Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллямСторінка23/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.57 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
економічної компетенції, під якою Н.Г.Гра-ма розуміє обізнаність дитини з елементарними економіч­ними поняттями, наявність у неї певних економічних знань ціннісного, вартісного, раціонального, потребнісного змісту; сформованість елементарних умінь і навичок економічної діяльності2.

Одним з показників економічної культури є наявність сформованого економічного досвіду людини. Економічно культурна людина розуміє значення економічних термінів,1 Дитина в дошкільні роки. - Запоріжжя: ЛІПС. - 2004. - С. 230-231.

2 Грама Н.Г. Професійна підготовка педагога-вихователя дошкільного
закладу до економічного виховання дітей. - С. 131.


384

385


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


доцільно використовує власні знання, дотримується мо­рально-етичних норм у процесі власної економічної діяль­ності. Усе це є надбанням людини в процесі економічної діяльності, що складає її первинний економічний досвід.1

Як засвідчує практика і результати спостережень за дітьми, перше знайомство дітей з економічними відно­синами у стихійно-побутовій діяльності в сім'ї відбуваєть­ся з допомогою грошей, які батьки дають дітям, щоб вони щось купили собі в магазинах. Натомість більшість дітей не знають, як з ними поводитися, де потрібно їх зберігати, як економити витрати і т.ін. Поводженню з грошима як і з іншими економічними відносинами дітей потрібно вчити з дошкільного віку. Уже сьогодні розроблено вченим тема­тичні програми з економічної освіти дітей, які опубліковані в журналах "Дошкільне виховання", "Палітра вихователя", "Дитячий садок"; розроблено методичні посібники для вихователів дошкільних навчальних закладів. А саме: Р.П.Жадан і Г.І.Григоренко "Економічна освіта дітей стар­шого дошкільного віку" (Запоріжжя: ЛІПС, 2006); Р.П.Жа­дан, Г.І.Григоренко, О.В.Варецька "Дітям про економіку або казки про зайців-хазяйці" (Запоріжжя: Прем'єр, 2005); А.В.Сазонова "Подорож у пошуках економіки" - зошит творчих завдань для дітей і їхніх батьків (Дніпропетровськ, 2008)таін.

Заняття з економічної освіти як один із видів занять з ознайомлення дітей із соціальним довкіллям проводять один раз на тиждень, починаючи з середньої групи (у ди­дактичних іграх) та у старших групах як комбіноване або комплексне заняття. Наводимо окремі конспекти занять, розроблені Р.П.Жадан і Г.І.Григоренко - з теми "Потре­би".2

1 СазоноваА.В. Подорож у пошуках економіки. - Дніпропетровськ, 2008.

2 Жадан Р., Григоренко Г. "Економічна освіта дітей старшого дошкільного
віку". - Запоріжжя: ЛІПС, 2006. - С. 10-11, 19-20.

Мета: дати уявлення про економічну категорію "пот­реби" (потреба - це те, що людина хоче мати і має можли­вість придбати); формувати в дітей уявлення про те, що необхідно в різних ситуаціях самій дитині, оточуючим людям, рослинам, тваринам; учити виділяти першочергові потреби (їжа, вода, повітря, житло, одяг, взуття, безпека тощо).

Матеріал: лялька без одягу, картки з малюнками одягу, їжі, іграшок, книг, будинку, побутової техніки тощо.

Хід заняття: Вихователь пояснює, що кожна людина має багато потреб. Запитання до дітей: що ти будеш робити, коли захочеш поїсти? Як потрібно одягатися взимку? влітку? Що треба для гри у футбол? для малювання? ліп­лення? Допомагає дітям дійти висновку, що спочатку людина має задовольнити свої першочергові потреби (в цьому випадку в їжі та одязі).

Дитина, яка хоче їсти, пити або не має одягу та житла, не захоче грати в різні ігри, їй спочатку треба вгамувати голод, спрагу.

Завдання "Підбери та назви необхідні речі для ляльки" (лялька без одягу). Діти із розкладених карток вибирають необхідні ляльці речі - одяг, їжу, книжки, іграшки, при­краси, взуття, житло, меблі тощо. Вихователь пропонує дітям розкласти картки за ступенем важливості потреб.

Ситуація "Що потрібно нашій сім'ї". До зображень чле­нів сім'ї: дитина, батько, мати, бабуся та інших, - треба намалювати (назвати) необхідні кожному речі та предмети.Запитання до дітей: Що потрібно людині для життя? Що потрібно тобі? батькові? матері? брату? Назви речі, які задовольняють твої особисті потреби (іграшки, цукерки, взуття...). Які речі задовольняють потреби всієї сім'ї? (холодильник, квартира, телевізор, газова плита, вода). Ра­зом з дітьми доходять висновку про необхідність задово­лення найважливіших, першочергових потреб сім'ї.


386

387


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Проблемне завдання: Мама попросила Сашка і Тетянку сходити до крамниці. Вона дала їм 10 грн. і запропонувала самим вибрати продукти на вечерю та придбати їх. У крамниці діти почали сперечатися: Сашко хотів купити хліб, ковбасу і кефір, Тетянка - цукерки, тістечка, солодку воду.

— Хто з дітей, на ваш погляд, правильно (раціонально) хотів використати гроші? Чому? Поясніть свою думку.Тема: потреби і можливості моєї сім'ї.

Мета: закріпити поняття "сім'я"; сформувати уявлення про потреби сім'ї; допомогти дітям зрозуміти різницю між словами "бажаю" та "треба"; вчити виділяти першочергові потреби сім'ї.

Матеріал: фотокартки членів сім'ї, малюнки (житло, одяг, меблі, їжа, іграшки, побутова техніка, прикраси і т. ін.).

Хід заняття: Розглядання фотографій членів сім'ї. Запитання до дітей: Чи є у тебе дідусі, бабусі, братики, сестрички? Яка в тебе сім'я? Розкажи про свою сім'ю. Читання вірша.

Я скажу вам залюбки, Тата і мама - це батьки, Я із братиком - їх діти, Всі ми вмієм дружно жити, Ну а разом ми - сім'я.

О.Попов

Читання оповідання В.Осєєвої "Сім'я у нас одна".Левко завжди допомагав мамі. Він і посуд мив після обіду, і в кімнаті прибирав. Але якось Левко залінився. І день, і другий не допомагає мамі. Тут і неділя підійшла. Батько каже за обідом:

Погано наша сім'я працювала. Не підемо нікуди сьо­годні. От тільки шкода маму. Увесь тиждень у полі та вдома працювала. І сестричку Таню шкода. Хороші оцінки принесла-п'ятірки. Та й я теж увесь тиждень працював на фабриці.Методика ознайомлення дітей з довкіллям

Левко почервонів увесь, говорить: • Ну й ідіть самі! А я з кицькою залишусь.

 • Та ні вже, куди ми підемо, - відповідає батько. -Адже сім'я у нас одна. Всі одне за одного відповідаємо.

Запитання до дітей: Чому так сказав батько? Вихова­тель пояснює, що кожен із членів сім'ї має потреби. Одна­кові вони чи ні? Які потреби має мама? батько? бабуся? /йдусь? братик чи сестричка? Доходять висновку, що в кожного із членів сім'ї потреби різні. Що потрібно всім членам сім'ї?

— Чи можна задовольнити всі ці потреби одразу? Чи


вистачить грошей на все? Вихователь узагальнює, що по­
трібно спочатку задовольнити першочергові потреби сім'ї:
у житлі, їжі, одязі тощо, а вже потім вибирати солодощі,
іграшки, прикраси і т. ін.

Дидактична гра "Бажаю та треба"Мета: формувати уявлення про поняття "треба" і "бажаю".

Матеріал: картки червоного кольору - "бажаю" і синього -"треба"; картки, на яких зображені хліб, цукор, машина, лялька, гумка, м'яч тощо.

Хід гри: Вихователь пояснює дітям: треба - це все те, що потрібно людині, без чого важко обійтися. Бажаю - це те, що бажаєш мати. Педагог показує картинку (хліб), а діти піднімають картку потрібного кольору. Висновок: без гумки, цукерок, багатьох іграшок - можна обійтися. Насам­перед кожній сім'ї потрібно мати хліб, сіль, цукор, воду, одягу і т. ін.

Тема: "Для чого людям потрібні гроші?"1

Мета: дати уявлення про гроші, їх види; ознайомити з грошовими одиницями України та інших країн.

Попередня робота: підготовка разом з дітьми і бать­ками виставки грошей.

1 Жадан Р., Григоренко Г. Економічна освіта дітей старшого дошкільного віку. - Запоріжжя: ЛІПС, 2006. - С. 44-45, 47.


388

389


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


Хід заняття: Вихователь запитує дітей, чи знають вони, що означає слово "гроші"? Пояснення вихователя щодо по­няття "гроші" - гроші потрібні як засіб задоволення потреб людини. Запитання до дітей: як ви вважаєте, для чого потрібні гроші? Що можна купити за гроші? Які послуги можна отримати за гроші?

Читання казки Г.-Х. Андерсена "Срібна монетка".Запитання до дітей: чому монетка опинилася за кордо­ном? Яким чином вона переходила від одного господаря до іншого? Чому всі хотіли швидше позбутися цієї монетки? Чи насправді вона була фальшивою? Завдяки чому монетку визнали справжньою? Які гроші використовують в обігу в Україні? Монети яких країн вам доводилося бачити?

Робота з батьками. Запропонувати екскурсію з дитиною до краєзнавчого музею. Знайомство з грошовими знаками України.Тема: "Гроші допомагають робити вибір".

Мета: закріпити уявлення дітей про гроші як універсаль­ний засіб обміну; познайомити з історією виникнення грошей; довести, що за гроші купуються дише товари та послуги; виховувати моральні якості - доброту, взаємодо­помогу.

Хід заняття: Запитання до дітей: що можна придбати за гроші, а що ні?

Вихователь називає слова: хліб, молоко, безпека, шуба, дружба, послуги перукаря, сонце, іграшки, повага товари­шів, тістечка, а діти повинні відповісти "так" чи "ні" і пояс­нити свою відповідь.

Розглядання малюнків із зображенням грошових оди­ниць різних країн Україна - гривня; СПІА - долар; Росія - кар­бованець).

Малювання грошей для ігор "Магазин", "Ринок" і т. ін.

Обговорення з дітьми змісту прислів'я. Чому так кажуть: "Не май сто карбованців, а май сто друзів"? Не у грошах щастя.

Тема: "Бартерний обмін"1.

Мета: дати уявлення про одну з найстаріших форм натурального обміну - бартер; пояснити, що люди беруть участь в обміні тоді, коли чекають отримати від цього ко­ристь; показати незручність бартерного обміну; розширити уявлення дітей про життя людей у стародавні часи.

Хід заняття: Вихователь читає і обговорює з дітьми зміст казки "Півник і бобове зернятко".

Запитання: чому курочка обмінювалась різними речами? У якому порядку здійснювався обмін? Що потрібне було господині? Чому господар погодивсь обміняти траву на косу?

Пояснення вихователя сутності бартеру (обмін товарами чи послугами без допомоги грошей). Дітям пропонується розповісти про здійснення ними бартеру (обмін однієї речі на іншу) і пояснити, для чого вони це робили (задоволення потреби). Згадати героїв казок "Чарівна обручка", "Дудочка і глечик" В. Катаєва, а також виділити ситуації обміну. Запитання: для чого обмінювалися товарами герої казки? Що вони виграли в результаті обміну? Обговорення відпо­відей (акцентувати на взаємозацікавленості в обміні).Тема: "Ціна. Що означає дорого чи дешево?"2

Мета: познайомити з поняттям "ціна"; розширити уяв­лення дітей про ціни на різні товари; вміти зіставляти ціни (дешево - дорого).

Хід заняття: Бесіда з дітьми. Вихователь запитує, що означає слово "ціна", як діти його розуміють. Пояснює дітям, що ціна - це сума грошей, яку ми сплачуємо, коли купуємо товар. Наприклад: ціна олівця - 20 копійок, ціна зошита - 50 копійок, а книжки - 2 гривні.

Вихователь показує іграшки - ляльку-голиша і ляльку, одягнену в коштовне вбрання.1 РЖадан, Г.Григоренко. Економічна освіта дітей старшого дошкільного
віку..- Запоріжжя: ЛШС, 2006. - С. 46.

2 РЖадан, Г.Григоренко. Економічна освіта дітей старшого дошкільного
віку. - Запоріжжю: ЛШС, 2006. - С. 65-66.


390

391


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


Запитання до дітей: яка лялька і чому буде коштувати дорожче? Чому лялька-голиш коштує дешевше, ніж Барбі?

Розв задачі: Лялька-голиш коштує 8 гривень, а

Барбі - 10 гривень. На скільки дорожче Барбі, ніж лялька-голиш?

Гра "Визнач ціну". Вихователь приносить кошик з різ­ними речами, а ціни на них немає. Дітям пропонують самим її визначити (речі повинні бути подібними, але відрізнятися певними деталями. Наприклад: олівець з гумкою та без неї, лялька-голиш та лялька в одязі, книжка з малюнками та без них). Діти розглядають товари, аналізують ціни, які вони визначили, пояснюють причину їх різниці.

Робота з посібником "Дітям про економіку..." (С. 49-50).

Вихователь пропонує дітям побувати з батьками в магазині, поцікавитись цінами на різні товари (на хліб, цукор, ковбасу), порівняти ціни і відповісти на запитання: Чому різна ціна на ці продукти: шоколадні цукерки -карамель; хліб - торт тощо?

Тема: "Про бізнес та бізнесменів"1.

Мета: дати уявлення про необхідність праці в житті кожної людини; ознайомити з поняттям "бізнес"; розвива­ти вміння міркувати, самостійно знаходити рішення; вихо­вувати інтерес до праці.

Хід заняття: Пояснення вихователем слова "бізнес: "Бізнес - це справа, якою займається одна людина чи група людей". Щоб займатися бізнесом, треба поєднати всі види ресурсів (природні, капітальні, трудові). Людина, яка почи­нає займатися бізнесом, наперед розраховує, що вона має виробляти і які ресурси для цього потрібні. Наприклад, для виробництва олівця потрібні такі ресурси - дерево, графіт, станки, помешкання, люди різних професій, машини.

Сюжетно-дидактична гра "Взаємодія ринків"Мета: дати уявлення про взаємозв'язок усіх складових

1 Там само. -С. 87-89. 392

економічної діяльності: грошей, ресурсів, ринків, виробни­ків, споживачів, бізнесу. Розвивати вміння розмірковува­ти, аналізувати, порівнювати. Виховувати повагу до людей праці.Матеріал: схема кругообігу економічної діяльності, картки з позначеним іменем та зображенням певної роботи людей (малюнок), яку вони виконують.

Хід гри: Дітей поділяють на чотири підгрупи. Кожна з них виконує свою роль у кругообігу економічної діяльності. У кімнаті для кожного суб'єкта позначено своє місце:

Ринок ресурсів
Домогосподарство (сім'я)
Фірми (підприємства)
Ринок товарів та послуг (магазини)
Кожна з підгруп розподіляє ролі та складає свій сюжет. Наведемо складені дітьми сюжети.

Сюжет "Бізнесмени".

Сашко: Я господар молокозаводу. Мені потрібно було організувати роботу свого підприємства, щоб виробляти масло, сир, кефір, йогурти, сметану. Один я не міг впора­тись і взяв на роботу менеджера.

Петро: Я менеджер молокозаводу. Допомагаю своєму господарю у веденні справ. Домовився з постачальниками ресурсів. Молоко - це той ресурс, який нам потрібен як го­ловна сировина. Крім того, я повинен подбати про станки, обладнання, для розфасовки, упаковки товару. До моїх обов'язків також входить найняти людей, які будуть пра-

393


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям

цювати на нашому обладнанні і виготовляти молочні продукти. Коли продукти будуть готові, ми їх відправимо на ринки товарів і послуг (магазини, супермаркети, базар, кіоск). Після продажу продукції ми отримаємо гроші.

Катя: Я господарка магазину молочних виробів. Мені постачають товар з молокозаводу. У продажу завжди свіже молоко, масло, сирки, сметана, кефір. Прошу всіх завітати до мого магазину і купити продукти. У моєму магазині працюють продавці, які добре знають свою справу, завжди ввічливо вас обслуговують. Крім продавців, є менеджер, касир, прибиральниця,охорона.

Сюжет "Домогосподарство"

Іван: Я фермер. У мене велика сім'я (Дружина Катери­на, сини Артем та Максим, доньки Галина та Оксана).

Хлопці вже дорослі, вони допомагають мені по госпо­дарству, а дівчата ще ходять до школи, але на канікулах теж допомагають: збирають овочі та фрукти, годують пти­цю, допомагають матері на кухні, прибирають у хаті. У мене господарство: три корови, свині, кури та гуси, а також сад та город. Без допомоги моїх дітей та дружини я би не впо­рався. Кожного дня ми доїмо наших корів, а молоко в нас купують і відправляють на молокозавод. Гроші, які ми от­римуємо за молоко, витрачаємо на їжу, одяг, взуття, книжки. Михайло, Віктор та Тарасик працюють на ринку ресурсів. Вони постачають обладнання, станки, сировину для фірм (підприємств).

Обговорення гри: Що постачають на ринок ресурсів до-могосподарства? (Молоко, м'ясо, овочі, яйця). Які ресурси необхідні для роботи фірми? Конкретно: молоко, обладнання, робітники. Чим торгують на ринках товарів? Що отримують бізнесмени за продані товари? Куди направляють вони ці гроші?

Обізнаність дітей з елементарною економічною гра­мотністю буде сприяти поступовому входженню дитини в соціальний світ "дорослих" економічних відносин.


знаю

приймаюОтже, дитину в довкіллі слід розглядати як цілісну осо­бистість (див. рис. 8.1), як результат впливу на неї таких загальних факторів, як природа, культура, соціум (світ до­рослих, світ дитини) та численних підпорядкованих факто­рів: сім'я, дошкільний заклад, дитяче товариство тощо.


394

395


Алла Богуш, Наталія Гавриш

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. У чому, на ваш погляд, полягає специфіка патріотич­
ного виховання дошкільників у сучасних умовах?

2. Визначте найефективніші методи ознайомлення


дітей з рідним краєм і Батьківщиною.

 1. Дайте визначення поняття "економічна грамотність" стосовно дітей дошкільного віку.

 2. Розкрийте основні напрями економічного виховання дітей у дошкільному закладі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. У процесі педагогічної практики зберіть зразки дитячої творчості (малюнки, оповіді, висловлювання дітей) й проаналі­зуйте їх з боку відображення у них уявлень про довкілля.

 2. Доберіть літературні твори (не менше п'яти) для оз­найомлення дітей з національними символами України, продумайте зміст ознайомлювальної бесіди за одним із текстів за вибором.

 3. Складіть анотовану бібліографію методичних статей і розробок із часопису "Дошкільне виховання" з теми "Фор­мування в дітей основ економічної культури" (не менше 5 найменувань джерел).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Богуш А.М.. Методика навчання дітей української мови. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2007.

 2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному навчальному закладі. - К.: Вища школа, 2002.

 3. Кононенко П.П. Українознавство. - К.: Заповіт, 1994.

 4. Рященко Д. Герби на Україні // Дошкільне вихован­ня. - 1990. - №10.- С. ЗО.

 5. Сухомлинська О.В. Концепція громадянського вихо­вання особистості в умовах розвитку української державнос­ті // Дошкільне виховання. - 2003. - №2. - С. 3-9.

396

Список використаних джерел

 1. Абраменкова В.В. Детское сознание и проблемьі демонизации // Вопр. психологии. - 2001. - №10.

 2. Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. -М0Д9К, 2000.

 3. Амонашвили ША. Размьішления о гуманной педа-гогике. - М.: Изд. дом Шалвьі Амоношвили, 1995.

 4. Ананьев Б.Г. Развитие воли и характера в процессе дошкольного воспитания // Избр. психол. труди: В 2.т. -М., 1980.-Т. 2.

 5. Ариес Ф. Возрастьі жизни // Философия и методоло-гия истории И.С.Кона. - М., 1977.

 6. Артемова Л.В. Ознайомлення з навколишньою дійс­ністю — засіб збагачення ігор дітей, С. 11т12.

 7. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К.: "Дошкільне виховання", 1999.

 8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. -К.: Академія, 2004.

 9. Блудова Л. Природа в детях и дети в природе. - СПб: АНО "Агентство образовательного сотрудничества", 2007.

10. Богуш А.М. Діяльність. Активність. Мовлення. Дош­
кільна лінгводидактика. - Запоріжжя: Просвіта, 2000.

397


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


 1. Богуш А.М. Концепція "розуміння" Г.С.Костюка в контексті художньо-мовленнєвої діяльності. - 36: Педаго­гічні нотатки та роздуми. - Запоріжжя, 2001.

 2. Богуш АМ. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з довкіллям. - К: Шкільний світ. - 2006.

 3. Богуш А., Гавриш Н. Дошкільна лінгводидактика: Підручник для ВНЗ. - К.: Вища школа, 2007.

 4. Богуш АМ. Дефініції "Дитинство", "Духовність" і "Довкілля" у педагогічній спадщині В.Сухомлинського // Педагогічні нотатки та роздуми. - Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС", 2001.

 5. Богуш А.М., Ільченко В.Р. Довкілля. - Для дітей дошкільного віку - у 2-х част. - Полтава, 2003; 2004.

 6. Богуш А.М., Лисенко Н. Українська народознавство в дошкільному закладі. - К.: Вища школа, 2004.
 1. БожовичЛ.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968.

 2. БожовичЛ.И. Зтапьі формирования личности в онтогенезе // Вопр. психол. - 1978. - №3. - С. 48-52.
 1. БородичА.М. Методика словарной работьі в детском саду.-М., 1968.

 1. БородичА.М. Методикаразвития речи детей. - М., 1981.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка