Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібникСторінка11/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Визначення інтелектуальної безпеки

Назва показника

Фактичне значення

Максимальне значення

Нормалізоване значення

Ваговий коефіцієнт показника

Інтегральний показник

Коефіцієнт плинності кадрів (працівників високої кваліфікації)

0,0400

0,0100

0,2500

0,2500

0,4620

Питома вага інженерно-технологічних і науковців

0,2500

0,6000

0,4167

0,2500
Показник раціоналізаторської активності

0,8000

1,0000

0,8000

0,2500
Показник освітнього рівня

0,4111

0,6000

0,6852

0,2500
До того ж, з метою підвищення наукового й організаційного рівня діяльності суспільства в області науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт зі створення нової гірничої техніки, розробки наукових основ створення транспортного встаткування для вугільних і сланцевих шахт і калійних рудників, а також підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації робітників і фахівців у системі виробничого навчання для підйомно-транспортного, будівельного й вугільного машинобудування в 2010 році введене в структуру «Світло Шахтаря» новий підрозділ – навчально-науково-виробничий комплекс. Створення такого центру при обґрунтованості його економічної ефективності в майбутньому дозволить підвищити рівень інтелектуальної безпеки ВАТ «Світло Шахтаря».

Заходи щодо підвищення рівня інтелектуальної безпеки:

подальший розвиток навчально-науково-виробничого комплексу;

проведення навчальних семінарів, круглих столів, конференцій.

Для оцінки кадрової складової економічної безпеки підприємства були обрані такі показники: рівень суміщення посад, коефіцієнт сталості чисельності персоналу, рівень підвищення кваліфікації персоналу, коефіцієнт активності навчання персоналу.

Рівень суміщення посад дорівнює частки кількості працівників, які працюють за сумісництвом і чисельності персоналу помноженого на сто відсотків.

Рівень суміщення посад = (22 / 2644) 100 % = 0,8%.

Коефіцієнт сталості чисельності персоналу (Ксчп) розраховується як відношення середньооблікової чисельності персоналу на початок року і середньоспискової чисельності персоналу на кінець року.

Ксчп = 2644 / 2563 = 1,03.

Рівень підвищення кваліфікації персоналу (Упкп) розраховується як відношення чисельності персоналу, що підвищили кваліфікацію на кінець року і чисельності персоналу, що підвищили кваліфікацію на початок року.

Упкп = 703 / 758 = 0,93.

Коефіцієнт активності навчання персоналу (Каоп) розраховується як відношення чисельності персоналу, який навчився новим професіям до середньооблікової чисельності персоналу.

Каоп10 = 327 / 2644 = 0,124.

Каоп09 = 653 / 2563 = 0,25.

Темп зростання = (0,124 / 0,25 ) 100 % = 49,6 %.

У цілому рівень кадрової безпеки ВАТ «Світло шахтаря» можна оцінити як вище за середнє, оскільки розраховані показники перебувають на високому рівні.

Заходи щодо підвищення рівня кадрової безпеки:

оцінка технологічної складової;

оцінка правової складової;

оцінка екологічної складової.

Підприємство не створює екологічних викидів, які можуть позначатися на використанні його активів.

З метою дослідження результатів діяльності підприємств, тобто фактично досягнутого рівня економічної безпеки пропонується використати стохастичний факторний аналіз. Факторний аналіз необхідно провести на вихідних даних 12 підприємств 45 досліджуваних показників та протягом кожного досліджуваного року окремо. Використання цього інструменту дозволить виявити ключові фактори економічної безпеки підприємства (табл. 3.20).

Таблиця 3.20Результати дисперсійного аналізу за 2005 – 2009 роки

Номер компоненти

Власне значення

Відсоток варіації

Кумулятивний відсоток варіації

1

2

3

4

2005 рік

1

12,9992

32,498

32,498

2

6,77736

16,943

49,441

3

6,4627

16,157

65,598

4

3,90383

9,760

75,358

5

2,93718

7,343

82,701

6

2,51433

6,286

88,987

7

1,84759

4,619

93,605

8

1,39129

3,478

97,084

2006 рік

1

12,4192

31,048

31,048

2

7,09422

17,736

48,783

3

4,54859

11,371

60,155

4

4,10923

10,273

70,428

5

3,68677

9,217

79,645

6

3,09819

7,745

87,390

7

1,87152

4,679

92,069

8

1,35136

3,378

95,448

2007 рік

1

12,7867

31,967

31,967

2

6,74583

16,865

48,831

3

6,1445

15,361

64,192

4

4,56381

11,410

75,602

5

2,46837

6,171

81,773

6

1,97542

4,939

86,711

7

1,67955

4,199

90,910

8

1,52388

3,810

94,720

2008 рік

1

12,0203

30,051

30,051

2

7,10655

17,766

47,817

3

6,56445

16,411

64,228

4

4,52429

11,311

75,539

5

3,00369

7,509

83,048

6

2,04601

5,115

88,163

7

1,52962

3,824

91,987

8

1,38452

3,461

95,448

2009 рік

1

11,8631

29,658

29,658

2

7,47563

18,689

48,347

3

5,28322

13,208

61,555

4

4,69962

11,749

73,304

Закінчення табл. 3.20

5

3,23939

8,098

81,402

6

2,28682

5,717

87,120

7

1,78516

4,463

91,582

8

1,30416

3,260

94,843

Матриці факторних навантажень показників, що характеризують поточний та перспективний рівень економічної безпеки машинобудівних підприємств за 2005 – 2009 роки представлено в додатку А.

На основі проведеного факторного аналізу виявлено 8 факторів, значення яких перевищували одиницю, фактор F1 в основному пояснює 1/3 частину всіх факторних змін.

У табл. 3.21 представлені ключові показники, що характеризують досягнутий рівень економічної безпеки підприємства за 2005 – 2009 роки

Таким чином, визначено, що основні показники, які впливають на рівень економічної безпеки машинобудівних підприємств Харківського регіону формуються у фактор їх фінансово-економічної стійкості.

Таблиця 3.21Ключові показники, що характеризують досягнутий рівень економічної безпеки підприємства за 2005 – 2009 роки

Умовне позначення

Значення

факторнихнавантажень

Показник

Назва фактора

1

2

3

4

2005 рік

F1

0,259054

Коефіцієнт покриття

Фактор, що характеризує фінансово-економічну стійкість підприємств
0,250546

Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,251494

Коефіцієнт швидкої ліквідності0,241603

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами0,257467

Коефіцієнт маневреності0,252414

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
2006 рік

F1

0,264489

Коефіцієнт покриття

Фактор, що характеризує фінансово-економічну стійкість підприємств
0,256772

Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,256995

Коефіцієнт швидкої ліквідності
Закінчення табл. 3.21
0,231492

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами0,258795

Коефіцієнт маневреності0,25842

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
2007 рік

F1

-0,263666

Коефіцієнт покриття

Фактор, що характеризує фінансово-економічну стійкість підприємств
-0,252562

Коефіцієнт абсолютної ліквідності-0,251278

Коефіцієнт швидкої ліквідності-0,260596

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами-0,263024

Коефіцієнт маневреності-0,246607

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
2008 рік

F1

0,272987

Коефіцієнт покриття

Фактор, що характеризує фінансово-економічну стійкість підприємств
0,254336

Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,253742

Коефіцієнт швидкої ліквідності0,266519

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами0,270822

Коефіцієнт маневреності0,254456

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
2009 рік

F1

0,260689

Коефіцієнт покриття

Фактор, що характеризує фінансово-економічну стійкість підприємств
0,248581

Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,248527

Коефіцієнт швидкої ліквідності0,272111

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами0,267794

Коефіцієнт маневреності0,252691

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
На наступному етапі запропонованої методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства проводиться порівняння коефіцієнтів: покриття, абсолютної та швидкої ліквідності, забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами, маневреності, оборотності оборотних активів з еталонними значеннями. Еталонними значеннями в дослідженні виступають оптимальні значення цих показників серед досліджуваних підприємств. Якщо показник є стимулятором, то це максимальне його значення, якщо ж дестимулятором – мінімальне. У даному дослідженні всі виявлені показники є стимуляторами, отже, було обрано максимальні їх значення.

Якщо на досліджуваному підприємстві за поточний період більше 50 % фактичних показників досягли еталонного рівня, то це свідчить про ефективність використання ним ресурсів.

Якщо на підприємстві за останній поточний період більше 50 % фактичних показників перевищили середні значення досліджуваних показників, то така ситуація є індикатором його фінансово-економічної стійкості. Якщо кількість показників нижче або дорівнює 50 % середнього рівня, то на підприємстві проводиться лише безперервна виробнича діяльність.
Питання для самостійного опрацювання
1. Необхідно дослідити особливості методик оцінювання рівня економічної безпеки інших країн.

2. Як оцінюється рівень економічної безпеки регіону або галузі в країнах Європейського Союзу?

3. Особливості оцінювання рівня економічної безпеки підприємств у Сполучених Штатах Америки.

4. Доповнити наведені методики оцінки рівня економічної безпеки регіону або галузі.

5. Доповнити наведений комплекс методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

6. Доповнити поданий перелік методичних підходів до оцінювання ймовірності банкрутства.


Контрольні питання для самодіагностики
1. Назвіть основні етапи методичного підходу до визначення рівня економічної безпеки України.

2. У чому відмінність індикаторів та критеріїв економічної безпеки на макро - рівні?

3. Необхідно назвати та розкрити сутність основних підсистем фінансової безпеки.

4. Якими способами здійснюється нормалізація ознак при оцінюванні економічної безпеки країни?

5. На якому етапі оцінки економічної безпеки країни використовується факторний аналіз?

6. Як розраховуються валові коефіцієнти за сферами економіки?

7. Яку складову крім економічної виділяють при оцінюванні економічної безпеки регіону або галузі?

8. Необхідно назвати основні підходи до визначення економічної безпеки підприємства.

9. Як оцінити рівень економічної безпеки підприємства з урахуванням брутто-інвестицій?

10. Як визначити інтерфейсну складову економічної безпеки підприємства?

11. У чому полягають основні відмінності кадрової та інтелектуальної складових економічної безпеки підприємства?

12. Особливості оцінювання ймовірності банкрутства підприємства.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка