Міжособистісні відносини в юнацькому віціСкачати 48.26 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір48.26 Kb.
#1106
Міжособистісні відносини в юнацькому віці

Ушакова Т.Ю., Лазоренко Т.М.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»


Проблема взаємовідносин, на протязі тривалого часу, цікавить увагу багатьох вчених. У вітчизняній психології найбільше цією темою цікавилася ленінградська(О.О.Бодальов, Л.Я.Гозман, В.Н. Мясіщев та інші )й московська (О.М. Леонтьєв, Н.О. Рибніков, Уманський Л.І.…) психологічні школи. Вони розглядали відношення «людини до людини», як особливий предмет, що має бути широко досліджений[2]. Так, А.Ф. Лазурський розробив концепцію психічної складової відносин. Він розумів її, як цілісну систему індивідуальних, вибіркових,усвідомлених зв`язків особистості з різноманітними сторонами дійсності - системи, котра складається у кожної людини,і виражає не тільки її особистісний досвід, але й визначає її поведінку [1]. Якщо ж звернутися, до дослідження міжособистісних відносин,в зарубіжній психології, серед представників можно відзначити Хустона, Левингера, Лірі, Аргайла та інших. Найчастіше виділяють 2 фактори: домінування - підпорядкування й товариськість - агресивність. Саме ці фактори визначають загальне уявлення о людині в процесі міжособистісних відносин.

На сучасному етапі, більшістю вчених, розглядається емоційна складова міжособистісних відносин в юнацькому віці, підтвердженням цього виступають статті О.П. Саннікової[4] «Співвідношення стійких індивідуально-типологічних особливостей емоційності й товариськості»,Кондратьєвої С.В.«Міжособистісне розуміння й його роль в спілкуванні»та інші.

Враховуючи ці сучасні тенденції, й на основі аналізу літератури, ми можемо стверджувати, що для юнацького віку найважливіше значення мають – товариські, дружні та любовні стосунки. Однією з найважливіших особливостей міжособистісних відносин в юна кому віці є потреба у міжособистісному спілкуванні. Ці відносини є вибірковими, інтимними, виконують функцію головного, соціального полігону самоствердження і самовираження юнаків і дівчат. Особливо цінуючи дружбу з дорослими, вони більше потребують усе-таки дружби з ровесниками. Дослідження І. Кона та В. Лосенкова засвідчили, що 75-85% старшокласників прагнуть дружити з ровесниками, 10-19% - зі старшими за себе і тільки 1-4% - з молодшими [2]. Зважаючи на те, що в цьому віці домінуючими стосунками в колективі є емоційно-особові, ми можемо стверджувати, що особливість цих стосунків і специфічність побудови міжособистісних відносин кожного члена групи безперечно впливає на групову згуртованість. В цей вік відбувається перехід в більш глибокий світ соціальних взаємин, що вимагає особливої активності від кожного індивіда. Стосунки в колективі вимагають постійної роботи над самим собою, пізнання самого себе, своїх здібностей і своїх можливостей і оволодіння цими можливостями, оволодіння самим собою, своєю волею, своїми відчуттями і прагненнями[3].

Метою нашої роботи є дослідження міжособистісних відносин і рівня групової згуртованість в ранньому юнацькому віці. Оскільки, ,міжособистісні відносини - невід’ємна складова всього нашого життя, ми можемо, стверджувати, що особливості цих відносин безперечно впливають на загальний клімат в малій групі. Саме враховуючи ці особливості можливо покращити загальний клімат юнацької групи. Так як «юнацький максималізм», може призвести до напружених відносин в групі і зниженню рівня згуртованості, наша проблема дослідження є нагальною як для практичних психологів, так і для вчителів і батьків.

Для діагностики міжособистісних відносин і групової згуртованості, нами були використані методики: «Діагностика міжособистісних відносин» Т. Лірі й «Визначення індексу групової згуртованості Сішора».

Дослідження було проведено в ОЗОШ №81 м. Одеси, серед групи учнів 11-го класу у складі 30 чоловік,віком від 16 до 18 років.

За результатами, методики Лірі, ми визначили,що в 13 респондентів -43,3% домінуючим фактором є дружність, це ми пов’язуємо з декількома факторами : по-перше, ці респонденти проявили «альтруїстичну» и «доброзичливу» тенденцію; по-друге, класний керівник цього класу, молода вчителька, що вміло будує навчальний процес й сприяє утворенню сприятливого психологічного клімату в класі. В 10 респондентів-33,3% домінування, це пов’язано із ведучою тенденцією «авторитарною», «агресивною» й «егоїстичною». 7 респондентів -23,3% показали відмінні результати за обома факторами, в їх поведінці проявляється «підозріла» й «залежна» тенденції.

За результатами, методики «Індексу групової згуртованості Сішора»,ми можемо стверджувати, що більшість респондентів оцінюють свою групу як – добре згуртовану,і надають їй показники, що відповідають середньому, вище середнього і високому рівню згуртованості. Такої думки дотримується більшість респондентів – 21 досліджуваний (70%), і лише 9 респондентів (30%), визначають згуртованість на низькому рівні чи нижче середнього. Добру згуртованість, ми пов’язуємо з авторитетною особистістю вчителя,в класі класний керівник виступає в якості прикладу для наслідування,вона дбає не тільки про гарну взаємодію під час учбового процесу, а й періодично влаштовує позакласні зустрічі всього класу, для покрашення міжособистісної взаємодії, але цікавим є те, що по при все в класі є невелика група осіб, що оцінюють клас як погано згуртований. Ми пов’язуємо це з їх домінуючими тенденціями «агресивною», «підозрілою», «егоїстичною», а також з їх етнічними особливостями,вони з циганських родин.

Ґрунтуючись на результатах дослідження, ми можемо зробити висновок, що домінуючим фактором даної групи є «дружність». Тож не дивно, що більшість респондентів, оцінили свою групу, як добре згуртовану,і надають їй показники, що відповідають середньому, вище середнього і високому рівню згуртованості. Цьому дуже посприяв гарний приклад класного керівника,що грамотно побудував взаємовідносини в групі, став для учнів авторитетною особистістю, на яку вони бажають бути схожі. Що ж стосується респондентів, що оцінили свою групу, як погано згуртовану, ми визначили, що 7 з 9 учасників мають негативні показники в двох основних факторах за методикою Т. Лірі,вони походять з іншої етнічної групи, в них проявляються відмінності в звичаях й стилі поведінці,крім того в цьому класі вони навчаються лише останні два роки, і не проявляють потягу до налагодження взаємозв’язків з іншими учнями класу. Тож їх негаразди в групі можуть спричинятися їхніми власними тенденціями міжособистісної взаємодії.

Результати дослідження дають змогу зробити висновок, що на згуртованість групи впливає не тільки домінуюча тенденція в міжособистісних відносинах, але й особистість дорослого, в даному випадку класного керівника, час спільної взаємодії групи, та особливості етнічної групи.

Література

1.Бодалёв А.А. Личность и общение. -М.: Просвещение, 1983.-271 с.

2.Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений.-СПб.:Питер, 2009.-576с.

2.Кон И.С.Психология юношеского возраста:Проблемы формирования личности:Учеб.пособие для студ. пед. ин-тов.-М.:Просвещение,1979.-175с.3.Матюхина М.В. Возрастная и педагогическая психология.-М.:Просвеще- ние,1984.-256с.

4.Санникова О.П. Эмоциональность и регуляция активности общения // Вопросы психологи.-1984.-№3.- С.123-128
Каталог: conference2012
conference2012 -> Дослідження впливу міжособистісних стосунків на соціальний статус в підлітковому віці
conference2012 -> Маскулінність та фемінність як базові основи гендерного сприйняття сім’ї Попович (Гісем) Т. О
conference2012 -> Діагностика та корекція самооцінки в юнацькому віці Кріпак Г. О., Головська І. Г. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
conference2012 -> Вплив екстравертивності–інтровертивності на потребу в спілкуванні в майбутнього психолога Ніколаєва Ю. С., Головська І. Г. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Скачати 48.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал