Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця кафедра україністики робочий зошитСторінка2/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#10963
1   2   3   4   5   6
Тема 2. Давньоукраїнська культура періоду Київської Русі та Литовсько-Польської доби в системо-ціннісних орієнтирах та вплив християнства, ренесансу та ісіхазму на її подальший розвиток.
Укладач: к. філос. н. Величко О.Б.

Мета:

набуття системних знань про життєво ціннісні орієнтири, визначні особи, ключові і знакові артефакти в історії української культури періоду формування києворуської ідентичності і литовсько-польських впливів на становлення української культури в її самобутності періоду XIV-XVII століть.Вміння:

 • визначати хронологічні межі культури києворуського періоду та давньоукраїнської культури литовсько-польської доби;

 • визначати особливості системо-ціннісних координат української культури періодів Київської Русі та Литовсько-Польської доби;

 • аналізувати, узагальнювати, порівнювати та встановлювати відповідність знакових артефактів до відповідного періоду української культури, стилю культури києворуської та давньоукраїнської доби.


Основні терміни та поняття: культура Київської Русі, доба Відродження, ісихазм, братська та єзуїтська школи, гуманізм, отці Церкви, гуманісти, глаголиця, кирилиця, агіографія, гомілетика, патерик, ізборник, повчання, літопис, полемічна література, дитинець, «городні», кам’яниця, мозаїка, книжкова мініатюра, ікона, іконописний канон, Оранта (Знамення), Єлеуса (Ніжність, Милуюча), Одигітрія, православне братство, полемічна література, Острозька слов’яно-греко-латинська школа, книгодрукування, фреска, храмове будівництво, хрестово-купольна система.
1. Історія української культури. Навч. посіб. / [О.Б.Величко, А.П.Момрик, О.А.Редькіна, Ю.А. Сафонов, Н.О. Шевель; за ред. О.Б.Величко]. – К., «Книга плюс», 2012. – С. 134-238 .

2. Історія української культури: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 73-152.

Завдання для самостійного опрацювання теми:


 1. Які риси притаманні культурі Київської Русі? Відповідь обґрунтуйте. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. У якій мірі відзначився вплив прийняття християнства на Русі на подальший розвиток київоруської культури? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Чим відрізняється ікона від картини? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Поясніть, чому автор твору київоруської доби не вважав за доцільне афішувати своє авторське право на цей твір? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Поясніть сутність визначення ікони як богослов‘я у фарбах. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Поясніть сутність визначення храмової архітектури як богослов‘я у камені. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Поясніть сутність визначення православного храму як образу Неба на землі. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Дайте пояснення, чому одна із оборонних ліній Київської землі увійшла до історії з назвою «змієві вали». __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Поясніть, чому оборонні лінії валів доби Київської Русі традиційно будувалися вздовж річок і яку висоту вони мали? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 10. Поясніть, чому кожну церкву можна назвати храмом Божим або будинком Господнім? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 11. У зв’язку з якими обставинами кожна церква має свою особливу назву? Що таке «храмове свято»? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 12. Що собою уособлює поділ християнського храму на три частини? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 13. Чому один із відомих сюжетів образу Спасителя отримав назву «Спас Нерукотворний»? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 14. Звідки бере походження назва однієї із святинь доби Київської Русі – Володимирської ікони Божої Матері? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. Поясніть яким чином вплинув на подальший розвиток Київської Русі, так званий, «перший південно-східний вплив»? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16. Чому перша кам’яна церква доби Київської Русі отримала назву «Десятинної»? Відповідь обґрунтуйте. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 17. У чому полягає складність техніки фрескового розпису? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 18. Поясність, чому храмова архітектура доби Київської Русі починаючи з ХІІ століття в його оздобленні віддавала перевагу фресковим розписам, а не мозаїчним панно? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 19. Чому фундатор собору Святої Софії у Києві увійшов до історії під ім’ям «Мудрого»? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 20. Яке християнське ім’я мав фундатор собору Святої Софії у Києві? ___________________________________________________________________________
 1. Вкажіть на ті відмінності, які мало оздоблення храмового простору доби Київської Русі у відношенні до Візантійських традицій? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Поясніть, чому відомий іконописець доби Київської Русі Алімпій увійшов до історії ще й як лікар? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Поясніть, на підставі яких чинників одна із рис характеру культури Київської Русі має назву «христоцентричності»? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Поясніть, чому одну із рис культури Київської Русі характеризують як двовір’я? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Поясніть зміст християнського принципу життєдіяльності, відомого як: «возлюби ближнього свого як самого себе». _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Дайте визначення сутності християнської симфонії держави та церкви в соціально-політичній стратегії київоруського суспільства. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Які історичні чинники обумовили соціокультурне піднесення та мали вплив на формування якісно нового етапу становлення культури стародавніх слов’ян? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Чому культура Київської Русі в наукових розвідках отримала назву «культура Слова»? Відповідь обґрунтуйте. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Поясність яким чином на формування культури Київської Русі мала вплив культура Візантії. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 10. Поясніть, чому система умовних засобів, які використовуються у мистецтві для передачі простору на площині отримала назву «зворотної перспективи»? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________

 11. Поясність яким чином на формування давньоукраїнської культури мав литовсько-польський вплив? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 12. Поясніть, які причини спонукали до появи нового літературного жанру, що отримав назву «полемічного»? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 13. Поясність, кого і за яких обставин в українській літературній традиції називали «гуманістами»? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 14. Поясніть, яким чином на розвиток українського іконопису вплинув ісихазм і у яких деталях цей вплив проявив себе? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. Поясність, які причини спонукали українське міщанство заснувати православне братство? Де воно було вперше засноване і які цілі переслідували його фундатори?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть, у чому проявився вплив ренесансу в українській архітектурі тієї доби? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Поясніть, у чому проявився вплив ренесансу в українському іконописі тієї доби? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Поясніть, яке призначення мала споруда, що отримала назву «кам’яниця»? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Якими мовами друкувалися книжки у друкарні львівського братства під керівництвом М. Сльозки? Якими обставинами була обумовлена ця ситуація? Відповідь обґрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання

1. Як називається знак, що означає будь яку структуру у якій один смисл (первинний) водночас означає другий смисл (інакомовний), що обумовлює ототожнення означуваного з означувальним на основі заміщення цілого частиною? • Знак

 • Символ

 • Алегорія

 • Образ

2. Як називається система церковного будівництва, план якої має вигляд Хреста з центральною частиною, що перекрита куполом?

 • Хрестово-купольна система церковного будівництва.

 • Хрещата система церковного будівництва.

 • Базилікальна система церковного будівництва з куполом.

3. Як називаються твори літератури християнського змісту, які не визнаються Церквою у зв`язку з привнесенням до канонічного (визнаного Церквою) тексту фантастичного фольклорного змісту?

 • Автограф.

 • Апокриф.

 • Агіографія.

 • Літопис.

4. Як називався хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений сучасником, який вважав за можливе винести на сторінки тексту власну його оцінку?

 • Апокриф.

 • Ізборник.

 • Агіографія.

 • Літопис.

5. Виділіть відомого книжника доби Київської Русі.

 • Іван Вишенський

 • Кирило Туровський

 • Лазар Баранович

 • Лукаш із Нового міста

6. З яких частин складається християнський храм по вертикалі?

 1. барабан з куполом,

 2. притвор (нартекс),

 3. закомари,

 4. трапеза (наос),

 5. храмовий простір окреслений стіною,

 6. алтар.

 1. B,d,f

 2. E,c,e

 3. D,f e

 4. F, e,c

7. Яку назву має одна із стародавніх слов`янських систем письма, що, як вважають значна частина дослідників, передувала кирилиці?

 • Клинопис

 • Кирилиця

 • Глаголиця

 • Графіті

8. Як називається зображення, виконане із різнокольорових камінців, смальти.

 • Глаголиця.

 • Мозаїка,

 • Графіті,

 • Фреска.

9. Назвіть відому пам`ятку архітектури доби Київської Русі, яка внесена за ініціативи ЮНЕСКО до списку пам`яток культури світового рівня?

 • Десятинна церква.

 • Софія Київська.

 • Михайлівський Золотоверхий.

 • Успенський собор.

10. Хто вважається творцем абетки, створеної для стародавніх слов`ян?

 • Володимир Мономах

 • Ярослав Мудрий

 • Кирило та Мефодій.

 • Нестор та Ілларіон

11. Яку назву отримала центральна частина міста часів Київської Русі, що мала оборонні споруди?

 • Фортеця.

 • Акрополь.

 • Замок.

 • Дитинець.

12. Хто є автором твору “Слово про закон і благодать”?

 • Кирило Туровський,

 • Митрополит Ілларіон,

 • Данило Заточник,

 • Лука Жидята

13. Як називаються написи та малюнки, що били виконані як на стінах архітектурних споруд так і на деяких інших предметах?

 • Мозаїка,

 • Глаголиця,

 • Графіті,

 • Фреска.

14. Виділіть відомого книжника доби Київської Русі.

 • Григорій Сковорода,

 • Данило Галицький,

 • Климент Смолятич,

 • Ярослав Осмомисл.

15. Як називалась збірка, що складалася з уривків текстів переважно церковно-повчального змісту?

 • Патерик.

 • Ізборник.

 • Апокриф.

 • Агіографія.

16. Як звали відомого іконописця, автора “Свенсько-Печерської ікони Божої Матері”?

 • Алімпій.

 • Григорій іконописець,

 • Агапіт,

 • Данило Заточник.

17. Хто є автором твору “Моління…”?

 • Данило Заточник,

 • Григорій Сковорода,

 • Лукаш із Нового міста,

 • Климент Смолятич,

18. Як називався жанр літератури середньовічної Русі, зразки якого оповідали про життєвій шлях святого, що стяжавши Благодать Духа Святого прославився?

 • Апокриф.

 • Патерик.

 • Агіографія.

 • Літопис.

19. Авторство відомої ікони, що увійшла до історії з назвою «Велика Панагія» приписують…

 • Лукашу із Нового міста,

 • Алімпію із Києва,

 • Івану Вишенському,

 • Петру Мілонегу.

20. Образ Богородиці, щока якої ніжно торкається щоки Малюка Ісуса відомий як…

 • Єлеуса

 • Оранта

 • Одигітрія

21. Як називалась збірка текстів про життєпис Святих Отців?

 • Апокриф.

 • Агіографія.

 • Патерик.

 • Ізборник.

22. Як називається живопис на вогкому тиньку фарбами, що розведені на воді?

 • Глаголиця

 • Мозаїка

 • Фреска

 • Графіт,

23. При якому храмі доби Київської Русі було зібрано першу бібліотеку?

 • Десятинна церква.

 • Софія Київська.

 • Михайлівський Золотоверхий.

 • Успенський собор.

24. Яка кам`яна церква доби Київської Русі була збудована перша?

 • Софія Київська.

 • Десятинна церква.

 • Михайлівський Золотоверхий.

 • Успенський собор.

25. З яких частин складається християнський храм по горизонталі?

 1. барабан з куполом,

 2. притвор (нартекс),

 3. закомари,

 4. трапеза (наос),

 5. храмовий простір окреслений стіною,

 6. алтар.

 1. B,d,f

 2. E,c,e

 3. D,f e

 4. F, e,c

26. Як називається система умовних засобів, що використовується у мистецтві для того, щоб передати простір на площині?

 • Лінійна перспектива,

 • Обернена перспектива,

 • Розсіяна перспектива

27. Яку назву отримало найдавніше Євангеліє, що було переписане за часів Київської Русі?

 • Пересопницьке Євангеліє.

 • Остромирове Євангеліє.

 • Євангеліє від Матвія.

28. Яку назву мав матеріал, який робили з не дубленої шкіри і використовували для письма?

 • Береста.

 • Пергамент.

 • Манускрипт.

29. Хто при храмі доби Київської Русі зібрав першу бібліотеку?

 • Володимир Мономах.

 • Володимир Великий

 • Ярослав Мудрий.

 • Кирило та Мефодій.

30. Яку назву отримало вчення та практика «сердечної непереставної молитви» у православ’ї?

 • синкретизм

 • ісихазм

 • гуманізм

 • фетишизм

31. Яку назву отримали релігійно-народні організації українського та білоруського православного заможного міщанства 15 – п. 17 ст.?

 • Колегії.

 • Братства.

 • Ратуші.

32. Назвіть автора першої друкованої книги, написаної українцем за походженням?

33. Яку назву отримало відоме в Україні Євангеліє у якому вперше зустрічаємо використання української мови?

 • Пересопницьке Євангеліє.

 • Остромирове Євангеліє.

 • Євангеліє від Матвія.

34. Назвіть ім`я відомого гуманіста доби українського Ренесансу?

 • Павло Русин,

 • Іван Величковський,

 • Герасим Смотрицький,

 • Іван із Судової Вишні.

35. У якому українському місті вперше з`явився друкарський верстат?

 • Київ,

 • Львів,

 • Чернігів.

 • Острог.

36. Як звали ректора Острозької школи?

 • Юрій Котормак Дрогобич,

 • Герасим Смотрицький,

 • Іван Рутенець,

 • Мелетій Смотрицький.

37. Яку назву в науковій літературі отримав вплив південнослов’янської книжності на культуру XIV - поч. XVII ст.

 • Другий південно-східний вплив

 • Перший південно-східний вплив

 • Ренесансний вплив.

38. Вкажіть ім`я відомого полеміста, автора праці “Книжка”.

 • Юрій Котормак Дрогобич,

 • Гр. Чуй Русин.

 • Іван із Судової Вишні.

39. Вкажіть пам’ятку архітектури, що була збудована під впливом ренесансного стилю.

 • Преображенська церква у Львові.

 • Успенська церква у Львові.

 • Костел Єзуїтів у Львові.

 • Преображенський собор у Харкові.

40. Вкажіть ім`я відомого архітектора, що працював на території України у ренесансному стилі.

 • Джіакомо Бріано.

 • Петро Барбона.

 • Готфрід Шедель.

41. У якому місті України вперше було зорганізовано православне релігійне братство і яку назву воно отримало?

 • Київське подільське.

 • Львівське Успенське.

 • Львівське єзуїтське.

 • Чернігівське Спасо-преображенське.

42. Назвіть ім`я відомого гуманіста доби українського Ренесансу?

 • Іван Величковський,

 • Лукаш із Нового міста,

 • Мелетій Смотрицький,

 • Іван Мазепа.

43. Яку назву отримало православно-аскетичне вчення про шляхи до єднання людини з Богом через молитовне очищення серця сльозами та само зосередження свідомості?

 • Ренесанс.

 • Ісіхазм.

 • Протестантизм.

44. Вкажіть ім`я відомого полеміста, автора праці “Календар римський новий”.

 • Юрій Котормак Дрогобич,

 • Павло Русин,

 • Лукаш із Нового міста,

 • Герасим Смотрицький.

45. Вкажіть пам’ятку архітектури, що була збудована під впливом ренесансного стилю.

 • Будинок Костянтина Корнякти у Львові..

 • “Будинок з химерами” у Києві.

 • Костьол домініканців у Львові.

 • Будинок Петра у Чернігові.

46. Вкажіть ім`я відомого архітектора, що працював на території України у ренесансному стилі.

 • Джіакомо Бріано.

 • Петро Красовський.

 • Бартоломео Растреллі.

47. Хто із відомих українських гетьманів здобував освіту в Острозькій школі?

 • Іван Мазепа.

 • Петро-Конашевич Сагайдачний.

 • Іван Виговський.

48. Як називали новий тип міського будинку на території України 16-17 ст., що виконував функції оселі і канцелярії?

 • Кам’яниця.

 • Дитинець

 • Палаццо.

49. Система освіти, що ґрунтувалась на вивченні знань “вільних мистецтв” складалась із….. дисциплін («мистецтв»)?

 • 7.

 • 3.

 • 10.

50.Назвіть ім`я відомого ісіхаста з яким пов’язують проникнення цього вчення і практики в Україну?

 • Киприян Цамблак.

 • Константин Корнякта.

 • Лукаш із Нового міста.

51. Яку назву отримала книга, що першою була надрукована у Львові Іваном Федоровим (Федоровичем)?

 • Апостол

 • Часословець

 • Псалтир

 • Острозька Біблія

52. У якому році було заснована львівська братська школа?

 • 1550

 • 1586

 • 1615

53. Як само ідентифікували себе українці у 14 –поч.17 ст.?

 • Українець

 • Русин

 • Русич

 • Українець литовсько-польської держави

54. Назвіть ім`я відомого гуманіста доби українського Ренесансу?

 • Станіслав Оріховський,

 • Лазар Баранович,

 • Климент Смолятич,

 • Іван із Судової Вишні.

55. Статут львівської школи отримав назву…

 • «Порядок шкільний»

 • «Шкільна граматика»

 • «Вчення поетичне»

56. Базовим принципом гуманізму був…

 • Антропоморфізм

 • Антропоцентризм

 • Теоцентризм

57. Як звали найвідомішого полеміста - ісіхаста, автора близько 20 послань та листів, що писалися з Афону?

 • Герасим Смотрицький

 • Іван Вишенський

 • Юрій Рогатинець

 • Іпатій Потій

58. Як звали мецената на кошти якого була надрукована Острозька Біблія?

 • Констянтин Острозький

 • Петро

 • Стефан Лозка

59. Мовою викладання у європейських університетах де отримували навчання українські студенти була…

 • Польська

 • Латинська

 • Державна Сагайдачний

60. Вкажіть пам’ятку архітектури, що була збудована під впливом ренесансного стилю.

 • Каплиця Бої мів у Львові

 • Андріївська церква у Києві.

 • Костел Єзуїтів у Львові.

 • Кирилівська церква у Києві.


Завдання на встановлення відповідностей:


 1. Виберіть із запропонованого списку і надпишіть структурні елементи храму

А) закомари , Б) нартекс (вхід), В) алтар, С) наос (корабель), Д) баня

krestovokupolnaya_sistema


 1. Встановіть відповідність іконописного образу до його типу


221-- ikona_znamenie1 2-mozaiki_sm 3 -

А) Оранта або ж Знамення

В) Одигітрія

С) Єлеуса або ж Ніжність, Розчулення


План семінарського заняття до теми №2

Давньоукраїнська культура періоду Київської Русі та Литовсько-Польської доби в системо-ціннісних орієнтирах


 1. Системо-ціннісні орієнтири світогляду людини доби Київської Русі. Христоцентризм та двовір’я як риси культури доби Київської Русі.

 2. Україна між Заходом та Сходом. Втрата державності, вплив ополячення та окатоличення на зміну системо-ціннісних орієнтирів української культури 14-17 ст.

 3. Гуманізм та ісихазм як вектори новозмін української культури 14-17 ст.


ЛІТЕРАТУРА

Література: основна

 1. Історія української культури: навчальний посібник. / [О.Б.Величко, О.А. Редькіна, А.П. Момрик, Н.О. Шевель та ін.; за ред. О.Б.Величко]. – К.: Книга плюс. 2008. –с. 134-239.

 2. Історія української культури: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. –с. 74-152.

Додаткова

 1. Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. К., 1982.

 2. Воробйова Т. П. Християнські свята в середньовічному Києві. УІЖ-2000, №3, с. 102-1113

 3. Высоцкий С. А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. К., 1989.

 4. Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. К., 1993.

 5. Замалеев А. Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. К., 1987.

 6. Івакін К. Ю. Оповіді про стародавній Київ. К., 1982.

 7. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст. К. 1964.

 8. Києво-Печерський патерик. К., 1991.

 9. Мельник В.В. Вулицями старовинного Львова. Л.: Світ, 2002.

 10. Попович М. Нарис з історії культури України. К.: АртЕк, 2001.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка