Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів


ТЕМА: Афективні розлади. ЕпілепсіяСторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#887
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
ТЕМА: Афективні розлади. Епілепсія.
Мета: визначення поняття афективні розлади, поширеність афективних розладів. Маніакально-депресивний психоз. Клінічні прояви маніакальної та депресивної фаз. Інтермісія. Типи перебігу. Соматичні еквіваленти ендогенної депресії, тріада Протопопова. Маскована депресія, ії соматовегетативні та психопатологічні ознаки. Гіпоманії. Субдепресії. Циклотимія. Особливості афективних захворювань у дітей. Особливості нагляду за хворими у стані депресії. Принципи профілактики і терапії афективних психозів. Протирецидивна терапія при маніакально-депресивному психозі. Немедикаментозні методи лікування депресивних розладів. Проблеми експертизи та медико-соціальної реабілітації хворих на афективні розлади.

Визначення епілепсії, її поширеність. Етіологія та патогенез епілепсії. Поняття про епілептичне вогнище. Пароксизм, його клінічна характеристика. Первинна (генуїнна) та вторинна (симптоматична) епілепсія, особливості її виникнення та перебіг. Поняття про епілептичні реакції та епілептиформний синдром. Класифікація епілепсії: генералізована та фокальна (локальна, парціальна). Класифікація епілептичних пароксизмів. Прості парціальні напади (без порушення свідомості): моторні, сенсорні, із вегето-вісцеральними проявами, із порушенням психічних функцій (дисфазичні, дисмнестичні, із порушенням мислення, афективні, з ілюзіями, із складними галюцинаціями). Комплексні парціальні напади (із порушенням свідомості). Генералізовані напади (абсанси, міоклонічні, клонічні, тонічні, тоніко-клонічні, атонічні). Вторинно-генералізовані напади. Епілептичний статус. Епілептичні психози. Зміни особистості у хворих на епілепсію. Особливості епілепсії у дітей. Диференційна діагностика епілепсії. Діагностичне значення клініко-анамнестичного обстеження, електрофізіологічних методик.

Принципи лікування епілепсії (комплексність, аналіз етіологічних та провокуючих факторів, особливостей клінічної картини). Антипароксизмальні препарати, методика їх застосування. Невідкладна допомога при епілептичному статусі. Методи лікування дисфорій, потьмарення свідомості та інших епілептичних психозів. Принципи медико-соціальної реабілітації. Трудова, військова та судово-психіатрична експертиза.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки.

 2. Клінічний розбір хворих з маніакально-депресивним психозом.

 3. Обговорення зі студентами питань лікування афективних розладів.

 4. Клінічний розбір хворих на епілепсію.

 5. Обговорення терапевтичної тактики, питань реабілітації і експертизи при епілепсії.

 6. Основні принципи профілактики афективних приступів.

 7. Заключне слово викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 1. Визначення поняття та класифікація афективних розладів.

 2. Епідеміологія, етіологія та патогенез маніакально-депресивного психозу.

 3. Критерії діагностики афективних розладів.

 4. Клінічні прояви маніакальної фази маніакально-депресивного психозу.

 5. Атипові та змішані варіанти маніакального синдрому.

 6. Клініка депресивної фази маніакально-депресивного психозу.

 7. Типові та атипові варіанти депресивної фази.

 8. Діагностичні критерії маскованої депресії.

 9. Основні варіанти маскованої депресії.

 10. Загальні закономірності перебігу маніакально-депресивного психозу.

 11. Вікові особливості клінічних проявів та перебігу маніакально-депресивного психозу.

 12. Методи лікування маніакально-депресивного психозу.

 13. Циклотимія, клініка, діагностика, лікування.

 14. Експертиза та реабілітація хворих на афективні розлади.

 15. Визначення поняття епілепсія, поширеність, етіологія та патогенез епілепсії.

 16. Особливості виникнення та перебіг генуїнної та симптоматичної епілепсії.

 17. Поняття про епілептичні реакції та епілептиформний синдром.

 18. Поняття про епілептичне вогнище.

 19. Класифікація епілепсії.

 20. Класифікація епілептичних пароксизмів.

 21. Клінічна характеристика парціальних нападів.

 22. Види генералізованих пароксизмів.

 23. Клініка великого судомного нападу.

 24. Диференційна діагностика великого судомного нападу та істеричного нападу.

 25. Епілептичні психози, клініка, діагностика, лікування.

 26. Зміни особистості при епілепсії.

 27. Принципи і методи лікування епілепсії.

 28. Невідкладна допомога при епілептичному статусі.

 29. Принципи діагностики епілептичної деменції, психопатологічний та експериментально-психологічний методи.

 30. Особливості епілепсії у дітей.

 31. Прогноз та експертиза при епілепсії.

Питання для самостійного вивчення 1. Сучасні уявлення про етіопатогенез афективних розладів.

 2. Особливості нагляду за хворими у депресивному стані.

 3. Немедикаментозні методи лікування депресивних розладів.

 4. Диференційна діагностика епілептичних психозів та шизофренії.

 5. Рання діагностика епілепсії, фактори ризику щодо виникнення епілепсії.

 6. Електроенцефалографічна характеристика епілепсії

Питання контролю та самоконтролю
 1. В чому полягають принципи діагностики афективних розладів?

 2. Які клінічні прояви маніакальної фази маніакально-депресивного психозу ви знаєте?

 3. Які атипові варіанти маніакального синдрому ви знаєте?

 4. Які типові та атипові варіанти депресивної фази маніакально-депресивного психозу?

 5. Які основні клінічні прояви маскованої депресії?

 6. Типи перебігу маніакально-депресивного психозу.

 7. Основні клінічні прояви маскованої депресії.

 8. Які принципи протирецидивної терапії при маніакально-депресивному психозі?

 9. Які клінічні прояви субдепресивної та гіпоманіакальної фази ви знаєте?

 10. Які основні принципи профілактики і терапії афективних розладів?

 11. Невідкладна допомога при маніакальному збудженні.

 12. Невідкладна допомога при депресивному синдромі з суїцидальними тенденціями.

 13. Медико-соціальна, військова та судово-психіатрична експертиза при афективних розладах.

 14. В чому полягають принципи діагностики епілепсії?

 15. Які клінічні форми епілепсії ви знаєте?

 16. Що таке генуїнна та симптоматична епілепсія?

 17. Клінічна характеристика парціальних нападів.

 18. Чим відрізняються складні парціальні напади від простих?

 19. Клінічна характеристика генералізованих нападів.

 20. Які відмінності істеричного нападу від епілептичного?

 21. Диференційна діагностика великого та малого судомного нападів.

 22. Що таке епілептичний статус?

 23. Невідкладна допомога при епілептичному статусі.

 24. Що таке психічні еквіваленти епілепсії?

 25. Сутінкові стани потьмарення свідомості при епілепсії.

 26. Клініка гострих та хронічних епілептичних психозів.

 27. Епілептичні психози з розладами свідомості.

 28. Що таке епілептиформна реакція?

 29. Які антипароксизмальні препарати ви знаєте?

 30. Принципи призначення протисудомних препаратів.

 31. Методи лікування дисфорій, потьмарення свідомості та інших епілептичних психозів.

 32. Принципи медико-соціальної реабілітації при епілепсії.

Список рекомендованої літератури:
1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. 1. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 2. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 3. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 4. О.К. Напрєєнко (ред.), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 5. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 6. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.


Практичне заняття 3.
Тема: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин. Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин. Токсикоманії
Конкретні цілі:


 • Визначити етіологічні та патогенетичні фоктори залежності при зловживанні психоактивними речовинами.

 • Аналізувати вплив психоактивних речовин на людину.

 • Визначити діагностичні критерії наркологічних захворювань.

 • Діагностувати невідкладні стани при зловживанні психоактивними речовинами.

 • Надавати екстрену медичну дорпомогу хворим при невідкладних станах.

 • Визначати профілактику наркологічних захворювань.

 • Визначати характер та принципи лікування хворих із залежністю від психоактивних речовин.МЕТА: Визначення поняття психоактивних речовин, феноменів зловживання та залежності. Причини, які призводять до зловживання психоактивними речовинами та поширеність цього явища. Класичне поняття великого наркоманічного синдрому. Особливості перебігу наркологічних захворювань: гостра інтоксикація, зловживання, синдром залежності, стан абстиненції, делірій, психотичні розлади у стані спяніння, резидуальні та відтерміновані розлади.

Залежність від опіатів, канабіоїдів, психостимуляторів (амфетаміну, ефедрину, кокаїну), галюциногенів, барбітуратів. Стадії наркоманій, перебіг, кінцевий стан. Лікування та профілактика наркоманій. Особливості наркоманій у підлітків та жінок.

Залежність від транквілізаторів, снодійних, холінолітичних препаратів, летючих розчинників, особливості токсикоманій у підлітків та жінок.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ
 1. Співбесіда викладача із студентами.

 2. Обхід наркологічного відділення та клінічний розбір тематичних хворих.

 3. Самостійний розбір хворих студентами.

 4. Закріплення вивченого матеріалу за допомогою клінічних задач та тестів.

 5. Резюме викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.
 1. Міжнародна класифікація наркотичних речовин.

 2. Визначення поняття «наркоманія», «токсикоманія».

 3. Клініка наркоманій та їх різновиди.

 4. Класичне поняття великого наркоманічного синдрому.

 5. Класифікація, клініка, особливості перебігу токсикоманій.

 6. Наркоманії та токсикоманії у підлітковому віці.

 7. Клініка та перебіг опійної наркоманії.

 8. Клініка та перебіг гашишної наркоманії.

 9. Клініка та перебіг кокаїнової наркоманії.

 10. Клініка та перебіг наркоманій викликаних вживанням психостимуляторів.

 11. Клініка та перебіг наркоманій викликаних галюциногенами.

 12. Стадії наркоманій та кінцевиц стан при наркоманіях.

 13. Особливості лікування наркоманій.

 14. Принципи профілактики наркоманій.

 15. Особливості перебігу наркоманій у жінок та в підлітковому віці.

 16. Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання транквілізаторами, снодіними, холінолітиками.

 17. Зловживання летючими розчинниками.

 18. Лікування та профілактика токсикоманій.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
 1. Сучасні уявлення про етіопатогенез наркоманій та токсикоманій.

 2. Наркоманії як соціальна проблема.

 3. Розповсюдження наркоманій в сучасному світі.

 4. Соматичні порушення при токсикоманіях.

ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ.
 1. Які закономірності формування наркоманійної залежності?

 2. Які є види наркоманій, їх клінічна характеристика?

 3. Які стадії опійної наркоманії?

 4. Особливості терапії барбітуратової залежності?

 5. Принципи та методи лікування наркоманій.

 6. Які стадії перебігу наркоманій?

 7. Принципи профілактики наркоманій.

 8. Які особливості перебігу наркоманій в жінок та підлітків?

 9. Які прояви залежності від транквілізаторів?

 10. Які психічні та поведінкові розлади при зловживання холінолітиками (циклодол, паркопан)?

 11. Психічні та поведінкові розлади при залежності від летючих розчинників.

 12. Які клінічні особливості нікотинізму.

 13. В чому проявляється соціальна проблема токсикоманій?

 14. Які особливості токсикоманій в підлітковому віці та у жінок?

 15. Які принципи терапії та профілактики токсикоманій?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. 1. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 2. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 3. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 4. О.К. Напрєєнко (ред.), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 5. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 6. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.


Практичне заняття 4.
Тема: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.
Конкретні цілі:


 • Визначити етіологічні та патогенетичні фоктори залежності при зловживанні психоактивними речовинами.

 • Аналізувати вплив психоактивних речовин на людину.

 • Визначити діагностичні критерії наркологічних захворювань.

 • Діагностувати невідкладні стани при зловживанні психоактивними речовинами.

 • Надавати екстрену медичну дорпомогу хворим при невідкладних станах.

 • Визначати профілактику наркологічних захворювань.

 • Визначати характер та принципи лікування хворих із залежністю від психоактивних речовин.

МЕТА: Просте алкогольне спяніння, його ступені, індівідуальні особливості, діагностика, надання медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях. Патологічне спяніння: діагностика, судово-психіатрична експертиза. Побутове пияцтво. Алкоголізм (залежність від алкоголю), його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі. Діагностика абстинентного стану, медична допомога. Стадії алкоголізму, особливості деградації особистості. Особливості алкоголізму підлітків та жінок. Соматоневрологічна симптоматика при алкоголізмі. Гострі металкогольні психози. Затяжні металкогольні психози. Алкогольні енцефалопатії. Алкогольна депресія. Лікування металкогольних психозів. Організація наркологічної допомоги, наркологічні диспансери, наркологічні кабінети, організація анонімного лікування хворих на алкоголізм. Методи лікування алкоголізму, профілактика алкоголізму та його рецидивів. Питання реабілітації. Експертиза хворих (трудова, судово-психіатрична, військова). Добровільне та примусове лікування хворих.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Співбесіда викладача із студентами.

 2. Ознайомлення із принципами і методами роботи наркологічної служби.

 3. Обхід наркологічного відділення і клінічний розбір хворих хронічним алкоголізмом.

 4. Ознайомлення із методами активної терапії алкоголізму

 5. Резюме викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.
 1. Визначення хронічного алкоголізму як захворювання. Розповсюдження алкоголізму у світі та в Україні.

 2. Диференціація побутового пияцтва та алкогольної хвороби. Патологічне спяніння.

 3. Стадії хронічного алкоголізму.

 4. Клінічна характеристика початкової стадії хронічного алкоголізму.

 5. Клінічна характеристика наркоманійної та енцефалопатичної стадії алкоголізму.

 6. Алкогольна деградація особистості.

 7. Соматичні та неврологічні ускладнення алкоголізму.

 8. Принциипи та методи лікування алкоголізму.

 9. Клініка алкогольної коми. Методи діагностики та лікування.

 10. Клініка класичного алкогольного делірію.

 11. Атипові форми алкогольного делірію. Важкі форми алкогольного делірію.

 12. Алкогольні галюцинози, клініка, діагностика, лікування.

 13. Організація наркологічної допомоги.

 14. Експертиза хворих.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОГО ВИВЧЕННЯ
 1. Історія вчення про алкоголізм.

 2. Сучасні уявлення про етіопатогенез алкоголізму.

 3. Дитячий та підлітковий алкоголізм.

 4. Алкоголізм в похилому та старечому віці.

 5. Розповсюдження алкогольних психозів.

ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ.
 1. Клінічна характеристика початкової стадії алкоголізму.

 2. Які прояви психічної та фізичної залежності?

 3. Зміни особистості при алкоголізмі

 4. Стадії алкоголізму.

 5. Вікові особливості алкоголізму.

 6. Жіночий алкоголізм.

 7. Класифікація алкогольних психозів.

 8. Клініка алкогольного делірію. Методи лікування.

 9. Клінінчна характеристика та методи лікування алкогольних галюцинозів.

 10. Клінічна характеристика та методи лікування алкогольного параноїду.

 11. Клінічна характеристика та лікування алкогольних енцефалопатій.

 12. Фізіологічне та патологічне спяніння. Експертиза.

 13. Алкогольний параноїд, клініка, діагностика, лікування.

 14. Алкогольні енцефалопатії, клініка, діагностика, лікування.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. 1. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 2. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 3. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 4. О.К. Напрєєнко (ред.), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 5. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 6. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.


Практичне заняття 5.
Тема: Загальна характеристика органічних (включаючи симптоматичні) психічних розладів. Психічні порушення в старечому віці. Психічні порушення при соматичних, ендокринних та судинних захворюваннях.
Конкретні цілі:


 • Виявити психічні порушення у хворих з органічними захворюваннями головного мозку

 • Визначити етіологічні та патогенетичні фактори психічних порушень при органічних захворюваннях головного мозку.

 • Визначити найбільш поширені психопатологічні симптоми та синдроми при органічних захворюваннях головного мозку.

 • Аналізувати результати обстеження хворих з органічними захворюваннями головного мозку.

 • Визначити характер та принципи лікування хворих з психічними порушеннями при органічних захворюваннях головного мозку..

 • Діагностувати невідкладні стани і надавати екстренну медичну допомогу при органічних захворюваннях головного мозку.

МЕТА: Вивчення основних патогенетичних механізмів органічних психічних порушень. Класифікація психічних порушень органічної природи. Особливості психічних порушень в різні періоди захворювання. Клінічні прояви психічних порушень при органічних захворюваннях. Принциипи диференціальної діагностики психічних порушень органічної природи. Принципи терапії психічних порушень органічного походження.

Загальна характеристика та класифікація психічної патології похилого та старечого віку. Функціональні психічні порушення: клімактеричні, неврозоподібні стани, пресенільні психози (депресія, паранойя, функціональні психози старечого віку- клінічні варіанти, перебіг, кінцевий стан, лікування та профілактика). Сенільні та пресенільні деменції – хвороба Альцгеймера, Піка, стареча деменція, деменція при хворобі Паркінсона. Клінічні особливості, перебіг, кінець, лікування , профілактика.

Вивчення психічних порушень у хворих з соматичними та ендокринними захворюваннями. Основні клінічні форми соматогенних психічних розладів. Особливості психоорганічного синдрому. Ендокринний психосиндром Манфреда Бльойлера. Психічні порушення при вагітності, у післяпологовому та лактаційному періодах. Вікові особливості, перебіг, прогноз. Принципи терапії, профілактики та експертизи соматогенних психічних розладів. Непсихотичні, психотичні, дефектно-органічні психічні порушення судинного генезу. Особливості судинної деменції.


ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Співбесіда викладача із студентами.

 2. Самостійний розбір студентами хворих з психічними порушеннями органічної природи.

 3. Самостійний розбір студентами хворих з соматичними, ендокринними та судинними психічними розладами.

 4. Обхід відділення інтенсивної терапії та реанімації.

 5. Показовий клінічний розбір хворих з психічними порушеннями при старечих захворюваннях головного мозку.

 6. Резюме викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.


 1. Загальні патогенетичні механізми органічних психічних порушень.

 2. Класифікація психічних порушень органічної природи.

 3. Динаміка та особливості психічних порушень в різні періоди захворювання.

 4. Клінічні прояви психічних порушень при органічних захворюваннях.

 5. Принципи диференційної діагностики психічних розладів органічної природи.

 6. Терапія психічних розладів органічного генезу.

 7. Основні психопатологічні синдроми, які зустрічаються при соматичних, ендокринних та судинних захворюваннях.

 8. Клінічна характеристика післяпологових психічних розладів та психічних розладів під час вагітності.

 9. Проблема діагностики та лікування післяпологових психозів.

 10. Клінічні особливості та динаміка перебігу психічних порушень судинного генезу.

 11. Принципи терапії судинних психічних розладів.

 12. Клініка, діагностика та терапія психічних розладів при внутрішніх захворюваннях.

 13. Профілактика соматогенних, ендокринних, судинних, післяпологових психічних розладів та психічних розладів під час вагітності.

 14. Питання експертизи при судинних та соматогенних психічних розладах.

 15. Ендокринний психосиндром Манфреда Бльойлера.

 16. Клінічні особливості судинної деменції.

 17. Вікові особливості соматогенних психічних розладів.

 18. Клінічні особливості церебрастенії та енцефалопатій.

 19. Клінічні відмінності тотальної та лакунарної деменцій.

 20. Основні засади терапії психічних порушень органічного походження.

 21. Клінічна картина сутінкового стану потьмарення свідомості.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОГО ВИВЧЕННЯ
 1. Електроенцефалографічна характеристика органічних уражень різних ділянок головного мозку..

 2. Неврологічні знаки органічних уражень головного мозку.

 3. Сучасні методи дослідження органічних уражень головного мозку

 4. Поняття про екзогенний тип реакції за Бонгеффером.

 5. Психічні порушення при лікуванні гормонами.

 6. Уявлення про психосоматичний напрямок в психіатрії

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. 1. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 2. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 3. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 4. О.К. Напрєєнко (ред.), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 5. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 6. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.


Практичне заняття 6.

Каталог: uploads -> repository -> psyhiatr -> navmet
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
repository -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
psyhiatr -> Розклад лекцій по психіатрії та наркології для студентів медичного факультету 4 курсу
psyhiatr -> Тематичний план практичних занять з психіатрії на наркології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у весняному семестрі 2011-2012 навч р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал