Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця кафедра україністики робочий зошитСторінка6/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#10963
1   2   3   4   5   6

Завдання 18. Що таке «жданівщина»? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


І. Питання з вибором ОДНІЄЇ правильної відповіді

1. Оберіть напрям, що панував в українській культурі на поч. ХХ ст., заперечував нову елітарну культуру та був схильний до ідеалізації народу:

А. народництво

Б. народовство

В. громадівство

Г. натуралізм

2. Який колоритний відповідник в українському мистецтві початку століття має фраза «мистецтво для мистецтва»?

А. «штука для штуки»

Б. «річ заради речі»

В. «грашка заради грашки»

Г. «творчість заради творчості»

3. Кому з українських культурних діячів належать статті «З літературних базарів» та «Французький декадентизм в польській і великоруській літературі», які були непрямою критикою народництва?

А. Василь Щурат

Б. Іван Франко

В. Леся Українка

Г. Іван Нечуй-Левицький

4. Хто з українських письменників уперше вжив слово «модернізм» на позначення художнього напряму?

А. О. Кобилянська

Б. Леся Українка

В. М. Коцюбинський

Г. В. Винниченко

5. Як називається стаття Лесі Українки, у якій вона вперше вжила слово «модернізм» на позначення художнього напряму?

А. «З літературних базарів»

Б. «Малорусские писатели на Буковине»

В. «Українська декаденщина»

Г. «В поисках новой красоты»

6. Критиці народницької творчості якого письменника Леся Українка присвятила свою статтю «Малорусские писатели на Буковине»?

А. М. Коцюбинський

Б. В. Винниченко

В. І. Франко

Г. Ю. Федькович

7. Завдяки якій діяльності більшості українських письменників відбувається первинне поширення нових європейських ідей в українській культурі?

А. викладацькій

Б. перекладацькій

В. громадській

Г. політичній

8. Розшифруйте абревіатуру «ЛНВ»:

А. «Лінгвістичний новітній відділ»

Б. «Літературно-науковий вісник»

В. «Львівський новий вокзал»

Г. «Літературно-народницьке відомство»

9. Як називалася стаття С. Єфремова, спрямована проти символізму та декадентства?

А. «Малорусские писатели на Буковине»

Б. «В поисках новой красоты»

В. «З літературних базарів»

Г. «Літературні портрети. І. Франко»

10. Представником якої мистецької течії був критик С. Єфремов?

А. гормадівство

Б. москвофільство

В. народовство

Г. народництво

11. Якому європейському поету належить теза: «Предметом поезії є тільки вона сама, а не дійсність»?

А. Ш. Бодлер

Б. П. Верлен

В. А. Рембо

Г. С. Меларме

12. Який український поет узяв слова Бодлера про те, що предметом поезії є тільки вона сама за епіграф до свого вірша?

А. І. Франко

Б. В. Пачовський

В. М. Вороний

Г. О. Олесь

13. Яка з мистецьких течій буквально перекладається як «враження»?

А. імпресіонізм

Б. експресіонізм

В. футуризм

Г. авангардизм

14. Від якої філософської ідеї ХІХ ст. відштовхується імпресіонізм?

А. просвітництво

Б. класицизм

В. кордоцентризм

Г. позитивізм

15. Який принцип є спільним у філософії позитивізму О. Конта та імпресіонізмі?

А. зображення натури з оптичною точністю фотоапарата

Б. живопис на пленері

В. створення містких образів-символів

Г. вираження почуттів і переживань

16. З якого виду мистецтва бере початок імпресіонізм?

А. література

Б. архітектура

В. живопис

Г. музика

17. Яка країна є батьківщиною імпресіонізму?

А. Франція

Б. Італія

В. Німеччина

Г. Іспанія

18. Як називалася власна виставка художників-новаторів Пісарро, Моне, Сіслея та Ренуара?

А. «Епатажний салон»

Б. «Салон новаторів»

В. «Свіжий подих»

Г. «Салон відринутих»

19. Яка знакова імпресіоністична картина була репрезентована на новоствореній виставці «Салон відринутих»?

А. К. Малевич «Чорний квадрат»

Б. Г. Клімт «Поцілунок»

В. К. Моне «Схід сонця»

Г. Едуар Мане «Сніданок на траві»

20. З якою метою імпресіоністи запроваджують живопис на пленері?

А. на свіжому повітрі легко дихається і працюється

Б. щоб відрізнитися оригінальністю серед інших

В. щоб швидше сохла фарба на картині

Г. щоб максимально точно зобразити природу

21. Як називається явище специфічного сприйняття, коли при подразненні одного органу чуттів виникають відчуття, які відповідають іншому?

А. сенсибілізація

Б. синестезія

В. емпатія

Г. сугестія

22. Хто з українських композиторів є автором «Етюду-імпресії»?

А. В. Костенко

Б. М. Коляда

В. Ф. Надененко

Г. Б. Лятошинський

23. Яка з наведених рис не належить до імпресіонізму?

А. динамізм

Б. моментальна зміна явищ

В. мова яскравих мазків

Г. статичність

24. В основі якої новели М. Коцюбинського перебувають переживання батька, дитини та дружини, а сюжет заснований на смерті доньки головного героя?

А. «Тіні забутих предків»

Б. «Intermezzo»

В.«Цвіт яблуні»

Г. «На камені»

25. З якою головною метою персонаж новели М. Коцюбинського повторює: «Щоб не забути… Щоб нічого не забути…»?

А. на знак любові до померлої доньки

Б. щоб використати як матеріал для майбутньої творчості

В. щоб тренувати пам’ять

Г. щоб нагадувати потім дружині

26. Який новий жанр, породжений впливом імпресіоністичних тенденцій, з’являється у творчості В. Стефаника, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, С. Васильченка?

А. драма крику

Б. байка

В. поезія у прозі

Г. феєрія

27. Кризове явище в культурі, мистецтві, літературі, позначене настроями безнадії, неприйняття життя, тенденціями індивідуалізму:

А. натуралізм

Б. декаданс

В. сентименталізм

Г. класицизм

28. Як звучало гасло модерністів, що позначало призначення мистецтва?

А. мистецтво для мистецтва

Б. мистецтво для юрби

В. мистецтво для народу

Г. Свобода! Рівність! Братерство!

29. Як співвідносяться поняття «модерн» і «модернізм»?

А. («модерн» - частина, «модернізм» - ціле

Б. «модерн» - ціле, «модернізм» - частина

В. є тотожними

Г. абсолютно не пов’язані

30. Який тип художника породжує прагнення модерну до відродження стильової єдності?

А. художника-універсала доби Відродження

Б. художника-ремісника

В. художника, обмеженого рамками релігійного канону

Г. художника – слуги народу

31. Виникнення якого поняття пов’язують з інцидентом в Австрії, коли група художників на знак протесту проти академізму вийшла зі складу мюнхенської виставкової організації?

А. футуризм

Б. кубізм

В. сецесія

Г. дадаїзм

32. Який закордонний заклад сприяв поширенню європейської сецесії серед українських художників?

А. Петербурзька академія художеств

Б. Паризька академія Жуліана

В. Мюнхенська академія мистецтв

Г. Краківська Академія мистецтв

33. Який австрійський художник був учителем для Ф. Кричевського?

А. А. Гауді

Б. В. Боччоні

В. Г. Клімт

Г. Е. Мунк

34. «Неосецесіоніст» кінця ХХ ст., «шестидесятник», чоловік Алли Горської – це:

А. О. Шовкуненко

Б. В. Зарецький

В. І. Їжакевич

Г. Г. Нарбут

35. З яким містом пов’язують виникнення українського архітектурного модерну в Російській імперії?

А. Полтава

Б. Київ


В. Чернігів

Г. Одеса


36. У якому стилі збудований перший в Україні критий ринок (Бессарабський)?

А. неоампір

Б. класицизм

В. ампір


Г. модерн

37. Який архітектор був засновником стилю «український модерн»?

А. В. Кричевський

Б. В. Городецький

В. П. Альошин

Г. В. Садловський

38. «Будинок з химерами» має три поверхи з вулиці. А скільки поверхів він має із двору?

А. три


Б. чотири

В. п’ять


Г. шість

39. Який архітектор українського модерну помер та був похований у Тегерані?

А. В. Кричевський

Б. В. Городецький

В. П. Альошин

Г. В. Садловський

40. Творчість якого з українських письменників НЕ належить до символізму?

А. Олександр Олесь

Б. Г. Чупринка

В. М. Семенко

Г. П. Карманський

41. На думку «хатян», визволення людини від нівеляцій них напрямів сучасного життя – це:

А. патріотизм

Б. колективізм

В. оптимізм

Г. індивідуалізм

42. Рух у художній культурі XX ст., який пориває з існуючими нормами і традиціями і перетворює новизну виражальних засобів в мету творчості, - це:

А. імпресіонізм

Б. авангардизм

В. символізм

Г. класицизм

43. Яка з названих течій НЕ належить до авангарду?

А. експресіонізм

Б. футуризм

В. абстракціонізм

Г. сецесія

44. Для якої течії модернізму методом відображення дійсності стало вивільнення форми через архітектонічний принцип її дослідження як категорії простору?

А. кубізм

Б. експресіонізм

В. футуризм

Г. сецесія

45. Який засіб футуризму є моделюванням об’ємних рухливих композицій із різних матеріалів?

А. симультанізм

Б. динамічний асамбляж

В. колаж

Г. кверо-футуризм

46. Хто заснував українську школу конструктивістської сценографії, відкрив художню школу в Одесі, працював у Парижі; сподвижник О. Богомазова?

А. К. Малевич

Б. О. Екстер

В. В. Кандинський

Г. В. Татлін

47. Який український кубофутурист зі світовим ім’ям отримав титул «геній скульптури»?

А. О. Архипенко

Б. В. Татлін

В. О. Екстер

Г. В.Кандинський

48. Який київський скульптор розпочав свій шлях спорудженням пам’ятника Княгині Ользі?

А. О. Мурашко

Б. А. Макаренко

В. Іван Кавалерідзе

Г. Л. Ревуцький

49. Чим займалися «шістдесятники»?

А. поширення ідей гуманізму

Б. утвердження католицизму

В. відродження національної самосвідомості

Г. замилування старовиною

50. Оберіть політику, яку проводили у сфері культури більшовики в Україні у 1920-30-ті рр.?

А. русифікація

Б. інтернаціоналізація

В. українізація

51. АХЧУ – це:

А. «Адміністративна хорова частина України»

Б. «Автентична художня черга України»

В. «Асоціація художників Червоної України»

Г. «Асоціація хорів Червоної України»

52. АРМУ – це:

А. «Акція робітничих міст України»

Б. «Асоціація робочих митців України»

В. «Авторська робота митців України»

Г. «Асоціація революційних митців України»

53. Оберіть першу документальну кінострічку в радянській Україні:

А. «Великий Жовтень»

Б. «Звенигора»

В. «Щорс»

Г. «Мічурін»

54. «Хрущовська відлига» - це період:

А. 20 – 30-х рр. ХХ ст.

Б. 40 – 45-х рр. ХХ ст.

В. 50 – 60-х рр. ХХ ст.

Г. 70 – 80-х рр. ХХ ст.

55. Як називається нове покоління молодих митців, представників творчої інтелігенції, що відгукнулися на поклик до свободи в часи боротьби із залишками тоталітарного минулого?

А. «українізатори»

Б. «шестидесятники»

В. «вісімдесятники»

Г. «розстріляне відродження»

ІІ. Питання з вибором КІЛЬКОХ правильних відповідей

56. Оберіть ДВОХ філософів, ідеї яких НЕ вплинули на становлення модернізму:

1. Арістотель

2. А.Шопенгауэр

3. А.Бергсон

4. Е. Кант

5. Ф. Ніцше

А. 1, 2


Б. 1, 5

В. 2, 4


Г. 1, 4

57. Оберіть ТРИ явища, які заклали основу екзистенціалізму:

1. радість

2. оптимізм

3. нігілізм

4. самотність

5. страждання

А. 1; 2; 4

Б. 2; 3; 5

В. 3; 4; 5

Г. 2; 3; 4

58. Оберіть ДВА процеси межі століть, які є важливими факторами впливу на формування нової парадигми життєвих цінностей

1. промисловий та науковий прогрес

2.канонізація

3.схоластика

4. секуляризація

5. урбанізація

А. 1; 2


Б. 1; 5

В. 2; 4


Г. 3; 5

А. 1; 2; 4

Б. 2; 3; 4

В. 2; 3; 5

Г. 3; 4; 5

59. Оберіть ЧОТИРИ риси естетики модернізму:

1. психологізм

2. інтуїтивізм

3. раціоналізм

4. реалізм

5. символічне мислення

6. гуманізм

7. міфоцентричність

А. 1; 2; 5; 6

Б. 2; 3; 6; 7

В. 3; 4; 6; 7

Г. 1; 2; 5; 7

60. Оберіть ДВОХ художників, які першими підтримали ідеї імпресіоністичного живопису в українському мистецтві:

1. М. Бойчук

2. О. Мурашко

3. К. Малевич

4. О. Богомазов

5. О.Бурачек

А. 1; 3


Б. 2; 5

В. 2; 4


Г. 3; 5

61. Оберіть ДВОХ відомих художників, у яких вчився живопису О. Мурашко:

1. В. Тропінін

2. М. Пимоненко

3. І. Крамськой

4. ІРєпін

5. В. Перов

А. 1; 3


Б. 2; 3

В. 3; 5


Г. 2; 4

62. Оберіть ТРИ картини О. Мурашка:

1. «Ніч у Бахчисараї

2. «Парижанки»

3. «Козача левада»

4. «Карусель»

5. «Селянська родина

А. 1; 2; 4

Б. 2; 4; 5

В. 2; 3; 4

Г. 1; 4; 5

63. Оберіть ТРЬОХ українських композиторів, у творчості яких виразно проявляються імпресіоністичні тенденції:

1. В. Костенко

2. М. Коляда

3. С. Людкевич

4. С. Гулак-Артемовський

5. Ф. Надененко

А. 2; 4; 5

Б. 2; 3; 4

В. 1; 2; 4

Г. 1; 2; 5

64. Оберіть ТРЬОХ зарубіжних письменників-новаторів, вплив яких на свою літературну манеру визнавав сам М. Коцюбинський

1. А. Шніцлер

2. Г. Флобер

3. О. Бальзак

4. Ю. Стріндберг

5. К. Гамсун

А. 1; 2; 4

Б. 2; 3; 4

В. 1; 4; 5

Г. 1; 2; 5

65. Оберіть ТРИ риси образотворчого мистецтва модерну:

1. канонічність

2. тяжіння до символіки, містичності

3. оптимістичні настрої

4. гра уяви, образів, смислів

5. апокаліптичні настрої

6. наслідувальний (міметичний) характер

А. 1; 3; 4

Б. 2; 4; 5

В. 2; 3; 6

Г. 1; 2; 6

66. Оберіть ТРИ риси модерну в архітектурі:

1. дотримання симетрії

2. використання каркасних конструкцій, розмаїття будівельних та оздоблювальних матеріалів

3. використання регулярних норм містобудування

4. функціонально обґрунтоване планування

5. індивідуалізовані будівлі з декоративно-символічними конструктивними елементами

А. 1; 2; 4

Б. 2; 3; 5

В. 1; 4; 5

Г. 2; 4; 5

67. Риси яких ДВОХ течій модернізму найвиразніше поєднує Ф. Кричевський у своєму триптиху «Життя»?

1. кубізм

2. імпресіонізм

3. футуризм

4. експресіонізм

5. сецесія

А. 1; 5

Б. 2; 4


В. 1; 3

Г. 3; 5


68. Риси яких ДВОХ течій модернізму найвиразніше поєднує О. Мурашко у своїй картині «Благовіщення»?

1. сецесія

2. кубізм

3. імпресіонізм

4. футуризм

5. експресіонізм

А. 1; 2

Б. 2; 4


В. 1; 4

Г. 1; 3


69. Оберіть ДВІ відомі архітектурні споруди в Україні, збудовані у стилі модерн:

1. Дніпрогес

2. Київська сільгоспакадемія в Голосієві

3. залізничний вокзал у Львові

4. Бессарабський ринок у Києві

5. Донецький гірничий інститут

А. 1; 3

Б. 2; 4


В. 3; 4

Г. 4; 5


70. Оберіть ДВОХ архітекторів, які представляють львівську сецесію:

1. В. Кричевський

2. Т. Обмінський

3. В. Городецький

4. П. Альошин

5. В. Садловський

А. 1; 4

Б. 2; 5


В. 3; 4

Г. 4; 5


71. Оберіть ДВА періоди у сецесії Львова:

1. ранній

2. орнаментальний

3. пізній

4. високий

5. раціональний

6. низький

А. 1; 3


Б. 4; 6

В. 1; 6


Г. 2; 5

72. Оберіть ДВА своєрідні угрупування, якими характеризується українська культура доби модернізму:

1. «Руська трійця»

2. «Молода Муза»

3. «Кирило-Мефодіївське товариство»

4. «Українська хата»

5. «Атеней»

А. 2, 4


Б. 2, 5

В. 3, 4


Г. 1, 5

73. Оберіть ДВОХ митців, які входили до угруповання "Молода Муза":

1. В. Пачовський

2. М. Вороний

3. П. Карманський

4. М.Євшан

5. М.Шаповал

А. 1, 2


Б. 1, 3

В. 2, 3


Г. 3, 5

74. Оберіть ТРЬОХ митців, які входили до угруповання "Українська хата":

1. В. Пачовський

2. М. Вороний

3. П. Карманський

4. М.Євшан

5. М.Шаповал

А. 1, 2, 3

Б. 1, 3, 4

В. 2, 4, 5

Г. 1, 3, 5

75. Оберіть ДВІ якості, до теоретичного обґрунтування та утвердження яких у творчості звернулися критики-“хатяни”:

1. колективізм

2. індивідуалізм

3. народництво

4. натуралізм

5. артистизм

А. 1, 2


Б. 1, 4

В. 2, 5


Г. 1, 3

76. Оберіть ДВОХ українських письменників, які представляють другий етап символізму:

1. П. Карманський

2. М. Яцків

3. М. Вороний

4. О. Слісаренко

5. Д. Загул

А. 4; 5


Б. 3; 4

В. 2; 3


Г. 1; 5

77. Оберіть ТРИ журнали Пролеткульту:

1. «Горн»

2. «Русалка Дністрова»

3. «Грядущее»

4. «Гудок»

5. «Українська хата»

А. 1; 2; 3

Б. 1; 3; 4

В. 1; 2; 4

Г. 2; 3; 4

78. Оберіть ТРЬОХ художників історичного жанру:

1. І. Кавалерідзе

2. Ф. Кричевський

3. І. Їжакевич

4. Л. Курбас

5. Г. Світлицький

А.1; 2; 5

Б. 2; 3; 4

В. 2; 3; 5

Г. 1; 4; 5

ІІІ. Завдання на встановлення відповідностей

79. Між філософом та його вченням, популярним на поч. ХХ ст.:

1. Ф Ніцше А. інтуїтивізм

2. А. Бергсон Б. екзистенціалізм

3. З. Фрейд В. футуризм

4. А. Камю Г. психоаналіз

Д. ірраціоналістичний волюнтаризм

80. Між різновидом мистецтва та змінами, які відбувалися у цій сфері на межі століть:

1. живопис А. відмова від ладу в тональності

2. музика Б. поява вільного вірша

3. проза В. зникнення прямої перспективи

4. поезія Г. прустівсько-джойсівські прийоми

81. Між цитатою та автором слів:

1. К. Малевич А. «Єдиний і внутрішньо світовий простір усе пов’язує. І в мені птахи літають»

2. Р.-М. Рільке Б. «Художник є пензлем світової картини»

3 Е. Хемінгуей В. «Немає жодної людини, що була б сама по собі, як острів; кожна людина – це грудка землі, частка суходолу»

82. Між митцем-модерністом та його твором:

1. В. Городецький А. пам’ятник княгині Ользі

2. К. Малевич Б. «Чорний квадрат»

3. І. Кавалерідзе В. «Людська постать»

4. О. Архипенко Г. «Будинок з химерами»

Д. «Царівна»

83. Між митцем, модерністською течією, яку він представляє, та видом мистецтва:

1. О. Мурашко А. кубізм а) література

2. О. Архипенко Б. футуризм б) кіномистецтво

3. В. Стефаник В. імпресіонізм в) архітектура

4. В. Городецький Г. експресіонізм г) скульптура

Д. модерн д) живопис

84. Між течією модернізму та країною і видом мистецтва, де вона проявилася вперше:

1. імпресіонізм А. Франція а) живопис

2. експресіонізм Б. Німеччина б) архітектура

3. символізм В. Франція в) література

85. Між композитором та його твором:

1. В. Костенко А. солоспів «Весняний день»

2. М. Коляда Б. романс «На озері» на слова М. Вороного

3. Ф. Надененко В. «Етюд-імпресія»

86. Між композитором, його музичним твором та автором слів:

1. М. Коляда А. «На озері» а) М. Вороний

2. Ф. Надененко Б. «Весняний день» б) Б. Силаєв

87. Між періодом українського імпресіонізму в музиці та композиторами, які відносяться до цього періоду:

1. 1900 – 1910 А. В. Барвінський, М. Колесса, Р. Сімович

2. 1920 – серед. 1930-х Б. Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Н. Нижанківський

88. Між композитором та його типом індивідуально-авторської взаємодії імпресіоністських засобів:

1. Б. Лятошинський А. оригінальний синтез імпресіонізму з експресіонізмом

2. М. Коляда Б. взаємодія з неокласичними рисами

3. Н. Нижанківський В. переосмислення фольклору на імпресіоністській основі як вияв неофольклоризму

89. Між країною та назвою стилю «модерн», прийнятою в цій країні:

1. Франція А. Stile Liberty

2. Італія Б. Sezessionstil

3. Австрія В. Avan-garde

Г. Art nouveau

90. Між українським діячем та його роботою:

1. І. Нечуй-Левицький А. «Українська декаденщина»

2. Леся Українка Б. «Малорусские писатели на Буковине»

3. С. Єфремов В. «В поисках новой красоты»

4. В. Щурат Г. «Літературні портрети. Іван Франко»

Д. «Символізм»

91. Між художником та видом дизайнерської роботи, яку він виконував:

1. М. Жук А. ілюстрував книги і проектував архітектурні споруди

2. П. Холодний Б. оздоблював інтер’єри

3. В. Кричевський В. готував обкладинки і титули до видань

4. Г. Нарбут Г. розмальовував кераміку

92. Між митцем та його маніфестом:

1. А. Глез та Ж. Метценже А. «Живопис і елементи»

2. Г. Аполлінер Б. «Про кубізм»

3. О. Богомазов В. «Маляри-кубісти. Естетичні роздуми»

4. В. Кандинський Г. «Про духовне у мистецтві»

93. Між авангардними мистецькими виставками та містами, у яких вони проходили:

1. "Салони" скульптора В. Іздебського А. Полтава

2. "Звено" Б. Київ

3. "Голубая лилия" В. Одеса

Г. Харків

94. Між письменником, та рухом, який він репрезентує:

1. Оксана Забужко А. шістдесятник;

2. Ліна Костенко Б. вісімдесятник;

3. Сергій Жадан Г. девятдесятник;

4. Любко Дереш Д. двотисячник.

95. Між іменем діяча українізації та сферою його діяльності:

1. М. Скрипник А. економіка

2. М. Хвильовий Б. освіта

3. М. Волобуєв В. архітектура

Г. література

96. Між митцем та видом мистецтва:

1. І. Кавалерідзе А. література

2. І. Їжакевич Б. скульптура

3. П. Тичина В. музика

4. Б. Лятошинський Г. архітектура

Д. живопис

97. Між композитором та його твором:

1. Л. Ревуцький А. «Золотий обруч»

2. Б. Лятошинський Б. «Ювілейна симфонія»

3. В. Фемеліді В. «Друга симфонія»

4. М. Вериковський Г. «Людина і зброя»

Д. «Пан Каньовський»

98. Між художником та його відомою картиною:

1. М. Глущенко А. «Хліб»

2. О. Шовкуненко Б. «Шевченко та Енгельгардт»

3. Т. Яблонська В. «Моя муза»

4. К. Трохименко Г. «Портрет С. Ковпака»

Д. «Київ. Березень»Згрупуйте. Результати внесіть у таблицю:

 1. Композиторів за періодами українського імпресіонізму в музиці:

 • М. Колесса,

 • Л. Ревуцький,

 • Б. Лятошинський,

 • Р. Сімович,

 • Н. Нижанківський

 • В. Барвінський,

1900 – 1910

1920 – серед. 1930-х 1. Риси імпресіонізму в літературі, спільні з іншими видами мистецтва, та специфічні:

 • динамізм

 • видозмінена функція пейзажу, який визначає певне ставлення до природи

 • мова яскравих мазків

 • нові форми психологізму, що спираються на асоціативне мислення реципієнта

 • моментальна зміна явищ

 • розширені рамки мистецтва, яке формує нову реальність (олюднення)

спільні

специфічні
План семінарського заняття до теми: Українська культура кін. ХІХ – ХХ ст.


 1. Система життєвих цінностей європейської культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та специфіка української культури межі століть.

 2. Розмаїття культурно-мистецьких течій модернізму (імпресіонізм, модерн/сецесія, символізм, експресіонізм, футуризм, кубізм) та їх стильові особливості у різних видах мистецтва (архітектура, живопис, література, музика).

 3. Культурно-історичне підґрунтя формування української радянської культури.

 4. Особливості заснування та розвитку Пролеткульту як панівної організації в українській культурі 20-х – поч. 30-х років ХХ ст.

 5. Особливості розвитку українського мистецтва 20 – 30-х років ХХ ст.

 6. Домінування соцреалізму в радянській культурі тоталітарної доби.

 7. Постмодерний характер української пострадянської культури.


Рекомендована література:

Основна:

 1. Історія української культури / Величко О. Б., Момрик А. П., Редькіна О. А, Сафонов Ю. М., Шевель Н. О. – К.: «Книга-плюс», 2012. – С. 387 – 493.

 2. Історія української культури: нац. підручник / В. А. Качкан, О. Б. Величко, Н. М. Божко та ін.; за ред. В. А. Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 239 – 249; 306 – 358.

 3. Історія української культури. Частина 7. Тема 7. Українська культура на зламі століть (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.): навч.-метод. посіб. / Величко О. Б., Гуляк  А. Б., Редькіна О. А., Сафонов Ю М. та ін.; 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: КІМ, 2013. – 76 с.


Додаткова

 1. Біла Г. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки. – Донецьк, 2004.

 2. Ільницький О. Український футуризм (1914 – 1930). – Л., 2003.

 3. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А.  Режко – К.:Літера ЛТД, 2002. – С. 231 – 254; 431 – 462.

 4. Історія української культури: навч. посібник / Наук. ред. В. М. Шейко. – К.: Кондор, 2010. – 264 с. – С. 106 – 186.

 5. Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка