Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Сторінка2/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 3. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження шкіри, підшкірної основи у дітей.

Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини.Тема 4. Семіотика ураження шкіри, підшкірної основи у дітей.

Загальна семіотика основних її змін. Семіотика захворювань шкіри і уражень підшкірної клітковини.Тема 5. Анатомо-фізіологічні особливості, методика,

семіотика кістково-м’язової системи у дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Методика дослідження кісткової і м’язової систем. Семіотика уражень і захворювань кістково-м’язової системи.Змістовий модуль 6. Система дихання у дітей.

Конкретні цілі:

 • Збирати анамнез у хворого з хворобою органів дихання.

 • Проводити об’єктивне обстеження органів дихання з врахуванням вікових особливостей дитини.

 • Інтерпретувати отримані дані дослідження.

 • Аналізувати и основні синдроми ураження органів дихання.

 • Призначати комплекс лабораторно-інструментальних методів обстеження при захворюванні органів дихання.

Тема 6. Анатомо-фізіологічні особливості, методика дослідження органів дихання у дітей.

Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей.Тема 7. Перкусія легень у дітей.

Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Семіотика порушень.Тема 8. Аускультація легень у дітей. Семіотика захворювань органів дихання.

Порівняльна аускультація легень. Везикулярне, перильне, жорстке дихання. Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей.Тема 9.Семіотика захворювань органів дихання. Синдроми дихальних розладів, дихальної недостатності

Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви. Спірографія.Змістовий модуль 7. Серцево-судинна система у дітей.

Конкретні цілі:

 • Збирати анамнез у хворого з хворобою серцево-судинної системи.

 • Проводити об’єктивне обстеження серцево-судинної системи з врахуванням вікових особливостей дитини .

 • Інтерпретувати отримані дані дослідження.

 • Аналізувати основні синдроми ураження серцево-судинної системи у дітей.

 • Призначати комплекс лабораторно-інструментальних методів обстеження при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей.

Тема 10. Анатомо-фізіологічні особливості, методика дослідження серцево-судинної системи у дітей.

Ембріогенез серцево-судинної системи і вроджені аномалії серця та судин. Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді. Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці. Методика огляду, пальпації серцево-судинної системи у дітей.Тема 11. Перкусія серця у дітей.

Перкусія абсолютних та відносних меж серця у дітей, семіотика порушень. Семіотика уражень і основних захворювань серцево-судинної системи у дітей.


Тема 12. Аускультація серця у дітей. Семіотика захворювань серцево-судинної системи.

Правила аускультації серця у дітей. Тони серця. Основні клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.).Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей. Особливості ЕКГ і ФКГ у здорових дітей різного віку. Ехокардіографія.Змістовий модуль 8. Система травлення у дітей.

Конкретні цілі:

 • Збирати анамнез у хворого з хворобою травної системи.

 • Проводити об’єктивне дослідження органів травлення у дитини, Інтерпретувати отримані дані.

 • Аналізувати основні синдроми ураження травної системи у дітей.

 • Призначати лабораторно-інструментальні методи дослідження травної системи у дітей.

Тема 13. Анатомо-фізіологічні особливості органів системи травлення, методика дослідження.

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація).Тема 14. Семіотика уражень органів травлення у дітей.

Основні захворювання органів травлення у дітей (пілороспазм, пілоростеноз, гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей. Додаткові методи (сонографія, ендоскопія, термографія). Синдром “гострого живота”.Змістовий модуль 9. Сечова система у дітей.

Конкретні цілі:

 • Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження хворої дитини і інтерпретувати стан органів сечовиділення.

 • Призначати необхідний комплекс діагностичних заходів у хворого з патологією системи виділення.

 • Інтерпретувати виявлені зміни в результаті обстеження дитини.

Тема 15. Анатомо-фізіологічні особливості органів системи виділення, методика дослідження, семіотика уражень.

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці. Короткі відомості про ембріогенез органів сечової системи як основи природжених аномалій. Методика обстеження і семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей.Тема 16. Анатомо-фізіологічні особливості органів системи виділення, методика дослідження, семіотика уражень.

Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.


Змістовий модуль 10. Імунна система та система крові у дітей.

Конкретні цілі:

 • Збирати анамнез і виявити дані, що вказують на зміни з боку імунної системи та системи крові у дитини.

 • Проводити об’єктивне обстеження імунної системи та системи крові з урахуванням вікових особливостей.

 • Вирізняти клінічні ознаки імунодефіцитних станів, анемії, виявляти провідні синдроми.

 • Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження.

Тема 17. Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи, методика дослідження, семіотика уражень.

Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Поняття про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів. Клініко-імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у дітей.Тема 18. Анатомо-фізіологічні особливості системи крові, методика дослідження, семіотика уражень.

Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей.Змістовий модуль 11. Ендокринна система у дітей.

Конкретні цілі:

 • Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження органів ендокринної системи з урахуванням особливостей методики у дітей.

 • Призначати необхідний комплекс діагностичних заходів у хворого з патологією ендокринної системи для уточнення патологічних змін.

 • Інтерпретувати виявлені зміни в результаті обстеження дитини на основі знання анатомо-фізіологічних особливостей.

 • Формувати комплексний синдромальний діагноз.

Тема 19. Анатомо-фізіологічні особливості органів ендокринної системи, методика дослідження.

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Методика обстеження і дослідження функції окремих ендокринних залоз.Тема 20. Семіотика уражень ендокринної системи у дітей.

Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.Змістовий модуль 12. Обмін речовин у дітей.

Конкретні цілі:

 • Пояснювати особливості енергетичного, білкового, вуглеводного, ліпідного, водного, мінерального обмінів та кислотно-лужного стану у дітей.

 • Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження у дітей з порушеннями обміну речовин.

 • Розпізнавати клінічні ознаки вказаних обмінів речовин, анемії, ви являти провідні синдроми.

 • Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження.

Тема 21. Енергетичний обмін у дітей.

Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин.

Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу і терморегуляції у дитячому віці. Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей різного віку.

Тема 22. Білковий обмін у дітей.

Особливості білкового обміну і семіотика його порушень у дітей.Тема 23. Вуглеводний обмін у дітей.

Особливості вуглеводного обміну і семіотика його порушень у дітей.Тема 24. Ліпідний обмін у дітей.

Особливості ліпідного обміну і семіотика його порушень у дітей.Тема 25. Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у дітей.

Особливості ліпідного обміну і семіотика його порушень у дітей.

Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-лужного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви.

Тема 26. Вітаміни, їх значення для розвитку дитини.

Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.Змістовий модуль 13. Написання історії хвороби.

Конкретні цілі:

 • Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження дитини.

 • Вирізняти клінічні синдроми.

 • Встановлювати синдромальний діагноз.

 • Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження.

Тема 27. Написання історії хвороби

Збір скарг і анамнезу, повне об’єктивне обстеження хворої дитини, аналіз результатів додаткових методів обстеження хворого.Тема 28. Написання історії хвороби

Оцінка написаної історії хвороби. Захист історії хвороби.Модуль 3. Вигодовування та харчування дітей раннього віку.

Змістовий модуль 14. Природне вигодовування немовлят.

Конкретні цілі:

 • Збирати анамнез вигодовування дитини грудного віку та оцінювати його.

 • Розрахувати добовий об’єм їжі дитині, залежно від віку.

 • Розрахувати необхідну кількість їжі на одне годування, залежно від віку немовляти.

 • Складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться на природному вигодовуванні.

 • Оцінювати добовий раціон харчування дитини та провести його корекцію (при потребі).

Тема 1. Природне вигодовування немовлят.

Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії і маститу. Режим і харчування жінки-годувальниці. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським молоком. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.Тема 2. Природне вигодовування немовлят

після введення прикорму.

Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.Змістовий модуль 15. Штучне вигодовування немовлят.

Конкретні цілі:

 • Пояснювати визначення штучного вигодовування немовлят, класифікацію молочних сумішей.

 • Збирати анамнез вигодовування дитини грудного віку та оцінювати його.

 • Розрахувати добовий об’єм їжі дитині, що знаходиться на штучному вигодовуванні залежно від віку.

 • Складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться на штучному вигодовуванні.

 • Організовувати правильне штучне вигодовування, дати оцінку його ефективності.

 • Проводити корекцію харчування дитині, що знаходиться на штучному вигодовуванні.

Тема 3. Штучне вигодовування немовлят.

Визначення поняття штучного вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.Тема 4. Штучне вигодовування немовлят після введення прикорму.

Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні після введення прикорму.Змістовий модуль 16. Змішане вигодовування немовлят.

Конкретні цілі:

 • Пояснювати визначення змішаного вигодовування немовлят.

 • Збирати анамнез вигодовування дитини грудного віку та оцінити його, попередити прогресування гіпогалактії у матері.

 • Розраховувати добовий об'єм їжі та необхідну кількість їжі на одне годування дитині, що знаходиться на змішаному вигодовуванні залежно від віку.

 • Складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться на змішаному вигодовуванні.

 • Організовувати правильне змішане вигодовування, інтерпретувати його ефективності.

 • Коректувати харчування дитині, що знаходиться на змішаному вигодовуванні.

Тема 5. Змішане вигодовування немовлят.

Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.Змістовий модуль 17. Вигодовування дітей старших одного року.

Конкретні цілі:

 • Збирати анамнез харчування дитини старшої одного року.

 • Оцінювати відповідність харчування необхідним потребам для повноцінного фізичного та психомоторного розвитку дитини.

 • Складати одноденне меню для здорової дитини старшої одного року з врахуванням потреб в харчових інградієнтах.

 • Коректувати харчування дитині, старшої одного року.

Тема 6. Організація та принципи раціонального харчування дітей старших одного року.

Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.


4.2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ

4.2.1. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1: «РОЗВИТОК ДИТИНИ»

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

1. Предмет і місце педіатрії, основні етапи розвитку.

1

-

0,5

2. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.
-

0,5

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого віку.

3. Періоди дитячого віку. Специфіка обстеження важко хворих дітей з обмеженим прогнозом життя. Особливості використання морально-деонтологічних принципів в контексті невиліковного захворювання

1

2,5

1

4. Особливості періоду новонародженості.
2,5

1

Змістовий модуль 3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.

5. Фізичний розвиток дітей, антропометрія

2

2,5

1

6. Оцінка фізичного розвитку дітей.
2,5
7. Психомоторний розвиток дітей.
2,5

1

8. Оцінка психомоторного розвитку дітей.
2,5
Підсумковий модульний контроль
5

5

Усього годин – 34

4

20

10

Кредитів ECTS – 1,1


Аудиторне навантаження - 70,6%, СРС - 29,4%


4.2.2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 2 «АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ТА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовий модуль 4. Нервова система у дітей

1. Анатомо-фізіологічні особливості, методика неврологічного обстеження дітей.

2

2,5

1

2. Семіотика ураження нервової системи у дітей
2,5

1

Змістовий модуль 5. Шкіра, підшкірна основа та кістково-м’язова система у дітей .

3. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження шкіри, підшкірної основи у дітей.

2

2,5

1

4. Семіотика уражень шкіри, підшкірної основи у дітей.
2,5

1

5. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика ураження кістково-м’язової системи у дітей.

2

2,5

1

Змістовий модуль 6. Система дихання у дітей.

6. Анатомо-фізіологічні особливості, методика дослідження органів дихання у дітей.

2

2,5

1

7. Перкусія легень у дітей.
2,5

1

8. Аускультація легень у дітей. Семіотика захворювань органів дихання.

2

2,5

2

9. Синдроми дихальних розладів, дихальної недостатності
2,5

1

Змістовий модуль 7. Серцево-судинна-система у дітей.

10. Анатомо-фізіологічні особливості, методика, дослідження серцево-судинної системи у дітей.

2

2,5

1

11. Перкусія серця у дітей.
2,5

1

12. Аускультація серця у дітей. Семіотика захворювань серцево-судинної системи

2

2,5

2

Змістовий модуль 8. Система травлення у дітей.

13. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження травної системи у дітей.

2

2,5

1

14. Семіотика уражень органів травлення у дітей.

2

2,5

1

Змістовий модуль 9. Система виділення у дітей.

15. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження системи виділення у дітей.

2

2,5

1

16. Семіотика ураження системи виділення у дітей

2

2,5

1

Змістовий модуль 10. Імунна система та система крові у дітей.

17. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика ураження імунної системи дітей.

2

2,5

1

18. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика ураження системи крові у дітей.

2

2,5

1

Змістовий модуль 11. Ендокринна система у дітей.

19. Анатомо-фізіологічні особливості, методика, обстеження ендокринної системи у дітей.

2

2,5

1

20. Семіотика ураження ендокринної системи у дітей.
2,5

1

Змістовий модуль 12.Обмін речовин у дітей.

21. Енергетичний обмін у дітей.

2
0,5

22. Білковий обмін у дітей.0,5

23. Вуглеводний обмін у дітей0,5

24. Ліпідний обмін у дітей.0,5

25. Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у дітей.0,5

26. Вітаміни, їх значення для розвитку дитини.0,5

Змістовий модуль 13. Написання історії хвороби.

27, 28. Написання і захист історії хвороби
5

5

Підсумковий модульний контроль
5

5

Усього годин – 125

30

60

35

Кредитів ECTS – 4,2


Аудиторне навантаження – 72 %, СРС – 28 %
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка