Методичні вказівки з латинської мови для студентів гуманітарних спеціальностейСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Memorabile dictum


Nemo nostrum idem est in senectūte, qui fuit juvмnis, nemo est mane, qui fuit pridie; quidquid vides, currit cum tempore, nihil ex his, quae vidēmus, manet; hoc est, quod ait Heraclītus: in idem flumen bis non descendimus; manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est (Sen.).
II. Перекладіть та запам`ятайте крилаті вислови :

1.Alter ego. 2.Ne quid nimis. 3.De nihilo nihil. 4.Qui pro quo. 5.Quidquid discis, tibi discis. 6.Virtus sibi ipsa pulcherrima merces est. 7.In nobis ipsis est orīgo omnium malorum. 8.Consiliis nulla res tam est inimīca quam celeritas. 9.Faber est suae quisque fortūnae. 10.Omnes in eo, quod sciunt, satis sunt eloquentes (Cic.). 11.Qualis homo ipse est, talis ejus est oratio. 12.Libenter homines id, quod volunt, credunt (Caes.). 13.Non is beātus est, cujus divitiae magnae sunt, sed is, qui sua sorte contentus est. 14.Una hirundo non facit ver. 15.Unus pro omnibus et omnes pro uno. 16.Asinus Buridani inter duo prata. 17.Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium. 18.Bis dat, qui cito dat. 19.Consuetūdo est altмra natūra. 20.Doctrīna multiplex, veritas una. 21.Duābus sellis sedēre. 22.Duo non faciunt collegium. 23.Duos qui lepores sequitur, neutrum capit. 24.Qui scribit, bis legit. 25.Duo si faciunt idem, non est idem. 26.Non omnibus unum est, quod placet: hic spinas colligit, ille rosas. 27.Quod uni dixмris, omnibus dixмris.


Слова до текстів (I:A, B):

ait

говорить

maneo, ēre

залишатися

amatorius, a, um

любовний

Melpomмne, es, f

Мельпомена

Apollo, inis, m

Аполлон

memorabilis, e

пам`ятний

Calliope, es, f

Каліопа

Mnemosyne, es,f

Мнемозіна

carmen, inis, n

пісня, вірш

nuntia, ae, f

вісниця

chorus, i, m

хорові співи

origo, inis, f

походження

Clio, us, f

Кліо

pastorālis, e

пастушеський

comes, itis, m, f

супутник

poēsis, is, f

поезія

descendo, мre

входити

Polyhymnia, ae,f

Полігімнія

dictum, i ,n

вислів, слова

praecēdo, мre

очолювати

epicus, a, um

епічний

pridie

напередодні

Erato, us, f

Ерато

sacer, cra, crum

священний

Euterpe, es, f

Евтерпа

saltatio, onis,f

танці, танок

festum, i, n

свято

senectus,ūtis,f

старість

fidēlis, e

вірний

Sirēn, ēnis, f

Сирена

fides, is, f

ліра, кіфара

soror, oris, f

сестра

hymnus, i, m

гімн, пісня

Terpsichore, ēs, f

Терпсіхора

juvмnis, e

молодий

Thalia, ae, f

Талія

lyricus, a, um

ліричний

transmissus,a,um

перенесений

mane

зранку

Urania, ae, f

Уранія


ІІІ. Проаналізуйте дієслівні форми, утворіть від них форми всіх часів системи перфекта активного стану, зберігаючи особу та число:

nominantur, dicitur, habētur, appellātur, vides, manet, descendimus, currit, discis, sciunt, credunt, facit.


IV. Проаналізуйте граматичні форми слів:

hae, carminum, origines, eārum, quinta, saltationis, cujus, nomine, quae, eārum, nemo, ex his, suae, pro uno, in nobis, duābus, neutrum, bis, hic.


V. До кожного іменника доберіть відповідний за значенням прикметник, утворені словосполучення поставте у таких відмінках: Acc. sing. та Dat. plur.:bestia, ae, f

linguālis, e (мовний)

ius, iuris, n (право)

honestus, a, um ( чесний)

lapsus, us, m

serus, a, um (пізній)

gradus, us, m (крок)

recens, ntis ( свіжий)

verbum, i, n

pulcher, chra, chrum

ver, veris, n

gentīlis, e ( родовий)

granum, і, n (зерно)

facilis, e

facies, ēi, f

domesticus, a, um (домашній)

nomen, inis, n

novus, a, um ( новий)


VI. Перекладіть латинською мовою та провідмінюйте словосполучення:

цей вірний супутник, той священний гімн, одна пісня, двоє сирен, три сестри.


VII. Перекладіть речення латинською мовою:

1. Багато людей (= численні люди) люблять читати епічну поезію.

2. Мій друг пише гарні вірші (versus, us, m).

3. Ці дівчата знають багато різних танців.

4. Стародавні люди співали богам священні гімни.

5. Імена дев`яти Муз мають грецьке походження.

6. Вірний друг – найкращий супутник у житті.
VIII. Прочитайте слова, виділіть відомі вам суфікси та назвіть їх значення:

imitātor, competentia, deformatio, pastorālis, experimentum, differentia, internatūra, originālis, inspector, evolutio, instantia, compositor, investitio, complementum.


IX. Допишіть відомі вам крилаті фрази та перекладіть їх:

1. …homini optimus amicus est. 2. Vel … errāre potest. 3. Amicus Plato, sed magis amica ... 4.E … arbor cognoscitur. 5…. amicus inimīcus inimicissimus. 6. Da locum … ! 7.Nulla … sine linea. 8. Mare verborum, gutta … . 9. Vox … in deserto. 10. Ut sementem …, ita metes. 11.Usus optimus … est. 12. Bonum … est dimidium facti.


Х. З`ясуйте походження таких українських слів:

Муза, філіал, меморандум, номінація, артист, оригінальний, прима, прем`єр, епічний, секунда, квартал, поезія, лірика, пастораль, апеляція, сальто, модуляція, прецедент, унікум, колегія, нейтральний, альтернатива, нігілізм.


ТЕМА 12: УТВОРЕННЯ УМОВНОГО СПОСОБУ ДІЄСЛІВ ТА ВЖИВАННЯ ЙОГО У НЕЗАЛЕЖНИХ РЕЧЕННЯХ. CONIUNCTIVUS PRAESENTIS, IMPERFECTI, PERFECTI ET PLUSQUAMPERFECTI ACTIVI ET PASSIVI
І. Прочитайте та перекладіть тексти рідною мовою:
A. Nulla dies sine linea

Plinius secundus in sua Historia Naturāli de clarissimo Apelle, pictore Graeco, scripsit industriam hujus tam maximam fuisse, ut nulla dies ejus sine linea esset.


B. De Proserpina

Pluto, inferorum deus, a Jovis fratre petīvit, ut sibi Proserpinam, Jovis et Cerмris filiam, in matrimonium daret. Juppiter negāvit quidem Cerмrem passūram esse filiam suam in tenebris Tartгri morāri, sed fratri permīsit, ut eam, si posset, rapмret. Quare Proserpinam, in nemore Ennae in Sicilia flores legentem, Pluto, quadrīgis ex terrae hiātu roveniens, rapuit.


C. De Oedipo rege

Lajus, rex Thebanorum, ex oraculo Delphico accēpit se a filio suo interfectum iri. Itгque servo suo praecēpit, ut filium parvulum in monte Cithaerone exponмret, ut ille perīret. Servus autem infantem servāvit et pastori alicui eum educātum commendāvit. Ille puмrum Polybo Corinthiorum regi ejusque uxori tradidit, qui, quod suos libмros non habēbant, pro filio suo eum educavērunt et Oedipum appellavērunt. Itгque Oedipus in domo Polybi educātus est. Sed aliquando in convivio unus convivārum dixit Oedipum non esse filium Polybi. His verbis audītis, quamquam Polybus ei persuadēre conabātur haec verba convivae ebrii non esse vera, Oedipus ad oraculum Delphicum profectus est, ut Apollinem de parentibus veris consulмret. Oedipo de oraculo responsum est eum occisūrum patrem suum, matrem suam autem im matrimonium ductūrum esse.


Слова до текстів:

Apelles, is, m

Апелес

Ceres, мris, f

Церера

Cithaeron, onis, m

г. Кіферон

commendo, āvi, ātum, āre

довіряти, передавати

conor, ātus sum, āri

намагатися

consulo, lui, ltum, мre

радитись

conviva, ae, m, f

гість

convivium, ii, n

банкет

do, dedi, datum, āre

давати, віддавати

ebrius, a, um

п`яний

educo, āvi, ātum, āre

виховувати

Enna, ae, f

м. Генна

expono, posui, positum, мre

виставляти, залишати

hiātus,us, m

розщелина

industria, ae, f

старанність, працьовитість

infans, ntis, m, f

дитина

interficio, fēci, fectum, мre

вбивати

matrimonium, ii, n

шлюб, заміжжя

moror, ātus sum, āri

знаходитись

nemus,oris, n

гай, ліс

occīdo, cīdi, cīsum, мre

вбивати

oraculum, і, n

оракул

pastor, oris, m

пастух

parvulus, a, um

маленький

patior, passum sum, pati

дозволяти

pereo, ii, itum, īre

гинути

persuadeo, suāsi, suāsum, ēre (Dat.)

переконувати

peto, īvi, ītum, мre (Acc.)

просити

pictor, oris, m

художник, митець

Polybus, i, m

Поліб

possum, potui, posse

могти, бути спроможним

praecipio, cēpi, ceptum, мre

наказувати

proficiscor, fectus sum, ficisci

від`їжджати

provenio, vēni, ventum, īre

виходити

quare

тому, внаслідок

quadrīgae, ārum, f

колісниця з четвіркою коней

Tartгrus, i, m

тартар

tenebrae, ārum, f

морок, темрява

Thebāni, orum, m

фіванці


II. Перекладіть та запам`ятайте крилаті вислови :

A.

1. Fiat lux ! 2. Feci, quod potui, faciant meliora potentes. 3. Audiātur et altмra pars ! 4. Pereat mundus et fiat justitia ! 5. Qui non laborat, non mandūcet. 6. Saepe stilum vertas (Hor.). 7. Sint, ut sunt, aut non sint. 8. Dictis facta respondeant. 8.Cedant arma togae (Cic.). 9.Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. 10. Vocem rationis semper audiāmus. 11.Vivat nostra civitas, vivat, crescat, floreat ! 12. Amēmus patriam, pareāmus senatui (Cic.). 13. Ne mutēmus amīcos: quam veterrimus est, tam optimus est amīcus. 14.In omnibus rebus modus adhibeātur ! 15. Audiātur consilia sapientium hominum! 16. Numмrus convivārum ne sit minor, quam Gratiārum, ne major, quam Musārum. 17. Edimus, ut vivāmus, non vivimus, ut edāmus. 18. Do, ut des, facio, ut facias (Dig.).B.

1. Actum ne agas ! 2. Ante victoriam ne canas triumphum ! 3. Ne simus sevēri censores aliorum. 4. Quod dubitas, non fecмris. 5. Si cupias pacem, linguam compesce loquācem. 6. Si sapis, sis apis. 7. Facile aliis ignoscet, qui sua vitia novмrit. 8. Nihil est in intellectu, quod non antea fuмrit in sensu. 9. Notum est quanta fuмrit eloquentia Demosthмnis. 10. Fortūnam citius reperias, quam retineas. 11. Pereat tristitia, pereant dolores! 12. Neminem cito laudavмris, neminem accusavмris (Sen.). 13. Priusquam promittas, delibмra, sed cum promisмris, facias statim. 14. Archimēdes, cum in balneo sedens sensisset pondus rerum in aquam demersārum minui, exclamavisse traditur: ”Reppмri!”


ІІІ. Проаналізуйте дієслівні форми:

scripsit, fuisse, daret, petīvit, rapмret, permīsit, proveniens, interfectum iri, exponмret, tradidit, educātus est, appellavērunt, consulмret, perīret, occisūrum.


IV. Проаналізуйте граматичні форми слів:

de clarissimo, hujus, fratre, sibi, hiātu, in monte, unus, ebrii, Apollinem, de parentibus, matrem, pro filio, pastori, convivārum, vera, uxori, ille.


V. Утворіть словосполучення, узгодивши іменник з прикметником, поставте його у таких відмінках: Abl. sing. та Nom. та Gen. plur.:

1. corpus, oris, n – стан, тіло; gracilis, e – стрункий;

2. praemium, iі, n – нагорода; merens, ntis – гідний;

3. luxuries, ēi, f – розкіш; insignis, e – незвичний;

4. oratio, onis, f – промова; clarus, a, um – славний;

5. sensus, us, m – почуття; fortis, e – сильний;

6. avis, is, f – птах; cinereus, a, um – сірий;

7. homo, inis, m; felix, īcis - щасливий;

8. spes, ēi, f – надія; magnus, a, um;

9. panis, is, m – хліб; recens, ntis – свіжий.


VI. Від наступних іменників утворіть прикметники ІІ-ої відміни зі значенням приналежності:

industria, ae, f; matrimonium, ii, n; pastor, oris, m; conviva, ae, m, f; consul, lis, m; potentia, ae, f; nomen, inis, n; epistola, ae, f; initium, ii, n; sol, is, m; centrum, i, n; genus, мris, n.


VIII. Перекладіть речення латинською мовою, використовуючи умовний спосіб:

1. Якщо би ти помилився, я би тебе виправив.

2. Якою б не була праця, такими ж будуть і її плоди.

3. Нехай часи зміняться на кращі !

4. Хай людина завжди пізнається по її праці.

5. Я хочу, щоби (= ut) ти був завжди здоровий.


IX. Використовуючи умовний спосіб, перекладіть кожне речення двома варіантами: активною та пасивною конструкціями:

1. Вчитель похвалив би учня, якби він гарно вчився.

2. Нехай юнаки завжди знатимуть історію своєї батьківщини !

3.Нехай справедливий закон захищатиме рівність, свободу та братерство.


Х. З`ясуйте походження таких українських слів:

індустрія, максимальний, петиція, матрімоніальний, флора, колекція, інфантилізм, пастор, традиція, апеляція, консультант, стиль, армія, фініш, раціональний, вокал, патріот, мінорний, цензор, пацифіст, інтелект, сенс.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з латинської мови

для студентів гуманітарних спеціальностей

Укладач:


Галина Миколаївна Курєнкова
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка