Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освітаСкачати 418.94 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації31.03.2016
Розмір418.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія"

для студентів напряму 6.010104 – професійна освіта


Днепропетровск НМетАУ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія"

для студентів напряму 6.010104 – професійна освіта
Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 10 від 18.12.09

Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК: 159.9 : 62
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності “Професійне навчання заочної форми навчання / Укл. В.М. Продайко,

М.В. Сурякова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 35 с.


Наведено робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та до вивчення дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності “Професійне навчання” заочної форми навчання.
Друкується за авторською редакцією.

Відповідальний за випуск В.І. Палагута, к. філос. н., доц.


Рецензент І.О. Аврахов, к. філос. н., доц.

Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4______________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


Робоча програма


навчальної дисципліни “Педагогічна психологія”

для студентів напряму 6.010104
Нормативні дані

Форма


навчання

Курс

Всього

годин


Лекції

Практичні

(семінарські)

заняття


Самост.

робота


Підсумк.

контроль


Заочна

ІІІ

108

12

4

92
семестр

5

екзаменТематичний план навчальної дисципліни


Педагогічна психологія”

для студентів напряму 6.010104
Назва теми

К-сть аудит.

годин


Лекц.

курс


(год.)

Практ.

зан.


Контр роб.

(год.)


Сам.

роб.


(год.)
5 семестр

16

12

4

10

82Лекційні заняття

1

Предмет, завдання педагогічної психології й етапи її розвитку

2

212

2

Методи педагогічної психології

2

210

3

Научіння й навчання

2

210

4

Навчання й розвиток

2

210

5

Мотиви навчання

2

210

6

Навчальна діяльність

2

210
Практичні заняття
1

Засвоєння знань, вмінь і навичок

2
2
10

2

Учень як суб’єкт виховання

2
2
10
Усього 108 год.

16

12

4

10

82  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка