов.-Москва, 1999.-287,с. 213

  66. Кирдякин А.А. Корпоративный шантаж (грінмейл) и методы борьбы с ним. – М. : Изд-во "Современное право". – 2002. – № 5

  67. Кірієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук, ступня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Київський нац. екон. ун-т / А. В. Кірієнко. - К., 2000. – 19 с

  68. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования: учебное пособие / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с.

  69. Клопов І.О. Управління економічною безпекою промислового підприємства. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/eco/2011_1/043-52.pdf

  70. Ковалев Д. Экономическая безопасность / Д.Ковалев, Т. Сухорукова // Экономика Украины. - 1998. - № 10. - С. 48-51.

  71. Ковальов Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д. Ковальов, І. Плєтнікова // Економіка України. - 2000. - № 4. - С 35-40.

  72. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. - К. : Лібра, 2003. - 280 с.

  73. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие /Пер. с франц. под ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

  74. Коммерсант "Деньги". – 2001, 17 января. – № 25 (471). – С. 11.

  75. Корнев В.С. Управление акционерным капиталом при привлечении инвестиций предприятием на рынке ценных бумаг – дипломная работа - Финансовая Академия при Правительстве РФ – 2003 – 5-9 с.

  76. Корпоративные конфликты. Причины их возникновения и способы преодоления. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304 с.

  77. Корпоративное управление машиностроительным предприятием /В.С. Пономаренко, Е.Н. Ястремская, В.М. Луцковский, С.Л. Кушнарь, Д.А. Репка, Н.В. Беликов: Монография.-Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006.-232 с. Русск. Яз.

  78. Кракос Ю. Б. Подход к оценке уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия / Ю. Б. Кракос, Н. И. Серик // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - № 12. – С. 7.

  79. Крыжановский В. Г. Антикризисное управление / [В. Г. Крыжановский, В. И. Ламешков, В. И. Люттер и др.]: под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. – М.: ПРИОР, 1999. – 432 с.

  80. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу / Т. Б. Кузенко. – К., 2004. - 18 с

  81. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу / Кузенко Тетяна Борисівна. - К., 2003. - 194 с

  82. Куліков П.М. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства: навчальний посібник / П. М. Куліков, Г. А. Іващенко. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 152 с.

  83. Ламбен Ж.-Ж. Стратегічний маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. — М., 1996. – 356 с.

  84. Лапуста М.Г., Шарщукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: Инфра–М, 1998. – 224 с.

  85. Ларинов Ю. Управление проектом // Служба кадров. – 1998. – №9.– С.15–18.

  86. Лысенко Ю. Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю. Г. Лысенко, Лопатовський В. Г. Поняття, класифікація ризиків та методи боротьби з ними / В. Г. Лопатовський // Вісник Технологічного університету Поділля. -2004. - №4.4. 1.Т. 1.-С. 177-180.

  87. Лоханова Н. О. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку / Н. О. Лоханова // Економіст. - 2005. - № 2. - Є. 52-56.

  88. Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства: - Хмельницький, ПП Ковальський В.В. – 2007. – 312 с.: Бібліогр.: С. 269-285.

  89. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с. (Альма-матер).

  90. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности / Мак-Мак В. П. - М. : Мир безопасности, 1999. - 160 с.

  91. Медынский В. Г., Шарщукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учебное посособие. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 240с.

  92. Меламедов С.Л. Формирование стратегии экономической безопасности предпринимательских структур: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 / Меламедов Сергей Леонидович. - СПб, 2002. – 146 с.

  93. Менеджмент организации: Учебное пособие /Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. – М.: ИНФРА–М., 1996. – 432 с.

  94. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 704с.

  95. Мир управления проектами /Под ред Х. Решке, Х. Шелле. –М.: Изд–во “Аланс”, 1994.

  96. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2007 рік. – Департамент регіонального розвитку. Проект «Регіональне врядування та розвиток». – К.: 2007.

  97. Морозов Д. Основные принципы управления проектными рисками // Управление риском. – 1999. – №1. – С.13 – 21.

  98. Национальная социологическая энциклопедия. Режим доступа: http://voluntary.ru/dictionary/568/word

  99. Нестик Т.А. Экономический конфликт в аспекте его нематериальных ресурсов // Современная конфликтология в контексте культуры мира. М.2001. C. 278 – 288.

  100. Николаев В. Организация проектного управления// Финансовая консультация. – 1998. – №27(61). – С. 54–57.

  101. Новая технология и организационные структуры: Пер. с англ. под ред И. Пиннингса и А. Бьюитандама. – М.: Экономика, 1990. – 269 с.

  102. Огієнко А. Д. Економічний аналіз: конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Оподаткування» усіх форм навчання / А. Д. Огієнко, Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 64 с.

  103. Окрепилов В.В. Применение современных методов управления качеством при оценке инновационных проектов // Инновации. - 2008. - № 12. - С. 88-91.

  104. Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества. – СПб., 2003. , с.44

  105. Основи створення комплексної системи економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект [Електроний ресурс] / Коваленко К.В. – Режим доступу до статті http://www.nbuv.gov.ua

  106. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / [под. ред. Е. А. Олейникова]. - М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. - 288 с.

  107. Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наукове видання / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 208 c

  108. Офіційний сайт Міністерства економіки України. режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=76295&cat_id=38906

  109. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах / А. Б. Педько. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2008. – 325 с.

  110. Перлак И. Нововведения в организациях. – М.: Экономика,1980.–144с.

  111. Петряєва З. Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 184 с.

  112. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: Опыт лучших компаний . – М.: Прогресс, 1986. – 423с.

  113. Платонов А.М. Управление процессом обеспечения экономической безопасности предприятий [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.zulanas.lt/images/adm_source/docs/2%20Platonov-full%20paper2-RUS.pdf

  114. Плєтнікова І. Л. Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці : автореф. дис. на здобуття наук, ступня канд. екон. наук : спец. 08.07.04 «Економіка транспорту і зв'язку» / Харківська держ. академія залізничного транспорту /1. Л. Плєтнікова. - X., 2001. - 15 с

  115. Подлужна Н. О. Вибір критерія економічної безпеки підприємства / Н. О. Подлужна // Наукові праці Донецького державного технічного університету. - 2002. - № 46. - С 10-16.

  116. Подлужна Н. О. Організація управління економічною безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Інститут економіки промисловості HAH України / Н. О. Подлужна. - Донецьк, 2003. -20 с.

  117. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М.Качалов/ Под общ. ред. С.А.Панова. – М.:ОАО Изд–во «Экономика», 1997. – 288 с.

  118. Приходько В. Риск и неопределенность в банковской деятельности //Бизнес – информ. – 1997. – № 5–13.

  119. Прокопішина О. В. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Харківський національний економічний ун-т / О. В. Прокопішина. - X., 2009. - 20 с

  120. Российская энциклопедия по охране труда. Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Безопасность/

  121. Руководство по отчетности в области устойчивого развития [Електронний ресурс] / Global Reporting Initiative, 2005 г. – 48 с. – Режим доступу: www.globalreporting.org, c. 17

  122. Савинкова, Т. А. Формирование компетентности в управлении экономическими конфликтами : дис. канд. педагог. наук : 21.10.2009 / Савинкова Татьяна Александровна.. – 11 с.

  123. Смирнов В. Процесс управления риском //Управление риском. – 1997. – №4. – С. 9 – 12.

  124. Современный толковый словарь. - М.: Большая Советская Энциклопедия, 1997.

  125. Современный энциклопедический словарь / [под ред. А. М. Прохорова]. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Большая российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1998. – 1456 с.: ил.

  126. Статистический анализ данных: учебник / А. А. Халафян. – 3-е изд. – М.: ООО «Бином Пресс», 2007. – 512 с.: ил.

  127. Судакова О.И. Диагностика финансовой безопасности предприятия // Матеріали міжнародної конференції “Форуму гірників–2005”, Том 4. – Д.: НГУ, 2005. – С. 117-125

  128. Судакова О. І. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства / О. І. Судакова, Д. В. Гречко, А. В. Шкурупій. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Economics/18818.doc.htm.

  129. Сунак О.П., Боярчук Б.А. Напружено-деформований стан підсилених залізобетонних балок при короткочасному навантаженні // Міжвузівський збірник (за напрямком «Інженерна механіка»). Наукові нотатки. Вип. 11. – Луцьк, 2002. – С. 260-267.

  130. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003. – 485 с.

  131. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : [навч. посіб.] / Тарасенко Н. В. - [3-є вид., перероб.]. - Львів : «Новий світ - 2000», 2004. - С. 43-46.

  132. Тамбовцев В. Объект экономической безопасности России // Вопросы экономики. – 1994. - № 12. – С. 35-42.

  133. Татарова Г. Г. Качественные методы в структуре методологии анализа данных // Социология: методология, методы, математические модели. – 2002. – №  12. – С. 154–172

  134. Ткаченко А. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2010_1/21.pdf

  135. Уотермен Л. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М.: Прогресс 368 стр. 1988 г.

  136. Уткин Э.А. Риск–менеджмент. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Издательство ЭКМОС, 1998. – 288с.

  137. Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шинкарук] ; Ін-т філософії ім. Г. С Сковороди НАН України. - К. : Абрис, 2002. - 742 с

  138. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид, перероб і доп. – К. голов. Ред.. УРЕ, Київ, 1986. – 800 с.

  139. Философский словарь под ред. В. И. Шинкарука. – К.: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии, 1986. – 796 с.

  140. Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Марашда Б.С. Конуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. – М.: АЛАНС, 1997.

  141. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. – М.: «Рефл–бук», К.: «Ваклер», 1999. – 288с.

  142. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : [монографія] / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 1997.-143 с.

  143. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / Шлыков В. В. / Санкт-Петербургский ун-т; Рязанский ин-т права и экономики МВД России. - СПб. : Алетейя, 1999. - 138 с.

  144. Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия / В. Шлыков // РИСК. – 1997. - №6. – С. 61 – 63.

  145. Шлыков В. В. Экономическая безопасность предприятия / В. В. Шлыков // ЭКО. – 2002. - № 11. – С. 94 – 99.

  146. Шлыков В. В. Экономическая преступность: историко-правовые аспекты: [учеб. пособ.] / Шлыков В. В. - Рязань : Рязанский ин-т права и экономики, 2000. - 67 с.

  147. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов [Гусев В. С., Демин В. А., Кузин Б. И. и др.]. - СПб: Очарованный странник, 2001. – 288 с.

  148. Экономическая безопасность : [энциклопедия] / А. Г. Шаваев, А. Т. Багаутдинов и др. – М. : Правовое посвещение, 2001. – 512 с.

  149. Blask's Law Dictionary, Seventh edition, St. Paul, Minn. – 1999. – PP. 709.

  150. Conflict in Economics / Ed. by Y. Varoufakis , D. Young. N. Y: Saint-Martin Press, 1990; Varoufakis Y. Modelling rational conflict: The Limits of Game Theory // Economic appliquee . T. 45. Geneve , 1992. № 1. P. 53-78

  151. Hamel G., Prahalad С . К . Competing for the future: breakthrough strategies for seizing control of your industry and creating markets of tomorrow. Boston , 1994

  152. Goldman Sachs. The Practice of Risk Management. – SBC Warburg Dillon Read Euromoney Publications PLC, 1996. – 284р.

  153. Hirshleifer J. The Thechnology of Conflict as an Economic Activity // American Economic Review. Nashville , 1991. V.81. №2. P. 130

  154. Scaperdas S. Conflict and Attitude toward Risk // American Economic Review. Nashville , 1991. V .81. №2. P . 116-120

  155. Vandewalte D., Dyne L. Van, Kostova T. Psychological ownership: An empirical examination of its consequences // Group & Organization Management. 1995. V. 20. № 2. P. 210-226

  156. Varvufakis Y., Young D. Conflict in Economics. N.Y.: Saint-Martin Press, 1990; Varoufakis Y. Modelling rational conflict: The Limits of Game Theory // Economic appliquee . T. 45. Geneve , 1992. N° 1. P. 53-58

  157. William. F. Share, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. Investments. – 1995. – 980р.


  Каталог: images -> users
  images -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
  images -> Зінчук Наталія Анатоліївна
  images -> загальна педагогіка та історія педагогіки
  images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
  images -> Остополець Ірина Юріївна
  images -> Самоменеджмент
  users -> Рішення колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації «Про результативність роботи з попередження правопорушень та злочинності, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей» від 29 травня 2013 року
  users -> Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка