Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллямСторінка24/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.57 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
 1. Вентцель К.Н. Теория свободного воспитания и идеальньш детский сад. - М., 1918.

 2. Гавриш Н. Живі народні традиції. Свято-розвага "Закосичення" // Дошкільне виховання. - 1999. - №6. - С. 6-8.

 3. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі: Навчально-методичний посібник. - Луганськ: Альма-матер, 2007.

 4. Гарбар Л. Азбука дорожнього руху // Дошкільне виховання. - 2003. - №2. - С. 16-18.

 5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. - М., 1981.
 1. Гніленко Н. Пожежники // Дошкільне виховання. -2007.-№10.-С. 21-22.

 2. Грама Н.Г. Професійна підготовка педагога-вихова-теля дошкільного закладу до економічного виховання дітей. -Одеса, 2002.

 3. Гураш Л. Розумна обережність - запорука безпеки // Дошкільне виховання. - 2003. - №7. - С. 10-12.

 4. Демчук М. Планування нетрадиційних занять // Дошкільне виховання. Палітра педагога. - 2000. - №4. - С. 16-20.

 5. Діти і соціум: Монографія / Заг. ред. А.М.Богуш. -Луганськ: Альма-матер, 2006.

 6. Дидактические игрьі и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л.А.Венгера.— М.: Просвещение, 1978.

 7. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від З до 7 років. - К.: Богдана, 2003.

33. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку,
навчання та виховання дітей. - Запоріжжя: ЛІПС, 2004.

 1. Дошкольное образование. Словарь терминов. - М.: АйрисПресс, 2005.

 2. Зеленко И.І. Картини для розвитку дітей дошкіль­ного віку. - К.: Просвіта, 1976.

 3. Зенковский В.В. Психология детства. - М.: Акаде­мія, 1996.

 4. Жадан Р., Григоренко Г. Малятам про економіку // Дошкільне виховання. - 2003. - №7. - С. 15-18.

 5. Жадан Р., Григоренко Г. "Економічна освіта дітей старшого дошкільного віку". - Запоріжжя: ЛІПС, 2006.

 6. Житникова Л.М. Учите детей запоминать. - М., 1978.

 7. Івашиніна М.Д. Про деякі прийоми ознайомлення старших дошкільників із художніми картинами. - К., 1963.

 8. Ільченко В.Р., Туз К.Ж. Освітня програма "Довкіл-


398

399


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


 1. Провозюк Г.Г. Цікаві заняття для малят. - Тернопіль: Мальва - ОСО, 2006.

 2. Програма розвитку дитини дошкільного віку. - К.: Світич, 2004.

 3. Професійна освіта. Словник / За ред. Н.Г.Ничкало. -К.: Вища школа, 2000.

 4. Рапацевич Е.С. Педагогика. Большая современная знциклопедия. - Минск: ИООО "Современное слово", 2005.

 5. Репина ТА. Социально-психологическая характе­ристика группьі детского сада. - М.: Педагогика, 1988.

 6. Рудик О. Будьмо на дорозі обережні // Дошкільне виховання. - 2005. - №5. - С. 16-17.

 7. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. / За ред. Е.І.Коваленко. - К.: Либідь, 2001.

 8. РященкоД. Герби на Україні // Дошкільне вихован­ня. - 1990. -№10. - С. 30.

 9. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. -К.: Магістр, 1997. - С. 138.

 10. Сенько Ю.В., Фроловская М.Н. Педагогика понима-ния. -М.: Дрофа, 2007.

 11. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.: Рад. школа, 1985.

 12. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство. - К.: Рад. школа, 1991.

 13. Степаненкова Є.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. - М., 1979.

 14. Субботский Е.В. Ребенок открьівает мир. - М., 1991.

 15. Сухомлинська О.В. Концепція громадянського вихо­вання особистості в умовах розвитку української дер­жавності // Допікільне виховання. - 2003. - №2. - С. 3-9.

 16. Сухомлинський В.О. Вибр. тв. у 5 ™ т. - Т. 3. - К.: Рад. школа, 1977.

 17. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - К.: Рад. школа, 1978.

402

89. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. - М.: Просвеще-

ниє, 1967.

90. УсоваАЛ. Обучение в детском саду. - М.: Просвеще-

ние, 1981.

91. Ушинський КД. Збір, творів. - т. З - К.: Рад. школа,1974.

92. Ушинський КД. Про наочне навчання // Вибр. пед.


твори: У 6 т. - К., 1983. - Т. 2.

 1. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психо-логический феномен и особое состояние развития // Вопро-сьі психологии. - 1998. - №2 . - С. 31-37.

 2. Философская знциклопедия. - М.: Сов. знциклопе­дия, 1962.

 3. Хівренко Т. Академія маленьких пішоходів // Дош­кільне виховання. - 2005. - №9. - С. 20-21.

 1. Хуторской А.В. Современная дидактика. - Спб.: Пи-

тер, 2001.

 1. Четверик АД. Розвиток естетичного сприймання старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва. -Магістер. робота. - Миколаїв, 2007.

 2. Черньшіева А.М. Особенности вьібора детьми 4-6 лет живописного портрета // Дошкольное воспитание. XXVIII Герценовские чтения. - Л., 1976.
 1. ПІапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. - Харків: Прапор, 2005.

 2. Щеглова С.Н. Детство: методьі исследования. - М.: Социум,1999.
 1. Урунтаева ГА. Дошкольная психология. - М.: Академия, 1997. - С. 63.

 2. Яришева Н. Цільові прогулянки до парків та скверів // Дошкільне виховання. - 2003. - №7. - С. 20-22.

40
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка