Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університетСторінка14/15
Дата конвертації02.04.2016
Розмір4.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема 12. Основи комунікативної культури педагога
План

1.Культура мови.


2.Культура мови і орфоепія.
3.Складові ораторського мистецтва.
4.Психологія в ораторському мистецтві.
5. Особливості психології ораторського праці.

1.Культура мови.

Сучасний стан мовної культури в Україні залишає бажати кращого. Його можна розцінювати як кризовий і в плані мовного етикету, і в плані збіднення лексики, невміння зв'язно і логічно висловити свої думки чи почуття. На нашу країну опустився "матовий" смог, розповзався в суміжні і далекі країни; безграмотність - явище скоріше типове, ніж рідкісне, хоча ми як і раніше тішимо себе надією, що росіяни - самий читає народ у світі. Наші політики говорять на "канцелярії", присмачене пікантним соусом з іноземних термінів, молодь розмовляє на тарабарською мовою, лики якого так само мінливі, як лики моди. Стрімко летить вниз планка безграмотності зумовила значною мірою заміну твори з літератури викладом при вступі до вищих навчальних закладів, до речі, цей факт свідчить ще і про неспроможність шкільних викладачів літератури, які не можуть психологічно перебудуватися і обтрусити з себе "прах" тоталітарної субкультури. Острівці мовної культури збереглися в середовищі потомственою інтелігенції, літературному і театральному світі. Причин тому багато. Це насамперед масова еміграція і геноцид кольору науки і культури, носіїв мови, дивом уцілілі залишки яких знищила невблаганна рука часу. Це вилучення з публічного користування та фондів бібліотек багатьох шедеврів російської літератури на довгі роки, це "залізна завіса" і "залізне сито", відкидаються як кукіль кращу частину світової літературної продукції з ідеологічних критеріям. Партійне функціонерство породило такого мовного монстра, як "канцелярист". Стало нормою і необхідністю зачитування промов по готовому тексту не сприяло розвитку ораторського мистецтва, а лише появи величезної штату референтів, які пишуть для можновладців. До зазначеного слід додати ще й міграційні процеси, масовий переїзд з села в місто, освоєння цілини, "великі будівництва", результатом яких стало змішання діалектних говірок, спотворення мовленнєвих і лексичних норм. Ці мовні зміни в значній мірі торкнулися населення західної і східної частин і в меншій - центральних регіонів, в яких у відносній чистоті зберегли мовленнєві та лексичні норми української мови.


Зупинимося коротко на таких негативних явищах мовної культури, як канцелярит, сленг і надмірне вживання іноземних слів, згаданих на початку розділу.
Термін "канцелярит" придумав один з найосвіченіших людей минулого століття К. І. Чуковський. Канцелярит виник у повсякденному і офіційної мови і подібно раковим метастазам просочився у пресу та літературу. Це свого роду жаргон, породжений тоталітарним устроєм, складений з мовних штампів, мертвий, невиразний, з словесного лушпиння якого по крупицях потрібно вивуджувати інформацію, живе і корисне ядро думки. Для канцеляриту характерні:
• витіснення дієслова віддієслівним іменником, перевагу невизначеної форми дієслова особистим формам;
• довгі ланцюги іменників в непрямих відмінках, найчастіше в родовому;
•витіснення дійсного стану пасивні;
•невиправдане велика кількість іноземних слів;
•нанизування придаткових пропозицій одного на інше;
• словесні штампи, убогий сірий словник, перевагу довгого слова коротким, офіційного - розмовної, складного - простому.
При вживанні канцеляриту мова будується з штампів, як будинок - зі стандартних деталей. Замість відкритого авторського тексту вона рясніє цитатами. Канцелярит - мова людей-гвинтиків, породження лихоліття. На закінчення, як приклад, наведемо "шедевр" канцеляриту, уривок з надрукованого в свій час в радянській пресі "Роз'яснення до закону про пенсії": "У випадках призначення пенсій на пільгових умовах або у пільговому розмірі робота чи інша діяльність прирівнюється до роботи, дає право на зазначені пенсії, враховується в розмірі, що не перевищує стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах або в пільгових розмірах".
Молодіжний сленг у деякому роді - спроба оживити нудний мову штампів і одночасно - прагнення як би провести межу між поколіннями і світоглядами, протиставити себе безликості епохи, що минає дідів і батьків, затвердити своє право на інакомислення мовними засобами. Причому через темпів зміни поколінь сленг випускників вузу в очах першокурсників вважається застарілим. Слід також зазначити, що вживання сленгу не завжди є показником духовної обмеженості, як у безсмертній Еллочки Щукіної, персонажа знаменитого роману І. Ільфа і Є. Петрова "12 стільців". Скоріше це "візитна картка", свідоцтво приналежності до тієї чи іншої вікової групи.
Чи є різниця між жаргоном, сленгом, арго? Звернемося до словника.
Сленг (англ. slang): 1) те саме, що й жаргон, переважно в англомовних країнах; 2) варіант розмовної мови (в тому числі експресивно забарвлені елементи цієї промови), який не збігається з нормою літературної мови.
Жаргон (франц. jargon) - соціальна різновид мови, що відрізняється від загальнонародної мови специфічною лексикою і фразеологією. Іноді термін "жаргон" застосовується для позначення неправильної, перекрученої мови.
Арго (франц. argot) - діалект певної соціальної групи (спочатку - злодійський мова), який створюється з метою мовного відокремлення. Характеризується спеціальної (вузькопрофесійного) або своєрідно освоєної загальновживаною лексикою (Радянський енциклопедичний словник. М.: Радянська енциклопедія, 1989).
Молодіжний сленг поєднує в собі відтінки, властиві всім трьом перерахованим мовним різновидів, - експресивну забарвленість, відхилення від літературних норм, переосмислення лексики з метою мовного відокремлення, що підтверджує раніше висловлені припущення.
Якщо говорити про професійні жаргонах, то в мові моряків, музикантів і представників інших професійних груп присутні окремі арготизми як данина традиції; арго ж як такої поширений в злодійському середовищі і вживається при необхідності працівниками пенітенціарної системи.
І, нарешті, ще одне негативне явище сучасного російської мови - невиправдане вживання іноземних слів, що звучать із вуст політиків, журналістів, дикторів радіо і телебачення, зі сторінок періодичних видань, які ввірвалися в наш побут і повсякденне життя. Снікерси, памперси, саміти, фуршети і т.д. спочатку ріжуть слух, а потім приживаються й засмічують нашу мову. Коли мова йде про спеціальної термінології, то тут у наявності об'єктивні причини - розвиток науки і техніки, інформаційний вибух, поява нових понять, технологій і слів, що їх позначають, які приходять з "пріоритетної" країни. Інша справа - засоби масової комунікації.
Якщо зазирнути у вітчизняну історію, то в ній існують три тимчасові іншомовні хвилі, захльостує Росію і принесли німецькі, французькі та англійські запозичення. Це петровсько-єкатерининський період, 20-е, післяреволюційні роки і, нарешті, сучасність. Але в усі часи знаходилися люди, які боролися за чистоту російської мови. М. В. Ломоносов і В. К. Тредіаковський пропонували калькувати іноземні слова, зробивши їх зрозумілими для російського вуха. В.І. Ленін висміював "французько-нижньогородське" слововживання, В. В. Маяковський - "фіаско, апогей і інші невідомі речі".
Відчуття мови приходить до нас завдяки читанню великої літератури, створеної майстрами слова, будь то прозаїки або поети. Але, на жаль, молодь читає все менше і менше, та й книжкові прилавки завалені сьогодні в основному книгами, споживаними на "гастрономічному" рівні.
Для педагога мова - насамперед робочий інструмент, засіб донесення навчальної інформації до аудиторії, але це ще й засіб емоційного впливу і засіб виховання, в тому числі і формування мовної культури студентів.
Культура мови. Під культурою мови розуміється володіння мовними нормами вимови, наголосу і слововживання, а також уміння використовувати виразні мовні засоби в різних умовах спілкування відповідно до його метою і змістом.
Культура мови як наука - мовознавча дисципліна, що займається вивченням і вдосконаленням мови як знаряддя культури, однак поле її застосування - мовні явища і сфери, що не входять в канон літературної мови і систему літературних норм (просторіччя, побутово-розмовна мова, діалекти, жаргони, професіоналізми ). Деякі з них згадувалися на початку даного розділу.
Мова має не тільки просторові, але і тимчасові координати. Він змінюється разом з соціально-історичним та науково-технічним розвитком суспільства: одні поняття застарівають, стають архаїзмами, з'являються нові поняття і неологізми, тобто слова, їх позначають. Відбуваються стилістичні переміщення та зсуви, пов'язані з впровадженням у наше життя засобів масової комунікації та інформації. Відбувається "перетікання" іноземних слів без перекладу з мови на мову у зв'язку з активізацією міжнародних зв'язків. Такі слова, як "супутник", "гласність", "перебудова", "дума", без зміни і калькування, вписуються в мови народів світу. Про повінь російської мови іноземними словами говорилося вище. При цьому слід зазначити, що їх постійне вживання робить зрештою ці слова звичними. Сьогодні такі слова, як "спонсор", "кліп", "ваучер", "брифінг", вже нікого не дивують.
Проте літературна мова має залишатися самобутнім, живим, багатим і точним, передаючи всі відтінки смислів, закладених в слова. Культура мови - показник культури нації, а мова - одне з її складових, її фундамент, засіб людського спілкування, вираження думок і почуттів, інструмент літератури, виховання та освіти.
Говорячи про літературні норми, не можна не сказати про дві крайнощі, їх стосуються. Перша - це пуризм, неприйняття змін і нововведень у мові. Друга - нормалізаторство, тобто схиляння перед стихією мови, що веде до розмитості мовнихнормативів.
Найважливіше завдання - утримувати літературну мову на досягнутому рівні сучасної культури та книжково-писемної традиції і разом з тим не допускати її відриву від живих джерел національного російської мови. Норма є основна ознака літературної мови. Існує варіантність норми як наслідок природного розвитку мови, яку потрібно відрізняти від спотворення, помилки.
Існують різні варіанти словесних норм:
• хронологічні (архаїзм, старе, що застарівають, неологізм);
• стилістичні (розмовне, офіційно-ділове, поетичне, професійне);
• власне нормативні (діалект, просторіччя, загальновживане, не цілком літературне).
Ознакою загальної культури мовлення є її правильність, тобто дотримання норм (проізносітельних, граматичних і стилістичних).

2. Культура мови і орфоепія.
Слово "орфоепія" грецького походження (orthos - "прямий", "правильний" + epos-"мова").
На території Росії співіснують десятки діалектних говірок, що відрізняються не тільки лексичними, а й мовленнєвими варіантами. Чернігівське "окання", південне "геканье", "щ" замість "ч". Ці відхилення від орфоепії, що видають" географію "того хто говорить, непомітні для нього самого і ріжуть вухо слухача, якщо він родом з іншого регіону або якщо він пред'являє до мовця певні мовні вимоги, пов'язані зі статусом, професією, аудиторією і т.ін.
Багато вчених, діячі культури, політики і державні діячі, будучи добре освідченнями людьми, зберігають місцеву говірку. Так, наприклад, О. М. Горький і знаменитий кардіолог Н. М. Амосов так і не позбулися "окання", мова М. С. Хрущова і М. С. Горбачова була повна українізмів, як лексичних, так і фонетичних. Ці прикрі мовні огріхи "заземляють" особистість, негативно позначаються на іміджі. Актори, диктори радіо і телебачення вивчають спеціальний курс "Сценічна мова", що допомагає опанувати мовленнєві норми національної літературної мови. На телебаченні в студіях є фахівці - "слухачів", що фіксують орфографічні помилки дикторів і ведучих, що допомагає уникнути їх у наступних передачах.
Правильна постановка наголосу - необхідний ознака і найважливіша умова грамотної мови. Об'єктивна складність нормативної системи наголосу пов'язана з його рухливістю, "різномістним". У ряді випадків наголос грає смислорозподільчу роль. Іноді наголос фіксує сферу вживання того чи іншого слова. Наприклад, сімейство лаврових - ботанічний термін, але разом з тим говорять "лавровий вінок", "хаос" з наголосом на першому складі - термін з області міфологічної космогонії, а в повсякденному сенсі "хаос" з наголосом на другому складі означає безлад. Дослідники налічують більше 5 тис. загальновживаних слів, в яких зафіксовано коливання наголосу. Правильність наголосу можна перевірити по орфоепічний словник. Існують довідники та посібники, в яких є словник важких наголосів.
Сучасні мовленнєві норми багато в чому відрізняються від норм XIX ст. Це викликано нівелюванням соціальних і територіальних говірок, впливом мов - джерел в запозичених словах, зближенням орфоепії та орфографії (вимови і написання), дією живих тенденцій мовленнєвої системи. Традиційні форми вимови збереглися лише у сценічній мові: наприклад, опущення м'якого знака в кінці слова, укорочення імен, заміна суфікса "Еч" на "Еш" в прикметників ("боюс" замість "боюся", "копеешний" замість "копійчаний", Пал Палич , Ван Ванич замість повних Павло Павлович, Іван Іванович). Мовленнєві норми залишилися практично незмінними і в мові емігрантів, що покинули країну в різніроки.
Вибір граматичних форм і конструкцій
Одним з критеріїв мовної культури є правильний вибір і вживання граматичних форм і конструкцій згідно з вимогами нормативної граматики, що виконуються на трьох рівнях: на рівні окремих слів, словосполучень і цілих речень.
I рівень. До числа найбільш характерних помилок мови, що зустрічаються на рівні слова, слід віднести:
• неправильне вживання роду іменників, наприклад, "рейки" замість "рейок", "манжет" замість "манжета"; слід пам'ятати про те, що слово "кава" чоловічого роду, а не середнього, "мозоль" - жіночого роду, а " пенсне "- середнього і вживається тільки в однині;
• варіанти множини з наголошених і ненаголошених закінченнями: необхідно говорити директора, інспектора, професора, сторожа, але трактори, договори, вибори, переговори; з двох варіантів закінчень місцевому відмінку: в цеху, у відпустці і в цеху, у відпустці, перший варіант - літературний, другий вважається просторіччям;
• відмінювання прізвищ на приголосні: ці прізвища схиляються тільки в чоловічому роді, наприклад, громадянина Шевченка, Карапетьян, Казакевича, але громадянки Шевченко, Карапетьян, Казакевич;
• відмінювання іноземних імен і прізвищ: слід говорити "концерт Іва Монтана", "роман Жюля Верна", а не "Ів Монтана", "Жюль Верна";
• іноді закінчення впливає на зміст слова. Порівняйте: образу - образи, тону - тони;
• викликає труднощі родовий відмінок однини деяких іменників:
а) чоловічий рід - пара черевиків, валянок, чобіт, панчіх, але пара шкарпеток, апельсинів, помідорів, рейок, коментарів, серед вірмен, грузинів, осетинів, румунів, але серед монголів, узбеків, якутів, кілька ампер, вольт, герц, ом, рентген, Ерстед, мікрон, але кілька грамів, кілограмів, джоулів; загін солдатів, партизанів, гренадер (а не гренадер), драгунів, але загін саперів, мінерів;
б) жіночий рід: барж, байок, вафель, домен, але часток, жменею, свічок (крім вираження гра не варта свічок);
• в коротких формах прикметників замість закінчення-Енен потрібно вживати закінчення-ен; бездіяльності, безнравствен, величний;
• в порівняльних формах прикметників слід вживати закінчення-е, а не-її, наприклад: Бойчев, дзвінкіше і т.д.;
• вживаючи числівники з десятковими дробами, слід говорити: 12,5 відсотка, 3,7 метра, а не 12,5 відсотків, 3,7 метрів;
• з варіантів складного слова з першим елементом "двох" чи "дво", особливо в термінах, варто віддавати перевагу елементу дво: двосхилий дах, але якщо другий елемент слова починається з голосної, вживається варіант двох - двохелементний.
Приклади можна було б продовжити, але й наведених випадків характерних помилок на рівні слова досить, щоб виробити звичку користуватися словником у всіх сумнівних ситуаціях, частіше перевіряючи рівень власної мовної грамотності.
II рівень. Розглянемо кілька прикладів мовних помилок на рівні словосполучень, з яких найбільш часто зустрічаються неправильне вживання відмінків і неправильний вибір прийменників:

• прийменник завдяки вимагає давального відмінка, дієприслівник завдяки - знахідного. Слід говорити: завдяки (чому?) Допомоги друзів він зумів впоратися з труднощами, але завдяки (кого?) Батьків за розуміння, син обняв їх;


• прийменники по, с, о і інші часто вживаються неправильно: наприклад, боротьба за скороченням, доповідь написаний по темі, висновки за фактами, на молоде покоління випала честь, оперувати з цими даними, вказав про те, що, непримиренний з ворогами.
Наведені вище приклади якщо і не характерні для мови педагогів, то досить часто споживані в мові студентів, особливо приїхали на навчання з сільської місцевості і робочих селищ. Мовні помилки студентів слід тактовно виправляти, але найбільш гідним прикладом є особиста мовна культура викладачів. Ще один поширений приклад помилок II рівня:
• неправильне узгодження дієслів: слід говорити: ті, хто записалися, ті, хто проявили, ми, хто завжди боролися. У поєднанні називного і орудного відмінків іменників з дієсловом дієслово ставиться в множині, якщо діючі особи - рівноправні учасники дії: батько з матір'ю виїхали, але мати з дитиною пішла в поліклініку;
• слід також говорити: представляти собою, а не вдавати із себе, у ліс за грибами, а не по гриби, відзвітувати в виконану роботу, а не про виконану роботу;
• потрібно вловлювати смислову різницю між такими словосполученнями: просити грошей (взагалі) і просити гроші (на щось конкретне); придбати книг та купити книги (з проблем природознавства);
• крім того, слід уникати невиправданого нагромадження родового, орудного і давальному відмінку, що приводить до недорікуватості. Наприклад: будинок племінника дружини кучера брата доктора (важко вгадати, кому належить будинок). Або: я зацікавився листом, написаним великим почерком; хворих на туберкульоз лікували хірургічним методом; до любові до людей домішувалося почуття жалю і т.д.
III рівень. Помилки третього рівня, тобто на рівні пропозиції, властиві більшості мовців, у тому числі і педагогам, і відносяться до помилок частіше стильового і рідше граматичного характеру, проте їх наявність свідчить про недостатню мовної культури. До числа найбільш поширених з них належать:
• "нанизування" союзів "що" і "який" одного на інший;
• вживання незалежного причетного обороту, не властивого російської мови. Тут як приклад можна навести знамените чеховське: Під'їжджаючи до цієї станції і дивлячись на природу у вікно, у мене злетіла капелюх;
• змішування дійсного і пасивного застав: роботи, що виконуються по 1-му варіанту, замість роботи, що виконуються по 1-му варіанту;
• перенасичення фрази в умовному способі частками би, вживаючи їх перед кожним з однорідних присудків, хоча достатньо й однієї;
• невиправдано часте вживання дієслова є, який можна замінити словами це, є, є і т.д.
Окремо варто виділити неточне вживання висловів, афоризмів. Потрібно бути впевненим у їх правильності. До найбільш поширених помилок такого роду відносяться такі вирази:
• повернутися в рідні пенати замість до рідних пенатів;
• поки суть та діло замість суд та діло;
Наведені помилки I, II і III рівнів - лише інформація для роздумів і покликані підвищити інтерес педагогів до проблем мовної культури, пробудити в них прагнення до систематичного вдосконалення власних мовних навичок, до загострення мовного "слуху" і виправлення помилок у мові студентів.
Мовні огріхи педагогів - явище не таке вже й рідкісне і не настільки невинне, як здається на перший погляд. Мовленнєві, граматичні та стилістичні похибки в мові вчителів шкіл та вузівських викладачів сприймаються як норма і автоматично переносяться в мовні навички учнів. Досить згадати фільм "Доживемо до понеділка", в якому вчителька початкових класів нарікає: " Не кладіть дзеркальце в парти! " - А вони все ложат і кладуть ". Природно, що слідом за вчителькою першокласники теж будуть замість" класти "говорити" ложить ".
Отже, правильні вимова і наголос, вибір граматичних конструкцій, сполучуваність і правильне вживання слів і виразів - суть невід'ємні якості мовної культури. Але це лише фундамент, на якому вибудовується будівлю лекторської майстерності педагога, чия мова має бути точним і простий і разом з тим виразний і багатий.

3. Складові ораторського мистецтва.
Одного разу на лекції, присвяченій ораторському мистецтву, було поставлене питання: "Скільки слів повинен знати вузівський викладач, щоб мати підставу стверджувати, що він опанував культурою мови?" Що можна відповісти на таке питання? Сучасна російська мова містить близько 120 тис. слів. Середня людина вживає 5-6 тис. слів. Лексикон викладача становить 10-12 тис. слів, не вважаючи термінології. Але багата лексика і відмінна орієнтованість в науковій термінології самі по собі ще не створюють ораторського мистецтва. Необхідні вміння відібрати з особистого запасника потрібні слова і утворити точні фрази, вірно і дохідливо виражають авторську думку. Слід вибирати точні фрази, вірно і дохідливо виражають авторську думку; використовувати все багатство мови, її гнучкість, пластичність, виразність. Тільки при виконанні цих умов мова - не тільки носій інформації і засіб спілкування, а й джерело емоційного і виховного впливу. Мистецтво красномовства - це мистецтво "дієсловом палити серця людей". Старослов'янське "глаголить" означає "говорити", бо основний зміст речення сконцентрований в дієслові. Ось чому вірно знайдені дієслово, дієслівні форми надають мови дієвий характер, роблять її динамічною, переконливою. Велике значення у виразності мови лектора мають прикметники, що характеризують явища, факти, події, що надають їм видимість, наочність, що викликають потрібні асоціації.
Одним з найбільш поширених ораторських прийомів є повтори. Повторення, з одного боку, поглиблює й посилює ораторську думка, розкриває не завжди легко видиму сутність факту чи предмета, з іншого - дає можливість конспектування. Крім того, повтори сприяють концентрації уваги слухачів.
Думка оратора при повторі розвивається від тези до прямого твердженням; думку, теза, ідея повторюються з певними інтервалами. Щоб повтори не створювали враження монотонності і не втомлювали слухача, лектор повинен використовувати синоніми, варіантні фрази. Можна будувати їх за принципом градації, тобто такої конструкції повторюваних тез, коли кожний наступний підсилює характеристику явища. Повтори і особливо градації сприяють запам'ятовуванню і фіксування сказаного.
Добре концентрують увагу слухачів риторичне питання і риторичне звернення - ораторські прийоми символічного характеру, не передбачають заздалегідь вербальної реакції слухачів. Можна по ходу лекції використовувати і діалогову форму спілкування для закріплення викладеного матеріалу та отримання зворотного зв'язку з аудиторією. У цьому плані вельми повчальні античні джерела, зокрема знамениті бесіди Сократа та Платона. Спонтанний питання - відповідь прийом, на жаль, рідко використовується в навчальній лекції. Вузівські викладачі віддають монологічнумова.
Справжня ораторська мова незалежно від тематики, призначення лекції, виступи, аудиторії повинна містити елементи художності. Виразність мови - поняття цілком визначене. Він може бути сірим, тьмяним і яскравим, чудовим; сухим і соковитим; бідним, обмеженим і багатим; мертвенним, монотонним і емоційним. Ці полярні якості проявляються в залежності від ступеня оволодіння мовною культурою.
Емоційність мови додають стежки, тобто метафори, порівняння, метонімії, гіперболи, що вивчаються в середній школі, а потім незаслужено забуті нами. Вони доречні в навчальній лекції, виділяючи на суворому тлі спеціальної інформації окремі її моменти, важкі для сприйняття і художньо трансформовані з метою фіксації уваги і кращого розуміння.
У промові оратора або лектора можуть успішно використовуватися асоціації, прислів'я, приказки, афоризми, історичні анекдоти й справжні кумедні історії з життя знаменитих учених за профілем лекції. Вони визивають "піки уваги", наступаючі через кожні 15-20 хвилин, розвивають асоціативне мислення слухачів, розширюють їх кругозір, підвищують рівень загальної культури, надають емоційний вплив на аудиторію. Лектор повинен любити іронію, гумор і бути здатним на сарказм у виховних цілях. Використовуючи крилаті слова і літературні образи, слід стежити за тим, щоб вони були зрозумілі, а в разі потреби - роз'яснювати їх зміст і джерела.
Ораторське мистецтво передбачає вміння імпровізувати, згортати і розширювати усну інформацію залежно від обставин (брак або перерозподіл лекційного часу, рівень підготовленості аудиторії та ін.)
Мова оратора не повинна бути обривистій, як би клочковатой, буяти паузами або словами-паразитами, вигуками типу "м-м", "о", "так сказати" і т.д. Про такі "ораторів" кажуть: "У нього слово слову милицю подає". Не можна замовкати на напівфразі, на ходу домислюючи недомовлене. Мова повинна бути пластичною, розгортатися в рівному темпі і ритмі. У той же час інтонація, ритміка і тембр мови можуть служити засобами виділення думки та її фіксації слухачами. Як відомо, формулювання, окремі фрагменти лекційного матеріалу диктуються, тобто проговорюються в певному темпі з повтореннями. Відповідно інтонуючи фразу, лектор може домогтися потрібної реакції слухачів.
Уміння триматися перед аудиторією - одна з складових ораторської майстерності. Слово і дія єдині. У оратора дію виражається думкою і жестом, позою, мімікою. Недосвідчений оратор не дивиться на аудиторію, говорить тихо (бубонить), дивиться в одну точку, загальмований, другий, навпаки, стурбований, дивиться спідлоба, потирає навіщось правою рукою нижню щелепу, третій - засунув у кишеню руку, дивився в стелю.
Тим часом в сукупності виражальні засоби - рух рук, кистей рук, вираз обличчя - невід'ємні частини ораторського мистецтва. Жести і міміка не повинні бути надуманими, формальними. Вони можуть мати деякі національні відмінності, наприклад, у болгар "так" виражається жестом, аналогічним російському "ні". Але завжди і жест, і міміка підкріплюють думку, наочно демонструють її, прояснюють підтекст сказаного. Міміка підкреслює і емоційне забарвлення слова. Існує своєрідний код, знакова система ораторській жестикуляції, наприклад, заперечення - як би "мінус", прокреслений рукою в повітрі. Затвердження - помах руки зверху вниз. Рука, притиснута до серця, - підтвердження щирості, а стиснута в кулак - вираз переконаності, і т.д. Але не можна зловживати жестом - надмірна жестикуляція відволікає. Жест повинен бути мотиваційним, стриманим і лише підкріплювати вербальну інформацію. Слід пам'ятати російську приказку: "Коль словами не розкажеш, то й пальцями не растичешь". Слухові і зорові фізичні дії оратора добре відпрацьовувати перед дзеркалом. Корисно прочитати свою лекцію будинку, але запрограмувати жести не можна. Більш докладні рекомендації з ораторського мистецтва викладені у спеціальних підручниках і посібниках.

4. Психологія в ораторському мистецтві.
Психологічні аспекти красномовства проявляються в ораторському творчості і в сприйнятті слухачами публічної промови. Маючи різні об'єкти і будучи відносно самостійними, вони діють одночасно в живому спілкуванні говорить з аудиторією. Поза такої єдності психологія ораторського мистецтва просто не існує. Головна психологічна завдання оратора - будити і підтримувати інтерес аудиторії до вимовляють словами. Пробудження, формування, розвиток і підтримування уваги слухачів до промови лектора поряд із задоволенням їх інтересу до тематики лекції або виступу - чи не найважче з доданків ораторського мистецтва. Як вже зазначалося вище, кризи уваги настають через певні проміжки часу: перший настає на 15-20-й хвилинах, другий - на 30-35-й хвилинах. Ситуація ослаблення уваги виникає в будь-якій аудиторії, оскільки це психофізіологічний процес. Психологічне мистецтво оратора виявляється в умінні максимально згладити кризові піки оптимальним поєднанням ораторських прийомів: перемиканням уваги, жартом, оригінальним прикладом по ходу лекції і т.д.
Результати соціологічного опитування показали, що слухачі цінують в лекції, доповіді, виступі різні компоненти:
43% - актуальність тематики, професіоналізм;
39% - щирість, правдивість лектора;
32% - глибину аналізу порушених проблем;
32% - конкретність підходу до досліджуваних питань;
31,5% - обгрунтованість, доказовість, переконливість;
31% - виразність мови, дотепність;
19% - логіку викладу матеріалу.
Таким чином, ми бачимо, що в оціночних критеріях аудиторії поєднуються мотивація, психологія сприйняття, задоволення естетичного почуття. Отже, для успішного виступу оратору необхідно поєднання цих складових.

5. Особливості психології ораторського праці.
Перша особливість психології ораторського праці визначається двома постійними об'єктами - матеріалом і слухачами.
Матеріал лекції, виступи - це те, що доводиться досліджувати, а потім тлумачити в публічному слові. Тому добре знання своєї науки, галузі - найперший обов'язок лектора,оратора.
Він повинен добре орієнтуватися в суті матеріалу, в досягненнях цієї галузі науки, бути її активним діячем. Матеріал не терпить споглядального або споживацького ставлення. Лише активна енергія оратора здатна включити фактор мотивації слухачів, пробудити їх інтерес і направити їх увагу на проблему.
Слухачі - це інший об'єкт праці оратора. Вони являють собою соціально-психологічну єдність. Аудиторія є адресат оратора, його "співтворчий суб'єкт", і це співтворчість виражається в активній підтримці зусиль мовця. Від того, як ставляться слухачі до промови, залежать успіх або неуспіх будь-якої форми усного виступу. Отже, соціально-психологічна єдність слухачів виступає як об'єкт і суб'єкт співтворчості. Ці функції діють одночасно і нерозривно, однак інтенсивність їх прояву залежить від умінь самого оратора.
Друга психологічна особливість ораторського праці - його індивідуальна форма, і в цьому сенсі усний виступ - це театр одного актора. Початківець вузівський педагог, член кафедрального колективу, має можливість порадитися зі своїми більш досвідченими колегами, вислухати і врахувати всі їх зауваження про план та тексті підготовленої їм лекції, але в кінцевому рахунку його успіх залежить від нього самого - автора і виконавця. Творчість лектора цілеспрямовано, і його мета - вплив на слухачів. Ось чому на підготовчому етапі лектор, оратор повинен співвіднести себе з аудиторією і подивитися на себе її очима. На допомогу йому приходять інтуїція, уява і досвід. Фізично оратор у своїх думках і почуттях залишається один на один із самим собою. З одного боку, він індивідуальний, суб'єктивний і як би "закритий", з іншого - він "відкритий", оскільки адресується до певної соціально-психологічної спільності слухачів, самореалізується і об'єктивується через неї. Все, сказане ним, стає колективною творчістю (слухання, розуміння, конспектування). Ця діалектика суб'єктно-об'єктного, "закритого" - "відкритого" і є той психологічний феномен, знання і вміле використання якого становить один з елементів ораторської майстерності.
Третя особливість ораторського праці - це його ситуаційність. Кожне публічний виступ, доповідь, лекція відбуваються в конкретній психологічної ситуації, яка повністю ніколи не повторюється і всі особливості якої передбачити неможливо. При читанні вузівської лекції змінюються "потоки", приходить різна кількість слухачів, які по-різному розсідаються в аудиторії; додалася нова інформація, аудиторія чимось схвильована або втомилася, половина студентів захворіли на грип, сам лектор не в формі, за вікном весна, і студенти не можуть зосередитися, і т.д. Головне в будь-якій ситуації - внутрішньо зібратися, оволодіти нею, перемогти обставини, придумати нові прийоми, ходи, "навести мости", зімпровізувати. В ораторському мистецтві проявляється діалектика визначеного та невизначеного. Певне - це знання специфіки красномовства і його можливостей, суб'єктивний досвід оратора, обсяг і характер розробки теми. Невизначений завжди багатолике. Якщо визначеність праці оратора надає йому впевненість, то невизначеність є причиною заворушень, роздумів. Психологічна перемога особистості над цією подвійністю - вміння концентруватися, зробити все можливе, щоб ця впевненість превалювала.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка