Методика роботи практичного психологаСторінка1/5
Дата конвертації08.09.2017
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти І науки України

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтва


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Раджабова С.Ш..
Спеціальність:

соціальна педагогіка

соціальна робота

початкова освіта

історія

українська філологія
Назва дисципліни:

МЕТОДИКА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
1. Мета викладання дисципліни

підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.


2. Завдання вивчення дисципліни

 • формування у студентів систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології та методику практичної психотерапевтичної діяльності

 • забезпечити засвоєння основ теорії використання психологічного консультування у педагогічній праці та в діяльності практичного психолога в освіті;

 • виробити вміння аналізувати і узагальнювати історико-психологічний матеріал у певній системі в різних психологічних школах та різних наукових течіях;

 • забезпечити глибоке розуміння наукових засад навчально-виховного процесу з елементами використання методів та заходів психологічного консультування;

 • розкрити внутрішні закономірності і специфічні ознаки появи і розвитку різних теорій і напрямків психологічного консультування.


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема. Особистість практичного психолога (2 год.)

1. Критерії професійної придатності практичного психолога.

2. Модель особистості практичного психолога.

3. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

4. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Тема. Психологічна служба системи освіти (2 год.)

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

Тема. Психодіагностична робота та психологічна корекція (2 год.)

1. Психодіагностична робота практичного психолога.

2. Поняття психокорекції, її мета та завдання.

3. Способи і прийоми психологічної корекції.

4. Особливості психокорекції з дітьми.

Тема. Психодинамічна теорія особистості З. Фрейда та аналітична теорія особистості К.-Г. Юнга. (2 год.)


 1. Топографічна модель психіки та структурна модель особистості в теорії З.  Фрейда.

 2. Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.

 3. Захисні механізми Его.

 4. Суть едіпового комплексу в теорії З. Фрейда.

 5. Структура особистості за К. Г. Юнгом.

 6. Поняття архетипу за К. Г. Юнгом. Основні архетипи в аналітичній психології.

Тема. Транзактний аналіз Е. Берна (2 год.)

 1. Концепція про Его-стани

 2. Аналіз транзакцій

 3. Аналіз ігор

 4. Аналіз сценаріїв

Тема. Гештальт-терапія Ф. Перлза (2 год.)

 1. Принципи гештальт-терапії.

 2. Контакт у гештальт-терапії.

 3. Генезис неврозу.

 4. Особливості терапії.


САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема. Характеристика професії практичного психолога

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.

3. Система типових функцій і задач практичного психолога.

4. Уміння практичного психолога.

5. Обов'язки і права практичного психолога.Тема. Особистість практичного психолога

1. Критерії професійної придатності практичного психолога.

2. Модель особистості практичного психолога.

3. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

4. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Тема. Психологічна служба системи освіти

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

Тема. Просвітницько-пропагандистська та профілактична діяльність психолога

1. Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога.

2. Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога.

3. Профілактична робота практичного психолога.Тема. Психологічне консультування

1. Специфіка, мета і завдання психологічного консультування.

2. Принципи й умови психологічного консультування.

3. Види психологічного консультування.

4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування.

Тема. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології

1. Поняття психотерапії. її специфіка, мета та завдання.

2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії.

3. Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи.Тема. Психодинамічна теорія особистості З. Фрейда

 1. Топографічна модель психіки та структурна модель особистості в теорії З.  Фрейда.

 2. Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.

 3. Захисні механізми Его.

 4. Суть едіпового комплексу в теорії З. Фрейда.

 5. Структура особистості за К. Г. Юнгом.

 6. Поняття архетипу за К. Г. Юнгом. Основні архетипи в аналітичній психології.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тематика рефератів.

 1. Проблеми психологічного консультування у сфері освіти.

 2. Консультування з проблем вибору професії.

 3. Консультування з проблем сім’ї.

 4. Вирішення конфліктів у сім’ї.

 5. Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків.

 6. Стан і перспективи розвитку психологічного консультування в Україні.

 7. Консультування у індивідуальній психології А. Адлера.

 8. Особливості консультування у теорії К. Хорні.

 9. Консультативна допомога жертвам насилля.

 10. Особливості консультування у когнітивній теорії А. Бека.

 11. Особливості консультування з позицій психоаналізу.

 12. Особливості консультування у когнітивній психології.

 13. Психологічне консультування у когнітивній теорії А. Елліса.

 14. Особливості консультування у парадигмі гештальттерапії.

 15. Консультування у гуманістичній психології.

 16. Особливості консультування у біхевіористському напряму психології.

 17. Застосування найновіших напрямів психологічної науки у процесі психологічного консультування.

 18. Специфіка телефонного консультування.

 19. Кризові періоди в житті сім’ї та допомога психолога.

 20. Методи арт-терапії у консультуванні.

 21. Арсенал психотехнологій у сучасному психологічному консультуванні.

 22. Еклектизм у психологічному консультуванні.

 23. Психокорекція сімейних стосунків.

 24. Специфіка роботи тілесно орієнтованих груп психокорекції.

 25. Методика комплексу тематичних психомалюнків та її діагностичні можливості.

 26. Образ Я та можливості йогокорекції


Контрольні питання


 1. Визначення поняття „психологічна практика”.

 2. Місце психологічної практики у психологічній науці.

 3. Специфічні риси психологічної практики.

 4. Система принципів практичної психології.

 5. Функції та завдання психологічної практики.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка