Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентівСторінка2/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5
Тема: Порушення пам’яті та уваги. Порушення мислення та інтелекту.
Мета: Патологічне посилення пам’яті – гіпермнезія, патологічне ослаблення пам’яті – гіпомнезія, дизмнезія. Втрата пам’яті – амнезія (репродукційна, фіксаційна, ретроградна, антероградна, прогресуюча). Парамнезії: псевдоремінісценції, конфабуляції, криптомнезії. Симтоми порушення уваги. Особливості розладів пам’яті та уваги при різних захворюваннях. Способи виявлення розладів пам’яті і уваги.

Порушення мислення за темпом. Логічним зв’язком. Нав’язливі ідеї. Надцінні ідеї. Маячні ідеї. Індуковані маячні ідеї. Первинні інтерпретативні і вторинні чуттєві маячні ідеї.Порушення інтелекту: деменція (лакунарна, тотальна). Олігофренія. Межова розумова відсталість, інфантилізм. Вікові особливості розладів мислення та інтелекту. Способи виявлення. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів мислення та інтелекту.


План заняття:


 1. Вступне слово викладача.

 2. Опитування та перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

 3. Клінічний розбір хворих з патологією пам’яті і уваги.

 4. Самостійний розбір хворих студентами.

 5. Клінічний розбір хворого з патологією мислення та інтелекту під керівництвом викладача.

 6. Самостійний розбір хворих з патологією мислення та інтелекту

 7. Обговорення з викладачем виявлених порушень.

 8. Резюме викладача.Основні теоретичні питання:


 1. Психологічна характеристика пам’яті. Види пам’яті.

 2. Психологічна характеристика уваги.

 3. Патологія пам’яті: гіпермнезія, гіпомнезія, дизмнезія, амнезія, парамнезія.

 4. Симптоми порушення уваги і їх діагностичне значення.

 5. Амнестичний синдром С.С.Корсакова.

 6. Особливості порушень пам'яті та уваги при різних захворюваннях.

 7. Визначення та психологічна характеристика процесу мислення та інтелекту.

 8. Класифікація розладів мислення.

 9. Формальні розлади мислення (розлади асоціативного процесу).

 10. Патологія суджень та умовиводів.

 11. Маячні синдроми.

 12. Обсесивний синдром.

 13. Синдром надцінних ідей.

 14. Синдром інтелектуальної недостатностіПитання для самостійного вивчення:


 1. Морфологічні і фізіологічні механізми пам’яті.

 2. Психофізіологічні основи розладів уваги.

 3. Індивідуальний розвиток пам’яті і уваги.

 4. Психологічні методики дослідження пам’яті і уваги.

 5. Основні методики дослідження мислення та інтелекту.

 6. Патофізіологічні механізми порушень мислення.

 7. Види деменційПитання контролю і самоконтролю:


 1. Визначення уваги, види уваги.

 2. Визначення пам’яті, її функції, види.

 3. Індивідуальний розвиток пам’яті та уваги.

 4. Класифікація розладів пам’яті.

 5. Кількісні та якісні розлади пам’яті.

 6. Психофізіологічні та нейропсихічні основи розладів пам’яті.

 7. Способи виявлення розладів пам’яті.

 8. Психологічні методики дослідження пам’яті.

 9. Прогресуюча амнезія. Закон зворотнього розвитку пам’яті Рібо.

 10. Види амнезій.

 11. Захворювання при яких зустрічаються розлади пам’яті.

 12. Розлади уваги та їх діагностичне значення.

 13. Способи виявлення розладів уваги.

 14. Захворювання при яких зустрічаються розлади уваги.

 15. Продуктивний і не продуктивний Косаківський синдром.

 16. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів мислення та інтелекту.

 17. Способи виявлення розладів мислення та інтелекту.

 18. Класифікація та визначення процесу мислення.

 19. Поняття про інтелект.

 20. Розлади асоціативного процесу, їх класифікація.

 21. Визначення поняття «маячіння».

 22. Види маячіння.

 23. Види нав’язливих станів.

 24. Надцінні та домінуючі ідеї.

 25. Психічні захворювання при яких зустрічаються розлади мислення.

 26. Структура синдрому Кандинського-Клерамбо.

 27. Індивідуальний розвиток процесу мислення та інтелекту.

 28. Вроджена недостатність інтелекту.

 29. Деменції. При яких захворюваннях зустрічаються.

 30. Для яких психічних захворювань характерні розлади інтелекту.

Література:

1.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В І. Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

2.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,
1993.

3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

4.Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К. Здоров'я

5.Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи -Дніпропетровськ.:ЛРТ-ПРЕС, 2002.

6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин -Дніпропетровськ, 2005.

7.Личко А.Е., Бітенский В.С. Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991. -302 с.

8.Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

9.Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.П. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

11.ПоповЮ.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. -М., 1997.

12.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

13.КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

16.Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова -К.: Здоров'я, 1989.
Практичне заняття 4.
Тема: Порушення емоцій. Порушення ефекторної сфери.
Мета: Порушення сили емоцій. Патологічне посилення сили емоцій – патологічне посилення позитивних емоцій (гіпертимія, ейфорія, морія, манія, екстаз); патологічне посилення негативних емоцій – гіпотимія, депресія, меланхолічний раптус, страх, тривога. Патологічне послаблення емоцій – апатія, емоційна холодність, емоційна тупість. Порушення стійкості емоцій – емоційна лабільність, слабодухість, експлозивність, емоційна інертність (торпідність). Порушення адекватності емоцій – неадекватність емоцій (амбівалентність, фобії, дисфорії, патологічний афект). Сомато-вегетативні ознаки емоційних розладів, способи визначення порушень емоцій.

Вольові розлади: гіпербулія, гіпобулія, абулія, парабулія. Розлади потягів: посилення, послаблення, збочення інстинктів. Компульсивні потяги (дромоманія, дипсоманія, клептоманія, міфоманія піроманія, ігрова (гемблінг)). Обсесивні потяги. Амбітендентність. Психомоторні розлади: збудження, ступор, паракінезії. Порушення мовлення: прискорення, сповільнення, шепелявість, картавість та інш. Вікові особливості ефекторних порушень.План заняття:


 1. Вступне слово викладача.

 2. Опитування та перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

 3. Клінічний розбір хворого з патологією емоцій під керівництвом викладача.

 4. Самостійний розбір хворих з емоційними порушеннями.

 5. Обговорення виявлених емоційних розладів.

 6. Закріплення вивченого матеріалу за допомогою задач та тестів.

 7. Резюме викладача.


Основні теоретичні питання:


 1. Визначення поняття емоцій.

 2. Класифікація емоцій.

 3. Основні симптоми розладів емоцій.

 4. Маніакальний синдром і його варіант.

 5. Депресивний синдром і його варіанти.

 6. Фізіологічний та патологічний афект, експертне значення.

 7. Захворювання при яких характерні порушення емоцій.

 8. Визначення поняття воля.

 9. Етапи вольового акту

 10. Прості і складні вольові дії.

 11. Патологія потягів.

 12. Симптоми розладів вольової активності.

 13. Кататонічний синдром.

 14. Захворювання при яких зустрічаються розлади волі.Питання для самостійного вивчення:


 1. Фізіологічні та біохімічні основи емоцій.

 2. Методи дослідження емоцій.

 3. Емоційний стрес.

 4. Емоції та соматична патологія.

 5. Індивідуальний розвиток волі.

 6. Синдроми психомоторного збудження.

 7. Симптоми розладів вольової активності.


Питання контролю і самоконтролю:


 1. Визначення, класифікація емоцій.

 2. Психофізіологічні і нейрофізіологічні основи емоцій.

 3. Класифікація і визначення порушень емоцій.

 4. Вікові особливості емоційних порушень.

 5. Способи виявлення розладів емоцій.

 6. Сомато-вегетативні ознаки порушень емоцій.

 7. Емоційний стрес.

 8. Посттравматичний стресовий синдром.

 9. Депресивний синдром і його варіанти.

 10. Невротична, органічна, ендогенна депресія. Їх клінічні особливості

 11. Інволюційна меланхолія, клініка, діагностика.

 12. Маніакальний синдром і його варіанти.

 13. Апато-абулічний синдром.

 14. Захворювання при яких зустрічаються розлади емоцій, ятрогенії. Соматогенні депресії.

 15. Визначення поняття волі.

 16. Етапи вольового акту.

 17. Класифікація розладів ефекторної сфери.

 18. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів вольової сфери.

 19. Індивідуальний розвиток волі.

 20. Способи виявлення розладів волі.

 21. Вікові особливості вольових порушень.

 22. Потяги та їх патологія.

 23. Структура кататонічного синдрому.

 24. Види психомоторного збудження.

 25. Види ступору та їх діагностика.

 26. Особливості догляду за хворими в стані ступору.

 27. Терапевтична тактика при відмові від їжі.

 28. Терапевтична тактика при психомоторному збудженні.

 29. Психічні захворювання при яких зустрічаються вольові розлади.


Література:

1.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В І. Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

2.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,
1993.

3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

4.Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К. Здоров'я

5.Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи -Дніпропетровськ.:ЛРТ-ПРЕС, 2002.

6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин -Дніпропетровськ, 2005.

7.Личко А.Е., Бітенский В.С. Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991. -302 с.

8.Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

9.Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.П. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

11.ПоповЮ.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. -М., 1997.

12.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

13.КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

16.Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова -К.: Здоров'я, 1989.
Практичне заняття 5.
Тема: Порушення свідомості та самосвідомості. Основні психопатологічні синдроми.
Мета: Стан свідомості при стомленості, під час сну і снобачень, афективні звуження свідомості. Синдроми кількісного порушення або виключення свідомості: непритомність, обнубіляція, сомнолентність, оглушення, сопор, кома. Синдроми якісного порушення або потьмарення свідомості: деліріозний, онеїроїдний, аментивний, синдром сутінкового стану. Синдроми дереалізації та деперсоналізації. Вікові особливості порушень свідомості та самосвідомості. Особливості догляду та транспортування. Поняття та визначення психопатологічного синдрому. Анатомофізіологічна основа психопатологічних синдромів. Класифікація психопатологічних синдромів. Межові непсихотичні синдроми: астенічні, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, іпохондричні, соматоформні,. Психотичні: депресивні, маніакальні, паранояльні, синдром галюцинозу, параноїдні, галюцинаторно-параноїдні( Кандинського-Клерамбо,Капгра,Фреголі), парафренний синдром , дисморфоманічні, кататонічні, гебефренічні, деліріозні, онеїроїдні, аментивні. Судомні синдроми. Психоорганічні синдроми: психоорганічний, набуті та вроджені порушення інтелекту, амнестичний.


План заняття:


 1. Вступне слово викладача.

 2. Опитування та перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

 3. Клінічний розбір хворого з патологією свідомості під керівництвом викладача.

 4. Клінічний розбір хворого з різними психопатологічними синдромами під керівництвом викладача.

 5. Обговорення виявлених розладів свідомості.

 6. Закріплення вивченого матеріалу за допомогою задач та тестів.

 7. Резюме викладача.


Основні теоретичні питання:


 1. Визначення поняття свідомості. Свідоме та несвідоме.

 2. Предметна свідомість, самосвідомість та рефлексійна свідомість.

 3. Критерії порушеної свідомості за К.Ясперсом.

 4. Основні синдроми потьмарення свідомості.

 5. Деперсоналізація та дереалізація.

 6. Поняття про психопатологічний синдром. Прості і складні, комбіновані синдроми.

 7. Класифікація психопатологічних синдромів.

 8. Межові непсихотичні синдроми.

 9. Психотичні синдроми.

 10. Дефектно-органічні синдроми.

 11. Наркоманічні синдроми.

 12. Синдроми, які переважно зустрічаються в підлітковому віці.

 13. Синдроми, які переважно зустрічаються в похилому та старечому віці.

 14. Основні принципи діагностики психічних хворіб.

 15. Класифікація психічних хворіб.

Питання для самостійного вивчення:


 1. Суспільні форми свідомості.

 2. Етапи індивідуального розвитку свідомості.

 3. Властивості свідомості.

 4. Судомні синдроми.

 5. Психоендокринний синдром.

 6. Загальне вчення про етіопатогенез психічних хворіб.

 7. Міжнародна класифікація хворіб – МКХ-10.Питання контролю і самоконтролю:


 1. Синдроми пригніченої та потьмареної свідомості.

 2. Оглушення, сопор, кома, їх діагностичне значення.

 3. Астенічна сплутаність.

 4. Клініка деліріозного синдрому. Види делірію. Стадії розвитку делірію за Лібермейстером.

 5. Онеїроїдний синдром.

 6. Аменція.

 7. Сутінковий стан свідомості.

 8. Методи визначення стану свідомості.

 9. Особливості розладів свідомості у різні вікові періоди.

 10. Розлади самосвідомості.

 11. Основні етапи розвитку свідомості.

 12. Стани свідомості.

 13. Захворювання при яких характерні розлади свідомості.

 14. Види коматозних станів.

 15. Особливості догляду та спостереження хворих з розладами свідомості.

 16. Поняття психопатологічного синдрому. Структура синдрому.

 17. Класифікація психопатологічних синдромів.

 18. Межові непсихотичні синдроми.

 19. Психотичні синдроми.

 20. Дефектно-органічні синдроми.

 21. Наркоманічні синдроми.

 22. Синдроми, які переважно зустрічаються в підлітковому віці.

 23. Синдроми, які переважно зустрічаються в похилому та старечому віці.

 24. Загальне вчення про етіопатогенез психічних хворіб.

 25. Міжнародна класифікація хворіб – МКХ-10.

 26. Значення діагностики психопатологічного синдрому.


Література:
1.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В І. Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

2.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,


1993.

3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

4.Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К. Здоров'я

5.Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи -Дніпропетровськ.:ЛРТ-ПРЕС, 2002.

6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин -Дніпропетровськ, 2005.

7.Личко А.Е., Бітенский В.С. Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991. -302 с.

8.Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

9.Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.П. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

11.ПоповЮ.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. -М., 1997.

12.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

13.КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

16.Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова -К.: Здоров'я, 1989.
Модуль 2 спеціальна (нозологічна) психіатрія.

Практичне заняття 1.
ТЕМА: Шизофренія, шизотипові та маячні розлади.
Конкретні цілі:

 • Визначати вплив основних чинників розвитку поліетіологічних психічних захворювань.

 • Аналізувати значення психотравмуючих факторів у виникненні маніфестних проявів та рецидивів захворювання.

 • Визначати основні клінічні симптоми та синдроми при поліетіологічних психічних розладах.

 • Діагностувати невідкладні стани та вміти надавати екстрену медичну допомогу хворим на поліетіологічні психічні розлади.

 • Пояснювати принципи лікування хворих на поліетіологічні психічні захворювання.

 • Визначати особливості проведення підтримуючої терапії хворих на поліетіологічні психічні розлади та профілактики рецидивів.


Мета: визначення понять шизофренія, шизотиповий розлад та маячні розлади. Шизофренія як нозологічна форма в історичному аспекті. Епідеміологія. Основні гіпотези патогенетичних механізмів при шизофренії. Преморбідні особливості. Клінічні прояви: негативні та продуктивні симптоми. Основні клінічні форми та типи перебігу шизофренії. Кінцевий стан шизофренії, поняття дефекту, типи дефектів. Діагностика та диференційна діагностика шизофренії. Особливості дитячої шизофренії.

Лікування шизофренії: інсуліно-коматозна, пірогенна, електросудомна, фармакотерапія: покази та протипокази. Застосування нейролептиків, антидепресантів, транквілізаторів. Психотерапевтична допомога. Підтримуюча терапія, трудотерапія, соціотерапія. Профілактика рецидивів, соціально-реабілітаційні заходи. Експертиза: трудова, військова, судово-психіатрична.

Шизотипові та маячні розлади. Умови виникнення, сприятливі фактори, клінічні симптоми, лікування, кінцевий стан. Індукований маячний розлад. Шизоафективні розлади. Сучасні уявлення про генезис, розповсюдженість. Клінічна симптоматика. Лікування шизоафективних розладів.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки.

 2. Показовий клінічний розбір хворих на шизофренію, шизотиповий розлад та шизоафективний розлад.

 3. Самостійний розбір хворих з різними клінічними формами шизофренії.

 4. Обговорення зі студентами питань лікування та профілактики рецидивів шизофренії, шизотипового розладу та маячних розладів.

 5. Основні принципи реабілітації хворих на шизофренію, шизотиповий розлад та маячні розлади.

 6. Заключне слово викладача.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 1. Основні гіпотези патогенезу шизофренії (нейрохімічна, психоаналітична, соціокультуральна).

 2. Принципи діагностики шизофренії, психопатологічний та експериментально-психологічний методи.

 3. Основні клінічні прояви шизофренії.

 4. Клінічні форми шизофренії.

 5. Кінцевий стан шизофренії. Поняття про ремісію та дефект, типи ремісій та дефектів.

 6. Типи перебігу шизофренії (приступоподібно-прогредієнтний, безперервно-прогредієнтний, періодичний).

 7. Вікові особливості перебігу шизофренії. Клініка дитячої шизофренії.

 8. Шокові методи лікування шизофренії.

 9. Принципи психофармакотерапії шизофренії.

 10. Підтримуюча терапія, принципи профілактики та реабілітації хворих на шизофренію.

 11. Питання експертизи при шизофренії

 12. Шизотипові та маячні розлади. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, кінцевий стан.

 13. Індукований маячний розлад, клініка, діагностика, лікування.

 14. Шизоафективні розлади, етіологія, патогенез, епідеміологія, основні клінічні симптоми.

 15. Лікування шизоафективних розладів, принципи профілактики, прогноз та питання експертизи.

Питання для самостійного вивчення


1.Шизофренія як нозологічна форма в історичному аспекті, епідеміологія, сучасні уявлення про етіопатогенез. 2.Особливості надання психотерапевтичної допомоги хворим на шизофренію.
Питання контролю та самоконтролю


 1. Які основні групи симптомів характерні для шизофренії?

 2. Які основні клінічні форми і типи перебігу шизофренії?

 3. В чому полягають принципи діагностики шизофренії?

 4. Які ініціальні прояви шизофренії?

 5. Які психопатологічні розлади характерні для параноїдної шизофренії?

 6. Які діагностичні критерії кататонічної форми шизофренії ви знаєте?

 7. Які основні клінічні прояви гебефренічної форми шизофренії?

 8. Які негативні симптоми характерні для простої форми шизофренії?

 9. Що таке дефектний стан? Які типи дефекту ви знаєте?

 10. Які основні прояви дитячої шизофренії?

 11. Методика інсуліно-коматозної терапії.

 12. Методика електросудомної терапії.

 13. Покази та протипокази для застосування шокових методів лікування шизофренії.

 14. В чому полягають принципи психофармакотерапії шизофренії?

 15. Які типові та атипові нейролептики застосовуються при лікуванні хворих на шизофренію?

 16. Які основні етапи реабілітації ви знаєте?

 17. На підставі яких клінічних ознак можна діагностувати шизотипний розлад?

 18. Яка психопатологічна симптоматика характерна для клініки маячних розладів?

 19. Які типові ознаки хронічних маячних розладів ви знаєте?

 20. В чому полягають принципи діагностики та лікування гострих та транзиторних психотичних розладів?

 21. Які діагностичні критерії індукованого маячного розладу ви знаєте?

 22. Які критерії діагностики шизоафективних розладів ви можете назвати?

 23. Які принципи терапії та профілактики шизоафективних розладів ви знаєте?


Список рекомендованої літератури:
1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993.

 2. Сонник Г.Т., Напрієнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я.-2006.

 3. Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.

 4. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М: Медицина, 2002.

 5. О.К. Напрієнко (ред..), І.Й. Влох та ін. Психіатрія. Київ, 2001.

 6. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993.

 7. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 8. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.

Практичне заняття 2.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка