Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Сторінка3/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5

4.2.3. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 3 «ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ»

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовий модуль 14. Природне вигодовування немовлят.

1. Природне вигодовування немовлят.

2

2,5

1

2. Природне вигодовування немовлят після введення прикорму.
2,5

1

Змістовий модуль 15. Штучне вигодовування немовлят.

3. Штучне вигодовування немовлят.

2

2,5

1

4. Штучне вигодовування немовлят після введення прикорму

-

2,5
Змістовий модуль 16. Змішане вигодовування немовлят.

5. Змішане вигодовування немовлят.
2,5

1

Змістовий модуль 17. Харчування дітей старших одного року

6. Організація та принципи раціонального харчування дітей старших одного року

2

2,5

1

Підсумковий модульний контроль
5

5

Усього годин – 36

6

20

10

Кредитів ECTS – 1,2


Аудиторне навантаження – 72,3 %, СРС – 27,7 %


4.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

п/п

Тема

Кількість годин
МОДУЛЬ 1: «РОЗВИТОК ДИТИНИ»
1

Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Специфіка обстеження важко хворих дітей з обмеженим прогнозом життя. Особливості використання морально-деонтологічних принципів в контексті невиліковного захворювання. Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості.

2

2

Фізичний та психомоторний розвиток дітей різних вікових груп. Принцип і методи оцінки фізичного розвитку дітей. Поняття про акселерацію розвитку дітей. Основні гіпотези і механізми акселерації. Семіотика порушень фізичного та психомоторного розвитку дітей.

2
РАЗОМ

4

МОДУЛЬ 2 «АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ТА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»

1.

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей.

2

2.

Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини. Загальна семіотика основних її змін. Семіотика захворювань шкіри і уражень підшкірної клітковини.

2

3.

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Семіотика уражень і захворювань кістково-м’язової системи.

2

4.

Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей.

2

5.

Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви.

2

6.

Ембріогенез серцево-судинної системи і вроджені аномалії серця та судин. Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді. Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

2

7.

Клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей. Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей. Особливості ЕКГ і ФКГ у здорових дітей різного віку

2

8.

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань (гастрит, виразкова хвороба) у дітей.

2

9.

Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань (холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей. Синдром “гострого живота”.

2

10.

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці. Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.).

2

11.

Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.

2

12.

Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей (анемія, гострий і хронічний лейкоз, геморагічний васкуліт, тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія та ін.).

2

13.

Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Поняття про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів. Клініко-імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у дітей.

2

14.

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

2

15.

Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості регуляції обмінних процесів у дітей. Особливості білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів і семіотика їх порушень у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин. Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-лужного стану організму у дітей та семіотика їх порушень. Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Особливості терморегуляції у дитячому віці.

2
РАЗОМ

30

МОДУЛЬ 3 «ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ»

1

Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським молоком. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії і маститу. Особливості вигодовування недоношених новонароджених. Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і показання до призначення.

2

2.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.

2

3.

Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і показання до призначення. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

2
РАЗОМ

6
Загальна кількість годин з дисципліни

40


4.4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Тема

Кількість годин

МОДУЛЬ 1: «РОЗВИТОК ДИТИНИ»

1

Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Специфіка обстеження важко хворих дітей з обмеженим прогнозом життя. Особливості використання морально-деонтологічних принципів в контексті невиліковного захворювання

2,5

2.

Особливості періоду новонародженості.

2,5

3.

Фізичний розвиток дітей

2,5

4.

Семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

2,5

5.

Психомоторний розвиток дітей

2,5

6.

Семіотика порушень нервово-психічного розвитку дітей.

2,5

7-8.

Підсумковий модульний контроль:

5
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРАЗОМ

20

МОДУЛЬ 2 «АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ТА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»

1.

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей Методика клінічного неврологічного обстеження дітей.

2,5

2.

Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.). Догляд за дітьми з патологією нервової системи.

2,5

3.

Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Методика дослідження шкіри і підшкірної клітковини у дітей.

2,5

4.

Семіотика уражень шкіри і підшкірної клітковини. Методика дослідження кісткової і м’язової систем. Семіотика уражень кісткової і м’язової систем.

2,5

5.

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Методика дослідження, семіотика уражень і захворювань кістково-м’язової системи

2,5

6.

Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей.

2,5

7.

Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основних захворювань органів дихання у дітей. Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Семіотика порушень

2,5

8.

Порівняльна аускультація легень. Везикулярне, перильне, жорстке дихання. Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей.

2,5

9.

Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви. Спірографія

2,5

10.

Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

Методика огляду, пальпації, перкусії та аускультації серцево-судинної системи у дітей. Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Семіотика природжених і набутих захворювань серця та судин у дітей. Електрокардіографія, фонокардіографія, ехокардіографія.2,5

11.

Перкусія абсолютних та відносних меж серця у дітей, семіотика порушень. Семіотика уражень і основних захворювань серцево-судинної системи у дітей.

2,5

12.

Основні клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія, ін.). Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей. Особливості ЕКГ і ФКГ у здорових дітей різного віку. Ехокардіографія.

2,5

13.

Анатомо-фізіологічні особливості і методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація).

2,5

14.

Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань у дітей. Абдомінальний синдром.

2,5

15.

Анатомо-фізіологічні особливості і методика обстеження найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей.

2,5

16.

Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності. Догляд за хворими з патологією сечової системи.

2,5

17.

Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей. Лабораторні методи дослідження функціонального стану органів та систем дитячого організму. Правила і техніка взяття матеріалу для дослідження.

2,5

18.

Особливості імунної системи у дітей. Методи діагностики імунодефіцитів у дітей

2,5

19.

Анатомо-фізіологічні особливості і методика обстеження ендокринних залоз у дітей

2,5

20.

Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

2,5

21, 22

Написання і захист історії хвороби дитини.

5

23, 24

Підсумковий модульний контроль:

5
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРАЗОМ

60

МОДУЛЬ 3. ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ.

1

Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

2,5

2.

Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії.

2,5

3.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності.

2,5

4.

Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках,

жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.2,5

5.

Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Схеми змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.

2,5

6.

Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

2,5

7-8.

Підсумковий модульний контроль:

5
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРАЗОМ

20
Разом кількість годин практичних занять з дисципліни, в тому числі

100
підсумковий модульний контроль 3-ох модулів дисципліни

15
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка