Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібникСторінка20/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Продовження табл. 5.5

Номер ризику
      1. Найменування ризику

R25.

Ризик не оперативного внесення змін в модель нового товару, коли зміни в зовнішньому середовищі можуть зробити значний вплив на розвиток інноваційного проекту.

R26.

Ризик при визначенні часу виходу на ринок.

R27.

Ризик визначення сировини і матеріалів залежно від сегментів ринку.

R28.

Ризик вибору членів тимчасової групи, що включає конструкторів технологів, організаторів виробництва і фахівців з маркетингу, для розробки комплексної програми по просуванню товару на ринок, відповідної цілям і що враховує наявний потенціал кожної функціональної системи.

R29.

Ризик при оцінці створення проектованого зразка продукції по показнику рентабельності (відношення прогнозованого прибутку до прогнозованих повних витрат виробництва і обігу продукції).

R30.

Ризик вибору сировини і матеріалів для виробництва продукції так, щоб добитися оптимального співвідношення між попитом на продукцію і її собівартістю, тобто максимізації прибутку.

R31.

Ризик при прогнозуванні чинників зовнішнього середовища, які можуть вплинути на рентабельність проекту.

R32.

Ризик при аналізі інноваційної продукції конкурентів

R33.

Ризик при проведенні порівняльних характеристик нового товару підприємства і новинок підприємств – конкурентів для попереднього позиціонування товару на ринку.

R34.

Ризик при вивченні реакції підприємств – конкурентів на зміну чинників зовнішнього оточення

R35.

Ризик при розробці моделі нового товару залежно від прогнозованих споживацьких властивостей

R36.

Ризик при виконанні експериментальних зразків нового товару

R37.

Ризик при взаємодії технологів і конструкторів, починаючи із зародження ідеї про новий вид продукції

R38.

Ризик при випуску пробної партії продукції для вивчення не тільки реакції споживачів, але і готовності всього підприємства в цілому до виробництва нового продукту

R39.

Ризик при складанні списку подій, що чинять найсприятливіший вплив на результат інноваційного проекту і відстежуванні динаміки зовнішнього середовища в цих напрямах

R40.

Ризик вибору технологічного процесу з урахуванням витрат які будуть потрібні на придбання і монтаж необхідного устаткування і інструментів для забезпечення високого рівня продуктивності і якості продукції

R41.

Ризик визначення масштабів проведення оновлення і розширення парку устаткування

R42.

Ризик вибору організаційної структури управління

R43.

Ризик прогнозування ціни і попиту на продукцію

R44.

Ризик визначення розміру передпроектних витрат

R45.

Ризик обліку сезонності при плануванні обсягу продажів

Продовження табл. 5.5

Номер ризику
      1. Найменування ризику

R46.

Ризик вибору джерела фінансування

R47.

Ризик вибору умов інвестування

R48.

Ризик оцінки впливу виробництва нового продукту на оточуючє середовище

R49.

Ризик визначення обсягу виробництва нового товару

R50.

Ризик поломки і простою устаткування

R51.

Ризик невчасної поставки матеріалів і напівфабрикатів

R52.

Ризик впливу інфляції на вартість виробу

R53.

Ризик зміни вартості національної валюти до валют країн постачальників і споживачів

R54.

Ризик невідповідності кваліфікації персоналу поставленим задачам

R55.

Ризик збільшення витрат через нестабільність законодавства (митні збори, податки)

R56.

Ризик втрат при транспортуванні і зберіганні

R57.

Ризик визначення терміну окупності проекту

R58.

Ризик визначення точки беззбитковості проекту

R59.

Ризик визначення стратегії розробки інноваційного проекту

R60.

Ризик визначення стратегії реалізації інноваційного проекту

Таблиця 5.6Сортування ризиків інноваційних проектів

Найменування ризику

Номер підцілі

1

2

Задача 1
R1. Ризик невірного вивчення споживацьких переваг і помилки прогнозування на основі проведених досліджень споживацьких властивостей майбутнього товару.

2

Задача 2
R1. Ризик невірного вивчення споживацьких переваг і помилки прогнозування на основі проведених досліджень споживацьких властивостей майбутнього товару.

2

R17. Ризик при виборі сировини і матеріалів для виробництва на основі вивчення переваг покупців, професіоналізму технологів і конструкторів

6,13

R27. Ризик визначення сировини і матеріалів залежно від сегментів ринку.

4,2

Задача 3
R22. Ризик при виборі і створенні каналів збуту

9

R30. Ризик вибору сировини і матеріалів для виробництва продукції так, щоб добитися оптимального співвідношення між попитом на продукцію і її собівартістю, тобто максимізації прибутку.

15,6

R32. Ризик при аналізі інноваційної продукції конкурентів

5,7

R43. Ризик прогнозування ціни і попиту на продукцію

2

        1. Продовження табл. 5.6

         1

         2

         Задача 4
         R3. Ризик неякісного проведення маркетингових досліджень на предмет задоволення споживацьких вимог протягом всього життєвого циклу інноваційного проекту.

         1,2,10, 11

         R5. Ризик невірного акцентування уваги покупців на характеристиках товару, підкресленням його унікальності в порівнянні з товарами конкурентів в ході рекламної компанії.

         6,11

         R21. Ризик при визначення ринків збуту і позиціонуванні товару на ринку

         4,19

         R26. Ризик при визначенні часу виходу на ринок.

         8

         R31. Ризик при прогнозуванні чинників зовнішнього середовища, які можуть вплинути на рентабельність проекту.

         11,15,17

         R33. Ризик при проведенні порівняльних характеристик нового товару підприємства і новинок підприємств – конкурентів для попереднього позиціонування товару на ринку.

         5,6

         R43. Ризик прогнозування ціни і попиту на продукцію

         2

         R45. Ризик обліку сезонності при плануванні обсягу продажів

         2

         Задача 5
         R3. Ризик неякісного проведення маркетингових досліджень на предмет задоволення споживацьких вимог протягом всього життєвого циклу інноваційного проекту.

         1,2,10,11

         R4. Ризики пасивної реакції на дії конкурентів

         5,10,11

         R5. Ризик невірного акцентування уваги покупців на характеристиках товару, підкресленням його унікальності в порівнянні з товарами конкурентів в ході рекламної компанії.

         6,11

         R8. Помилки аналізу і прогнозу чинників зовнішнього середовища

         1,2,4,5, 17

         R13. Невчасна реакція на зміни у всіх областях зачіпають діяльність підприємства

         17,19

         R45. Ризик обліку сезонності при плануванні обсягу продажів

         2

         Задача 6
         R4. Ризик пасивної реакції на дії конкурентів

         5,10,11

         R8. Помилки аналізу і прогнозу чинників зовнішнього середовища

         1,2,4,5, 17

         R9. Ризик невірної оцінки конкурентів

         5,7,12

         R33. Ризик при проведенні порівняльних характеристик нового товару підприємства і новинок підприємств – конкурентів для попереднього позиціонування товару на ринку.

         5,6

         Задача 7
         R5. Ризик невірного акцентування уваги покупців на характеристиках товару, підкресленням його унікальності в порівнянні з товарами конкурентів в ході рекламної компанії.

         6,11

         R6. Помилки при розробці рекламної компанії

         8, 17,19

         R21. Ризик при визначення ринків збуту і позиціонуванні товару на ринку

         4,19

         R23. Ризик при виборі методів стимулювання продажів, залежно від стадії життєвого циклу продукту

         17,8

        2. Продовження табл. 5.6

         1

         2

         R26. Ризик при визначенні часу виходу на ринок.

         8

         Задача 8
         R44. Ризик визначення розміру передпроектних витрат

         15

         R47. Ризик вибору умов інвестування

         15

         Задача 9
         R12. Ризик неточної оцінки економічної ефективності проекту через недостатню кваліфікацію співробітників

         16

         R30. Ризик вибору сировини і матеріалів для виробництва продукції так, щоб добитися оптимального співвідношення між попитом на продукцію і її собівартістю, тобто максимізації прибутку.

         15,6

         R44. Ризик визначення розміру передпроектних витрат

         15

         R47. Ризик вибору умов інвестування

         15

         R57. Ризик визначення терміну окупності проекту

         15

         Задача 10
         R12. Ризик неточної оцінки економічної ефективності проекту через недостатню кваліфікацію співробітників

         16

         R29. Ризик при оцінці створення проектного зразка продукції по показнику рентабельності (відношення прогнозованого прибутку до прогнозованих повних витрат виробництва і обігу продукції).

         15,16

         R30. Ризик вибору сировини і матеріалів для виробництва продукції так, щоб добитися оптимального співвідношення між попитом на продукцією і її собівартістю, тобто максимізації прибутку.

         15,6

         R52. Ризик впливу інфляції на вартість виробу

         15

         R53. Ризик зміни вартості національної валюти до валют країн постачальників і споживачів

         15

         R57. Ризик визначення терміну окупності проекту

         15

         R58. Ризик визначення точки беззбитковості проекту

         15

         Задача 11
         R8. Помилки вибору методів для аналізу і прогнозу чинників зовнішнього середовища

         1,2,4,5, 17

         R25. Ризик не оперативного внесення змін в модель нового товару, коли зміни в зовнішньому середовищі можуть зробити значний вплив на розвиток інноваційного проекту.

         11,12

         R31. Ризик при прогнозуванні чинників зовнішнього середовища, які можуть вплинути на рентабельність проекту.

         11,15,17

         R34. Ризик при вивченні реакції підприємств – конкурентів на зміну чинників зовнішнього оточення

         11,17

         R39. Ризик при складанні списку подій, що чинять найсприятливіший вплив на результат інноваційного проекту і відстеженні динаміки зовнішнього середовища в цих напрямах

         17,19

         Задача 12
         R13. Невчасна реакція на зміни у всіх областях, які зачіпають діяльність підприємства

         17,19

        3. Продовження табл. 5.6

         1

         2

         R31. Ризик при прогнозуванні чинників зовнішнього середовища, які можуть вплинути на рентабельність проекту.

         11,15,17

         R59. Ризик визначення стратегії розробки інноваційного проекту

         19,17

         Задача 13
         R59. Ризик визначення стратегії розробки інноваційного проекту

         19,17

         Задача 14
         R13. Невчасна реакція на зміни у всіх областях, які зачіпають діяльність підприємства

         17,19

         R25. Ризик не оперативного внесення змін в модель нового товару, коли зміни в зовнішньому середовищі можуть зробити значний вплив на розвиток інноваційного проекту.

         11,12

         R28. Ризик вибору членів тимчасової групи, що включають конструкторів, технологів, організаторів виробництва і фахівців з маркетингу, для розробки комплексної програми з просування товару на ринок, відповідної цілям і що враховують наявний потенціал кожної функціональної системи.

         18,19,16

         R42. Ризик вибору організаційної структури управління

         19

         Задача 15
         R28. Ризик вибору членів тимчасової групи, що включає конструкторів технологів, організаторів виробництва і фахівців з маркетингу, для розробки комплексної програми з просування товару на ринок, відповідної цілям і що враховує наявний потенціал кожної функціональної системи.

         18,19,16

         R55. Ризик збільшення витрат через нестабільність законодавства (митні збори, податки)

         10

         Задача 16
         R12. Ризик неточної оцінки економічної ефективності проекту через недостатню кваліфікація співробітників

         16

         R24. Ризик при створенні груп в рамках діючих підрозділів для вирішення задач за даним інноваційним проектом

         19,16,17

         R28. Ризик вибору членів тимчасової групи, що включає конструкторів технологів, організаторів виробництва і фахівців з маркетингу, для розробки комплексної програми з просування товару на ринок, відповідної цілям і що враховує наявний потенціал кожної функціональної системи.

         18,19,16

         R54. Ризик невідповідності кваліфікації персоналу поставленим задачам

         16,19

         Задача 17
         R15. Ризик при оформленні документації, пов'язаної зі створенням нового, модифікованого виду товару

         11,12

         R24. Ризик при створенні груп в рамках діючих підрозділів для вирішення задач за даним інноваційним проектом

         19,16,17

         R28. Ризик вибору членів тимчасової групи, що включає конструкторів технологів, організаторів виробництва і фахівців з маркетингу, для розробки комплексної програми з просування товару на ринок, відповідної цілям і що враховує наявний потенціал кожної функціональної системи.

         18,19,16

         R36. Ризик при виконанні експериментальних зразків нового товару

         7,13,14,15
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка