Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця кафедра україністики робочий зошитСторінка3/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 3. Українська культура XVII – XІX ст. Вплив бароко, Просвітництва, академізму, романтизму та реалізму на формування системо-ціннісних орієнтирів української культури.
Укладач: к. філос. н. Величко О.Б.

Мета:

набуття системних знань про життєво ціннісні орієнтири, ідейні рухи та стилі, визначні митці, ключові і знакові артефакти в історії української культури XVІІ-XІХ століть.Вміння:

 • визначати хронологічні межі доби Бароко, Просвітництва, академічного класицизму, романтизму та реалізму української культури XVІІ-XІХ століть;

 • визначати стилістичні риси домінантних стилів XVІІ-XІХ століть та їх характерні ознаки на тлі зміни системо-ціннісних координат української культури XVІІ-XІХ століть;

 • аналізувати, узагальнювати, порівнювати та встановлювати відповідність знакових артефактів до стилістичних періодів української культури XVІІ-XІХ століть.Основні терміни та поняття: академічний класицизм, акровірш, ампір, ансамбль, бароко, байка, бурлеск, вертеп, "готичний роман", гравюра, інтермедія, імпресіонізм, контраст, курйозний вірш, еклектизм, луни, містерія, міракля, мораліте, ода, парсуна, психологічна повість, поема, Просвітництво, раки, ратуша, рококо, романтизм, реалізм, роман, сницар, травестія, фігурний вірш.

Література:

1. Історія української культури. Навч. посіб. / [О.Б.Величко, А.П.Момрик, О.А.Редькіна, Ю.А. Сафонов, Н.О. Шевель; за ред. О.Б.Величко]. – К., «Книга плюс», 2012. – С. 134-238 .

2. Історія української культури: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 73-152.

Завдання для самостійного опрацювання теми:


 1. Поясніть, чому однією із стилістичних рис барокового стилю виділяють тяжіння до помпезності та пишноти? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Поясніть, чому однією із стилістичних рис барокового стилю виділяють динамічність та емоційність? Відповідь обґрунтуйте.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Добу українського бароко ще називають добою бароко козацького. Поясніть, які для цього визначення є підстави.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Поясність, чому період в українській культурі XVІІ – XVIIІ ст. увійшов до історії як «доба бароко»? Відповідь обґрунтуйте.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Які підстави спонукали науковців увести до вжитку два поняття, що характеризують два напрямки розвитку культури на території України: «бароко в Україні» та «українське бароко»? Відповідь обґрунтуйте.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Що таке “курйозний вірш” і чому він отримав таку назву? Відповідь обґрунтуйте.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. За яких обставин і коли Київський колегіум отримав назву Києво-Могилянського?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. За яких обставин і коли Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Чому мовою викладання у Києво-Могилянському колегіумі (академії) була не українська мова. Якою була мова викладання і чому саме така?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Яка бібліотека з-поміж монастирських книгозбірень XVІІ – XVIIІ ст. була найпотужнішою і чому?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Яка бібліотека в Україні упродовж XVІІ – XVIIІ ст. була найбагатшою за кількістю томів та декларованих рубрик? Якою обставиною пояснюється така ситуація?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які новації було привнесено в українську літописну традицію XVІІ – XVIIІ ст., що дало підстави назвати літопис цієї доби «козацьким»?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Які були підстави у наших предків одну із поетичних форм барокової доби назвати «фігурним віршем»? Відповідь обґрунтуйте.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Яким чином героїзація козацького минулого знайшла свій відбиток у історичній та громадсько-політичній поезії доби українського бароко XVІІ – XVIIІ ст.?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Чому одна із літературно-поетичних форм українського бароко XVІІ – XVIIІ ст. отримала назву «марсіянської поезії»?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Чому ляльковий театр в добу українського бароко XVІІ – XVIIІ ст. отримав назву «вертеп»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. У чому виявляються пишнота та емблематичність в літературі українського бароко XVІІ – XVIIІ ст.?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яким чином проявляються такі риси українського літературного бароко, як пишнота та орнаментальність?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Які обставини спонукали до зведення в Україні XVІІ – XVIIІ ст. масштабних, величних та розкішних іконостасів?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________

20. Яка різниця між бароко в Україні і українським бароко? Відповідь обґрунтуйте.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21Чому у науковців є підстави до рис, що притаманні архітектурі українського бароко XVІІ – XVIIІ ст., відносити пишноту та орнаментальність? Відповідь обґрунтуйте.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Які зміни відбуваються в українській іконографії барокової доби?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Яким чином вдосконалення артилерійської зброї XVІІ – XVIIІ ст. позначилося на будівництві оборонної архітектурі в Україні?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________24.Якій ряд ікон в українському іконостасі XVІІ – XVIIІ ст. отримав назву «святкового» і чому? Відповідь обґрунтуйте.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________25. Хто такий козак Мамай, образ якого в народних портретах XVІІ – XVIIІ ст. посів чільне місце?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Які сутнісні ознаки трансформації культури України XIX ст. на тлі національного самовизначення?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Поясніть, чим був обумовлений потяг українських просвітян у ХІХ ст. до осмислення історичної минувшини свого народу?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. Назвіть, які стилістичні відмінності мистецтва класицизму від стилю бароко в Україні?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. Поясніть, чому перший університет на лівобережній Україні було відкрито спершу в Харкові, а потім у Києві?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. Поясніть, на чому засновані ціннісні протиріччя між емпіричністю руху просвітництва і чуттєвістю сприйняття романтизму?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання

1. Яке значення має слово бароко? • Дивний, химерний,

 • Незабутній,

 • Перлина неправильної форми,

 • Банальний, простий.

2. Яка перша архітектурна споруда була збудована у стилі Бароко в Україні?

 • Микильський собор у Києві,

 • Костел Єзуїтів у Львові,

 • Успенський собор у Львові,

 • Успенський собор Києво-Печерської Лаври.

3. Виділіть з-поміж інших дві ознаки формальної структури стилю Бароко за Г. Вельфлінгом.

 • Масштабність (складність композиції),

 • Простота декору,

 • Тяжіння до гармонії,

 • Орнаментальність.

4. Вкажіть 3 особливості (риси) стилістики українського Бароко.

 • Мілітаристичний (козацький елемент),

 • Імперський дух абсолютизму,

 • Звернення до народного (соборний елемент),

 • Атеїстичні настрої культури,

 • Відчутний вплив ренесансного стилю.

5. Що таке містерія?

 • П`єса, що мала пасхальний або різдвяний сюжет.

 • П`єса, що мала сюжет повчального характеру.

 • П`єса, що мала сюжет із життєписів Святих та Преподобних.

 • Маленька п`єска, що за звичай ставилась в антракті та мала іронічний, жартівливий сюжет із історій життя простого люду.

6. Відомим козацьким літописом (хроніку) доби Бароко є…

 • Літопис Самійла Величка.

 • Літопис Іпатієвський.

 • Історія Русів.

7. Якого року було засновано Києво-Могилянську колегію?

 • 1630.

 • 1701.

 • 1632.

 • 1842.

8. Виділіть відомого представника архітектурного українського бароко.

9. Виділіть з-поміж інших представника іконописного українського бароко.

 • Лазар Баранович,

 • Іов Кондзелевич,

 • Іван Григорович-Барський,

 • Пилип Орлик.

10. Що таке парсуна?

 • Умовна назва портрету доби Ренесансу у Західній Європі, що писався в реалістичній манері.

 • Умовна назва творів українського, білоруського та російського портретного живопису кін. XVI-XVII ст., у якій поєднувалися прийоми іконопису та реалістичної манери письма.

 • Маленька п`єска, що за звичай ставилась в антракті та мала іронічний, жартівливий сюжет із історій життя простого люду.

11. Яка країна є батьківщиною стилю Бароко?

 • Франція,

 • Італія,

 • Україна,

 • Англія.

12. Виділіть 2 ознаки формальної структури стилю Бароко за Г. Вельфлінгом.

 • Декоративність,

 • Динамічність,

 • Статичність,

 • Тяжіння до простоти декору.

13. Виділіть з-поміж інших відомого представника іконописного українського бароко.

 • Степан Ковнір,

 • Дмитро Оксамитов,

 • Пилип Орлик,

 • Олекса Антропов.

14. Що таке інтермедія?

 • П`єса, що мала пасхальний або різдвяний сюжет.

 • П`єса, що мала сюжет повчального характеру.

 • П`єса, що мала сюжет із життєписів Святих та Преподобних.

 • Маленька п`єска, що за звичай ставилась в антракті та мала іронічний, жартівливий сюжет із історій життя простого люду.

15. У якому учбовому закладі вчився перший український філософ?

 • Острозькій школі,

 • Києво-Могилянській колегії,

 • Харківській колегії.

16. Відомим козацьким літописом (хроніку) доби Бароко є…..

 • Літопис Граб’янки.

 • Короткий Київський літописний звід.

 • Густинський Літопис.

17. Скільки освітніх рівнів пропонувала засвоїти учням Києво-Могилянська колегія доби Бароко?

  • 5.

  • 3

  • 7

  • 12

18. Хто є автором добірки перекладів Святоотечної літератури відомої як «Добротолюбіє»?

 • Ф. Прокопович.

 • Г.С.Сковорода.

 • П. Величковський.

 • П. Могила.

19. Виділіть з-поміж інших відомого представника архітектурного українського бароко.

 • Іов Кондзелевич,

 • Степан Ковнір,

 • Іван Величковський,

 • Олекса Антропов.

20. Яку назву отримав вирізаний на гладкій поверхні малюнок і відбиток його?

 • Гравюра,

 • Парсуна,

 • Фреска.

21. Виділіть з-поміж інших 2 ознаки формальної структури стилю Бароко за Г. Вельфлінгом.

 • Експресивність (чуттєвість),

 • Раціональність та виваженість,

 • Тяжіння до гармонії,

 • Контраст.

22. Інтереси яких соціальних інститутів або класів України доби XVII-XVIII ст. бароковий стиль представляв?

 • дрібної буржуазії,

 • козацької еліти,

 • православної церкви та її кліру,

 • широких верств населення,

 • світської творчої молоді.

23. Які мови (із вище зазначених) використовували автори для написання літературно-наукових творів XVII- поч. XVIII ст.?

 • Українською,

 • Латинською,

 • Російською,

 • Грецькою.

24. Виділіть з-поміж інших козацький літопис (хроніку) доби Бароко.

 • Літопис самовидця.

 • Історія Русів.

 • Літопис Галицько-Волинський.

25. Скільки років тривало навчання у Києво-Могилянській колегії?

 • 5.

 • 3.

 • 12.

26. Хто заснував Києво-Могилянську колегію?

 • Ф. Прокопович.

 • Г.С.Сковорода.

 • І. Франко.

 • П. Могила

27. Виділіть з-поміж інших відомого представника архітектурного українського бароко.

 • Дмитро Оксамитов,

 • Іван із Судової Вишні,

 • Іван Виговський.

 • Олекса Антропов.

28. Кого називали учні Києво-Могилянської колегії дидаскалами?

 • Професорсько-викладацький склад,

 • Учнів колегії,

 • Учнів колегії, які не склали вчасно іспити,

 • Випускників Києво-Могилянської колегії.

29. Що таке міракля?

 • П`єса, що мала пасхальний або різдвяний сюжет.

 • П`єса, що мала сюжет повчального характеру.

 • П`єса, що мала сюжет із життєписів Святих та Преподобних.

 • Маленька п`єска, що за звичай ставилась в антракті та мала іронічний, жартівливий сюжет із історій життя простого люду.

30. Що таке панегірик?

 • Вірш, що однаково читався як з права вліво, так і з ліва на право.

 • Вірш, що читався на урочистих подіях і був присвячений якійсь особі або визначній події.

 • Вірш – словесна гра з колористичним та графічним ефектами.

31. Виділіть з-поміж інших 3 обов`язкові риси, притаманні для мистецтва бароко.

 • Алегоричність та метафоричність,

 • Негативне відношення до риторичності,

 • Наявність гармонійності світовідчуття,

 • Театральність,

 • Раціональність,

 • Декоративність (використання ліпнини, наявність громіздких ампліфікацій тощо).

 • Простота та чіткість (ліній декору, рими, костюму, сприйняття образу).

32. Кого називали в Києво-Могилянської колегії спудеями?

 • Професорсько-викладацький склад,

 • Учнів колегії,

 • Учнів колегії, які не склали вчасно іспити,

 • Випускників Києво-Могилянської колегії.

33. Якою мовою проводилось викладання у стінах Києво-Могилянської колегії XVII- поч. XVIII ст?

 • Українською,

 • Латинською,

 • Російською,

 • Церковнослов’янською.

34. Що таке моралітет?

 • П`єса, що мала пасхальний або різдвяний сюжет.

 • П`єса, що мала сюжет повчального характеру.

 • П`єса, що мала сюжет із життєписів Святих та Преподобних.

 • Маленька п`єска, що за звичай ставилась в антракті та мала іронічний, жартівливий сюжет із історій життя простого люду.

35. Що таке “курйозний вірш”?

 • Вірш – словесна гра з колористичним та графічним ефектами.

 • Вірш, що однаково читався як з право вліво, так і з ліва на право.

 • Вірш, що читався на урочистих подіях і був присвячений якійсь особі або визначній події.

36. Яку назву отримала умовна назва портретних зразків українського, російського та білоруського живопису кін. XVІ – поч. XVII ст., що зберігає прийоми іконопису?

 • Гравюра.

 • Фреска.

 • Парусна

 • Мозаїка

37. Яку назву отримав вид мандрівного лялькового театру у якому ставилися п`єси пов`язані з біблійним різдвян6им сюжетом?

 • Вертеп.

 • Гравюра.

 • Парсуна.

 • Фреска.

38. Виділіть з-поміж інших представника українського літературного бароко.

 • Лазар Баранович,

 • Іов Кондзелевич,

 • Іван Григорович-Барський,

 • Олекса Антропов.

39. Які літературні жанри домінують у літературі барокової доби?

 • Полемічний,

 • дидактичний(повчальний),

 • навчальна література,

 • аскетичний.

40. Як звали першого українського філософа, що залишив по собі епітафію: «Світ ловив мене, але так і не піймав»?

 • Ф. Прокопович.

 • Г.С.Сковорода.

 • П. Могила.

41.Інтереси яких соціальних інститутів або класів в Західній Європі бароковий стиль представляв?

 • дрібної буржуазії,

 • монаршого двору,

 • католицької церкви та її кліру,

 • широких верств населення,

 • світської творчої молоді.

42.Які мови використовували автори для написання літературно-наукових творів XVII- поч. XVIII ст.?

 • Українською,

 • Польською,

 • Російською,

 • Церковнослов’янською.

43. Ідейний та художній рух у Європейській культурі кінця 18 – першої половини 19 століття, що опротестував ідеологію Просвітництва та визначив подальшу долю Європейської культури 20 століття.

44. Коли (вкажіть період) Романтизм, як ідейний та художній рух європейської культури, сформувався як самодостатній стиль?

 • XVII- поч. XVIII ст.

 • XV.- XVI ст.

 • Кін.XVIII-XIXст.

45. Яким 2 персоналіям людство завдячує формуванню романтизму, як ідейного та художнього руху європейської культури?

 • Д. Дідро.

 • Ф. Шеллінг.

 • А.В. Шлегель.

 • Вольтер

46. Вкажіть у якому місті лівобережної України було відкрито перший університет?

 • Київ.

 • Львів.

 • Харків.

 • Остріг.

47.Яка країна вважається батьківщиною романтизму?

 • Італія.

 • Англія.

 • Німеччина

 • Україна.

48. М. Лисенко являється яскравим …

 • живописцем.

 • архітектором.

 • скульптором.

 • композитором.

49. Вкажіть у якому місті України було відкрито перший університет?

 • Київ.

 • Львів.

 • Харків.

 • Остріг.

50. Виділіть відомих представників українського класицизму в архітектурі.

 • Б. Растреллі.

 • В. Беретті.

 • В. Кричевський.

 • С. Ковнір.

51. Які архітектурні стилі домінували в українській культурі ХІХ століття?

 • Бароко.

 • Романтизм.

 • Ренесанс.

 • Класичність.

 • Модернізм.

52. Виділіть провідних діячів “Руської Трійці”.

 • Маркіян Шашкевич,

 • Микола Гулак,

 • Пантелеймон Куліш.

 • Яків Головальций,

 • Микола Костомаров,

 • Іван Вагилевич.

53. За проектом якого архітектора було збудовано пам`ятку української архітектури – головний корпус (червоний) університету ім. Тараса Шевченка?

 • В. Беретті.

 • В. Шретер.

 • В. Шлейфер.

 • В. Городецький.

54. Виділіть відомого представника українського класицизму в архітектурі.

 • В. Ярославський.

 • Д. Оксамитов.

 • В. Кричевський.

 • Д. Дяченко.

55. Вкажіть які риси притаманні ідеології Романтизму?

 • Звернення доцінностей культури доби Середньовіччя.

 • Звернення доцінностей культури доби Античності.

 • Індивідуалістичні тенденції, що утверджують ідею самоцінності особисості.

 • Цінності Абсолютизму та культ розуму.

56. За проектом якого архітектора було збудовано пам`ятку української архітектури – споруду Національного оперного театру в м. Києві?

 • В. Беретті.

 • В. Шретер.

 • В. Городецький.

57. Виділіть відомого представника українського класицизму в архітектурі.

 • А. Меленський.

 • В. Городецький.

 • В. Кричевський.

 • Д. Дяченко.

58. Як називався альманах – літературний осередок “Руської трійці”?

 • “Русалка Дністрова”.

 • “Антей” .

 • “Книга буття українського народу”.

59. Хто із зазначених персоналій став основоположником та очолив рух передвижників у живописі.

 • М. Ге.

 • І. Рєпін.

 • І. Крамськой.

 • І. Айвазовський.

60. Виділіть провідних діячів Кирило-Мефодієвського товариства.

 • Василь Білозерський,

 • Микола Костомаров,

 • Маркіян Шашкевич,

 • Яків Головальций,

 • Микола Гулак,

 • Пантелеймон Куліш.

Завдання на встановлення відповідностей:
1 Вірш, що являв собою кумедну гру слів, що раки

демонструє вміння поета вправлятися у слові.

2. Вірші, де перші літери кожного рядка складали фігурний вірш

слово і навіть ціле речення. Здебільшого ці вірші акровірші першими літерами складали ім’я автора вірша

3. Вірші, які однаково читалися як зліва направо, так курйозний вірш і з права наліво.

4. Вірш у якому другий рядок був коротким відлунням першого.

5. Вірш словесна гра з колористичним та луни

графічним ефектом у формі піраміди,

серця, часі та інших графічних візерунків.
2. Встановіть відповідність структурних рядів згідно схеми іконостасу

царські ворота - деісусний чин - пророчий чин -

місцевий ряд - святковий чин - праотечний чин -


 1. Домалюйте до запропонованого зразку класичного типу храмової архітектури ті обовя’зкові елементи, що відповідають:


d:\документ 2010-2014\кафедра\іук навантаження та методика по секції культурології\презентація іук\київська русь\10 zakomara.jpg А) бароковому стилю
d:\документ 2010-2014\кафедра\іук навантаження та методика по секції культурології\презентація іук\київська русь\10 zakomara.jpg Б) стилю академічний класицизм
План семінарського заняття до теми №3

Українська культура XVII – XІX ст.
 1. Системо-ціннісні орієнтири світогляду людини доби Бароко та Просвітництва (порівняльна характеристика).

 2. Ідеї романтизму на українському грунті. Українські романтики.

 3. Академічний класицизм та еклектизм в українській архітектурі, скульптурі та малярстві.


ЛІТЕРАТУРА

Література: основна 1. Історія української культури: навчальний посібник. / [О.Б.Величко, О.А. Редькіна, А.П. Момрик, Н.О. Шевель та ін.; за ред. О.Б.Величко]. – К.: Книга плюс. 2008. –с. 134-239.

 2. Історія української культури: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. –с. 74-152.


Додаткова

 1. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст. К., 1981.

 2. Білодід І. К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов‘янських літературних мов. К., 1979.

 3. Від Вишенського до Сковороди. К., 1976.

 4. Гердер Н. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

 5. Грабович Макаров А. Світло українського бароко. К., 1994.

 6. Драгоманов П. Літературно-публіцистичні праці в 2-х т. К., 1970.

 7. Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість. К., 1976.

 8. Мыцик Ю. А. Украинские летописи XVII в. Днепропетровск, 1979.

 9. Нічик В. М. Петро Могила. К., 1996.

 10. Степовик Д. І. Історія української ікони.. К., 1996.

 11. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. К., 1976.

 12. Українська література XVII ст. К., 1987.

 13. Ушкалов Л. Світ українського бароко. Х., 1994.

 14. Г. Шевченко як міфотворець. К., 1996.


Тема 4. Українська культура кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

Укладач: доц. Шевель Н. О.
Мета: сформувати у студентів цілісну та об’єктивну картину українського культурного життя протягом кін. ХІХ– поч. ХХІ ст.

Студенти повинні знати: • назви культурно-мистецьких напрямів та течій, які були поширені на території України в означений період, хронологічні межі кожного з них;

 • ідейно-філософське підґрунтя модернізму, постмодерну та ін.

 • стилістичні риси у різних видах мистецтва;

 • імена представників та їх основні, показові твори.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати особливості розвитку культури Західної Європи (імпресіонізм, модернізм, авангард, неореалізм, експресіонізм, постмодернізм) та її вплив на формування вітчизняної культури ХІХ – ХХ ст.;

 • визначати стилістичні риси напрямів та течій, знаходити характерні ознаки приналежності твору мистецтва до певного напряму чи течії;

 • називати представників та їх основні твори;

 • установлювати відповідність між митцем, видом мистецтва, який він представляє, та епохою.


Основні поняття теми: Абстракціонізм, авангардизм, АНУМ (Асоціація Незалежних Українських Митців; 1931 – 1939), АРМУ (Асоціація революційного мистецтва України), АХЧУ (Асоціація художників Червоної України), ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури), «Гарт», громади, дадаїзм, декаданс, егалітаризм, екзистенціалізм, еклектизм, експресіонізм, етюд, імпресіонізм, інтернаціоналізм, колаж, коренізація, кубізм, модерн, модернізм, нігілізм, ОСМУ (Об'єднання сучасних митців України), пленер, «Плуг», принцип партійності, пролеткульт, радянізація, сецесія, символізм, симультанність, супрематизм, «Театр корифеїв», футуризм.

Рекомендована література:
1. Історія української культури / Величко О. Б., Момрик А. П., Редькіна О. А, Сафонов Ю. М., Шевель Н. О. – К.: «Книга-плюс», 2012. – С. 395 – 489.

2. Історія української культури: нац. підручник / В. А. Качкан, О. Б. Величко, Н. М. Божко та ін.; за ред. В. А. Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 196 – 249; 306 – 358.

3. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук,В. А.  Режко – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 197 – 254; 392 – 462.

4. Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.

5. Історія української культури. Частина 7. Тема 7. Українська культура на зламі століть (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.): навч.-метод. посіб. / Величко О. Б., Гуляк  А. Б., Редькіна О. А., Сафонов Ю М. та ін.; 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: КІМ, 2013. – 76 с.

6. Історія української культури: навч. посібник / Наук. ред. В. М. Шейко. – К.: Кондор, 2010. – 264 с. – С. 106 – 186.


Завдання для самостійного опрацювання теми:
Завдання 1. Наведіть основні стилістичні ознаки модернізму та постмодернізму.

Модернізм

Постмодернізм

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка