Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Сторінка4/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5


4.5. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

п/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

МОДУЛЬ 1: «РОЗВИТОК ДИТИНИ»

1.

Підготовка до практичних занять: теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

4

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

1Предмет і місце педіатрії, основні етапи розвитку. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.
Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

10
МОДУЛЬ 2 «АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ТА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»

1.

Підготовка до практичних занять: теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

22

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану практичних занять:


Енергетичний обмін у дітей.

0,5

Підсумковий модульний контроль
Білковий обмін у дітей.

0,5

Підсумковий модульний контроль
Вуглеводний обмін у дітей.

0,5

Підсумковий модульний контроль
Ліпідний обмін у дітей.

0,5

Підсумковий модульний контроль
Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у дітей.

0,5

Підсумковий модульний контроль
Вітаміни, їх значення для розвитку дитини.

0,5

Підсумковий модульний контроль

3.

Написання історії хвороби

5

Підсумковий модульний контроль

4

Підготовка до підсумкового модульного контроль

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

35
МОДУЛЬ 3. ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ.

1.

Підготовка до практичних занять: теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

4

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


Особливості вигодовування недоношених новонароджених. Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і покази до призначення.

1

Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

10РАЗОМ СРС з дисципліни,

в тому числі підготовки до підсумкового мождульного контролю55

15


4.6. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Модуль 1. Розвиток дитини

 1. Оцінка та інтерпретація параметрів антропометрії у дітей з захворюваннями ендокринної системи.

 2. Збір та виділення особливостей анамнезу життя новонародженої дитини і дитини молодшого віку.

 3. Оцінка та інтерпретація показників психомоторного розвитку у дітей раннього віку.

 4. Структура лікувально-профілактичних закладів України.

 5. Організація роботи дитячого соматичного стаціонарного відділення.

 6. Організація роботи дитячої поліклініки.

 7. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям у дошкільно-шкільних закладах та інтернатах.

 8. Внесок у розвиток педіатрії та акушерства Максимовича-Амбодика Н.М.

 9. Внесок професорів Хохол О.М., Чеботарьової В.Д., інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості,

методика обстеження та семіотика захворювань у дітей.

 1. Дослідження серцево-судинної системи у дитини з кардитом.

 2. Дослідження шкіри і підшкірно-жирової клітковини у дитини з атопічним дерматитом.

 3. Дослідження дихальної системи у дитини з гострою пневмонією.

 4. Дослідження дихальної системи у дитини з обструктивним бронхітом.

 5. Дослідження травної системи у дитини з загостренням хронічного гастродуоденіту.

 6. Дослідження травної системи у дитини з загостренням хронічного холецистохолангіту.

 7. Інтерпретація загального аналізу крові дітей з захворюваннями дихальної системи.

 8. Інтерпретація ЕКГ дитини з порушенням ритму серця.

 9. Інтерпретація імунограми дитини з частими простудними захворюваннями.

 10. Інтерпретація аналізів сечі дітей з запальними захворюваннями нирок.

Модуль 3. Вигодовування дітей

 1. Складання добового меню для дитини першого року життя, що знаходиться на природному вигодовуванні.

 2. Складання добового меню для дитини першого року життя, що знаходиться на штучному вигодовуванні.

 3. Складання добового меню для дитини першого року життя, що знаходиться на змішаному вигодовуванні.

 4. Складання добового меню для дитини другого року життя.

 5. Складання добового меню для дитини третього року життя.

 6. Доповідь «Профілактика атопічного дерматиту у дітей раннього віку».

 7. Доповідь ««Вільне» вигодовування, програма підтримки грудного вигодовування дітей раннього віку».

 8. Особливості вигодовування недоношених немовлят.


4.7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1. Розвиток дитини

 • При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

“5” – 20 балів, “4” – 16 балів, “3” – 12 бали, “2” – 0 балів

 • Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента –120

 • Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (12 х 6)

 • Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів

Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження та семіотика захворювань у дітей.

 • При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

“5” – 5 балів, “4” – 4 балів “3” – 3 бали, “2” – 0 балів

 • Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента –120

 • Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (22 х 3 + 6 балів за захист історії хвороби)

 • Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів

Модуль 3. Вигодовування дітей

 • При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

“5” – 20 балів, “4” – 16 балів, “3” – 12 бали, “2” – 0 балів

 • Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента –120

 • Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (12 х 6)

 • Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів


4.8. Перелік питань для підготовки студентів

до підсумкового модульного контролю

Модуль 1: Розвиток дитини

Змістовий модуль 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

 1. Принципи організації та методи надання медико-профілактичної допомоги дітям в Україні.

 2. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

 3. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

 4. Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра.

 5. Диспансерне спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки.

 6. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

 7. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я.

 8. Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність тощо).

 9. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 10. Професори B.C. Чернов, М.Д. Пономарьов і В.Ф. Якубович як організатори перших педіатричних кафедр в Україні.

 11. Внесок професорів О.М. Хохол, В.О. Бєлоусова, Ф.Д. Румянцева, Л.О. Фінкельштейна, О.І. Скроцького, І.М. Руднєва, П.М. Гудзенка, СІ. Ігнатова, В.М. Сидельникова, Б.Я. Рєзніка, В.Д. Чеботарьової та інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого віку.

 1. Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості патології в різні періоди дитинства.

 2. Анамнез, особливості збору анамнезу у дітей.

 3. Загальний стан дитини.

 4. Специфіка обстеження важко хворих дітей з обмеженим прогнозом життя

 5. Новонароджена дитина. Фізіологічні, рубіжні та патологічні стани в періоді новонародженості.

 6. Поняття про зрілість новонародженого.

 7. Первинний туалет і патронаж новонародженого.

 8. Ознаки недоношеності, класифікація недоношених.

 9. Особливості стану функціональних систем у недоношеної дитини.

Змістовий модуль 3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.

 1. Фізичний розвиток дітей різних вікових груп.

 2. Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми акселерації.

 3. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

 4. Нервово-психічний розвиток дітей різного віку.

 5. Семіотика порушень нервово-психічного розвитку дітей.


Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження та семіотика захворювань у дітей

Змістовий модуль 4. Нервова система у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей.

 2. Типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та їх значення для виховання.

 3. Семіотика основних синдромів (менінгеальний, енцефалітичний, судомний та ін.) та захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, дитячий церебральний параліч та ін.).

 4. Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).

Змістовий модуль 5. Шкіра, підшкірна основа, лімфатичні вузли

та кістково-м’язова система у дітей.

 1. Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей.

 2. Особливості будови підшкірної клітковини.

 3. Семіотика алергічного діатезу, гнійно-септичних уражень шкіри та ін.

 4. Семіотика уражень підшкірної клітковини (склерема, склередема, адипонекроз та ін.).

 5. Анатомо-фізіологічні особливості м’язової системи у дітей.

 6. Семіотика уражень м’язової системи (гіпотрофія, атрофія, гіпотонія, гіпертонія, гіперкінез, параліч та ін.).

 7. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи у дітей.

 8. Семіотика уражень кісткової системи у дітей. Основні прояви рахіту, сколіозу, природженого вивиху кульшового суглоба та ін.

Змістовий модуль 6. Система дихання у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей.

 2. Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основних захворювань органів дихання.

 3. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, бронхообструктивний синдром, основні клінічні прояви.

Змістовий модуль 7. Серцево-судинна система у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

 2. Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді.

 3. Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія, ін.).

 4. Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей (природжені вади серця, ендокардит, міокардит, перикардит, панкардит та ін.).

Змістовий модуль 8. Системи травлення у дітей.

 1. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей.

 2. Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань (пілороспазм, пілоростеноз, гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей.

 3. Абдомінальний синдром.

 4. Синдром недостатності функції печінки.

Змістовий модуль 9. Система виділення у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці.

 2. Семіотика найбільш частих захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.).

 3. Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.

 4. Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія, ін.).

Змістовий модуль 10. Імунна система та система крові у дітей

 1. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Мієлограма у дітей.

 2. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей.

 3. Імунна система та особливості її функціонування у дітей.

 4. Особливості функціонування імунної системи у новонароджених та дітей інших вікових груп.

 5. Поняття про імунодефіцити.

 6. Класифікація та семіотика імунодефіцитних станів.

Змістовий модуль 11. Ендокринна система у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.

 2. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

Змістовий модуль 12. Обмін речовин у дітей

 1. Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин.

 2. Особливості білкового обміну та семіотика його порушень у дітей.

 3. Особливості вуглеводного обміну та семіотика його порушень у дитячому віці.

 4. Особливості ліпідного обміну та семіотика його порушень у дітей.

 5. Вікові особливості водного і мінерального обмінів у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви.

 6. Особливості кислотно-лужного стану організму у дітей різного віку.

 7. Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму.

 8. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.

 9. Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу і терморегуляції у дитячому віці.

 10. Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей різного віку.

Змістовий модуль 13. Написання історії хвороби.

 1. Особливості збору анамнезу у дітей.

 2. Оцінка загального стану дитини.

 3. Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень.

 4. Семіотика захворювань конкретних систем.


Модуль 3: Вигодовування дітей

Змістовий модуль 14. Природне вигодовування немовлят.

 1. Переваги природного вигодовування.

 2. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері.

 3. Кількісний і якісний склад материнського молока.

 4. Імунобіологічна роль материнського молока.

 5. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

 6. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування дітей, які перебувають на природному вигодовуванні.

 7. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.

 8. Особливості вигодовування недоношених новонароджених.

 9. Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і показання до призначення.

Змістовий модуль 15. Штучне вигодовування дітей немовлят.

 1. Поняття штучного вигодовування немовлят.

 2. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко.

 3. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності.

 4. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні.

 5. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.

Змістовий модуль 16. Змішане вигодовування немовлят.

 1. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю.

 2. Форми і ступені гіпогалактії (первинна, вторинна, рання і пізня). Профілактика гіпогалактії і маститу.

 3. Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування.

 4. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування.

 5. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.

Змістовий модуль 17. Вигодовування дітей старших одного року.

 1. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

 2. Потреба дітей старших одного року в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.


4.9. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1. Розвиток дитини

 1. Вміння зібрати анамнез у дітей.

 2. Оцінка загального стану дитини.

 3. Антропометричні вимірювання

 4. Оцінка фізичного розвитку дитини.

 5. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей.

 1. Володіння особливостями методики дослідження шкіри і підшкірної клітковини, кісткової і м’язової систем у дітей.

 2. Оволодіння методом безпосередньої перкусії.

 3. Визначення відносних та абсолютних меж серця у дітей і їх оцінка залежно від віку.

 4. Визначати пульс та артеріальний тиск у дітей, оцінювати їх залежно від віку.

 5. Визначати нижні межі легень у дітей, оцінювати їх залежно від віку.

 6. Визначати частоту дихання у дітей, оцінювати її залежно від віку.

 7. Пальпувати печінку, селезінку і відрізки кишок у дітей.

 8. Пальпувати нирки, сечовий міхур, визначати симптом Пастернацького у дітей.

 9. Оцінювати результати аналізу крові у здорових дітей різного віку.

 10. Визначати симптоми ураження мозкових оболонок у дітей.

 11. Оцінювати статевий розвиток дитини.

Модуль 3. Вигодовування дітей

 1. Скласти раціон харчування здоровій дитині першого року життя.

 2. Провести контрольне годування дитини першого року життя.

 1. Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

“5”

20

5

20

“4”

16

4

16

“3”

12

3

12

“2”

0

0

0
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка