Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентівСторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#887
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема: Психічні порушення при інфекційних захворюваннях та ЧМТ. Психічні порушення внаслідок несприятливих екологічних впливів. СНІД
МЕТА: Етіопатогенетичні механізми ураження головного мозку при загальних та внутрішньомозкових інфекціях. Екзогенні типи реакцій Бонгеффера. Психічні порушення при гострих інфекціях. Психічні порушення при хронічних інфекціях. Психічні розлади у ВІЛ- інфікованих. Вікові особливості, перебіг, прогноз, принципи терапії, профілактики, експертизи, соціально-трудової реабілітації. Особливості психічних порушень в найгострішій, гострій та пізній стадіях травматичної хвороби. Резидуально-органічні наслідки ЧМТ. Вікові особливості, перебіг, прогноз, принципи терапії, профілактики, експертизи, соціально-трудової реабілітації. Клінічні особливості психічних розладів при гострих, хронічних отруєннях лікарськими засобами, харчових отруєннях, при інтоксикаціях промисловими та побутовими отрутами. Психопатологічні особливості людей, що мешкають в екологічно неспрятливих зонах. Особливості психічних порушень, що викликані екологічно несприятливими факторами. Психопатологічні проблеми урбанізації. Профілактика та лікування інтоксикаційних психічних порушень та порушень через екологічно несприятливі впливи. Психопатологічні прояви променевих уражень при гострій та хронічній променевій хворобі. Психічні розлади через вплив НВЧ та електромагнітного поля. Пострадіаційні психічні розлади: реактивні під впливом ситуації радіаційної катастрофи та органічні під впливом опромінювання та інкорпорації радіонуклідів. Особливості профілактики, терапії, соціальної реабілітації та експертизи пострадіаційних психічних порушень. Медикаментозна та психотерапевтична корекція.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ
 1. Співбесіда викладача із студентами.

 2. Ознайомлення з організацією роботи інфекційного відділення психіатричної лікарні.

 3. Самостійний розбір студентами хворих з інфекційними та інтоксикаційними психічними розладами та наслідками ЧМТ.

 4. Обхід відділення інтенсивної терапії та реанімації.

 5. Резюме викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.
 1. Основні психопатологічні синдроми, які зустрічаються при екзогеніях (екзогенні типи реакції за Бонгеффером).

 2. Клінічна характеристика психічних порушень при гострих та хронічних інфекціях.

 3. Психічні розлади у ВІЛ- інфікованих.

 4. Вікові особливості, перебіг, прогноз, принципи терапії, профілактики, експертизи, соціально-трудової реабілітації психічних розладів при інфекційних захворюваннях.

 5. Клінічна характеристика психічних порушень при ЧМТ на різних стадіях травматичної хвороби.

 6. Резидуально-органічні наслідки ЧМТ.

 7. Принципи терапії, профілактики, експертизи, соціально-трудової реабілітації наслідків перенесених ЧМТ.

 8. Клінічні особливості психічних розладів при гострих, хронічних отруєннях лікарськими засобами, харчових отруєннях, при інтоксикаціях промисловими та побутовими отрутами.

 9. Психопатологічні проблеми повязані з урбанізацією та викликані несприятливими екологічними факторами. Особливості їх терапії, профілактики, експертизи та соціально-трудової реабілітації.

 10. Пострадіаційні психічні розлади та психічні розлади під впливом НВЧ та електромагнітного поля.

11.Особливості профілактики, терапії, соціальної реабілітації та експертизи пострадіаційних психічних порушень. Медикаментозна та психотерапевтична корекція.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОГО ВИВЧЕННЯ
 1. Біохімічні та лабораторні методи дослідження хворих з інтоксикаційними психозами.

 2. Методика гемосорбції.

 3. Психічні розлади при тропічних інфекційних захворюваннях.

 4. Санітарно- гігієнічні норми та гранично допустимі відхилення екологічних показників середовища промислових районів.

 5. Невідкладна допомога при отруєннях

ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ.
 1. Які основні психопатологічні синдроми зустрічаються в клініці інфекційних захворювань?

 2. Які особливості інфекційних психозів?

 3. Які психічні порушення характерні для гострого періоду ЧМТ?

 4. Клінічна картина травматичного делірію, сутінкового стану свідомості, Корсаківського синдрому, епілептиформного синдрому в ранньому періоді ЧМТ.

 5. Які клінічні особливості церебрастенії, енцефалопатії, деменції у віддаленому періоді ЧМТ

 6. Які особливості терапії психічних розладів при інфекційних захворюваннях та СНІДі?

 7. Які принципи терапії психічних розладів у різні періоди травматичної хвороби?

 8. Клінічна картина психічних розладів при отруєннях промисловими отрутами.

 9. Клініка отруєнь медикаментозними засобами. Невідкладна допомога, діагностика, лікування.

 10. Питання профілактики інтоксикаційних психозів.

 11. Які особливості психічних розладів при гострій та хронічній променевій хворобі (реактивних та органічних)?

 12. Питання профілактики та терапії пострадіаційних психічних розладів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. 1. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 2. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 3. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 4. О.К. Напрєєнко (ред.), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 5. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 6. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.Практичне заняття 7.
Тема: Психогенні захворювання. Невротичні розлади. Соматоформні розлади.
МЕТА: Визначення поняття психогенні захворювання. Класичне вчення про психогенії. Емоційний стрес та психічна травма. Загальна характеристика захворювань, що повязані із емоційно-стресовим та психотравмуючим впливом на людину, їх поширеність, медичне та соціальне значення. Етіологія та патогенез, роль спадковості, набутих факторів, особливостей характеру людини. Класифікація психогеній.

Визначення понять емоційно-стресова, адаптаційна реакції, неврози, їх поширеність. Етіологія та патогенез неврозів, їх класифікації, розподіл за клінічною картиною та перебігом (короткочасні гострі, пролонговані, хронічні, невротичний розвиток). Клінічні особливості, загальні для всіх неврозів і характерні для окремих форм: неврастенії, істерії, неврозу настирливих станів, депресивного, іпохондричного, дисморфофобічного, нервової анорексії, невротичних порушень органів відчуття (глухонімота, анестезії та ін.) та дечких інших органів і систем організму, моносимптомні неврози у дітей. Неврастенія. Фобічні розлади (агорофобія, соціальні фобії, основні специфічні ізольовані фобії). Тривожні розлади (епізодична пароксизмальна тривожність, генералізований тривожний розлад, змішаний тривожно-депресивний розлад). Обсесивно- компульсивний (ананкастичний ) розлад. Дисоціативні (конверсійні, істеричні) розлади: дисоціативні амнезія, фуга, ступор, транс та одержимість, дисоціативні рухові розлади («істеричні паралічі»), дисоціативні конвульсії, анестезія або втрата чуттєвого сприйняття («істерична сліпота, глухота» та ін.). Депресивні невротичні розлади. Моносимптомні неврози у дітей. Лікування та профілактика неврозів.

Поняття про соматоформні розлади. Соматизований розлад, соматоформна вегетативна дисфункція, іпохондричний розлад, психалгія. Лікування та профілактика.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

 2. Клінічний розбір хворих з соматоформними розладами.

 3. Ознайомлення із структурою та принципами роботи відділення неврозів.

 4. Клінічний розбір хворих із невротичними розладами.

 5. Ознайомлення з методами лікування та профілактики соматоформних розладів.

 6. Заключне слово викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.
 1. Визначення поняття психогенії.

 2. Загальна характеристика психогенних захворювань.

 3. Класичне вчення про психогенії.

 4. Роль емоційного стресу та психічної травми у виникненні психогенних захворювань.

 5. Етіологія та патогенез, роль спадкових та набутих факторів у виникненні психогенних захворювань.

 6. Класифікація психогеній.

 7. Основні клінічні форми неврозів.

 8. Поняття про невротичну реакцію та невротичний розвиток.

 9. Етіологія та патогенез неврозів.

 10. Принципи лікування та профілактики неврозів.

 11. Клініка, діагностика, лікування обсесивно-компульсивного розладу.

 12. Дисоціативні (конверсійні, істеричні) розлади.

 13. Клініка, діагностика, терапія неврастенії.

 14. Депресивні невротичні розлади.

 15. Принципи терапії та профілактики неврозів.

 16. Сучасні уявлення про етіопатогенез соматоформних розладів.

 17. Критерії діагностики соматоформних розладів, соматизованого розладу, соматоформної вегетативної дисфункції, іпохондричного розладу та психалгії.

 18. Основні клінічні симптоми та синдроми при соматоформних розладах.

 19. Принципи лікування хворих на соматоформні розлади.

 20. Клінічна характеристика іпохондричного розладу.

 21. Основні напрямки терапії хворих з іпохондричним розладом.

 22. Соматизований розлад, клініка, диференційна діагностика та лікування. Соматоформна вегетативна дисфункція, клініка, диференційна діагностика, терапія.

 23. Поняття про соматоформний больовий розлад, клініка, диференційна діагностика, лікування.

 24. Профілактика соматоформних розладів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОГО ВИВЧЕННЯ
 1. Вчення З. Фройда про механізм виникнення неврозів.

 2. Сучасні методи терапії неврозів.

 3. Роль гормонального та нейромедіаторного дисбалансу у виникненні психогенних розладів.

 4. Клініка ятрогеній.

 5. Значення параклінічних методів у діагностиці та диференційній діагностиці соматоформних розладів, соматизованого розладу, соматоформної вегетативної дисфункції, іпохондричного розладу та психалгії.

 6. Принципи та методи соціально-трудової реабілітації хворих з соматоформними розладами.

 7. Методи психотерапевтичної корекції при соматоформних розладах.

ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ.
 1. Яка класифікація психогенних психічних розладів?

 2. Яка роль емоційного стресу та психічної травми у формуванні психогенних психічних розладів?

 3. Яка роль спадкових та набутих особливостей особистості в етіології та патогенезі психічних захворювань?

 4. Яка відмінність між пограничними та психотичними психогенними захворюваннями?

 5. Яке медичне та соціальне значення психогенних захворювань?

 6. Які сучасні уявлення про етіопатогенез неврозів?

 7. Клінічна характеристика неврастенії.

 8. Клінічна характеристика істеричного неврозу (дисоціативного розладу).

 9. Принципи та методи терапії неврозів.

 10. Невротична депресія, клініка, діагностика,лікування.

 11. Роль психотерапії в лікуванні неврозів.

 12. Яка місце вегетативних розладів в клініці неврозів?

 13. Визначення поняття соматоформних розладів.

 14. Причини та механізми розвитку соматоформних розладів.

 15. Які основні клінічні прояви соматизованого розладу?

 16. Які основні клінічні прояви соматоформної вегетативної дисфункції?

 17. Які основні клінічні прояви іпохондричного розладу?

 18. Які основні клінічні прояви психалгії?

 19. Які принципи профілактики соматоформних розладів?

 20. Принципи терапії соматоформних розладів.

 21. Які групи психотропних препаратів застосовуються при лікуванні хворих з соматоформними розладами?

 22. Прогноз та експертиза при соматоформних розладах.Список рекомендованої літератури:


 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993.

 3. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 4. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 5. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 6. О.К. Напрєєнко (ред..), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 7. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 8. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 9. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.

 10. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – Ростов-на- Дону: Феникс, 1998.

Практичне заняття 8.
ТЕМА: Реактивні психози. Посттравматичний стресовий розлад
Мета: Загальна характеристика реактивних психозів. Гострі реактивні психози: фугіформна реакція, гострі істеричні психози, сутінковий стан, реактивна сплутаність, реактивний ступор, параноїдна реакція. Затяжні реактивні психози, загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса. Реактивна депресія, реактивний параноїд, індукований параноїдний психоз, марення глухуватих, затяжний реактивний ступор. Вікові особливості, наслідки. Терапія реактивних психозів, їх експертиза, профілактика, реабілітація.

Визначення поняття ПТСР. Причини ПТСР. Клінічні особливості: емоційна відчуженість, заціпеніння почуттів і уникнення стимулів, що могли б викликати спогади про травму. Вегетативні розлади при ПТСР. Порушення соціального функціонування. Суїцидальні тенденції та тенденції до зловживання психоактивними речовинами у хворих з ПТСР. Профілактика та лікування.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки та практичних навичок.

 2. Клінічний розбір хворих на реактивні психози.

 3. Основні принципи реабілітації хворих з посттравматичним стресовим розладом.

 4. Обговорення терапевтичної тактики та методів профілактики, невідкладна допомога хворим з гострими реактивними психозами.

 5. Заключне слово викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
 1. Сучасні уявлення про етіопатогенез реактивних психозів.

 2. Поняття про емоційний стрес, психотравму. Тріада Ясперса.

 3. Класифікація реактивних психозів.

 4. Клінічна характеристика гострих реактивних психозів.

 5. Клінічна характеристика затяжних реактивних психозів.

 6. Реактивна депресія, клінічні варіанти, лікування.

 7. Реактивний параноїд, клінічна характеристика, діагностика, диференційна діагностика, терапія.

 8. Основні критерії діагностики істеричних психозів.

 9. Клінічні форми істеричних психозів.

 10. Невідкладна допомога хворим з гострими реактивними психозами.

 11. Диференційна діагностика реактивних психозів.

 12. Вікові особливості та наслідки реактивних психозів.

 13. Основні принципи лікування, профілактики та реабілітації хворих на реактивні психози.

 14. Судово-психіатрична, медико-соціальна та військова експертиза реактивних психозів.

 15. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу.

 16. Етіологія і основні патогенетичні механізми розвитку посттравматичного стресового розладу.

 17. Клінічні особливості посттравматичного стресового розладу.

 18. Основні клінічні форми ПТСР.

 19. Особливості перебігу та наслідки посттравматичного стресового розладу.

 20. Диференційна діагностика посттравматичного стресового розладу.

 21. Особливості ПТСР в дитячому віці.

 22. Порушення соціального функціонування у хворих з ПТСР.

 23. Принципи лікування, профілактики та реабілітації хворих з ПТСР.

 24. Судово-психіатрична, медико-соціальна та військова експертиза хворих з ПТСР.

Питання для самостійного вивчення
 1. Клінічний патоморфоз реактивних психозів.

 2. Агресивна та аутоагресивна поведінка у хворих з реактивними психозами.

 3. Психогенії і концепція ПТСР, періоди розвитку життєвонебезпечної ситуації.

 4. Психоаналітична концепція формування ПТСР.

5. Невідкладна психологічна допомога при кризових станах, психотерапевтична корекція.

Питання контролю та самоконтролю
 1. Етіологічні фактори та патогенез реактивних психозів.

 2. Клінічні прояви афективно-шокових реактивних розладів.

 3. Види істеричних психозів.

 4. Індуковані психози, клініка, діагностика, лікування.

 5. Клінічні форми реактивних параноїдів.

 6. Клініка марення глухуватих.

 7. Диференційна діагностика реактивних станів з ендогенними психозами.

 8. Діагностика реактивної депресії.

 9. Терапевтична тактика при гострих реактивних психозах.

 10. Терапевтична тактика при затяжних реактивних психозах.

 11. Які психотропні препарати застосовуються при лікуванні хворих з реактивними психозами?

 12. Профілактика та реабілітація при реактивних психозах.

 13. Етіологічні чинники та патогенез ПТСР.

 14. Клініка посттравматичного стресового розладу.

15. Які зміни особистості спостерігаються у хворих внаслідок ПТСР?

16. Профілактика суїцидальної поведінки при ПТСР.

17. З якими психічними розладами необхідно проводити диференційну діагностику посттравматичного стресового розладу?

18. Які особливості ПТСР в дитячому віці?

19. Які порушення соціального функціонування виявляються у хворих з ПТСР?

20 Принципи терапії хворих з ПТСР.

21. Прогноз та експертиза при ПТСР

Список рекомендованої літератури:


 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993.

 3. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 4. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 5. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 6. О.К. Напрєєнко (ред..), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 7. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 8. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 9. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.

 10. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – Ростов-на- Дону: Феникс, 1998.

.

Практичне заняття 9.


ТЕМА: Розумова відсталість (олігофренії). Порушення психологічного розвитку. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці. Психопатії
Конкретні цілі:

 • Демонструвати вміння виявити клінічні прояви розладів психологічного розвитку та патології формування особистості у хворих.

 • Визначати етіологічні фактори та патогенетичні механізми у хворих з порушенням психологічного розвитку та патологією формування особистості.

 • Визначати клінічні симптоми у хворих з порушенням психологічного розвитку та патологією формування особистості.

 • Аналізувати клінічні прояви хворих з порушенням психологічного розвитку та патологією формування особистості та визначати провідні синдроми.

 • Визначати методи лікувально-корекційного впливу хворих з порушенням психологічного розвитку та патологією формування особистості.

 • Робити висновки з експертизи хворих з порушенням психологічного розвитку та патологією формування особистості та визначати реабілітаційні заходи.


Мета: визначення поняття олігофренія. Розповсюдженість, соціо-культуральні особливості. Етіологія та патогенетичні механізми формування розумової відсталості. Класифікація олігофренії. Ступені та клінічні форми олігофренії: легка розумова відсталість (дебільність), помірна та важка розумова відсталість (імбецильність), глибока розумова відсталість (ідіотія). Сомато-неврологічні симптоми. Диференційна діагностика із дефектними станами іншої етіології. Динаміка олігофреній. Принципи лікування, медико-педагогічна корекція. Соціально-трудова реабілітація. Профілактичні заходи. Експертиза розумової відсталості. Межова розумова відсталість та психофізичний інфантилізм. Принципи корекції, реабілітації та експертизи.

Визначення поняття психопатії та патохарактерологічний розвиток особистості. Історичний огляд. Роль вітчизняних та іноземних вчених у вивченні цієї патології. Розповсюдженість. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми формування психопатії. Основні ознаки психопатії. Клінічні форми психопатії, їх динаміка, вікові особливості. Диференційна діагностика. Принципи лікування, профілактики, експертизи та соціально-трудової реабілітації. Патохарактерологічний розвиток особистості, його відмінність від психопатії. Клінічні прояви, діагностика та диференційна діагностика. Перебіг та прогноз. Лікувально-корекційні заходи. Питання експертизи та реабілітації.

Визначення поняття «дитячий аутизм». Історичний огляд. Роль вітчизняних та світових вчених у вивченні цієї проблеми. Поширення.

Етіологія та патогенетичні механізми. Клінічні прояви дитячого аутизму. Діагностика та диференційний діагноз. Перебіг та прогноз. Лікування. Реабілітація. Профілактика. Питання експертизи.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки.

 2. Клінічний розбір хворих з розумовою відсталістю.

 3. Клінічний розбір хворих з психопатіями та патохарактерологічним розвитком особистості.

 4. Самостійна курація тематичних хворих студентами.

 5. Обговорення терапевтичної тактики, питань реабілітації і експертизи розумовій відсталості.

 6. Обговорення питань лікування та реабілітації хворих з дитячим аутизмом.

 7. Заключне слово викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 1. Визначення поняття розумової відсталості, епідеміологія та соціо-культуральні особливості.

 2. Етіологія та патогенез розумової відсталості.

 3. Класифікація олігофренії.

 4. Ступені та клінічні форми олігофренії.

 5. Клініка легкої розумової відсталості.

 6. Клініка помірної та важкої розумової відсталості.

 7. Клініка глибокої розумової відсталості.

 8. Диференційна діагностика розумової відсталості із дефектними станами іншої етіології.

 9. Динаміка олігофреній.

 10. Принципи лікування та медико-педагогічна корекція розумової відсталості.

 11. Соціально-трудова реабілітація хворих з розумовою відсталістю.

 12. Прогноз та експертиза розумової відсталості.

 13. Клініка межової розумової відсталості та психофізичного інфантилізму.

 14. Принципи корекції, реабілітації та експертизи при межовій розумовій відсталості.

 15. Визначення поняття психопатії.

 16. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми формування психопатії.

 17. Діагностичні критерії психопатій за МКХ-10.

 18. Класифікація психопатій.

 19. Клініка психопатій, облігатні та факультативні ознаки.

 20. Динаміка психопатій.

 21. Вікові особливості психопатій.

 22. Психопатичні (патохарактерологічні) реакції.

 23. Стан компенсації та декомпенсації при психопатіях.

 24. Диференційна діагностика психопатій.

 25. Визначення і типологія акцентуацій особистості, методи їх виявлення.

 26. Лікування та профілактика психопатій.

 27. Визначення поняття дитячий аутизм.

 28. Епідеміологія, етіологія та патогенез дитячого аутизму.

 29. Діагностичні критерії дитячого аутизму за МКХ-10.

 30. Специфічні та неспецифічні діагностичні ознаки дитячого аутизму.

 31. Особливості порушень соціального функціонування при дитячому аутизмі.

 32. Основні клінічні симптоми дитячого аутизму.

 33. Динаміка дитячого аутизму.

 34. Клініка та діагностика атипового аутизму.

 35. Диференційна діагностика дитячого аутизму.

 36. Перебіг та прогноз.

 37. Лікування, реабілітація та профілактика дитячого аутизму.

Питання для самостійного вивчення
 1. Експериментально-психологічні методики дослідження когнітивної сфери.

 2. Періодичні психотичні розлади у хворих з розумовою відсталістю, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування.

 3. Типи акцентуацій характеру за К. Леонгардом.

 4. Диференційна діагностика психопатій з психопатоподібними розладами.

 5. Атиповий дитячий психоз, клініка, діагностика та лікування.

 6. Синдром Канера, синдром Аспергера, клініка та диференційна діагностика.

 7. Психотерапевтична корекція гіперкінетичних та поведінкових розладів.

 8. Питання профілактики та експертизи гіперкінетичних та поведінкових розладів.

 9. Роль вітчизняних та світових вчених у вивченні проблеми гіперкінетичних та поведінкових розладів.

Питання контролю та самоконтролю
 1. Що означає поняття інтелектуальний рівень?

 2. В чому полягають принципи діагностики розумової відсталості?

 3. Клінічна класифікація розумової відсталості за МКХ-10.

 4. Основні групи етіологічних чинників при розумовій відсталості.

 5. Які спадково зумовлені форми розумової відсталості ви знаєте?

 6. Розумова відсталість спадково-екзогенної етіології.

 7. Екзогенно зумовлені форми розумової відсталості.

 8. Які ступені розумової відсталості ви знаєте?

 9. Які клінічні та параклінічні методи діагностики розумової відсталості?

 10. Сомато-неврологічні прояви олігофренії.

 11. Поняття про межову розумову відсталість та психофізичний інфантилізм.

 12. Які принципи медико-педагогічної корекції розумової відсталості?

 13. Лікування розумової відсталості.

 14. Первинна та вторинна профілактика розумової відсталості.

 15. Організація навчально-виховного та трудового процесу при олігофренії.

 16. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез психопатій.

 17. Основні ознаки психопатії.

 18. Клінічна характеристика основних варіантів психопатій.

 19. Визначення поняття патохарактерологічний розвиток особистості.

 20. Відмінність патохарактерологічного розвитку особистості від психопатії

 21. Характеристика клінічних форм психопатій гальмівного типу.

 22. Характеристика клінічних форм психопатій збудливого типу.

 23. Розлади особистості змішаного типу.

 24. Перебіг та прогноз психопатій.

 25. Психофармакотерапія психопатій.

 26. Використання сучасних методів психотерапії при лікуванні психопатій.

 27. Дитячий аутизм, епідеміологія, етіологія та патогенез.

 28. Клініка дитячого аутизму.

 29. Основні діагностичні критерії дитячого аутизму.

 30. Діагностичні критерії атипового аутизму.

 31. Диференційна діагностика дитячого аутизму та розумової відсталості.

 32. Лікування хворих з дитячим аутизмом.

 33. Принципи профілактики та реабілітації дитячого аутизму.

 34. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю.

 35. Клініка синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю.

 36. Когнітивні розлади при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю

 37. Основні діагностичні критерії синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю.

 38. Критерії діагностики розладів соціальної поведінки за МКХ-10.

 39. Ключові диференційні ознаки розладів соціальної поведінки.

 40. Профілактика дитячої та підліткової злочинності.

 41. Диференційна діагностика поведінкових розладів, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

 42. Методи медико-педагогічної корекції гіперкінетичних та поведінкових розладів.

 43. Психофармакотерапія гіперкінетичних та поведінкових розладів.

 44. Динаміка та прогноз поведінкових розладів, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

 45. Соціальна реабілітація хворих з поведінковими розладами, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

Список літератури 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В І. Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,
  1993.

 3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

 4. Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К. Здоров'я

 5. Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи -Дніпропетровськ.: ЛРТ-ПРЕС, 2002.

 6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин -Дніпропетровськ, 2005.

 7. Личко А.Е., Бітенский В.С. Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991. -302 с.

 8. Каплан Г, Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

 9. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.П. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

11.ПоповЮ.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. -М., 1997.

12.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

13.КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

16.Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова -К.: Здоров'я, 1989.Каталог: uploads -> repository -> psyhiatr -> navmet
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
repository -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
psyhiatr -> Розклад лекцій по психіатрії та наркології для студентів медичного факультету 4 курсу
psyhiatr -> Тематичний план практичних занять з психіатрії на наркології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у весняному семестрі 2011-2012 навч р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка