Мікульшина Світлана ВасилівнаСкачати 73.14 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір73.14 Kb.
#1870
Мікульшина Світлана Василівна,

заступник директора з виховної роботи

Арбузинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Арбузинської районної ради

Виховання - це вплив на

серце тих, кого ми виховуємо ”

Л.Толстой

Процес становлення незалежної демократичної України передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Система виховної роботи базується на вимогах програми Міністерства освіти, науки, молоді і спорту «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Виховання, як складова освіти, постійно вимагає змін форм та методів, крім того успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем та учнем. Ці відносини в Арбузинській ЗОШ І-ІІІ ст..№1 розвиваються на основі співробітництва і ділового партнерства. І учитель, і учень є рівноправними суб’єктами навчально – виховного процесу.

Педагогічний колектив школи, працюючи над реалізацією концепції виховної роботи, організовує свою роботу згідно річного виховного плану. Проблемне питання школи: «Від інноваційного змісту освіти через професійну майстерність та творчість учителя до забезпечення особистісного розвитку учнів». Відповідно, проблемним питанням виховної роботи є «Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання».

Виходячи з основних завдань виховної роботи, педколектив створює свою виховну програму. Для цього було розроблено план – проект виховної діяльності, який визначив мету школи – формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті та завдання: • формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху у різних сферах діяльності;

 • формування в особистості відповідального ставлення до своєї родини, до традицій та звичаїв родини, школи, селища, країни;

 • формування постійної потреби у творчому самовдосконаленні та саморозвитку;

 • формування духовної особистості з правильною громадянською позицією.

Було враховано всі чинники сучасного виховання – сім’я, школа, соціальне середовище. Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності. Саме такі вчителі працюють в нашому колективі.

Змістове наповнення виховання базується на основних орієнтирах виховання, які передбачають формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Тому в школі стали традиційними свята: «Я - громадянин України», «Великі українці», «Дати в історії моєї держави», «День шкільної конституції», участь у заходах до Дня народження селища Арбузинка, свято «Миколаївщина – мій рідний край» до 75 –річчя створення Миколаївської області, Міжнародний день миру – створення символу миру - голуба, Міжнародний день толерантності, проект «День Європи» та багато інших. Важливою є інформаційно-освітня робота з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед учнів школи, і саме тому особливими для школи є заходи з виховання толерантності, особливо в міжетнічних відносинах, тому що в школі навчаються представники різних національностей (українці, росіяни, молдовани, роми, болгари)

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості—це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Виховання учнів відбувається через участь у заходах: в День людей похилого віку проводиться єдина година спілкування «Вони поруч з нами», працюють волонтерські загони, надаючи допомогу людям похилого віку, проводиться концерт в будинку для людей похилого віку; до Дня Святого Миколая проводиться тиждень доброчинності, привітання дітей соціальної категорії.

Для виховання ціннісного відношення до людей в школі проводяться акції:


 • «Діти - дітям» - збір канцтоварів, одягу, взуття та ін. для дітей соціальної групи;

 • «Від серця до серця» - для дітей інвалідів, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 • «Вони поруч з нами» - для дітей, які опинилися в складній життєвій ситуації;

 • «Різдвяний Ангел» - подарунки дітям з малозабезпечених сімей.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, посильному екологічному просвітництві. Класними керівниками проводиться акція «Птахи потребують допомоги» - виготовлення годівниць для птахів, акція «Нагодуй птахів», заходи до Дня Землі, тиждень екології.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом.

Обдаровані діти виявляються під час проведення діагностики учнів, створення умов для навчання та розвитку обдарованих учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій, залучення дітей до участі в роботі гуртків, проведення олімпіад, інтелектуальних турнірів, ігор, фестивалів, виставок.

Обдаровані діти можуть розкривають свої здібності під час проведення традиційних фестивалів «Таланти твої, моя школо!», «Веселкова країна», «Декади знань», творчих конкурсах та турнірах. Команда Юних інспекторів дорожнього руху та команда Юних рятівників протягом 10 років посідають призові місця в районі.

Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. Велику частину цього напрямку класні керівники покладають на акції: «Моя школа – мій дім», «Чисте селище», «День довкілля», «Шкільне подвір’я», конкурс «Парад квітів біля школи».

Класні керівники проводять профорієнтаційну роботу, що дає можливість дитині визначитися з вибором майбутньої професії. Проводяться зустрічі зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів. З екскурсію учні 10- 11 класів побували в Миколаївському аграрному університеті.

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції, збереження здоров’я.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи класних керівників. Наприклад, проекти «Моє здоров’я», «Лист Віл – інфікованому другу», «Шкідливі звички»; заходи, присвячені Всесвітньому дню здоров’я; фестиваль «Молодь за здоровий спосіб життя». Класні керівники проводять анкетування по виявленню питань, пов’язаних зі здоровим способом життя.

У школі створено учнівське самоврядування, яке формує активну життєву позицію підлітка, дає можливість проявити лідерські здібності. Учнівське самоврядування в Арбузинський школі І-ІІІ ст.. №1 є дієвим. Учнівське самоврядування має свою символіку: герб, прапор, гімн. В класних колективах структура учнівського самоврядування відповідає вимогам та потребам учнів. Підтримується зв'язок із громадськими організаціями, які є у селищі та активно співпрацює учнівське самоврядування з місцевими органами. Парламент школи двічі на місяць випускає газету «Шкільні факти», яка розкриває всі події шкільного життя. Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов'язків.

Планування роботи класного керівника базується на «Основних орієнтирах виховання». Кожен місяць визначено основний напрямок роботи. Наприклад, протягом січня проводиться робота з теми «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», а в квітні – «Ціннісне ставлення до природи»

Отже, формування ціннісних ставлень школярів відбувається через систему роботи класного керівника.

Наша школа – це те місце, де учень і вчитель духовно збагачуються, де формується громадянська зрілість і особиста відповідальність. У школі дитина не готується до життя, а живе. Тому наш педагогічний колектив вибудовує виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.
Література

 1. Наказ МОН N 1243 від 30.10.2011 р. "Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України".

 2. Наказ МОН N 3754/981/538/49 від 27.10.2009 р. "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді".

 3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-520 від 14.08.2008 р. «Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти».

 4. А. І. Тюпа «Організація виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2012-2013 навчальному році».

 5. А. І. Тюпа «Науково – методичний супровід організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі», Миколаїв 2012.

 6. Є. П. Голобородько «Методична робота вчителя початкових класів», «Основа» 2009.

 7. О. Я. Савченко «Виховний потенціал початкової освіти» Київ, 2009;

 8. Г. Вілкова «Формування ціннісного ставлення до природи» Ж-л «Початкова освіта».

Каталог: attachments -> article -> 1415
article -> Картка уроку вірші зарубіжних поетів про дружбу І кохання. Р. Бернс «Любов». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності Коли любиш, то таке багатство відчуваєш, стільки
article -> Методичні рекомендації за останні роки у більшості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни у законодавстві, яке стосується спеціальної освіти
article -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
1415 -> Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції
1415 -> Формування ціннісних ставлень школярів у системі роботи класного керівника Кісельова Інна Володимирівна
1415 -> Таніна Наталія Анатоліївна
1415 -> Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави в системі виховної роботи школи
1415 -> Створення виховного середовища, що сприяє формуванню

Скачати 73.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка