Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»Скачати 464.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір464.83 Kb.
#488
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 – «ПСИХОЛОГІЯ»

КРЕМЕНЧУК 2013

Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологічна служба» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.03010201 – «Психологія»

Укладач доц., к.політ.н. О. А. Матета

Рецензент доц., к.іст.н. В. І. Маслак

Кафедра ППФ

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від „_____” ______________ 20 __ р.

Голова методичної ради ___________________ проф. В. В. Костін

З М І С Т

Вступ.............................................................................................................................4

1 Плани семінарських занять, теми рефератів та

рекомендації щодо підготовки до них....................................................................5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання........................................21

3 Рекомендації щодо написання та оформлення рефератів..................................24

4 Методичні поради до конспектування

рекомендованої літератури....................................................................................26

5 Тестовий контроль знань.......................................................................................27

6 Питання до іспиту...................................................................................................31

7 Критерії оцінювання знань студентів...................................................................33

Список літератури.....................................................................................................38ВСТУП

Актуальність психологічного супроводу діяльності різноманітних соціальних інститутів (системи охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, правоохоронних органів тощо) зумовлена сучасним розвитком суспільства, новими вимогами до діяльності та особистості працівника, загальносвітовими тенденціями у сферах науки, виробництва.

Своєчасне виявлення і корекція психологічних проблем має велике значення як для загального емоційного благополуччя окремо взятої особистості, так і для профілактики виникнення можливих психосоматичних порушень у населення в цілому. З цією метою в нашій країні створюються різні психологічні служби.

Працівники психологічних служб різних соціальних інститутів повинні забезпечити умови, які б сприяли розвитку кожної особистості, розкриттю її потенціалу, збереженню здоров'я, оптимізації діяльності. Відповідно, досить гостро стоїть питання про необхідність комплексної підготовки фахівців даного профілю. «Психологічна служба» є професійно-орієнтованим курсом у системі підготовки практичних психологів.Мета дисципліни: ознайомлення студентів із цілями та змістом діяльності психологічних служб на підприємствах, в організаціях, у системі освіти, охорони здоров'я та інших соціальних інститутів.

Основні завдання дисципліни:

Студент повинен знати:

- стан розвитку та сучасні тенденції психологічних служб різних

соціальних інститутів;

- напрями та види професійної діяльності практичного психолога;

- вимоги до особистості та професійної діяльності практичного

психолога.

Студент повинен уміти:

- здійснювати планування власної професійної діяльності;

- вирішувати практичні завдання у професійній діяльності;

- використовувати отримані з різних дисциплін знання для здійснення

психопрофілактичної, психодіагностічної, психокорекційної складової

професійної діяльності;

- працювати з літературними джерелами, виступати з доповідями,

демонструючи знання, отримані на лекції та під час самостійної

підготовки, брати участь у дискусіях.Рекомендація щодо використання організаційних форм вивчення дисципліни.

Зміст навчальної дисципліни розподілений за темами, які вивчаються на лекціях і семінарських заняттях. Самостійна робота спрямована на вивчення окремих питань, які не виносяться на лекції і семінарські заняття та потребують більш глибокого вивчення завдяки рекомендованій літературі.

Після вивчення дисципліни передбачено складання іспиту, на який відводиться 3 години.
1 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО НИХ
Змістовий модуль № 1

Семінарське заняття № 1

Тема. Історія та сучасний стан психологічної служби

Мета: розглянути еволюцію становлення психологічної служби в країнах Західної Європи, США та Росії порівняно з розвитком психологічної служби в Україні.

План


 1. Історія розвитку психологічної служби в країнах Західної Європи та США.

 2. Розвиток російської практичної психології.

 3. Актуальність і перспективи діяльності психологічної служби в Україні.

Методичні рекомендації

У першому питанні варто розглянути еволюцію становлення психологічної служби у США, Західній Європі. Звернути увагу на сучасний стан та спеціалізовані напрями служб за кордоном. Охарактеризувати основні рівні їх функціонування. У другому питанні потрібно звернути увагу на передісторію сучасної російської психології. Способи практичної організації психологічної служби в Росії, її сучасний стан. Перспективи та тенденції подальшого розвитку.

У третьому питанні мова йде про розвиток психологічної служби в Україні. Охарактеризувати місце і роль психологічної служби сучасної України. Напрями психологічних служб та їх діяльність. Перспективи розвитку психологічної служби в Україні.


Тема реферату

1. Цілі та завдання психологічної служби в системі освіти України

Методичні рекомендації: Готуючи реферат, у першу чергу потрібно розглянути «Положення про психологічну службу системи освіти України» затверджене Міністерством освіти і науки України. Воно включає наступні розділи: загальні положення, основні завдання психологічної служби, структура та управління психологічною службою, зміст діяльності психологічної служби, фінансування діяльності психологічної служби.

На основі аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду, результатів експериментів із запровадження посади шкільного психолога сформулювати цілі, задачі психологічної служби в системі освіти, визначити зміст, форми роботи, функції, права та обов'язки шкільного психолога. По можливості спроектувати цей досвід на нагальні проблеми українського суспільства.Контрольні питання

 1. Які загальні тенденції розвитку психологічної служби в різних країнах світу?

 2. Каталог: new -> metod
  metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право»
  metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
  metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
  metod -> Додаток а зразок оформлення титульної сторінки
  metod -> Концепція соціальної адекватності менеджменту
  metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування»
  metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
  metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «економіка підприємства»
  metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів денної та заочної форм навчання
  metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання

  Скачати 464.83 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка