Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібникСторінка12/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
#10607
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

Питання для дискусій
1. Яка складова найважливіша при проведенні оцінки рівня економічної безпеки України?

2. У чому полягають основні відмінності при оцінюванні економічної безпеки країни, регіону та підприємства?

3. Які складові економічної безпеки підприємства, на вашу думку, є ключовими?

4. Необхідно сформувати підсистеми показників для визначення виробничої, фінансової, кадрової, силової складових економічної безпеки підприємства.

5. Якими методиками доцільно користуватись при проведенні оцінки ймовірності банкрутства підприємства?

6. Які головні елементи світового досвіду оцінювання економічної безпеки країни, регіону та підприємства слід перейняти Україні?Завдання для самостійної роботи
Умова

Необхідно сформувати систему показників для проведення оцінки техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства, яке випускає залізобетонні конструкції.

Студент повинен визначити рівень техніко-технологічної складової та економічних параметрів економічної безпеки підприємства.

Необхідно запропонувати комплекс заходів для підвищення рівня економічної безпеки підприємства.Технологія вирішення завдання

Методика оцінки техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства повинна включати такі основні етапи:

1) формування системи показників, яка залежить від техніко-технологічних особливостей виробництва, які впливають на рівень економічної безпеки підприємства;

2) визначення фактичних та нормативних значень за сформованою системою показників;

3) визначення техніко-технологічних та економічних параметрів;

4) визначення етапів процесу забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства.

Запропоновану методику реалізовано на вихідних даних ЗАТ «Буддеталь». ЗАТ «Буддеталь» є одним з провідних підприємств Харківської області по випуску збірної бетонної та залізобетонної продукції. Основною виробничою ділянкою в ЗАТ «Буддеталь» є об’єднаний цех залізобетонних виробів. Цех бетонної суміші забезпечує об’єднаний цех залізобетонних виробів (ЗБВ) бетонною сумішшю. Робітники арматурної ділянки забезпечують арматурними каркасами формувальний цех. Завдяки злагодженій роботі 3-х ділянок (бетонних сумішей, арматурної, формувальної) об’єднаний цех залізобетонних виробів збільшив випуск збірного залізобетону та блоків. Збільшився не тільки обсяг виробництва, але і підвищилася якість продукції. Якості продукції приділяється особлива увага фахівців підприємства, зокрема фахівців відділу технічного контролю та лабораторії.

Важливість дослідження динамічних тенденцій випуску продукції підприємства обґрунтовано необхідністю обрання виду продукції, яка займає найбільшу частку в асортименті товарної продукції підприємства. У результаті дослідження ключовим видом продукції досліджуваного підприємства виявлено збірний залізобетон.

До позитивних якостей залізобетонних конструкцій відносяться:

невисока ціна – залізобетонні конструкції значно дешевші від сталевих;

пожежостійкість – порівняно зі сталлю і деревом;

технологічність – при бетонуванні нескладно отримувати будь-яку форму конструкції;

хімічна і біологічна стійкість – не схильний до корозії, старіння, гниття.

До недоліків залізобетонних конструкцій можна включити такі параметри:

невисока міцність при великій масі – міцність бетону в середньому в 10 разів менша, ніж міцність сталі. У великих конструкціях залізобетон «несе» більше своєї маси, ніж корисного навантаження.

невисока енергоощадність споруд.

Структуру випуску збірного залізобетону на ЗАТ «Буддеталь» в 2010 р. помісячно представлено на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Структура випуску збірного залізобетону наЗАТ «Буддеталь» в 2010 р. помісячно
Виділення двох підсистем техніко-технологічних та економічних параметрів обумовлено тим, що техніко-технологічна складова розглядається ізольовано від інших функціональних складових економічної безпеки підприємства, тому необхідно крім техніко-технологічних параметрів визначати результативні, тобто економічні параметри. Систему показників для визначення стану техніко-технологічної складової економічної безпеки ЗАТ «Буддеталь» та ВАТ «Завод ЗБК-13» представлено в табл. 3.22.

З метою візуалізації представимо дані про основні техніко-технологічні параметри залізобетонних конструкцій, зокрема багатопустотних плит перекриття ЗАТ «Буддеталь» та продукту-еталона ВАТ «Завод ЗБК-13» в графічній формі (рис. 3.8).


Таблиця 3.22

Система показників для визначення стану техніко-технологічної складової економічної безпеки ЗАТ «Буддеталь»

та ВАТ «Завод ЗБК-13»

Назва показника

Умовне позначення

2008 рік

Нормативи

за ДСТУ


1

2

3

4

ЗАТ «Буддеталь»

Техніко-технологічні параметри

Масова частка вуглецю в арматурному прокаті класу А600, %

m

0,35

не більше 0,37

Границя плинності арматурного прокату, Н/мм630

не менше

600


Тимчасовий опір розриванню арматурного прокату класу А600, Н/мм820

не менше

800


Відносне видовження арматурного прокату після розривання, %14

не менше 12

Відносне рівномірне видовження арматурного прокату після розривання, %4,5

не менше

4


Повне відносне видовження арматурного прокату за максимального навантаження, %5

не менше

5


Вміст пилуватих та глинистих частинок в бетонній суміші класу В40, %

В

20

не більше 25

Середня міцність бетону класу В40 на стиск, кгс/см

R

523,9

523,9

Економічні параметри

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

СП

35949Адміністративні витрати, тис. грн

АВ

1451Витрати на збут, тис. грн

ВЗ

231Матеріальні витрати, тис. грн

МВ

29588Витрати на оплату праці, тис. грн

ВО

5323Ціна реалізації однієї панелі перекриття ПК 72-15-8а, грн.

Ц

1853Продовження табл. 3.22

1

2

3

4

Питома вага плит перекриття в загальному об’ємі випуску продукції, %

ПП

80Показник виходу придатного продукту з використаної сировини

ВП

0,023Матеріаломісткість

М

0,64Трудомісткість

Т

14,95Коефіцієнт затоварювання готовою продук -

цією


КЗ

0,015Питома вага нестач і втрат в загальному об’ємі виручки від реалізації продукції, %

ПН

0,041Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

290Рентабельність продукції, %

РП

70,66ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій-13»

Техніко-технологічні параметри

Масова частка вуглецю в арматурному прокаті класу А600, %

m

0,33

не більше 0,37

Границя плинності арматурного прокату, Н/мм640

не менше 600

Тимчасовий опір розриванню арматурного прокату класу А600, Н/мм830

не менше 800

Відносне видовження арматурного прокату після розривання, %15

не менше 12

Відносне рівномірне видовження арматурного прокату після розривання, %4,7

не менше 4

Повне відносне видовження арматурного прокату за максимального навантаження, %5,5

не менше 5

Вміст пилуватих та глинистих частинок у бетонній суміші класу В40, %

В

18

не більше 25

Середня міцність бетону класу В40 на стиск, кгс/см

R

523,9

523,9

Економічні параметри

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

СП

2059Адміністративні витрати, тис. грн

АВ

428,7Витрати на збут, тис. грн

ВЗ

35,5Матеріальні витрати, тис. грн

МВ

1689,5Витрати на оплату праці, тис. грн

ВО

468,7Ціна реалізації однієї панелі перекриття ПК 72-15-8а, грн

Ц

1845Питома вага плит перекриття в загальному об’ємі випуску продукції, %

ПП

84Показник виходу придатного продукту з використаної сировини

ВП

0,075Матеріаломісткість

М

0,59Закінчення табл. 3.22

Трудомісткість

Т

12,93Коефіцієнт затоварювання готовою продук-

цією


КЗ

0,044Питома вага нестач і втрат в загальному об’ємі виручки від реалізації продукції

ПН

0,037Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

148,8Рентабельність продукції, %

РП

15,83
Рис. 3.8. Динаміка основних техніко-технологічних параметріву 2010 році
З рис. 3.8 видно, що продукція ЗАТ «Буддеталь» порівняно з продуктом-еталоном має гірші техніко-технологічні характеристики арматурного прокату.

ЗАТ «Буддеталь» порівняно з ВАТ «Завод ЗБК-13» має значно вищі: матеріальні витрати та собівартість реалізованої продукції, але у підприємств-конкурентів адміністративні витрати, витрати на збут та витрати на оплату праці майже на одному рівні. Такі тенденції можуть свідчити про низьку ефективність маркетингової та мотиваційної політики досліджуваного підприємства. Тому виникає необхідність в оцінці впливу економічних параметрів на рівень економічної безпеки підприємства. Деякі економічні параметри-характеристики продукції представлені на рис. 3.9.

Наступний етап методики оцінки техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства є одним із головних, так як це етап визначення одиничних та групових параметричних індексів техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства.

Визначення одиничних параметричних індексів за технічними та економічними параметрами-характеристиками безпеки випуску досліджу -

ваної продукції здійснюється за формулою:
(3.52)

де – одиничний параметричний індекс, розрахований за і-м параметром техніко-технологічної безпеки продукції, що випускається;– значення і-го параметра продукції, яка досліджується;

– значення аналогічного і-го параметра продукту-еталону.

Рис. 3.9. Динаміка витратних економічних параметрів-характеристик рівня економічної безпеки ЗАТ «Буддеталь» та підприємства-еталона ВАТ «ЗБК-13»


Значення одиничних параметричних індексів економічної безпеки продукції ЗАТ «Буддеталь» за технічними характеристиками в 2008 році наведено в табл. 3.23.

Груповий індекс техніко-технологічної безпеки залізобетонних конструкцій доцільно визначати за формулою:


, (3.53)
де – груповий параметричний індекс за технічними показниками (порівняно з еталоном);

– одиничний параметричний індекс за і-м параметром;

– вагомість і-го параметричного індексу;

n – кількість технічних параметрів, за якими здійснюється оцінка рівня техніко-технологічної безпеки.
Таблиця 3.23

Значення одиничних параметричних індексів техніко-технологічної безпеки продукції ЗАТ «Буддеталь»

за технічними та економічними характеристиками

Одиничний параметричний індекс

техніко-технологічної безпеки продукції за технічними параметрами:Значення

1

2

масової частки вуглецю в арматурному прокаті класу А600

1,06

границі плинності арматурного прокату

0,98

тимчасового опору розриванню арматурного прокату класу А600

0,99

відносного видовження арматурного прокату після розривання

0,93

відносного рівномірного видовження арматурного прокату після розривання

0,96

повного відносного видовження арматурного прокату за максимального навантаження

0,91

вмісту пилуватих та глинистих частинок в бетонній суміші класу В40

1,11

середньої міцності бетону класу В40 на стиск

1,0

Одиничний параметричний індекс техніко-технологічної безпеки продукції за економічними параметрами:
собівартості реалізованої продукції

17,46

адміністративних витрат

3,38

витрат на збут

6,51

матеріальних витрат

17,51

витрат на оплату праці

11,36

ціни реалізації однієї панелі перекриття ПК 72-15-8а

1,01

питомої ваги плит перекриття в загальному об’ємі випуску продукції

0,95

Закінчення табл. 3.23

1

2

показника виходу придатного продукту з використаної сировини

0,31

матеріаломісткості

1,08

трудомісткості

1,16

коефіцієнта затоварювання готовою продукцією

0,34

питомої ваги нестач і втрат в загальному об’ємі виручки від реалізації продукції

1,11

чистого прибутку

1,95

рентабельності продукції

4,46

Для визначення вагомості параметричних індексів при розрахунку групового індексу техніко-технологічної безпеки залізобетонних конструкцій за технічними та економічними параметрами за допомогою анкетування опитано 6 екпертів спеціалістів досліджуваного підприємства: головний інженер, головний енергомеханік, начальники: цеху бетонної суміші, арматурного та формувального цехів, об’єднаного цеху залізобетонних виробів. Шість експертів, які, на думку авторів, є фахівцями з оцінки техніко-технологічної безпеки залізобетонних конструкцій оцінили вагомість кожного з технічних та економічних параметрів. Для розрахунку групового індексу обрано оцінки експертів, які частіше зустрічаються у їх відповідях.

Узгодженість експертних оцінок пропонується перевірити на основі розрахунку коефіцієнта конкордації. Результати ранжування технічних параметрів техніко-технологічної безпеки залізобетонних конструкцій подано в табл. 3.24.
Таблиця 3.24


Каталог: images -> users
images -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
images -> Зінчук Наталія Анатоліївна
images -> загальна педагогіка та історія педагогіки
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
users -> Рішення колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації «Про результативність роботи з попередження правопорушень та злочинності, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей» від 29 травня 2013 року
users -> Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка