Методичні вказівки студентам 3 курсу спеціальність «Лікувальна справа»,Скачати 154.79 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір154.79 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб


Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2008 р.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 3 курсу спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль 3.Вигодовування та харчування дітей раннього віку.

Змістовий модуль 17. Вигодовування дітей старших одного року.

Тема заняття № 6

Організація та принципи раціонального харчування дітей старших одного року.

Змістовний модуль18. Вигодовування дітей шкільного віку та підлітків.

Тема заняття № 7

Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей

шкільного віку та підлітків.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 8Організація та принципи лікувального харчування.

Навчальний предмет:

«Пропедевтична педіатрія»

3 курс


спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Кількість годин – 6


Методичну розробку склала:

доцент Безрук В.В.


Чернівці – 20081. Актуальність теми: Після першого року життя харчування залишається найбільш вагомим фактором, який впливає на ріст та розвиток дитини. Разом із збільшенням маси тіла продовжується диференціація нервової системи, травної, імунної системи, що вимагає адекватного забезпечення організму дитини поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами. Особливу увагу слід звернути на лікувальне харчування хворих дітей, яке є невід'ємною частиною лікувального комплексу. Слід наголосити на медико-психологічних аспектах, які необхідно знати лікарю-психологу при роботі з дітьми та їх батьками при вирішенні питань харчування здорової та хворої дитини.

2. Тривалість заняття: 6 год.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

 1. Збирати анамнез харчування дитини старшої одного року.

 2. Оцінювати відповідність харчування необхідним потребам для повноцінного фізичного та психомоторного розвитку дитини.

 3. Складати одноденне меню для здорової дитини старшої одного року з врахуванням потреб в харчових інгредієнтах.

 4. Коректувати харчування дитині, старшої одного року.

 5. Збирати анамнез харчування дитини шкільного віку та підлітка.

 6. Оцінювати відповідність харчування необхідним потребам для повноцінного фізичного та психомоторного розвитку дитини.

 7. Складати одноденне меню для здорової дитини шкільного віку та підлітка з врахуванням потреб в харчових інгредієнтах.

 8. Коректувати харчування дитині шкільного віку та підлітків.

 9. Вміти призначати лікувальну дієту (дієтичний стіл) в залежності від наявності патології у обстежених дітей.

4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Догляд за хворими.

Знати будову та функції травної системи, патологічну анатомію та фізіологію травної системи, семіотику порушень функцій травлення дитини.

Оцінити зміни функціонування травної системи організму дитини, проводити об'єктивне обстеження хворої дитини, що необхідне для вибору методу вигодовування немовлят, проводити опитування батьків хворої дитини, визначати симптоми та синдроми, що свідчать про порушення харчування.

Вміти збирати анамнез у дітей та їх батьків, проводити оцінку стану харчування дитини, своєчасність проведення корекції та введення прикорму.5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Піраміда харчування

Перелік основних груп продуктів, що використовуються для раціонального харчування.

Лікувальне харчування

Дієтичні столи (№№ 1-15).

5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

 2. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей шкільного віку та підлітків.

 3. Організація та принципи лікувального харчування.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Розрахувати об'єм їжі для харчування здорових дітей, старших одного року;

 2. Скласти меню на добу дитині старше одного року;

 3. Призначити лікувальне харчування дітям із різної патологією.

Зміст теми:

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ

Забезпечення дітей достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням базується на:

- Конституції України;

- закони України: "Про охорону дитинства", "Про дошкільну освіту", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про молоко та молочні продукти" та інші нормативно-правові акти.

Державна політика у сфері забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням, спрямована на зміцнення та збереження здоров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні. Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, у тому числі раціонального харчування. Держава забезпечує створення соціально-економічних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у високоякісному та безпечному харчуванні на достатньому рівні.ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ

Харчування дітей віком від 1 до 3 років є провізорно-дефінітивним і відрізняється від харчування дорослої людини. Цей період характеризується активними процесами розвитку організму в цілому та функціональним становленням травної системи зокрема.ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 1-3 РОКІВ

 1. до травлення підключаються усі групи слинних залоз;

 2. зміцнюються усі шари стінок стравоходу, шлунка, кишок;

 3. збільшується ємність шлунка з 250 мл у однорічної дитини до 300-400 мл у дитини 3-го року життя;

 4. евакуація їжі з шлунка завершується через 4 години, у кишках вона затримується від 24-48 годин;

 5. формується жувальний апарат: від 1-го до 3-х років у дитини прорізується 12 зубів;

 6. ферментативна активність травних соків нижче рівня дорослої людини;

 7. формування структури печінки і підшлункової залози завершується у 5-10 років.

ВИМОГИ ДО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

  • форма обробки продуктів;

  • добова кількість;

  • асортимент;

  • співвідношення в раціоні основних харчових речовин (Б:Ж:В - 1:1:4);

  • калорійність;

  • інтервал між прийомами їжі.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (3-7 РОКІВ)

 • інтенсифікація росту і маси тіла (перше витягування в 6-7 років), що вимагає достатнього припливу енергії та пластичного матеріалу;

 • зміна молочних зубів на постійні, що закінчується до 12-14 років;

 • визначається висока чутливість організму до різних порушень структури харчування і технології його приготування;

 • період виникнення захворювань шлунка, дванадцятипалої кишки, жовчовивідних шляхів;

 • ожиріння;

 • порушення функції опорно-рухового апарату, карієс зубів.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 3-7 РОКІВ

 • продовжує вдосконалюватись структурно-функціональний стан шлунка, кишок, печінки, підшлункової залози;

 • спостерігається нерівномірність наростання активності основних функцій (шлунково-секреторної та кислотоутворюючої);

 • спостерігаються значні індивідуальні коливання і лабільність цих функцій у реакціях адаптації до різних харчових подразників;

 • зростає роль проксимального відділу тонкої кишки у процесах всмоктування вуглеводів;

 • підвищується травна і абсорбційна здатність кишок щодо жирів.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ПІДЛІТКІВ

 • бурхливий ріст, вплив статевих відмінностей на показники фізичного розвитку (“друге витягування” у дівчаток настає у 11-12 років, у хлопчиків - у 13-14).

 • завершуються формування скелету і розвиток м'язів;

 • нейрогуморальна перебудова дитячого організму (пубертат);

 • зміни у нервово-психічній сфері, пов'язані з процесами навчання;

 • передумови для виникнення ендокринопатій і порушень обміну речовин.

ВИМОГИ ДО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ШКОЛЯРІВ ТА ПІДЛІТКІВ

 • відповідність енергетичної цінності харчового раціону добовим енерговитратам;

 • відповідність кількості раціону віковим потребам і особливостям організму;

 • збалансоване співвідношення харчових речовин у раціоні: Б:Ж:В (1:1:4);

 • широкий асортимент продуктів;

 • правильна кулінарно-технологічна обробка продуктів;

 • раціональна організація режиму харчування.

ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ МЕНЮ

СЕРЕДНЬОДОБОВИЙ ОБ'ЄМ ЇЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ

Вік

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

Енергетична цінність, кДж (ккал)

1-3

3,5-4,0

3,5-4,0

15-16

460 (110)

4-6

3,0-3,5

3,0-3,5

12-14

377-398 (90-95)

7-11

2,5-3,0

2,5- 3,0

10-12

293-335 (70-80)

12-15

2,0-2,5

2,0-2,5

7-8

230-272 (55-65)


РОЗПОДІЛ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ

ВІД ЧАСТОТИ ГОДУВАНЬ

Вік, роки

Об'єм раціону, мл

Вік, роки

Об'єм раціону, мл

1 - 1,5

1000-1100

5-7

1600-1800

1,5 - 3

1200-1500

7-11

2000-2200

3 - 5

1400-1500

11-14

2300-2500

ПІРАМІДА РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 1. Дитина щоденно повинна вживати продукти з кожної групи. Це сприяє збалансованості харчування.

 2. На протязі тижня слід використовувати різні продукти з кожної групи в залежності від пори року.

І група: МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ (група кальцію) • Продукти цієї групи є основним джерелом білків тваринного походження, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (фосфору і кальцію).

 • Молоко і молочнокислі продукти у раціоні дітей старше року складають не менше 500 г на добу.

 • Кисломолочні продукти (кефір, ацидофільне молоко, йогурти, ацидофілін, ряжанка) стимулюють апетит, позитивно впливають на процеси травлення, нормалізують мікробіоценоз кишечнику.

 • Сир молочний та сир твердий (білки, солі кальцію та фосфору).

ІІ група: М'ЯСНІ ПРОДУКТИ (група заліза)

 • Яловичина, нежирна свинина, м'ясо курей, кролів, дитячі м'ясні консерви. Не рекомендується: жирні сорти м'яса, м'ясо гусей, качок, яловичий жир, сало, комбіжири.

 • Риба (ретинол, кальциферол та фосфор). Морська риба багата на мікроелементи (йод, фтор, мідь).

 • Яйця містять комплекс незамінних амінокислот (білки засвоюються на 96-97%, жири - на 95%). Жовток курячого яйця (ретинол, токофероли, кальциферол, група В та мінеральні речовини.

 • Бобові культури (квасоля, горошок, чечевиця).

ІІІ група: ОВОЧІ (група вітаміну А)

 • Редис, капуста, картопля, томати, морква, кукурудза, перець, горошок, цибуля, часник, огірки, кабачки, сельдерей, буряк, гарбуз, листовий салат тощо.

 • Містять вуглеводи, вітаміни, органічні солі і мінеральні речовини, багато клітковини.

 • Овочі є регуляторами травлення.

 • Вживання овочів у сирому вигляді.

ІV група: ФРУКТИ (група вітаміну С)

 • сезонні свіжі ягоди, фрукти: суниці, яблука, груші, сливи, персики, виноград, лимони, банани, мандарини, кавуни, дині тощо;

 • консервовані соки, пюре;

 • свіжозаморожені фрукти і ягоди.

V група: вироби зі ЗЛАКІВ (джерело клітковини)

 • В раціон харчування слід вводити різноманітні сорти хліба і хлібобулочних виробів.

 • Житній хліб багатший на вітаміни групи В.

 • Крупи: рис, манка, гречка, перловка, пшоно, кукурудзяна та вівсяна крупи.

ДОДАТКОВА ГРУПА ХАРЧУВАННЯ

 • Продукти, які включаються в раціон дитини ненормовано.

 • Сіль, цукор, олія, спеції, кондитерські вироби, варення, шоколад, тістечка, мед.

ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ

Застосування з лікувальною і профілактичною метою спеціальних раціонів на основі певних наборів продуктів, технології обробки, дотримання особливого режиму приймання їжі.ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

 1. Єдиний методом лікування - це група вроджених порушень амінокислотного і вуглеводного обміну речовин, кишкового травлення та всмоктування (ензимопатії: лактоземія, фенілкетонурія, целіакія).

 2. Одним з основних методів, без якого інші терапевтичні дії виявляються малоефективними. До цієї групи захворювань належать алергози (особливо харчова алергія), ожиріння, цукровий діабет, хронічні захворювання травної системи.

 3. Не є вирішальним, але впливає постійно та тривало на загальний метаболізм, підвищує опірність організму, ефективність терапії. До таких захворювань відносяться: хронічні захворювання гепатобіліарної системи, нирок, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату.


СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ ДЛЯ ХВОРОЇ ДИТИНИ

 • вік дитини;

 • фізіологічні потреби у нутрієнтах та енергії;

 • характер захворювання;

 • особливості порушення обміну речовин;

 • форму і стадію захворювання;

 • лікування, яке призначене дитині.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ

І сніданок - 10%;

ІІ сніданок - 25%;

Обід - 30%;

Підвечірок - 10%;

Вечеря - 25%.У випадках, коли особливості захворювання диктують необхідність призначення іншого режиму харчування, число прийомів їжі можна змінити індивідуально до поліпшення стану хворого.

ЛІКУВАЛЬНІ ДІЄТИ

 • Усі основні дієтичні столи (по Певзнеру) позначені номерами від 1 до 15.

 • Варіанти дієт, які враховують особливості перебігу хвороби або її період, позначені відповідними номерами (дієта № 1, 1а та 1 б).

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДІЄТИЧНІ ПРОДУКТИ

 • Кисломолочні продукти (нормалізація кишкової мікрофлори та процесів травлення);

 • Сухі біологічно активні добавки (БАД) - нормалізація кишкової мікрофлори, нормалізують основні функції шлунка, впливають імунний захист;

 • Низьколактозні молочні продукти (алактазія або гіполактазія, галактоземія);

 • Низькобілкові та безбілкові продукти (фенілкетонурія, гістидинемія, гомоцистинурія, хронічна ниркова недостатность).

ЗОНДОВЕ ГОДУВАННЯ

 • недоношені, маловісні діти;

 • доношені діти з відсутнім смоктальним рефлексом;

 • діти з ураженням нервової системи;

 • важкий стан дітей (СДР - синдром, синдром дихальної та серцевої недостатності), коматозні стани;

 • вроджені вади ШКТ;

 • синдром П'єра-Робена.

ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

 • синдром порушеного кишкового всмоктування;

 • гострі захворювання ШКТ, які супроводжуються блювотою, проносом;

 • затяжні та хронічні кишкові інфекції з довготривалою діареєю та виснаженням;

 • гострі пневмонії з токсичним або токсико-септичним синдромом, ускладнені дисфункцією травної системи;

 • затяжні, рецидивуючі та хронічні гнійні бронхо-легеневі захворювання, що ускладнюються анорексією та гіпотрофією;

 • гіпотрофії ІІ-ІІІ ст. (пренатального та постнатального походження);

 • до та післяопераційний період при хірургічному лікуванні ШКТ;

 • респіраторний дистрес-синдром;

 • черепно-мозкова травма;

 • опікова хвороба;

 • складова частина інтенсивної терапії.

ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

 • підшкірно,

 • внутрішньом'язово,

 • внутрішньовенно,

 • внутрішньокістково.

ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

 • джерела азоту: препарати цільного білку (5%, 10% розчини альбуміну), гідролізати (гідролізат казеїну, гідролізат казеїну освітлений), розчини кристалічних амінокислот (поліамін, альвезін, левамін, амінон, амінозол, вамін, моріамін, інфезол);

 • джерела енергії: вуглеводи (концентровані розчини глюкози: 5%, 10%, 20%, 40% розчини без інсуліну; сорбіт, ксиліт) жирові емульсії на основі рослинної олії (10% розчин інтраліпіду, 20% розчин ліпофундіну, інфузоліпол, ліпіфізан);

 • джерела електролітів: 7,5% розчин КCl, 10% розчин NaCl, 10% розчин кальцію глюконату, 25% розчин сульфату магнію;

 • складні сольові розчини: розчин Рінгера, дісоль, трисоль, ацесоль, лактосоль;

 • комплекси вітамінів.

Дозування препаратів:

 • амінокислоти - 2-4 г/кг/добу;

 • жири - 2-4 г/кг/добу;

 • вуглеводи - 12-30 г/кг/добу;

 • ккал - 70-120 г/кг/добу.

Енергетична цінність:

 • 1 г білків - 4 ккал;

 • 1 г вуглеводів - 4 ккал;

 • 1 г жирів - 9 ккал.

Концентрації електролітів:

 • 7,5% р-н KCl = 1 ммоль К в 1 мл;

 • 10% р-н NaCl = 1,7 ммоль в 1 мл;

 • 10% р-н Ca gluc. = 0,9 ммоль в 1 мл;

 • 25% р-н MgSO4 = 2 ммоль в 1 мл .

Швидкість введення (10% р-н глюкози):

 • новонародженим - 0,5 г/кг/год;

 • 2 міс. -1 рік - 0,75 г/кг/год;

 • старше 1 року - 0,8 - 1 г/кг/год.

Протипоказання загального характеру:

 • серцево-судинна недостатність;

 • гіпотонія;

 • тромбоемболія;

 • ретенція рідини в організмі.

Протипоказання в плані нетолерантності до окремих препаратів:

Розчини глюкози:

 • цукровий діабет;

 • стресові стани (травматичний шок, стан після важких операцій на протязі 8-12 год).

Розчини амінокислот:

 • гостра ниркова недостатність (анурія або олігурія, висока азотемія);

 • індивідуальна непереносимість.

Жирова емульсія:

 • розлади гемоциркуляції;

 • порушення згортання крові;

 • важка анемія;

 • індивідуальна непереносимість.

Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю:

Питання

Відповіді

1. Який з препаратів доцільно використовувати для забезпечення бiлками при парентеральному харчуваннi:

1. альбумiн

2. плазма

3. розчин амiнокислот *

4. реополiглюкiн

5. полiглюкiн


2. Вкажiть кiлькiсть жиру (г/кг маси тiла за добу) дитинi 12-15 рокiв:

1. 4,0-4,5

2. 3,5-4,0

3. 3,0-3,5

4. 2,5-3,0

5. 2,0-2,5 *


3. Вкажiть, яка добова калорiйна потреба (на кг м. т.) необхiдна дитинi 12 рокiв:

1. 30-40

2. 55-65 *

3. 80-90

4. 100-110

5. 120-130


4. До жирових емульсiй, які використовують при парентеральному харчуванні, вiдносяться слiдуючi препарати:

1. Валiн

2. Левамiн

3. Амiнон

4. Декстрон *

5. Лiпофундiн-С


5. Вкажiть число годувань, найбiльш доцiльне для дитини у вiцi вiд 1 року до 5 рокiв:

1. 3 рази

2. 5 раз *

3. 6 раз

4. 7 раз


5. 8 разів

6. Вкажіть середній об'єм їжі за добу дитини 5-7 років:

1. 1200-1300 мл

2. 1400-1500 мл

3. 1600-1800 мл

4. 2000-2200 мл *

5. 2300-2500 млБ. Задачі для самоконтролю:

1. Хлопчик 14 років поступив в гастроентерологічне відділення із скаргами на виражені болі в епігастральній ділянці. Після проведення ЕГДФС виставлено діагноз виразкової хвороби шлунку. Дайте рекомендації по харчуванню.

2. Хлопчик 7 років. Хворіє на хронічне захворювання нирок. Дайте рекомендації по харчуванню.

3. Дівчинка 10 років. Хворіє на хронічне захворювання печінки. Дайте рекомендації по харчуванню.

4. Хлопчик 17 років. Хворіє на туберкульоз. Дайте рекомендації по харчуванню.

5. Дівчинка 12 років. Хворіє на хронічне захворювання серцево-судинної системи. Дайте рекомендації по харчуванню.Література.

Основна:

1. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. СПб.: Фолиант, 2000. - С.874-883.

2. Мощич П.С. Медицина дитинства,- К.: Здоров'я,1994. -т.1.- 167-174.

3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999.-С.497-522.Додаткова:

 1. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. - К.: Знання України, 2002. - С.18-25.

 2. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

 3. Нутріціологія дитячого віку / за ред. Ю.М. Нечитайла. – Вид. 3-е, перероб. Та допов. – Чернівці, видавництво БДМУ, 2008. – 208с., іл.

Наукова:

 1. Дитяче харчування та засоби догляду за малюками в Україні. –Київ, 1999.-132с.

Методична:

 1. Нечитайло Ю.М., Безрук В.В. Довідник студента з вивчення дисципліни «Пропедевтична педіатрія» - Чернівці, 2008. – 24с.Методичну вказівку склав

доцент кафедри Безрук В.В.
Рецензія позитивна

доцент Шкробанець І.Д.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка