Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГОСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#887
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Предмет психіатрії та наркології.

 2. Завдання психіатрії та наркології.

 3. Основні етапи розвитку психіатрії.

 4. Досягнення вітчизняних вчених.

 5. Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні і диспансеру.

 6. Принципи догляду за психічно хворими.

 7. Основні фактори етіології психічних розладів.

 8. Основні патогенетичні механізми психічної патології.

 9. Правові принципи психіатричної допомоги. Сучасна концепція охорони психічного здоров’я в Україні.

 10. Роль лікаря соматичного профілю в наданні медичної допомоги хворим із симптоматичними психічними порушеннями.

 11. Перша і невідкладна допомога хворим із психічними порушеннями, основні покази до примусової госпіталізації.

 12. Амбулаторне лікування хворих із різними захворюваннями, підтримуюча терапія, особливості її організації, її значення для охорони здоров’я.

 13. Проблеми реадаптації і реабілітації психічно хворих.

 14. Методика клініко-психопатологічного дослідження.

 15. Метод психоаналізу та психодинамічного спостереження.

 16. Особливості психіатричної документації.

 17. Значення параклінічних методів у психіатричній діагностиці.

 18. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання.

 19. Синдромологічна та нозологічна класифікація психічної патології.

 20. Характеристика регістрів психічних розладів.

 21. Принципи та методи лікування психічних захворювань та розладів.

 22. Принципи та методи соціально-трудової реабілітації психічно хворих та профілактики психічних захворювань.

 23. Принципи та методи трудової, військової та судово-психіатричної експертизи.

 24. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів відчуття, сприйняття та уявлень.

 25. Класифікація та визначення порушень відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, анестезії, сенестопатії.

 26. Класифікація та визначення порушень сприйняття: ілюзії, психосенсорні розлади, галюцинації.

 27. Вікові особливості розладів відчуття, сприйняття та уявлень.

 28. Способи виявлення розладів відчуття, сприйняття та уявлень.

 29. Класифікація та визначення порушень пам’яті.

 30. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів пам’яті.

 31. Способи виявлення розладів пам’яті.

 32. Класифікація та визначення порушень мислення та інтелекту.

 33. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів мислення та інтелекту.

 34. Способи виявлення розладів мислення та інтелекту.

 35. Класифікація та визначення порушень емоцій.

 36. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів емоцій.

 37. Способи виявлення розладів емоцій.

 38. Класифікація та визначення порушень ефекторної сфери.

 39. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів ефекторної сфери.

 40. Способи виявлення розладів ефекторної сфери.

 41. Вікові особливості ефекторних порушень.

 42. Синдроми виключення та потьмарення свідомості.

 43. Особливості догляду, спостереження, транспортування хворих із порушенням свідомості.

 44. Методи визначення стану свідомості та його порушень.

 45. Межові непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, іпохондричні, соматоформні.

 46. Психотичні синдроми: депресивні, маніакальні, параноїдні, паранойяльні, дисморфоманічні, кататонічні, гебефренічні, деліріозні, онейроїдні, аментивні, сутінкового стану свідомості, галюцинозу.

 47. Дефектно-органічні синдроми: психоорганічні, Корсаківський амнестичний, олігофренії, деменції, психічного маразму.

 48. Основні психопатологічні синдроми дитячого віку: дитячого аутизму, гіпердинамічний, дитячих патологічних страхів, нервової анорексії, інфантилізму.

 49. Значення діагностики психопатологічного синдрому для вибору методу невідкладної терапії та наступного обстеження хворого.

 50. Основні клінічні форми соматогенних психозів.

 51. Психічні розлади при вагітності, у післяпологовому та лактаційному періодах.

 52. Психічні розлади при пухлинах головного мозку.

 53. Психічні розлади при пухлинах поза мозкової локалізації.

 54. Ообливості психічних розладів при ендокринних захворюваннях.

 55. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних розладів при ендокринних та соматичних захворюваннях.

 56. Класифікація психічних порушень при гострих і хронічних інфекціях.

 57. Особливості психічних порушень при сифілісі мозку, прогресивному паралічі.

 58. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих.

 59. Принципи лікування психічних розладів при гострих і хронічних інфекціях.

 60. Психічні порушення у гострому періоді черепно-мозкової травми, їх лікування та профілактика.

 61. Психічні порушення у пізньому періоді черепно-мозкової травми.

 62. Резидуально - органічні наслідки черепно-мозкових травм.

 63. Пізні травматичні психози, їх диференційна діагностика та лікування.

 64. Клінічні особливості психічних розладів при гострих отруєннях атропіном, акрихіном, камфорою.

 65. Клінічні особливості психічних розладів при гострих отруєннях препаратами брому, стероїдними гормонами, психотропними препаратами.

 66. Клінічні особливості психічних розладів при гострих і хронічних інтоксикаціях чадним газом, речовинами, що містять фосфор, ртуть, миш’як, свинець, тетраетил свинець, нафтопродукти.

 67. Клінічні особливості психічних розладів при гострих і хронічних інтоксикаціях хлорофосом, антифризом, нітратами, дефоліантами.

 68. Особливості психічних порушень, які викликані екологічно несприятливими факторами.

 69. Профілактика та лікування психічних порушень у разі промислових, побутових, лікарських інтоксикацій і внаслідок екологічно несприятливих впливів.

 70. Гостра і хронічна променева хвороба, її психоневрологічні прояви.

 71. Пострадіаційні психічні розлади: реактивні та органічні.

 72. Особливості терапії, соціальної реабілітації та експертизи пострадіаційних захворювань.

 73. Поняття психоактивних речовин, феноменів вживання та залежності.

 74. Поняття великого наркоманічного синдрому.

 75. Особливості і перебіг наркологічних захворювань по фазах.

 76. Вплив алкоголю на вищу нервову діяльність людини.

 77. Просте алкогольне сп’яніння, його ступені, індивідуальні особливості, діагностика, надання медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях.

 78. Патологічне алкогольне сп’яніння, діагностика, судово-психіатрична експертиза.

 79. Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі.

 80. Діагностика алкогольного абстинентного синдрому, медична допомога.

 81. Стадії алкоголізму, особливості деградації особистості.

 82. Гострі металкогольні психози: діагностика початкових проявів, попередження подальшого розвитку, лікування.

 83. Затяжні металкогольні психози.

 84. Алкогольні енцефалопатії.

 85. Принципи лікування алкогольних психозів.

 86. Організація наркологічної допомоги.

 87. Методи лікування алкоголізму.

 88. Профілактика алкоголізму та його рецидивів.

 89. Медичний, соціальний і правовий критерії віднесення речовини до наркотичних.

 90. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання опіатів.

 91. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання канабіоїдів.

 92. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання седативних та снодійних препаратів.

 93. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання кокаїну та інших психостимуляторів.

 94. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання галюциногенів.

 95. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання летких розчинників.

 96. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання нікотину.

 97. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання кофеїновмісних продуктів.

 98. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок одночасного вживання декількох наркотичних речовин та використання інших психоактивних речовин.

 99. Вікові особливості наркоманій і токсикоманій.

100. Поняття психогенного розладу.

101. Етіологічні та патогенетичні фактори психогенних розладів.

102. Класифікація психогенній.

103. Визначення понять емоційно-стресова, адаптаційна реакції, неврози.

104. Клінічна картина неврастенії.

105. Класифікація та клінічна картина тривожних розладів.

106. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу.

107. Клінічна картина дисоціативних розладів.

108. Депресивні невротичні розлади.

109. Моносимптомні неврози у дітей.

110. Класифікація, клінічна картина та лікування соматоформних розладів.

111. Лікування та профілактика неврозів.

112. Реактивні психози: загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса.

113. Гострі реактивні психози.

114. Затяжні реактивні психози.

115. Терапія реактивних психозів.

116. Експертиза, профілактика, реабілітація при реактивних психозах.

117. Визначення поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

118. Клінічні особливості ПТСР.

119. Профілактика та лікування ПТСР.

120. Визначення поняття шизофренія.

121. Причини шизофренії.

122. Основні ознаки шизофренії.

123. Основні клінічні форми шизофренії.

124. Типи перебігу шизофренії.

125. Кінцевий стан шизофренії. Поняття про ремісію та дефект.

126. Принципи терапії шизофренії.

127. Клінічна картина маніакально-депресивного психозу. Циклотимія.

128. Масковані депресії.

129. Особливості афективних розладів у дітей та підлітків.

130. Принципи терапії хворих на афективні розлади.

131. Суїцидальна поведінка при психічних захворюваннях та у психічно здорових осіб.

132. Антисуїцидальна терапія. Психопрофілактика суїцидальної поведінки.

133. Первинна (генуїнна) та вторинна (симптоматична) епілепсія. Пароксизм, його клінічна характеристика.

134. Класифікація пароксизмальних проявів. Тоніко-клонічний судомний напад, допомога хворому.

135. Епілептичний статус і лікувальні заходи щодо виведення хворого з цього стану.

136. Принципи терапії хворих на епілепсію.

137. Розлади особистості та поведінки у дорослих, фактори, що сприяють їх розвитку.

138. Причини олігофренії та класифікація за етіологічними ознаками. Принципи терапії, корекції, експертизи, реабілітації при олігофреніях. Організація навчально-виховного та трудового процесу при олігофреніях.

139. Клінічні форми олігофренії. Сомато-неврологічні прояви олігофренії.

140. Принципи терапії, корекції, експертизи, реабілітації при олігофреніях.

141. Психофізичний інфантилізм. Межова розумова відсталість.

142. Клінічні варіанти психопатії та акцентуацій характеру. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики розладів особистості та поведінки у дорослих.

143. Визначення поняття ранній дитячий та атиповий аутизм. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування. Принципи корекції та реабілітації.144. Гіперкінетичні розлади у дітей та підлітків. Розлади соціальної поведінки. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Принципи медико-педагогічної корекції, соціальної реабілітації.

Каталог: uploads -> repository -> psyhiatr -> navmet
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
repository -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
psyhiatr -> Розклад лекцій по психіатрії та наркології для студентів медичного факультету 4 курсу
psyhiatr -> Тематичний план практичних занять з психіатрії на наркології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у весняному семестрі 2011-2012 навч р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка