Методичний порадникСкачати 163.33 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір163.33 Kb.Методичний порадник


2014 рік

Матеріали уклала та систематизувала

вчитель української мови та літератури

Ганнівської ЗОШ І – ІІ ступенів Тесленко О.В.

Здоровязберігаючі технології

на уроках

словесностіЗміст

І Блок «Теоретична допомога»


  1. Термінологічна база 4-5

  2. Ключові компетентності, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні 6

  3. Групи здоров’язберігаючих освітніх технологій 6

  4. Критеріальні показники аналізу уроку з точки зору здоров’язберігаючої педагогіки:

   1. санітарно-гігієнічні 7

   2. навчально-методичні 8

   3. психологічні 9

   4. організаційно-навчальні 10


ІІ Блок «Практична допомога»
2.1. Зразки фізкультхвилинок:

2.1.1. Дихальна гімнастика 12

2.1.2. Гімнастика для очей 12

2.1.3. Фізкультхвилинки з віршовані 13

2.1.4. Вправи для фізкультхвилинок 14

2.1.5. Пальчикова гімнастика 15

2.1.6. Звукова гімнастика 16

2.1.7. Психогімнастика 17

2.1.8. Кольоротерапія 17

2.2. Мовний матеріал спрямований на формування здорового способу життя

2.2.1. Текст № 1 (6 клас). Тема: «Числівник. Морфологічні ознаки, синтаксична роль» 17

2.2.2. Текст № 2 (6 клас) Тема: «Іменник. Морфологічні ознаки, синтаксична роль, відміни іменників» 18

2.2.3.Текст №4 (9 клас). Тема: «Складнопідрядне речення з кількома підрядними» 19

2.2.5. Текст № 8 (9,10 клас). Тема: «Розвиток зв’язного мовлення. Твір» 20
Теоретичний матеріал
Термінологічна база

Здоров’я - це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад.

Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви психологічних можливостей людини, запобігання шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок.

Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

Соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя.

Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та

суспільної взаємодії.Теоретичний матеріал
Технологія це, насамперед, системний метод створення, застосування знань з урахуванням технологі-чних та людських ресурсів та їхнього взаємовпливу, що має на меті оптимізувати форми освіти

Здоров'язберігаюча технологія – це побудова послідовності факторів, що попереджують руйнування здо-ров'я при одночасному створенні системи сприятливих для здоров'я умов.Теоретичний матеріал
Ключові компетентності, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні:

- навички раціонального харчування;

- навички рухової активності та загартування;

- санітарно-гігієнічні навички;

- навички організації режиму праці та відпочинку;

- навички самоконтролю;

- навички мотивації успіху та тренування волі;

- навички управління стресами;

- навички ефективного спілкування;

- навички попередження конфліктів;

- навички співчуття (емпатії);

- навички поведінки в умовах тиску;

- навички співробітництва;

- навички самоусвідомлення та самооцінки;

- визначення життєвих цілей і програм;

- аналіз проблем прийняття рішень.Здоров’язберігаючі і технології поділяються на групи:

- організаційно-педагогічні (визначають структуру навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо);

- психолого-педагогічні (пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці);

- навчально-виховні (це програми з формування культури здоров’я, навчання навичок здорового способу життя).
Теоретичний матеріал
Критеріальні показники аналізу уроку

з точки зору здоров’язберігаючої педагогіки
Санітарно-гігієнічні:
• санітарно-гігієнічний режим: провітрене приміщення, чисто вимита підлога, відсутність пилу на підвіконнях, наявність кімнатних рослин, чиста дошка;

 • раціональне освітлення класу згідно з санітарно-гігієнічними вимогами;

 • відповідний тепловий режим, наявність термометра;

 • відповідність парт зросту і віку учнів;

 • ергономічність кольорового забарвлення навчального приміщення;

 • оснащеність уроку необхідним обладнанням, задовільний його стан;

 • відсутність монотонних звукових подразників (комфортний для людини рівень шуму – 10 Дб, звичайна спокійна розмова – 40 Дб, максимально можливий рівень звуку, який не шкодить здоров’ю, – 70 Дб);

 • тривалість застосування ТЗН згідно з санітарно-гігієнічними вимогами: 25-30 хвилин у 8-11 класах;Теоретичний матеріалОрганізаційно-навчальні:
 • чергування видів навчальної діяльності учнів (оптимально – не менше 4-6, середня тривалість одного виду навчально-пізнавальної діяльності не більше 10 хвилин);

 • щільність уроку – 60-80 %, середньошвидкий темп уроку;

 • оптимальний розподіл навчального матеріалу та доцільність навантаження учнів протягом уроку;

 • профілактика втоми:

1. через оптимальне сполучення фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з учнями, зміну довільної та емоційної активності й розслаблення, чергування періодів активності й розслаблення, зміну видів навчальної діяльності;

2. застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультхвилинок (для очей, шиї, хребта, пальців рук на 20 і 35 хвилинах уроку), масажних вправ, релаксаційних пауз, хвилин розслаблення з використанням музичного супроводу;

 • диференційовані домашні завдання – їх обсяг, робочий ритм, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх профільної спрямованості;

Теоретичний матеріал
Психологічні:

 • урахування вікових психолого-фізіологічних особливостей учнів:

 • формування мотивації на досягнення успіху в навчанні (пояснення виконання завдань, підтримка зацікавленості, успіхів учнів учителем, організація інтерактивного навчання та надання взаємодопомоги);

 • раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток пам’яті, уваги, уяви, мислення, мови;

 • оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою;

 • створення емоційно-позитивного клімату навчання (суб’єкт-суб’єктна взаємодія, наявність емоційних розрядок, добрих жартів, посмішок, використання гумористичних картинок, афоризмів, музикального супроводження тощо);

 • кваліфіковане застосування елементів музикотера-пії, рухотерапії, аромотерапії, кольоротерапії, арттерапії;

 •  вигляд учнів у кінці уроку:

1. відсутність стомлення, висока працездатність, активність, здоровий колір обличчя тощо;

2. урівноваженість психічного стану;

3. усвідомлене ставлення до себе, адекватна оцінка своїх здібностей і можливостей інших людей;

4. віра у свої сили, настанова на успіх у житті;Навчально-методичні:


Теоретичний матеріал
• зв’язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров’ям людини, наявність акцентів на здоров’язбереження;

• особистісна зорієнтованість уроку;

• спрямування уроку на розвиток життєвих навичок, компетентностей, цінностей;

• формування в учнів життєвої мотивації на здоров’я, ведення здорового способу життя;

• методи педагогічного впливу на учнів (оптимально – не менше 3 видів за урок: словесний, наочний, аудіовізуальний, самостійної, активної, інтерактивної діяльності тощо);

• наявність можливості вільного вибору в учнів (виду навчальної діяльності, способу діяльності, рівня складності завдань, способу взаємодії, доведення особистісної думки, самооцінки і взаємної оцінки результатів діяльності, самопізнання);

 • наявність і застосування завдань різної складності з урахуванням особистісних можливостей учнів;

 • гармонійне поєднання навчання, виховання і розвитку учнів у навчальній діяльності;

 • домашнє завдання з можливістю вибору різних рівнів його складності, коментування правильності його виконання.


Практична допомога
Дихальна гімнастика

Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться ті, хто сьогодні прийшов до школи.Гімнастика для очей

1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посиді-ти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів

2. Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та подивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4 – 5 разів.

 3. У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.

 4. Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. Потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів.


Практична допомога
Фізкультхвилинки з віршованими текстами

1. Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.
2. Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька раз понахилялись.

Зайчик сонячний до нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає

І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутись нам до справ.
 

Практична допомога
Вправи для фізкультхвилинок

1. Вихідне положення - сидячи на стільці, руки вздовж тіла розслаблено. 1 – нахил голови назад, 2 – нахил голови вперед. Вправу виконувати повільно, спину тримати рівно, голову нахиляти як можна далі.

2. Вихідне положення – ноги на ширині плечей, руки вбоки. Кругові рухи руками вперед і назад.

3. Вихідне положення - сидячи на стільці, руки до плечей, лопатки з’єднати. 1 – 2 – нахил вправо, 3-4 – нахил вліво.

4. Вихідне положення – руки на плечі. Відставити праву ногу назад на носок, руки підняти вгору, прогнутися, подивитися на кисті рук, повернутися у вихідне положення. Те саме, починаючи з лівої ноги.

5. Вихідне положення – руки на поясі. Повернути тулуб наліво, руки в бік долонями вгору, повернутися у вихідне положення. Те саме, але в інший бік.

6. Вихідне положення – основна стійка. Підняти вперед праву ногу, зігнуту  в коліні. Руками притиснути коліно до грудей, повернутися у вихідне положення. Те саме, починаючи з лівої ноги.

7. Рухи тулуба вправо-вліво, вперед-назад, навколо своєї осі.

Практична допомога
Пальчикова гімнастика

Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. Дослідження М.М. Кольцової свідчать, що кожен із пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку.

Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки.
Вправа «Улюблений герой»

Необхідно сісти зручно, втягнути рку вперед, уявити, що на долоні сидить (можна використати будь-якого героя серед вивчених на українській літературі) Хуха-Моховинка. І запропонувати учням виконати наступне: «Погладьте її великим пальцем, потім вказівним, і іншими. Спробуйте, яке м’яке у неї хутро. А тепер обійміть її всіма пальчиками!»
Практична допомога
Звукова гімнастика

Такі вправи дуже корисні для всіх дітей. Цей прийом легко використовувати на уроках літератури та мови, особливо під час вивчення теми ,,Фонетика”, він надасть вам можливість розвити правильну вимову звуків, сприятиме підвищенню чіткості та правильності вимови.Психогімнастика

Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливос-тей для самовираження особистості. Більшість психо-гімнастичних завдань побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережли-вість, витримку. А також вчаться розуміти людські емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор де потрібно зобразити певні емоції, або продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма).Практична допомога
Кольоротерапія

Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду.

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль зні-мають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює.

Також колір може передавати риси характеру та стан:

- темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в спокої, самоаналіз;

- зелений – рівновага, незалежність, впертість;

- червоний – сила волі, ексцентричність, направленість у зовнішній світ, підвищена збудженість, активність;

- жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм;

- фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна зрілість;

- коричневий – фізичний дискомфорт, незручність;

- чорний – пригніченість, протест, справжня потреба в змінах;

- сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати нічого, що тривожить

Практична допомога
Мовний матеріал спрямований

на формування здорового способу життя

Текст № 1 (6 клас)

Тема: Числівник. Морфологічні ознаки, синтаксична роль

Режим дня

Кожна людина впродовж дня повинна багато чого зробити. Тобі, наприклад,треба попрацювати на уроках, підготувати домашні завдання , пограти надворі, зайнятися фізичними вправами , допомогти дорослим по господарству.

Щоб все зробити добре і вчасно, треба скласти список усіх своїх головних справ, визначити , у який час кожною з них треба займатися. Це і є режим дня , який складається так, щоб праця чергувалася з відпочинком , фізичними вправами. Такий режим називають гігієні-ним , бо він допомагає зберегти здоров’я.

Дотримуйся свого режиму. Тоді легше стане виконувати навчальні завдання, і ти відчуєш , що став здоровішим. (З підручника)Завдання

1. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Обґрунтуйте свої міркування.

2. Пригадайте , що називається діалогом, реплікою .

3. Складіть свій режим дня, вживаючи числівники.

4. Розіграйте діалог про дотримання режиму дня школяра дома.

5. Розберіть числівники морфологічно.
Практична допомога
Текст № 2 (6 клас)

Тема: Іменник. Морфологічні ознаки, синтаксична роль, відміни іменників

Бережіть очі

Наші очі дуже ніжні , а їхня будова складна. Поране-ння її може призвести до сліпоти.Багато нещасних випа-дків буває через необережне користування ножицями, голками та іншими гострими предметами.

Одного разу Миколка стріляв із рогатки і влучив брату в око. Око осліпло. Діти не грайте в небезпечні ігри! Якщо трапилось нещастя , негайно розкажіть дорослим , одразу зверніться до лікаря .

Пам’ятайте! Кращим освітленням є денне . При штучному освітленні настільна лампа повинна знаходитись зліва . Підручник , зошит повинні бути від очей на відстані 30-40 сантиметрів . Не читайте лежачи або кілька годин підряд.(Абетка здоров’я)Завдання

 1. Прочитайте. До якого стилю належить текст .

 2. Виписати іменники , визначити відміну.

3.Зробити словотвірний аналіз слова «пошкоджень».

4.Виписати з тексту при клади слів на орфограми :
-подвоєння приголосних,

-написання префіксів,

-вживання м’якого знака


5. Пояснити вживання розділових знаків у першому реченні першого та другого абзаців.


Практична допомога
Текст №4 (9 клас)

Тема: Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Вислови мислителів про здоровий спосіб життя

«Якщо людина сама стежить за власним здоров’ям , то важко знайти лікаря , який знав би , що краще й корисніше для її здоров’я ,ніж вона сама». Сократ


«Той , хто розраховує забезпечити собі здоров’я , перебуває у лінощах , той чинить так само нерозумно , як і людина , що думає мовчанням вдосконалити свій голос». Плутарх

«Гімнастика, фізичні вправи , прогулянки на свіжому повітрі повинні міцно увійти в дозвілля кожного, хто хоче залишитись працездатним , здоровим, щоб повноцінно радіти життю» Гіппократ

«Якщо ти не бігаєш , поки здоровий , доведеться побігати ,коли захворієш» Горацій

«Головним скарбом життя є не землі , що ти завоював , не багатства , що у тебе у скринях. Головним скарбом життя є здоров’я» . Ібн-Сіна

«Той, хто питає про те , чого не знає вчений , той ,хто соромиться питати ,сам собі ворог». А.Наво

«Досконале знання всього того , що може пізнати людина …спрямовує саме життя ,слугує збереженню здоров’я». ДекартПрактична допомога
Завдання

1.Знайдіть складнопідрядні речення з кількома підрядними. Визначте головну та підрядну частину.

2.Поясніть розстановку розділових знаків.

3.Накресліть схеми речень. Вкажіть вид підрядної частини.

4.Складіть власне повідомлення про дбайливе ставлення до здоров’я , використовуючи складнопідрядні речення з кількома підрядними.
Текст №5 (9,10 клас)

Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Твір
Завдання

Напишіть твір на одну з поданих тем. У тексті використайте речення складних синтаксичних конструкцій.Тематика творів

Українські народні прислів’я і приказки про здоров’я

Здоров’я –найбільше джерело насолоди.

Здоров’я –всьому голова.

Бережи одяг , поки новий, а здоров’я поки молодий .

Чиста вода –для хвороби біда.

Шкіра-дзеркало здоров’я .


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка