Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»



Сторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#1542
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
З М І С Т
Вступ ............................................................................................................................2

1 Тематика, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендації

щодо підготовки до них..............................................................................................3

2 Методичні рекомендації щодо написання рефератів студентами.....................34

3 Методичні поради щодо конспектування рекомендованої літератури.............36

4 Питання до заліку..................................................................................................38

Список літератури.......................................................................................40

Додаток А Орієнтовна тематика рефератів……………………………………….41

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки реферату…………………...42

ВСТУП
Дисципліна «Психологічні основи проведення ділових ігор» є дисципліною соціально-гуманітарного циклу підготовки спеціалістів і викладається з урахуванням знань студентів з гуманітарних та економічних дисциплін підготовки спеціалістів.

Предметом вивчення курсу є основи побудови та проведення ділових ігор, дається тлумачення гри, етапи розвитку методики організаційно-діяльнісних ігор, висвітлюються основні риси ігрового методу та конструювання ігрових ситуацій. Більш конкретно формулюється поняття ділової гри та визначаються її методологічні основи. Висвітлюються аспекти прийняття управлінських рішень та відображаються соціально-психологічні особливості розвитку професійних здібностей під час ігор.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор». Дана робота містить у собі рекомендації студентам стосовно підготовки до різноманітних видів навчальних занять: практичних та самостійної роботи. Це дає можливість зрозуміти логіку навчального предмета і забезпечує свідоме та системне вивчення навчальної дисципліни. Завдання для самостійної роботи передбачають реконструктивний та творчий рівень пізнавальної діяльності студентів. Вони сприяють кращому оволодінню понятійним апаратом науки та розвивають практичні діагностичні та консультативні вміння майбутніх фахівців.

Список літератури складено з урахуванням бібліотечного фонду КрНУ імені Михайла Остроградського та бібліотек міста Кременчук.




  1. ТЕМАТИКА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО НИХ

Практичні заняття передбачають усне опитування студентів за визначеним планом. Для ефективного засвоєння матеріалу, а також з метою розвитку практичних навичок публічного мовлення студенти повинні підготувати виступи на кожне питання плану, брати участь в обговоренні питань, доповнювати та дискутувати. Друга частина практичного заняття відводиться на розгляд та вирішення комунікативної ситуації чи проблеми, а також може бути використана для проведення тренінгів або комунікативних ігор. Ця частина готується студентами заздалегідь дома та обговорюється або програється на занятті. Ще однією формою роботи може бути написання студентами наукового реферату. Реферат може бути як індивідуальним, так і колективним твором (див. вимоги). Тема реферату повинна стосуватись однієї з проблем практичного заняття, бути актуальною, включати практичні поради та має бути узгоджена з викладачем курсу.


Практичне заняття № 1

Тема. Гра в житті людини

Мета: набуття навичок побудови інформаційних схем ігор, аналізу й використання інформаційної схеми в розробці ігрових моделей.

План

  1. Індивідуальна побудова інформаційної схеми для будь-якої ситуації як можлива основа для ігрового моделювання.

  2. Побудова інформаційних схем для будь-яких економічних відносин.

Короткі теоретичні відомості

Виходячи із загальних кібернетичних властивостей і принципів, можна сформулювати основні правила побудови інформаційно-логічної схеми:



  1. Обов'язково повинен бути ключовий суб'єкт – гравець або об'єднання гравців. Звичайно він розташовується в центрі схеми, і з ним пов'язана більшість ігрових подій. Об'єкт моделювання іноді (у рольових та імітаційних іграх) може бути представлений взаєминами декількох суб'єктів. Інформаційними вузлами можуть бути не тільки суб'єкти, але і їх дії, матеріальні об'єкти і т. д.

  2. Рух інформації повинний бути замкненим, тобто обов'язково повинен бути зворотний зв'язок і можливість коректування.

  3. Повинно бути передбачене джерело нової інформації, якщо гра планується багатоетапною.

При складанні інформаційних схем прийнято використовувати наступні позначення:

Пряма тонка лінія – регламентований потік інформації. Напис над лінією позначає форму руху інформації (усно, письмово, візуально).

Можливий, але не обов'язковий рух інформації можна відобразити штриховою лінією, небажаний – хвилястою або ламаною. Небажаний рух інформації можна припинити додатковим контролем.

Як приклад може бути розглянута інформаційно-логічна схема гри «Працевлаштування», що представляє відносини між перерахованими вище суб'єктами ринку праці (рис.1).

Як ми бачимо, за даною схемою можна легко скласти опис ролі кожного суб'єкта ринку праці, простежити взаємини з іншими суб'єктами й об'єктами, запланувати необхідні псевдодокументы (ігрові форми документів), вихідні дані, інструкції та ін.

На рисунку 1 як ключовий об'єкт розглядається ціла група організацій і людей, що займаються посередницькою діяльністю на ринку праці: служба зайнятості, кадрове агентство, ЗМІ. Саме діяльність посередників формує ринок праці.

Суцільними лініями представлені регламентовані взаємини суб'єктів, які, як правило, представляють собою рух інформації у вигляді документів. Штриховими – можлива участь і взаємодія, що не заважає ходу гри.

Рис. 1 – Інформаційно-логічна схема гри «Працевлаштування».


У даній грі не передбачена багатоетапність. Гра «Працевлаштування» закінчується, як тільки використовується інформаційний потенціал роботодавця й претендентів.

У принципі, інформаційну модель можна побудувати на прикладі будь-якої ситуації. Для того щоб залучити студентів до процесу складання інформаційної моделі, варто вибрати представника найбільш відомої їм професії, наприклад продавця-касира.

Схема інформаційної взаємодії з навколишнім світом продавця-касира містить у собі наступні об'єкти: каса, прилавок, товари, документи, гроші й цілий ряд суб'єктів: покупці, менеджер торговельної зали, обслуговуючий персонал, директор магазину, бухгалтерія, постачальники, представники контролюючих органів і т. д.

Якщо схематично накреслити всі відносини з перерахованими вище об'єктами й суб'єктами, розписати сценарно по ролях, змоделювати необхідні нам ситуації, доповнити псевдодокументами і т. д., то ми одержимо практично готову рольову гру «Продавець-касир», яку можна використовувати в профорієнтаційних цілях, адаптаційних, дослідних – аж до навчання недосвідчених продавців і для підвищення кваліфікації інших працівників.

Якщо ввести як суб'єктів інших продавців і закласти економічні обґрунтування їх конкуренції, ми можемо одержати ділову гру.

При концентрації уваги на окремі елементи конкурентних відносин з іншими продавцями, розподілі тимчасового ресурсу ми можемо одержати імітаційну гру – майже конкурс «Кращий продавець».

Якщо ми будемо розглядати ситуації конфліктів між суб'єктами й виносити на обговорення, то одержимо цілий набір конкретних ситуацій.

Таким чином, інформаційна (інформаційно-логічна, кібернетична і т. д.) схема будь-якої ситуації або будь-яких відносин являє собою основу гри.

Для того щоб студенти опанували навички побудови схем, рекомендується поділити їх на групи по 2-4 особи й запропонувати відобразити схематично будь-яку життєву або економічну ситуацію.

Завдання до теми

Виберіть будь-яку життєву чи економічну ситуацію та побудуйте інформаційну схему ділової гри.



Контрольні питання

  1. Розкрийте сенс феномену ділової гри.

  2. Охарактеризуйте поняття «ділова гра », «імітаційна модель», «ключовий об’єкт».

Каталог: new -> metod
metod -> Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право»
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Додаток а зразок оформлення титульної сторінки
metod -> Концепція соціальної адекватності менеджменту
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «економіка підприємства»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал