Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університетСторінка9/15
Дата конвертації02.04.2016
Розмір4.06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

11. Технології дистанційної освіти
Основні принципи та аспекти дистанційної освіти.
Під дистанційною освітою (ДО) розуміється комплекс освітніх послуг, що надаються широким верствам населення в країні і за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок тощо) .
Дистанційна освіта є однією з форм системи безперервної освіти, яка покликана реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. ДО дозволить дати рівні можливості при навчанні школярів, студентів, цивільних і військових фахівців, безробітних в будь-яких районах країни і за кордоном за рахунок більш активного використання наукового та освітнього потенціалу провідних університетів, академій, інститутів, різних галузевих центрів підготовки та перепідготовки кадрів, а також центрів підвищення кваліфікації та інших освітніх установ. ДО дозволить отримати основне або додаткове освіту паралельно з основною діяльністю людини. Зрештою створювана система дистанційної освіти (СДО) спрямована на розширення освітнього середовища в Росії.
З точки зору організації і підтримки навчального процесу, в рамках ДО можна виділити кілька груп проблем.
По-перше, це проблеми створення СДО різних рівнів:
• глобальні (міжнародні та федеральні) СДО і їх забезпечення;
•регіональні СДО та їх забезпечення;
•локальні СДО і їх забезпечення.
По-друге, це проблеми організації ДО як такого:
•концептуальні моделі та дидактичні аспекти ДО;
• система викладачів-консультантів і способи їх взаємодії з учнями;
•тестування в системі ДО;
•технології та інформаційні освітні середовища;
•способи передачі освітньої інформації і комунікації.
Глобальні системи ДО покликані забезпечити можливість реалізовувати просвітництво та освіту самих широких мас населення Росії за рахунок використання таких засобів масової інформації, як телебачення і радіо.
Трансляція навчальних програм широко використовується у всьому світі для дистанційного навчання. При цьому можливий як показ лекцій, пізнавальних програм для широкої аудиторії без подальших заліків, так і передача лекцій з подальшою здачею заліків. У першу чергу змістом такого "фонового освіти" можуть бути економічні, юридичні, екологічні, наукові, культурні та інші галузі знань.
До числа глобальних систем ДО можна віднести вже створені у світовому співтоваристві "Глобальний лекційний зал", "Університет світу", "Міжнародний електронний університет" та ін.. Ці електронні структури забезпечують можливість спілкування, дискусій, обміну інформацією, вирішення проблем в різних сферах людського життя між учасниками, які у різних куточках Землі. Освітня система України вже найближчим часом повинна бути інтегрована в ці системи.
Регіональні системи ДО призначені для вирішення освітніх завдань в рамках кожного окремо взятого регіону Росії з урахуванням його особливостей. Вони повинні органічно входити в СДО федерального рівня. Тому при їх створенні принципове значення набуває дотримання вимог державного освітнього стандарту.
Локальні системи ДО можуть діяти на рівні окремої професійної галузі знань або в рамках одного міста чи університету.
Центральною ланкою СДО є засоби телекомунікацій, що дозволяють забезпечити освітнійпоцесс:
• необхідними навчальними та навчально-методичними матеріалами;
•зворотним зв'язком між учителем і учнем;
• обміном управлінською інформацією усередині системи ДО;
• виходом в міжнародні інформаційні мережі, а також для підключення в СДО зарубіжних користувачів.
Для створення вітчизняної СДО необхідно:
• створити загальноросійську мережу інтерактивного супутникового телебачення, що складається з центральної і регіональних навчальних телестудій, з'єднаних супутниковими каналами зв'язку;
• здійснити інтеграцію і розвиток насамперед в регіонах систем комп'ютерних телекомунікацій вищої школи: RUNNET, UNICOR, RELARN;
• забезпечити взаємодію галузевих та інших існуючих в Росії мереж з СДО;
• створити розподілену систему інформаційних ресурсів навчального призначення, доступних по комп'ютерних телекомунікаціях;
• здійснити розвиток системи електронних бібліотек. Дистанційна освіта в розвинених країнах Заходу має свої відмінності. В першу чергу можна виділити дві концепції організацій СДО: північноамериканську і європейську.
За програмами дистанційної освіти в США навчаються більше мільйона студентів, які беруть з 1989 р. навчальні курси через систему публічного телемовлення (Public Broadcasting System, PBS-TV). Програма навчання дорослих (PBS Adult Learning Service) з 1990 р. взаємодіє з 1500 коледжами та місцевими станціями (Brock 1990). Програма пропонує курси в різних областях науки, бізнесу, управління. Навчальні курси, що передаються по чотирьох освітнім каналам, доступні всім учням по всій країні, а через супутник зв'язку та в інших країнах.
За межами Північної Америки дистанційна освіта в основному розвивається "відкритими" університетами, які фінансуються урядом і надають курси з використанням радіо й телебачення. Останнім часом найбільш широко використовуються комп'ютерні технології. Програми електронного вищої освіти розробляються в 30 країнах.
Представляють інтерес програми навчання із застосуванням нових інформаційних технологій, що включають супутникове телебачення, комп'ютерні мережі, мультимедіа і т.п.
У Великобританії понад 50% програм навчання на ступінь магістра в галузі управління проводиться з використанням методів ДО. Лідируючою європейською організацією цій галузі є Відкрита школа бізнесу Британського відкритого університету.
У системах дистанційного навчання, що не використовують принцип зворотного зв'язку, інформація, необхідна для проведення лекцій, семінарських та інших видів зайнятою, зазвичай централізовано фіксується на відеокасеті або відеодиску. Додатково можуть бути використані аудіозаписи і запису даних на магнітні дисках. Далі зазначені матеріали пересилаються, у тому числі з використанням комп'ютерних мереж, безпосередньо до навчальних закладів, де використовуються при проведенні навчальних занять. Такий метод застосовується, наприклад, Національним центром дистанційного навчання CENTRE NATIONAL DENSEIGNEMENT A DISTANCE (CEND, Франція), заснованим у 1939 р., який забезпечує дистанційне навчання більше 350 тис. користувачів в 120 країнах світу. У підготовці 2500 навчальних курсів беруть участь близько 5 тис. викладачів.
Поряд з програмами, розрахованими на досить масову аудиторію, набули широкого поширення адресні цикли лекцій і занять, дозволяють учням після закінчення курсу, склавши іспити, отримати відповідний диплом, сертифікат і т.п.
ДО має величезне значення для Росії, що володіє колосальним інтелектуальним потенціалом і гігантською територією. Оскільки його російський варіант знаходиться тільки у стадії становлення, необхідно відібрати саме ті технології, які будуть для російських умов найбільш прийнятними.
Технології ДО - сукупність методів, форм і засобів взаємодії з людиною в процесі самостійного, але контрольованого освоєння їм певного масиву знань.
При проведенні ДО інформаційні технології повинні забезпечувати доставку навчаним основного обсягу досліджуваного матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи по засвоєнню матеріалу, що вивчається, а також оцінку знань і навичок, отриманих ними в процесі навчання.
У світовій практиці ДО для досягнення цієї мети застосовуються наступні інформаційні технології:
•надання підручників та іншого друкованого матеріалу;
•пересилання вивчаються, по комп'ютерних телекомунікаціях;
• дискусії та семінари, які проводяться через комп'ютерні телекомунікації;
•відеоплівки;
• трансляція навчальних програм з національної та регіональним телевізійним і радіостанціям;
•кабельне телебачення;
•голосова пошта;
•двосторонні відеоконференції;
• одностороння відеотрансляція із зворотним зв'язком по телефону.
При цьому також використовуються комп'ютерні електронні підручники або електронні підручники на лазерних дисках.
Незважаючи на швидкий розвиток інформаційних технологій і широкий спектр їх застосування в ДО, звичайні друковані видання залишаються невід'ємною частиною ДО. У Росії це особливо важливо, оскільки російські студенти на відміну від їхніх західних колег звикли до книг більше, ніж до відеокасет. Всі дистанційні курси повинні бути засновані на базових підручниках, що видаються великими тиражами, причому ці підручники не обов'язково можуть бути орієнтовані на ДО, але повинні містити основну інформацію, давати основні знання.
Необхідно на додаток до базових універсальних підручників мати друковані посібники, що містять інформацію, що відображає спеціалізацію даного навчального закладу. Дуже важливо мати і друкарські методичні матеріали до кожного учбового курсу.
Доставку основного матеріалу у вигляді тексту або графіки можна здійснювати через комп'ютерні мережі. У найбільш простому вигляді ці технології застосовуються в національних і світових комп'ютерних мережах типу Internet, Batnet, EUNet. Одна з можливостей - використання протоколу передачі файлів (FTP протоколу). Матеріали для вивчення та довідкові матеріали зберігаються в архівах на серверах глобальних комп'ютерних мереж і можуть бути запитані учнями, підключеними до даної мережі в операційному режимі або через асинхронну електронну пошту.
Найбільш сучасні, свіжі матеріали, додаткову інформацію та методичну допомогу зручніше передавати через електронні засоби зв'язку: в цьому випадку забезпечується практично миттєва доставка інформації.
Відео - дуже корисна технологія стосовно ДО. Відеоплівки дозволяють прослуховувати лекції кращих викладачів. Відеокасети з лекціями можуть бути використані як в спеціальних відеокласах, так і в домашніх умовах. В американських і європейських курсах основний матеріал викладається в друкованих виданнях і на відеокасетах.
Якщо в курсі необхідна візуальна інформація і її неможливо дати в друкованому вигляді, тоді необхідність відеоматеріалів очевидна.
Потужною технологією, що дозволяє зберігати і передавати основний обсяг досліджуваного матеріалу, є електронні підручники і довідники, як звичайні, так і записані на лазерних дисках CD-ROM. Індивідуальна робота з ними дає глибоке засвоєння і розуміння матеріалу. Ці технології дозволяють при відповідному доопрацюванні пристосувати існуючі курси до індивідуального користування, надають можливості для самонавчання і самоперевірки отриманих знань. На відміну від книги ця технологія дозволяє подавати матеріал в динамічній графічнійформі.
Оперативне спілкування викладачів і студентів є невід'ємною частиною процесу ДО. Під час такого спілкування студенти можуть консультуватися у викладачів, обговорювати з ними проекти, рішення, оцінки. Це також дозволяє викладачам спостерігати за ходом засвоєння матеріалу і організувати навчання на основі індивідуального підходу.
Асинхронна система спілкування між викладачем і студентом, необхідна для обміну інформацією (питання, поради, додатковий матеріал, контрольні завдання), дозволяє аналізувати отримані повідомлення і відповідати на них в будь-який зручний час.
Одним з видів асинхронного спілкування є голосова пошта, коли студент дзвонить по якомусь певному номеру телефону і його питання записуються на плівку. Далі викладач прослуховує запис і записує свою відповідь на іншу плівку, яку студенти в свою чергу можуть прослухати в асинхронному режимі. Голосова пошта широко використовується в ДО США.
На даний момент найбільш популярним видом асинхронних комунікацій є глобальні телекомунікаційні мережі. Цілком очевидна вигода використання міжнародних і національних мереж типу Internet.
Internet є світовою комп'ютерною мережею, яка об'єднує величезне число різних дослідницьких та освітніх комп'ютерних мереж. Практично всі навчальні заклади у всіх індустріальних і в багатьох країнах, що розвиваються мають доступ до цієї мережі.
Для того, щоб приєднатися до цієї мережі, досить мати будь-який комп'ютер і модем. Регіональні центри Internet підключені до звичайних телефонних лініях. Internet дозволяє асинхронно передавати електронну пошту від одного користувача до іншого, доступ до величезного числа телеконференцій різного роду, організовувати свої телеконференції для обговорення проектів викладачами та студентами, мати доступ до архівів, у тому числі і до навчальних матеріалів як в асинхронному, так і в оперативному режимах, до різних баз знань і баз даних, а також до електронних бібліотек.
У Російській Федерації створена мережа Relcom, яка підключена до Internet і має свої вузли по всій країні. На додаток до Relcom в її рамках була створена підмережа RELARN, використовувана для досліджень і навчання (будь-яка комерційна діяльність заборонена), яка фінансується державою. Швидкість передачі інформації в Relcom досить висока: протягом декількох годин інформація доходить в будь-який куточок світу.
Якщо викладач і студенти знаходяться в одній і тій же області і користуються одним і тим же сервером, то недоцільно використовувати міжнародну мережу. У цьому випадку набагато дешевше організувати місцеву електронну дошку оголошень (BBS) на основі свого комп'ютера-сервера. Приєднатися до BBS дуже просто: достатньо зателефонувати за місцевим телефону на цей сервер і з'єднати з ним за допомогою модему свій комп'ютер. Таким чином цілком можливе використання BBS для спілкування викладачів і студентів в межах міста.
Для побудови системи класифікації СДО і методів їх реалізації може бути запропонований наступний набір критеріїв.
Критерій (К1) "Цільовий рівень освіти":
•К11 - вища освіта;
•К12 - додаткова освіта (підвищення кваліфікації);
•К13 - професійна підготовка (перепідготовка);
• К14 - навчання (вивчення) галузі знань без вимог свідоцтв (особиста зацікавленість).
Критерій(К2)"Категоріяучнів":
•К2-діти(школярі);
•К22-студентивузівіколеджів;
•К23 -дорослі;
• К24 - безробітні (або бажають змінити, отримати нову професію);
•К25 - інваліди.
Критерій (КЗ) "Застосування СДО в процесі навчання":
• К31 - повна заміна традиційних способів навчання (весь процес навчання відбувається дистанційно, відсутні очні зустрічі викладача і учня, бути може, окрім зустрічі на останньому випускному іспиті або захисту випускної роботи);
• К32 - доповнення традиційних способів навчання. Критерій (К4) "Організаційні методинавчання":
•К41-індивідуальні;
•К42-групові;
•К43-змішані.
Критерій (К5) "Досліджувана предметна область":
•К51 -гуманітарні науки і дисципліни;
•К52 -природничі науки та дисципліни;
•К53-інженернізнання;
•К54-професійнінавички.
Різні предметні області можуть вимагати різних способів подання матеріалу та дидактичних методик. Критерій (К6) "Способи обміну інформацією":
•К61-пошта(прокат);
•К62-факсітелефон(консалтинг);
•К63-радіоітелебачення;
• К64 - системи телекомунікацій (комп'ютерні мережі).

Важливу роль для зворотного зв'язку з викладачем грає телефон або факс, як найбільш оперативний спосіб обміну інформацією у випадку, коли це необхідно зробити негайно. Пошта і системи телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції) використовуються для зворотного зв'язку в разі пересилання інформаційних матеріалів великих об'ємів.


Забезпечення дистанційної групової роботи можливе за допомогою комп'ютерних мереж (телеконференції, аудіо-, відео-конференції).
Критерій(К7)"Видносіяінформації":
•К71-друкованівидання;
•К72-аудіо;
•К73-відео;
• К74 - software (програмні, електронні видання). Критерій (К8) "Адаптивність (інтелектуальність)":
• К81 - адаптивні СДО, орієнтовані ("пристосовуються") на кожного конкретного учня і адаптуються до процесу навчання в залежності від матеріалу, рівня розумінняіт.д.;
• К82 - до складу СДО не входять компоненти, що забезпечують адаптивність.
У разі використання програмного забезпечення (ПО) для побудови СДО може бути використана наступна класифікація його типів і шляхів використання.
Критерій (Р1) "Ступінь автономності ПО":
•Р11-автономне(локалізоване);
•Р12-розподілений;
•Р13-багатоагентної.
Критерій (Р2) "Свобода доступу, забезпечується ПО":
•Р21 - вільний доступ;
• Р22 - обмежений доступ (тільки зареєстровані користувачі можуть входити в систему).
Критерій (РЗ) "Орієнтація ПО на технічне забезпечення":
•РЗ1 - використання алфавітно-цифрових терміналів;
•Р32 - використання ефектів мультимедіа.
Наявний досвід проектів дистанційного навчання дозволяє виділити три набори інформаційних технологій для цих цілей.
Набір 1 - найдешевша група технологій; ці технології можна впроваджувати в широкому масштабі без будь-яких труднощів; вони достатні для людей, які мають сильну мотивацію до навчання.
Набір 2 вимагає великих вкладень. Цей набір технологій є перспективним для Росії на найближчі 5-7 років.
Набір 3 дає максимальні можливості. Для цього необхідно створити супутникові відеоцентри й оптоволоконні глобальні мережі. Потрібні суттєві капітальні вкладення. Тим не менш постійне зниження вартості інформаційних технологій зробив масове використання такого набору цілком реальним.
Найбільш перспективним напрямком використання способів обміну інформацією в СДО для вищої освіти є реалізація елементів СДО на базі ЛВС вищих навчальних закладів. Даний підхід дозволяє комплексно вирішувати питання підготовки фахівців, і в перспективі подібні локальні системи можуть бути інтегровані в загальну систему ДО РФ.
У процесі становлення ДО з'являються нові моделі навчання, наприклад: об'єктно орієнтовані або проектно-інформаційні моделі навчання. У числі організаційних форм навчання в цих моделях будуть використовуватися:
• телеконференції, що дозволяють усвідомити завдання і проблему освоюваної областіжиття;
• інформаційні сеанси, в процесі яких студенти працюють з інформаційними полями з різних банків знань і баз даних;
• проектні роботи, які дозволяють, використовуючи отриману інформацію, створювати фрагменти віртуальних світів, відповідних пізнаваною області життя, проводити аналіз випадку, ділові та імітаційні ігри; тренінги, проблематизацію теорійтаін;
• дискусії, "польові заняття" (недільні школи), які дозволять реалізувати соціалізацію та екологізацію одержуваного знання.
Всі перераховані форми припускають високий рівень індивідуалізації навчання, не виключає ділового спілкування з провідними фахівцями в даній областізнання.
Ці форми виступають як організаційні форми навчання. Проте в них принципово змінюються спосіб представлення і засвоєння знань, а також форма взаємодії між студентом і викладачем, в рамках яких реалізуються зміст і методи навчання. Джерелом інформації в такій моделі є бази даних, банки даних і книги; координатором навчального процесу - викладач, а інтерпретатором знання - сам студент.
Навчальний процес з СДО володіє наступними основними властивостями:
Гнучкість
Студенти СДО в основному не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій і семінарів, а працюють в слушний для себе час в зручному місці і в зручному темпі, що представляє велику перевагу для тих, хто не може або не хоче змінити свій звичайний уклад життя.
Модульність
В основу програм ДО покладено модульний принцип. Кожен окремий курс програм створює цілісне уявлення про певну наочну область. Це дозволяє з набору незалежних курсів-модулів формувати учбову програму, що відповідає індивідуальним або груповим (наприклад, для персоналу окремої фірми) потребам.
Економічнаефективність
Середня оцінка світових освітніх систем показує, що ДО обходиться на 50% дешевше традиційних форм освіти. Досвід вітчизняних недержавних центрів ДО показує, що їх витрати на підготовку фахівця складають приблизно 60% від витрат на підготовку фахівців за денною формою. Відносно низька собівартість навчання забезпечується за рахунок використання більш концентрованого уявлення і уніфікації змісту, орієнтованості технологій ДО на велику кількість учнів, а також за рахунок більш ефективного використання існуючих навчальних площ, технічних засобів, наприклад у вихідні дні.
В системі ДО змінюється роль викладача. На нього покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, коректування курсу, консультування при складанні навчального плану, керівництво навчальним процесом та ін Асинхронне взаємодію учнів викладача в СДО, як правило, передбачає обмін повідомленнями шляхом їх взаємної посилки за адресами кореспондентів. Це дозволяє аналізувати інформацію, що надходить і відповідати на неї в слушний для кореспондентів час. Методами асинхронної взаємодії є електронна голосова пошта або електронні комп'ютерні мережі.
Тестування в системі ДО
Рішення проблеми контролю ДО, його відповідності освітнім стандартам має принципове значення для успіху всієї СДО. Від успішності її вирішення залежить академічне визнання курсів ДО, можливість заліку їх проходження традиційними учбовими закладами. Для здійснення контролю в системі ДО повинна бути створена єдина система державного тестування. Як форм контролю можуть бути використані дистанційно організовані іспити, співбесіди, практичні, курсові і проектні роботи, екстернат. Для контролю в локальних системах можуть бути використані інтелектуальні тестуючі системи. Тестуючі системи повинні не просто контролювати процес засвоєння знань. Накопичуючи інформацію про студента (швидкість засвоєння, швидкість забування, глибина освоєння ін), вони повинні підказувати йому найбільш раціональний для нього шлях пізнання.
Дидактичні принципи ДО
Можна виділити наступний перелік дидактичних особливостей дистанційної освіти:
• відповідність дидактичного процесу закономірностям навчання;
•провідна роль теоретичних знань;
• єдність освітньої, виховної та розвиваючої функцій навчання;
• стимуляція і мотивація позитивного ставлення учнів до навчання;
• з'єднання колективної навчальної роботи з індивідуальним підходом у навчанні;
• поєднання абстрактності мислення з наочністю в навчанні;
• свідомість, активність і самостійність учнів при керівної ролі викладача;
•системність і послідовність в навчанні;
•доступність;
•міцність оволодіння змістом навчання.
З додаткових принципів стосовно ДО найбільш значущим є:
Гуманістичний принцип ДО: спрямованість навчання та освітнього процесу до особистості; створення максимально сприятливих умов для оволодіння учнями знаннями, відповідними обраної професії, для розвитку і прояву творчої індивідуальності, високих громадянських, моральних, інтелектуальних і фізичних якостей.
Принцип доцільності застосування нових інформаційних технологій. Нові інформаційні технології впливають на всі компоненти системи навчання: цілі, зміст, методи і організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки, а саме: розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності людини.
Принцип випереджаючого освіти, що полягає не тільки в передачі новому поколінню вже накопиченого наукової і культурної спадщини минулих поколінь, а й у формуванні його свідомості і світогляду, яке допомогло б цьому поколінню адаптуватися в швидко змінюється.
Дидактична специфіка дистанційного навчання в значній мірі спрямована на особливі пізнавальні стратегії (ПС) і стратегії навчання, що мобілізують пізнавальні ресурси (наприклад, довгострокову пам'ять і увага) для досягнення мети навчання. Характеристики пізнавальних стратегій в КДО такі: цілеспрямовані; сформовані; припускають зусилля; прив'язані до ситуації.
Найважливішими в дистанційному навчанні є стратегії: орієнтації; відбору; повторення; опрацювання; організації; метапознавательние.
До дидактичних принципів, порушених комп'ютерними технологіями передачі і спілкування, в першу чергу слід віднести принципи: активності; самостійності; поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної роботи; мотивації; зв'язку теорії з практикою; ефективності.
В якості основних переваг дистанційного навчання на основі комп'ютерних мереж (у порівнянні зі звичайним заочним освітою) зарубіжні фахівці-практики зазначають:
• забезпечення зручними засобами для навчання або спілкування;
•широкі можливості для групової роботи;
•більш успішне спілкування з викладачем (методистом);
•скорочення часу для відповіді викладача (методиста);
• вільний доступ учнів до баз даних, бібліотечних каталогів та інших інформаційних ресурсів;
•зручність при веденні особових справ учнів;
• можливість швидкого отримання та відсилання домашніх завдань;
• можливість проходити тестування в режимі прямого доступу.
Зарубіжні дослідники відзначають, що потенціал комп'ютерного дистанційного навчання (КДО) може бути найбільш вдало використаний при вивченні курсів, що включають обговорення, інтенсивну розумову активність, рішення задач, а також передбачають колективну діяльність.
Психологія дистанційного навчання
У КДО можуть знайти застосування різні типи спілкування з використанням технологічних можливостей комп'ютерних мереж:
1.Спілкування типу "сам з собою" припускають:
•бази даних прямого доступу;
•наукові журнали прямого доступу;
•програмні додатки прямого доступу;
•бібліотеки програмного забезпечення прямого доступу;
•групи за інтересами прямого доступу.
2. Спілкування типу "один з одним" передбачається при:
•контрактненавчання;
•практикумах;
•заочномунавчанні.
3. Спілкування типу "один з багатьма" передбачається на:
•лекціях;
•симпозіумах;
•засіданняхкомісій.
4. Спілкування типу "багато з багатьма" передбачається на:
•дебатах,дискусіях;
•діловихіграх;
•рольовихіграх;
• вивчення конкретних випадків (метод ситуацій);
• групах обговорення (списках розсилки);
•"мозковомуштурмі";
• застосування методу Дельфі;
•форумах;
•груповихпроектах;
•засіданняхкомісій.
Цікавим є дослідження, проведене канадськими фахівцями в області КДО. Ключовим поняттям, досліджуваним у цій роботі, служить стратегія навчання. Під стратегією навчання розуміється сукупність дій, що вживаються студентів для того, щоб зібрати, осмислити і повернути отриману інформацію таким чином, що вона стає значущим для нього знанням. Як методики дослідження технологій навчання застосовувалося анкетування учнів і викладачів. Вік учнів варіювався в межах від 35 до 55 років. Майже всі вони були вчителями, що підвищують свою кваліфікацію. Анкетування було сфокусовано на навчанні в цілому, а саме:
• аспекти навчання за допомогою мережевих технологій (цілі планування, стратегії та навички, розуміння інформації);
• зовнішні аспекти навчання (необхідну поведінку учня і методиста);
•негативні фактори, що впливають на навчання;
•основні риси КДО, його переваги та недоліки;
• образне уявлення отриманого досвіду. Крім анкет, для отримання інформації використовувалися протоколи навчання. Отримані результати утворили чотири групи:
•вимоги до процесу навчання;
•особливостіКДО;
•перевагиКДО;
•недолікиКДО.
Серед вимог до процесу навчання можна виділити вимоги до навичок навчання, поведінки учнів і методиста. Навички навчання діляться на три групи:
• операційні навички, тобто вміння працювати з програмним забезпеченням, приймати рішення, фільтрувати потрібну інформацію, виробляти ідеї, взаємодіяти з товаришами по групі;
• навички обробки інформації - вміння при створенні повідомлення сфокусувати увагу на головному, справлятися з паралельною структурою дискусії (одночасне обговорення кількох тем);
• навички управління навантаженням - уміння створити персональну методику для перегляду всіх повідомлень і швидко обробляти інформацію для того, щоб не відставати від потоку приходять повідомлень.
Виділено основні вимоги до поведінки учнів:
•активнуучасть;
•відповідальність;
•підтримка інших учасників;
•стислість і точність при створенні повідомлень.
Від методиста потрібні:
• управління дискусією шляхом вироблення її структури, напрям дискусії в потрібне русло і в той же час забезпечення певної її свободи, зниження негативного впливу нетактовних і не відносяться до справи зауважень учасників, тощо;
• сприяння дискусії в тих випадках, коли потрібна швидка технічна допомога, щоб узагальнити результати дискусії, уявити, привітати або заохотити учнів.
Серед особливостей КДО називалися його асинхронність, можливість доступу до повного протоколу дискусії і керування інформацією. Асинхронність може бути як позитивним, так і негативним чинником. Анкетованих відзначають, що якщо вони з якихось причин перестали слідкувати за дискусією, то надалі неможливість швидко до неї підключитися дає їм відчуття дискомфорту. Перевагами асинхронності є:
• тимчасова і просторова гнучкість, тобто можливість вибору найбільш зручного часу підключення, відсутність необхідності бути присутнім в аудиторії;
• можливість краще підготувати відповідь.

Серед недоліків зазначаються:


• необхідність часто підключатися до мережі, щоб бути в курсі дискусії;
•відчуття перевантаженості інформацією;
• неприємні відчуття, пов'язані з неможливістю встигнути за ходом дискусії.
Інший часто згадуваною рисою КДО є доступність повного протоколу дискусії, хоча, як правило, учні рідко звертаються до нього. Перевагами КДО, на думку учнів, є:
•зручність в розподілі часу;
•можливість поміркувати над відповіддю;
•зручність при виконанні різних дій;
•взаємодія між учнями.
Недоліки КДО можуть бути розподілені по категоріях:
•незадовільний взаємодія між учнями;
•надмірна кількість інформації;
•надмірне дроблення тем дискусій (фрагментарність);
• проблеми, пов'язані з часом (брак часу, асинхронність і т.д.).
Серед труднощів, пов'язаних зі спільною роботою, називаються відсутність негайного відгуку або відповідь, що не стимулює подальшу дискусію. Багато хто сприймає інформацію, що надходить по мережі як хвилю, яка ось-ось їх накриє. Надмірне дроблення тем дискусій і відповідно велика кількість паралельних телеконференцій призводить до того, що навчають важко стежити за ними, важко виділити для себе найважливіші. Проблеми, пов'язані з часом як негативним фактором, включають в себе необхідність швидкої обробки вхідних повідомлень і відповіді на них. Деякі анкетованих висловили бажання, щоб взаємодія відбувалося в реальному часі.
Серед когнітивних стратегій виділені засвоєння інформації, вибір, відсилання повідомлень, вираз результатів роздуми або нової інформації, взаємодія з іншими студентами, організація інформації (збереження, фільтрація, сортування, встановлення зв'язків між ідеями, знаходження "червоних ниток" дискусії тощо) .
Якщо учень втрачає контроль над процесом навчання, це може привести до проблем з включеністю. Наприклад, учень починає "відмовчуватися" або, навпаки, спеціально намагається привернути до себе увагу, стати центром дискусії. Для деяких телеконференція ставати місцем для вираження негативних емоцій - гніву, роздратування і т.п. Як причини втрати контролю називаються надмірна перевантаженість інформацією; постійна необхідність прийняття рішень щодо участі в дискусії і відстеження її ходу; відсутність своєчасних і конструктивних відгуків учасників, відчуття відірваності від основного потоку дискусії; боязнь пропустити цінні ідеї. На думку більшості учнів і дослідників, основними причинами надмірної завантаженості є кількість і фрагментарний характер інформації, а також необхідність відсилання відповіді в жорсткі терміни.
Керівник курсу КДО повинен структурувати курс, створивши сукупність тематичних телеконференцій і заохочуючи студентів до відсилання повідомлень. Повідомлення повинні відрізнятися ясністю і продуманістю. У той же час не можна запізнюватися з відсиланням повідомлень, оскільки це створює незручності для товаришів по групі. Можливо, потрібна спеціальна телеконференція просто для того, щоб збирати цікаві ідеї, "вибиваються" з основної дискусії. Корисно також, щоб а початку курсу викладач пояснив студентам, якими перевагами і недоліками володіє КДО, і запропонував їм у ході навчання зафіксувати увагу на його особливості. Проведене в кінці курсу обговорення дозволить їм поділитися з оточуючими своїми тривогами і ідентифікувати несвідомо використовувані стратегії навчання. Рекомендації та зауваження учнів дозволяють розробникам удосконалити курс.
Принципи реалізації СДО.
Найбільш ефективним напрямком використання СДО у вищій освіті є поєднане використання принципів ДО із загальноприйнятими елементами очного освіти.
В якості основних особливостей підготовки інженерів можна виділити:
• необхідність оволодіння великою кількістю професійних навичок, пов'язаних з різними напрямками діяльності інженера;
• необхідність сильної теоретичної підготовки майбутнього технічного фахівця, що забезпечує в подальшому його професійне зростання і адаптацію до умов роботи в промисловості;
• наявність жорсткої взаємозв'язку між цілим рядом навчальних дисциплін і професійних навичок (неможливість якісної підготовки без досягнення заданого рівня з попереднім дисциплін);
• можливість строго (чітко) сформулювати професійні вимоги до спеціаліста як на етапах підготовки, так і в кінцевому результаті.
У рамках сформульованого принципу використання СДО можуть розроблятися і використовуватися курси для різних предметних областей, проте найбільшу складність реалізації СДО мають дисципліни і їх розділи, пов'язані з отриманням професійних навичок. У повному обсязі дані розділи підготовки не можуть бути реалізовані на принципах ДО, однак у них можуть бути використані елементи АОС (автоматизовані навчальні системи) тренажно-моделюючим-ющего типу, які можуть розглядатися як спеціальні модулі або елементи курсів СДН.
Реалізація принципів адаптивності СДО найбільш перспективна при вивченні інженерних дисциплін в силу можливості їх формального опису. Використання адаптивних методів для природничих і гуманітарних дисциплін вимагає великих витрат і менш ефективно.
Основними проблемами формування курсів СДО є:
• створення навчальних модулів, що дозволяють формувати навчальні курси СДО, орієнтовані на поточні потреби промисловості, ринок праці, регіональні потреби;
• розробка стратегії оцінювання знань і професійних навичок в СДО, що забезпечує ефективність і надійність оцінки;
• використання накопичених навчальних матеріалів, курсів очної освіти та перепідготовки в системі СДО;
• створення процедур і механізмів розвитку створених курсів СДО в процесі їх використання (адаптація до цілей та / або перехід на якісно вищий рівень повноти СДО);
• розробка процедури адаптивного навчання (контекстного), орієнтованого на вимоги (можливості) учня;
• вибір і використання найбільш ефективних способів доставки та обміну інформацією в залежності від цілей навчання.
Рішення перерахованих проблем при створенні курсів СДО можливо у разі наявності концептуальної (описової) та формальної моделі навчального курсу СДО, на базі якої можуть бути уніфіковані основні етапи та принципи створення компонент СДО різних класів.
Найбільш привабливим підходом до організації навчальних курсів СДО є модульний принцип побудови.
Навчальний курс подається як сукупність навчальних модулів, проходження яких можливе в різному порядку залежно від контексту використання курсу, що визначається якою метою навчання, або особливостями навчання.
Контекст використання курсу визначається за допомогою вхідних оцінки знань учня, на основі якої може бути запропонована різна траєкторія навчання. Внутрішня структура курсу носить в загальному випадку адаптивний характер, а траєкторія проходження курсу визначається спеціальними правилами на рівні модулівнавчання.
Навчальний модуль являє собою інформаційно-структурно-логічну систему, призначену для вирішення завдання навчання із заданим рівнем та обсягом знань.
Структура навчального модуля. Внутрішня структура модуля визначається використовуваним набором навчальних елементів (units), що представляють собою елементарні (замкнуті) інформаційні, контролюючі, навчальні компоненти, об'єднані в структуру визначає порядок їх проходження. Аналогічно модулям, елементи повинні включати в свій склад процедури оцінювання та правила переходу. Таким чином, модуль також має властивість контекстного використання. Інформаційний зміст елементів, а також спосіб подання інформації та контролю знань залежать від класу СДО, однак процедури контролю та правила переходу повинні обов'язково бути присутнім.
Можна сформулювати основні вимоги до методики побудови курсів дистанційної освіти:
1) курси СДО повинні будуватися за модульним принципом;
2) розробка модулів СДО повинна виконуватися на основі єдиної формальної моделі;
3) інформаційні елементи модулів методично повинні бути побудовані на базі використання педагогічних прийомів, орієнтованих на самостійне навчання;
4) зміст модуля (елементу) повинно включати варіанти використання в різних контекстах, що враховують рівень підготовленості учня і мета використання модуля;
5) до складу кожного модуля повинні обов'язково входити компоненти, призначені для вхідного і вихідного контролю знань учня;
6) процедури оцінювання також повинні мати контекстними властивостями, тобто повинні бути класифіковані за рівнями засвоєння матеріалу;
7) елементи, на базі яких будується навчальний модуль, повинні також містити процедури вхідного і вихідного контролю знань;
8) процедури оцінки знань і готовності повинні мати властивість надійності і орієнтуватися на базовий стандарт рівня знань;
9) до складу модулів і елементів курсу повинні входити набори експертних правил, що забезпечують визначення траєкторії проходження модуля (курсу) залежно від значення оцінок і контексту.
Для виконуваних робіт зі створення елементів СДО можна виділити перелік характерних етапів методичних і технічних заходів.
Роботи, пов'язані з виконанням кожного з етапів, можна коротко сформулювати наступнимчином:
Етап 1. Визначення мотиваційних ознак щодо створення програм підготовки або перепідготовки фахівців на основі технології ДО.
Етап 2. Створення змістовного наповнення програми підготовки (перепідготовки), формулювання цілей та вимог до результату (внутрішній стандарт).
Етап 3. Розробка структурно-логічної схеми підготовки з виділенням основних модулів і їх взаємозв'язків.
Етап 4. Детальна розробка модулів підготовки з визначенням внутрішньої структури та змісту; методів вивчення (викладання), характерних для ДО; розробка системи оцінювання на рівні елементів та модулів; розробка механізмів адаптації до рівнів учнів.
Етап 5. Формування на основі модулів взаємопов'язаних або локальних курсів підготовки (перепідготовки) з формулюванням вимог і методів оцінки готовності.
Етап 6. Реалізація модулів курсу з урахуванням обраного варіанта ДО (технологічні рішення і варіанти реалізації) від "паперової" технології до повної автоматизації.
Етап 7. Збірка курсу та його апробація на рівні (базі) очного процесу підготовки.
Етап 8. Створення механізму та процедур ведення курсу ДО (тобто модифікації та адаптації відповідно до потреб підготовки та цілями).
Етап 9. Впровадження курсу (програми) підготовки ДО в систему підготовки фахівців на заданому рівні.
Особливістю пропонованого підходу до порядку створення курсу ДО є включення етапу апробації курсу на базі очної освіти. Це завжди можливо в разі існування модульних елементів навчання в навчальному закладі та існування локальної автоматизованої системи підготовки. Використовуючи цей етап, можна найбільш ефективно виявити помилки методичного та технологічного характеру.
Побудова програм дистанційного навчання, що включають в свій склад комплекси взаємопов'язаних курсів ДО і орієнтованих на досягнення заданої якості підготовки в рамках освітніх стандартів або спеціальних вимог, передбачає реалізацію певного набору організаційних і методичних заходів.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка