Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями темиСкачати 96.17 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір96.17 Kb.
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

КІНО І ТЕАТР


Тема 1

КІНО ЯК НОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Мета:

навчальна – познайомити студентів із поняттям художньої творчості, розкрити роль кіномистецтва в духовному житті сучасного суспільства;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.
Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.
Самостійна робота студентів

Написати твір на тему: «Взаємозв’язок і взаємовплив кіно та театру».Індивідуальна робота студентів

Написати реферат на тему «Кінематограф як вид масової комунікації».Методичні вказівки для студентів

студент має знати: елементи художньої творчості, предмет кіномистецтва, роль кіномистецтва в духовному житті сучасного суспільства;

студент має вміти: моделювати творчий задум кінострічок.

Тема 2.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КІНО

Мета:

навчальна – познайомити студентів із поняттям театральної педагогіки, педагогічної сумісності, педагогічного сприймання;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.
Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.

Самостійна робота студентів

Написати твір на тему «Значення появи звуку для розвитку кіно ХХ ст.»Індивідуальна робота студентів

Написати реферат на тему «Історія розвитку телебачення».


Методичні вказівки для студентів

студент має знати: етапи розвитку кіно: німе кіно, сінематограф, документальні фільми, характеристику технічних трюків в кіно, елементи нових жанрів кінематографу;

студент має вміти: за кінострічкою визначати, на якому етапі розвитку кінематографу вона була створена.
Тема 3

Види кіномистецтва

Мета:

навчальна – познайомити студентів із поняттям педагогічної техніки, видами педагогічної техніки;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.
Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.

Самостійна робота студентів

Скласти таблицю жанрів ігрового кіно (письмово), охарактеризувавши основні драматичні, епічні та ліричні жанри.Індивідуальна робота студентів

Дібрати приклади до таблиці жанрового кіно. Вказати картини із жанровою багатоплановістю (письмово).Методичні вказівки для студентів

студент має знати: визначення й історію становлення кіножанрів, систему жанрів, характеризувати жанрову систему IMDb, характеристику ігрового кіно як виду кіномистецтва, жанри ігрового кіно, види документального кіно;

студент має вміти: за кінострічкою визначати, на якому етапі розвитку кінематографу вона була створена.

Тема 4. Розвиток кіномистецтва у Європі

Мета:

навчальна – познайомити студентів із жанровим різноманіттям кіно європейських країн;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.

Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.

Самостійна робота студентів

Розкрити поняття авторського кіно. Назвати представників авторського кіно (письмово).Індивідуальна робота студентів

Зробити порівняльний аналіз «Нової хвилі» кіно у Франції та «Нового Німецького кіно» (письмово).Методичні вказівки для студентів

студент має знати: визначення й історію становлення кіножанрів, систему жанрів країн Європи; характеристику неореалізму, авангардизму у кіномистецтві;

студент має вміти: за кінострічкою визначати належність до кінематографічної школи.
Тема 5

КІНОМИСТЕЦТВО АМЕРИКИ

Мета:

навчальна – познайомити студентів із жанровим різноманіттям кіно країн Америки;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.

Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.

Самостійна робота студентів

Розкрити поняття «незалежного кіно» в США. Назвати представників «незалежного кіно» (письмово).Індивідуальна робота студентів

Написати твір на тему «Вплив Голлівудського кінематографу на розвиток кіномистецтва у світі».Методичні вказівки для студентів

студент має знати: визначення й історію становлення кіножанрів, систему жанрів країн Америки; характеристику голлівудського та незалежного кіно;

студент має вміти: за кінострічкою визначати належність до кінематографічної школи.
Тема 6

УКРАЇНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ

Мета:

навчальна – познайомити студентів із історією становлення кінематографу в Україні;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.

Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.

Самостійна робота студентів

Розкрити поняття поетичного кіно в Україні, назвати його представників (письмово).Індивідуальна робота студентів

Проаналізуйте історію становлення українського кіно. Напишіть, який вплив на сучасний кінематограф мали кінострічки радянського періоду.Методичні вказівки для студентів

студент має знати: характеристику кіно сталінської доби (1920—1950-i роки), німого та звукового кіно, кіно «відлиги», українського поетичне кіно, радянського кіно України 1970-80-х років, неігрового та анімаційного кіно, кіно «перебудови», сучасного українського кінематографу;

студент має вміти: за кінострічкою визначати належність до кінематографічної школи.

Тема 7

СУЧАСНИЙ КІНЕМАТОГРАФ

Мета:

навчальна – познайомити студентів процесом створення кіно, охарактеризувати найбільш визначні кіно премії та кінофестивалі;

розвивальна – розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал;

виховна – виховувати професійну спрямованість.

Методичні вказівки щодо роботи над темою
Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми.
Самостійна робота студентів

Перегляньте на екрані одну частину (10 хвилин) будь-якого фільму, бажано німого (або звукового з мінімальним діалогом). Під час перегляду коротко записуйте, як розвивається дія. Після перегляду на основі своїх нотаток зробіть "сценарний запис по фільму", тобто літературне опис того, що ви побачили на екрані. Постарайтеся, щоб ваш запис за своєю точністю та виразністю нагадувала літературний сценарій.Індивідуальна робота студентів

Переглянувши приблизно дві третини фільму, який ви досі не бачили, спробуйте вгадати, чим він закінчиться. Запишіть свій варіант фіналу.Методичні вказівки для студентів

студент має знати: технічні особливості кінематографу, процес створення кінофільму, основні кіно премії та кінофестивалі, особливості кінокритики;

студент має вміти: за кінострічкою визначати належність до кінематографічної школи.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Азбука кино / М. Е. Зак — Москва: Союз кинематографистов России, 1990. — С. 23.

 2. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті: [монографія] / Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. — К. : Фенікс, 2007. — 296с. : іл.

 3. История отечественного кино / Е. Грачёв — Москва: Прогресс - Традиция, 2005. — 528 с.

 4. История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствоведения, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978. - 485 с. : ил.

 5. Кино и современная культура /Сборник научных трудов/. Ленинград,1981г.

 6. Кино. 555 фильмов Европы : Информ. рец. алф. указ. / Сост. Г. И. Рябцев. - Минск: Литература, 1996. - 575 с.

 7. Любомир Госейко. Історія українського кінематографа. 1896 — 1995 / Пер. із франц. — Київ, KINO-КОЛО, 2005. — 464 с.


Додаткова література

 1. Аннинский, Л. А. Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не ставший историей / Л. А. Аннинский. - М. : Киноцентр, 1991. - 238 с.: ил.

 2. Бергман, И. Моя жизнь : Пер. с англ. / И. Бергман, А. Берджесс; Послесл. В. Соловьева. - М. : Радуга, 1988. - 493 с. : ил.

 3. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир кино. – М.: Олма-пресс Гранд, 2003

 4. Вайсфельд И. Завтра и сегодня. М., 1968, с. 115—120, 160—173.

 5. Варшавский Я. Жизнь фильма. М., 1966.

 6. Клер Р. Кино вчера, кино сегодня, пер. с фр. — М.: Прогресс, 1981.

 7. Миславский В.Н. Краткий энциклопедический словарь кино — Харьков: Колорит, 2007. — 215 с.

 8. Митта, А. Н. Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А. Н. Митта. - М. : Подкова : Эксмо-Пресс, 2002. - 475 с. : ил.

 9. Разлогов К.Кино как зрелище // Первый век кино: Популярная энциклопедия / К. Разлогов, С. Лаврентьев, Е. Марголит — Москва: Локид, 1996. — 267 с.

 10. Ратников Г. В. Жанровая природа фильма — Минск: Навука i тэхнiка, 1990. — 181 с.

 11. Ромм М. Как происходит съемка. — В сб.: Ромм М. Беседы о кино. М., 1964, с. 319—361.

 12. Рыбак Л. 600 часов у Юлия Райзмана. — «Искусство кино», 1967, № 1, 2, 5, 10, 11.

 13. Садуль Ж. Всеобщая история кино. — М.: Искусство, 1958.

 14. Соболев В.В. Люди и фильмы русской кинематографии. – М: Искусство, 2007

 15. Сурков Е. Размышления у истоков. —«Искусство кино», 1971, № 1, 2.

 16. Толстых В. Муза века: 100 лет кино// Правда, 1995.

 17. Федерико Феллини; Ингмар Бергман : Фильмы. Философия творчества / Авт. текста: К. К. Долгов, К. М. Долгов. - М. : Искусство, 1995. - 236 с. : ил. - (Гении мирового кино)..

 18. Форман, М. Круговорот / М. Форман, Я. Новак; Пер. с англ. Е. Богатыренко. - М. : Вагриус, 1999. - 380 с.

 19. Фрейлих С. И. Проблема жанров в советском киноискусстве — Москва: Знание, 1974. — 48 с.

 20. Ханжонков И.А. Первые годы русской кинематографии. – М: Искусство, 2006.

 21. Ханютин Ю.Кинофантастика: возможности жанра и практика кинопроизводства // Жанры кино / НИИ теории и истори кино Госкино СССР / В. И. Фомин — Москва: Искусство, 1979. — 319 с.

 22. Хейфиц И. Фиолетовый гусь и другие киноистории. М., 1970

 23. Художественный фильм // Кино: Энциклопедический словарь / С. И. Юткевич — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — 640 с.

 24. Чаплин, Ч. О себе и своем творчестве: Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 1 : Автобиография; Моя жизнь в фильмах / Ч. Чаплин; Сост., предисл., коммент. А. Кукаркина. - М. : Искусство, 1990. - 350 с.

 25. Шилова И. М. Проблема жанров в киноискусстве — Москва: Знание, 1982. — С. 32. — 56 с.

 26. Юренев, Р. Н. Краткая история киноискусства / Р. Н. Юренев; Гос. Ком. РФ по кинематографии. - М. : Академия, 1997. - 286 с. : ил.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка