Методика роботи в таборах мета та завдання навчальноїдисципліниСкачати 397.78 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.09.2017
Розмір397.78 Kb.
  1   2   3


Методика роботи в таборах

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ
Розроблений навчальний курс "Методика роботи в таборах" має забезпечити якісну підготовку фахівців у галузі педагогіки для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, він є одним з ефективних засобів теоретичної підготовки, практичного втілення, підвищення педагогічної майстерності майбутніх учителів.

Програма курсу передбачає висвітлення широкого кола проблем педагогічної майстерності, методики виховної роботи з дітьми різного віку, соціальних груп в умовах дитячих оздоровчих закладів різних форм власності з урахуванням існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду організації їх діяльності. Адже у дитячих оздоровчих закладах усіх видів та форм власності уже вироблена певна сукупність специфічних форм і методів роботи, проте виховні можливості, закладені у дитячому закладі, можуть бути успішно реалізовані лише за умови врахування їх особливостей.

Значення курсу "Методика роботив таборах" – у його практичному застосуванні. За програмою МОН України всі студенти проходять педагогічну практику у дитячих оздоровчих закладах, позашкільних виховних установах у літній період. Ці перші самостійні кроки є важливим етапом у становленні майбутнього педагога, набутті життєвого та педагогічного досвіду. Літня практика не лише завершує практичне засвоєння студентами технології виховної роботи, але і створює умови для активного вправляння у проведенні різноманітних видів виховної діяльності [5]. Успішність роботи студентів у ДОЗ залежить у першу чергу від мобілізації всіх отриманих у вищому педагогічному навчальному закладі психолого-педагогічних знань, індивідуальних особливостей студента, методичної діяльності дитячого оздоровчого закладу.

Тому навчальний курс "Методика роботи в таборах" – це поєднання отриманих психолого-педагогічних знань, особистої орієнтації на педагогічну діяльність, вивчення унікальності методик існуючих дитячих оздоровчих закладів, формування теоретичних знань, практичних навичок методики роботи з дітьми в оздоровчих закладах. Адже успішна діяльність педагога можлива лише за умови досконалих знань основних напрямків, пріоритетів виховного процесу в дитячому оздоровчому закладі (дитячого самоврядування, форм та методів естетичного виховання, розвитку дитячої творчості, виховання у дітей потреби у здоровому способі життя, ігрових форм трудового виховання, самообслуговуючої праці, розвитку фізичного виховання, спортивно-оздоровчої діяльності, формування моральних установок; упровадження екологічного, валеологічного виховання; вивчення народознавства, етнографії, ігрових основ правового виховання; розвитку пізнавальних інтересів дітей; формування практичних навичок з основ безпеки життєдіяльності.


2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • роль і місце літнього відпочинку в системі сучасної української освіти;

 • специфіку педагогічної діяльності в ЛОТ;

 • передумови розвитку особистісних якостей дитини в тимчасовому колективі ЛОТ;

 • педагогічні чинники розвитку особистості дитини;

 • значення фізичного виховання у літньому оздоровчому таборі;

 • технологію організації колективних творчих справ з національного виховання в ЛОТ;

вміти:

 • визначати місце літнього відпочинку в системі виховання школярів;

 • окреслювати провідні чинники педагогічної діяльності в ЛОТ;

 • конкретизувати передумови розвитку особистісних якостей дитини в тимчасовому колективі ЛОТ;

 • узагальнювати педагогічні чинники розуміння особистості дитини;

 • здійснювати організацію колективних творчих справ з різних напрямів виховання.

2.4. Міждисциплінарні зв'язки базуються на попередніх курсах: «Історія педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Вікова психологія».


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.

Виховні можливості дитячих літніх оздоровчих таборів

Тема 1. Загальна характеристика виховної роботи в дитячому закладі оздоровчого типу.

Забезпечення корисного дозвілля – одне з провідних завдань сучасної української освіти. Літні оздоровчі табори як складова освітньої системи України. Різновиди освітніх закладів, які забезпечують відпочинок, оздоровлення і виховання дітей шкільного віку. Роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів.

Нормативно-правова база роботи дитячих закладів оздоровчого типу. Законодавче підґрунтя заснування й діяльності ЛОТ. Типові документи, за якими функціонує ЛОТ. Умови перебування школярів у літніх оздоровчих таборах.

Професійно-педагогічні вимоги до працівників літнього дитячого оздоровчого табору. Перелік штатних посад педагогічних працівників в ЛОТ. Вимоги до студентів ВНЗ, які направляються на педагогічну практику в ЛОТ.Ключові поняття: дитячий оздоровчий заклад, літній оздоровчий табір, літній оздоровчий заклад, пришкільних табір, заміський (стаціонарний) оздоровчий заклад, профільний дитячий табір, нормативно-правова база, табірна зміна, загін, педагогічний працівник літнього оздоровчого табору, вожатий загону,керівник гуртка, педагог-організатор ЛОТ.

Тема 2. Особливості організації праці педагога-організатора ЛОТ.

Специфіка педагогічної діяльності в ЛОТ. Посадові обов’язки педагога-організатора ЛОТ, посадові обов’язки вожатого загону. Поняття про юридичну відповідальність педагогічних працівників ЛОТ.

Значення ведення педагогічного щоденника у роботі педагога-організатора, вожатого загону керівника гуртка в ЛОТ. Поняття про робочий план-мережу. Особистий план роботи педагога-організатора. Умови планування діяльності загону. Правила роботи спортивної секції та гуртка в умовах ЛОТ.

Педагогічні засади планування виховної роботи в літніх оздоровчих таборах. Визначальні завдання виховної діяльності педагогічного колективу ЛОТ. Форми залучення дітей до планування виховної роботи у таборі.Ключові поняття: професійні обов’язки педагога-організатора ЛОТ, професійні обов’язки вожатого загону, особистий план педагога-організатора, щоденник педагога-організатора, педагогічний щоденник вожатого загону, виховні заходи, режимні моменти, робочий план-мережа табору, план-мережа загону, план роботи гуртка, загоновий, табірний щоденник, путівка дня, тимчасові органи дитячого самоврядування, куточок згону, атрибути загону, стінна газета.
Тема 3. Значення врахування вікових особливостей дітей та підлітків в умовах ЛОТ.

Педагогічні передумови розуміння особистості дитини. Підготовка вожатого загону до роботи з дітьми в умовах табірної зміни. Значення вікових і психологічних особливостей дитини, яка перебуває на літньому відпочинку в оздоровчому таборі.

Психолого-педагогічна характеристика періодів розвитку дитини. Характеристика молодшого шкільного віку. Характеристика різних етапів підліткового віку. Характеристика юнацького віку.

Визначення виховних завдань для кожної вікової групи учасників табірного відпочинку. Поняття адаптації дітей до перебування у ЛОТ. Особливості педагогічного впливу на «складних» підлітків.Ключові поняття: вікові та психологічні особливості дитини, особливості молодшого шкільного віку, особливості підліткового віку, особливості юнацького віку, комунікативні здібності, творчі здібності,особистісні інтереси та зацікавлення, психологічний комфорт, складні педагогічні ситуації, конфліктні ситуації, розв’язання виховних завдань, форми виховної роботи.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка