Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентівСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#887
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
МОЗ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ, ПСИХОЛОГІЇ І СЕКСОЛОГІЇПСИХІАТРІЯ ТА НАРКОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО ПРОВЕДЕННЮ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

ЛЬВІВ – 2012.
Методичні вказівки підготували
Д.мед.н., доцент Білобривка Р.І.

к.м.н., доцент Панас А.Р.

к.м.н., доцент Кулик Б.В.

к.м.н., доцент Рахман Л.В.

асистент Цьона А.Р.

асистент Закаль К.Ю.

асистент Шпильовий Я.В.

асистент Сувало Н.І.
Методичні вказівки для практичних занять для студентів

4 курсу медичного факультету з психіатріх та наркології

підготовлені за чинним навчальним планом (2008р.)

Відповідальний за випуск

Перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного

університету імені Данила Галицького

д.м.н., проф. М.Р.Гжегоцький


Рецензенти

Зав. каф. неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького,

проф. С.С.Пшик

Зав. каф. Психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, проф. О.О.Фільц


Методичні вказівки рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол №15 від 13.09.2012 )ТЕМАТИЧНО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

практичних занять з психіатрії на наркології
Тема:

К-сть

годин


1


Предмет, завдання психіатрії та наркології. Особливості структури психіатричної лікарні і диспансеру.

Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття психопатологічного симтому, синдрому та захворювання, регістри психічних розладів.4


2

Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань і розладів.Порушення відчуття та сприйняття.

4

3

Порушення пам’яті і уваги. Порушення мислення та інтелекту.

4

4

Порушення емоцій. Порушення ефекторної сфери.

4

5

Порушення свідомості та самосвідомості. Психопатологічні синдроми.

4

6

Підсумковий модульний контроль.

2

7

Шизофренія. Преморбідні прояви. Основні клінічні симтоми. Клінічні форми та типи перебігу. Лікування хворих на шизофренію.


4


8

Афективні розлади. Клінічні форми. Типи перебігу. Соматовегетативні еквіваленти депресії. Особливості афективних розладів у дітей. Епілепсія, основні симтоми. Клінічна характеристика пароксизму. Класифікація епілепсії. Епілептичні психози. Лікування хворих на епілепсію. Невідкладна допомога при епілептичному статусі.


4

9

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків.

4

10

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.

4

11

Загальна характеристика органічних (включаючи симтоматичні) психічних розладів. Психічні порушення у старечому віці.

Психічні порушення у хворих при соматичних, ендокринних та судинних захворюваннях.


4


12

Психічні порушення при інфекційних захворюваннях та ЧМТ.

Психічні порушення внаслідок екологічних несприятливих впливів.4

13

Визначення поняття психогеній. Етіологія та патогенез психогенній. Роль спадковості, набутих факторів, особливості особистості. Соматоформні розлади. Неврози. Етіологія, патогенез. Розподіл за клінічною картиною, перебігом. Невротична реакція.

4

14

Гострі та затяжні реактивні психози.Посттравматичний стресовий розлад.

4

15


Олігофренії та затримка розвитку. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Психопатії. Етіологія та патогенез. Клінічні форми психопатій.

Ранній дитячий аутизм. Етіологія та епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. Гіперкінетичні розлади у дітей та підлітків. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви. Розлади соціальної поведінки.4

16

Підсумковий модульний контроль.

2
Всього:

60


РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

по психіатрії та наркології

Тема лекції

1

Предмет та завдання психіатрії і наркології, основні етапи її розвитку. Поняття про психічні розлади та їх розповсюдженість. Класифікація психічних захворювань. Принципи терапії, профілактики та реабілітації психічних розладів.

2

Патологія пізнавальних процесів. Порушення відчуття, сприйняття, уяви. Їх вікові особливості. Демонстрація хворих.

3

Патологія мислення та інтелекту, пам’яті і уваги. Демонстрація хворих.

4

Розлади рухово-вольової сфери, порушення потягів. Порушення емоційної сфери. Патологія свідомості. Основні психопатологічні синдроми.

5

Шизофренія. Основні гіпотези патогенезу. Клінічні форми та типи перебігу. Загальні принципи лікування шизофренії. Демонстрація хворих.

6

Афективні розлади. Маскована депресія. Епілепсія. Етіологія, патогенез. Класифікація. Епілептичні психози. Зміни особистості у хворих на епілепсію. Демонстрація хворих.

7

Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин. Демонстрація хворих.

8

Загальна характеристика органічних психічних розладів. Психічні порушення у хворих при соматичних, ендокринних та судинних захворюваннях. Психічні порушеннях при екзогенних порушеннях головного мозку. Проблеми екологічної психіатрії.

9

Емоційний стрес і психічна травма. Загальна характеристика психогенних розладів та їх класифікація. Загальна характеристика невротичних розладів. Постравматичний стресовий розлад. Гострі та затяжні реактивні психози. Психіатрія катастроф та стихійних лих.

10

Патологія формування особистості. Олігофренія та затримка розвитку. Психопатія. Патохарактерологічний розвиток особистості.

Модуль 1. Загальні питання психіатрії та наркології. Загальна психопатологія.

Практичне заняття 1.
Тема: Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості структури психіатричної лікарні і диспансеру. Принципи догляду за психічно хворими.

Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання. Регістри психічних розладів.


Мета: Предмет та завдання психіатрії та наркології. Їх місце серед інших розділів медицини.

Основні етапи розвитку психіатрії. Характеристика основних галузей сучасної психіатрії.

Значення спадковості і зовнішніх чинників середовища у формуванні психічних розладів. Основні патогенетичні механізми психічної патології. Принципи амбулаторної і стаціонарної допомоги. Правові принципи психіатричної допомоги. Структура організації психіатричної допомоги. Перша і невідкладна допомога психічно хворим. Покази до госпіталізації. Організація структури психіатричної лікарні. Організація і види амбулаторної психіатричної допомоги. Проблеми реадаптації та реабілітації психічно хворих.

Клініко-психопатологічне дослідження. Психологічна бесіда (опитування): суб’єктивний і об’єктивний анамнез життя та захворювання, описання психічного статусу. Метод спостереження та самоспостереження. Етологічний метод. Поведінкові прояви психічних розладів. Поняття адекватності, адаптації та критики свого стану.

Метод психоаналізу та психодинамічного спостереження. Катамнестичний аналіз медичної документації. Особливості медичної документації (історія хвороби, оформлення рецептів та інш.). Параклінічні методи: експерементально-психологічний, рентгенологічний та томографічний (КТ, ЯМР). Електрофізіологічний, лабораторні, епідеміологічний, генетичний.

Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання. Синдромологічна і нозологічна класифікації психічної патології. Поняття про регістри психічних розладів. Їх характеристика. Співідношення регістрів, симтомів, синдромів та нозологічних одиниць. Поняття психотичного і непсихотичного розладу, органічного дефекту психіки.Розділ психічних розладів МКХ-10.

План заняття:


 1. Вступне слово викладача.

 2. Опитування та перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

 3. Ознайомлення з інструкціями МОЗ України з техніки безпеки і правилами поведінки в психіатричних відділеннях. Ознайомлення з режимами у відділеннях різного профілю.

 4. Обхід і ознайомлення з роботою консультативної поліклініки.

 5. Обхід і ознайомлення з роботою основних відділень психіатричної лікарні.

 6. Ознайомлення з роботою центру реабілітації.

 7. Резюме викладача.

Основні теоретичні питання:


 1. Предмет та завдання психіатрії, основні розділи психіатрії.

 2. Розповсюдження психіатричних та наркологічних захворювань у світі та в Україні.

 3. Організаційна структура психіатричної та наркологічної допомоги в Україні.

 4. Організація та принципи роботи психоневрологічного диспансеру (ПНД).

 5. Організація і принципи роботи наркологічного диспансеру.

 6. Організація та принципи роботи стаціонарних наркологічних відділень.

 7. Організація та принципи роботи психіатричної лікарні.

 8. Позалікарняна психіатрична допомога.

 9. Невідкладна психіатрична допомога.

 10. Поняття про психопатологічний симптом, синдром, регістри психічних розладів та психічного захворювання.

 11. Поняття про психіатричний діагноз.

 12. Методика опитування і оцінки психічного стану.

 13. Методика збору суб’єктивного та об’єктивного анамнезу.

 14. ЕЕГ, Ехо і реоенцефалографія.

 15. Рентгенологічні і томографічні методи.

 16. Основні методики експериментально-психологічного дослідження.

Питання для самостійного вивчення:


 1. Основні етапи розвитку світової психіатрії.

 2. Внесок Ф.Пінеля, Ж.Ескіроля, Д.Моделі, Е.Крепеліна, С.Корсакова в сучасну психіатрію.

 3. Історія розвитку психіатрії в Україні.

 4. Структура психічної діяльності. Психіка і мозок - вчення І.П.Павлов про вищу нервову діяльність.

 5. Свідоме і несвідоме в психіці людини – вчення З.Фройда.

 6. Поняття про психічну норму. Психічні відхилення і психічні хвороби.

 7. Етика. Моральність і деонтологія лікаря-психіатра.Питання контролю і самоконтролю:


 1. Які основні етапи розвитку психіатрії?

 2. Які основні принципи організації психіатричної та наркологічної допомоги?

 3. Як здійснюється планова і невідкладна (примусова) психіатрична допомога? Принципи захисту прав психічно хворого.

 4. Як визначити профіль відділення для скерування хворого?

 5. Які критерії визначення режиму утримування?

 6. Яка тактика лікаря при відмові хворого від їжі, при суїцидальних тенденціях, при психомоторному збудженні, алкогольній комі, абстинентному синдромі?

 7. Які основні фактори етіології психічних розладів?

 8. Які патогенетичні механізми психічної патології?

 9. Які принципи догляду за психічно хворими?

 10. Невідкладна допомога, покази до госпіталізації?

 11. Амбулаторне лікування хворих, підтримуюча терапія.

 12. Структура психіатричної та наркологічної допомоги.

 13. Проблеми реадаптації та реабілітації психічно хворих.

 14. Сучасна концепція охорони психічного здоров’я в Україні.

 15. Правові принципи психіатричної допомоги.

 16. В чому полягають основні правила опитування хворого?

 17. В чому різниця між описувальним і кваліфікаційним статусом?

 18. В чому суть первинного огляду хворого?

 19. Методика збирання суб’єктивного і об’єктивного анамнезу?

 20. Особливості психіатричної медичної документації?

 21. Психіатричний діагноз. План обстеження та лікування.

 22. Методика клініко-психопатологічного спостереження.

 23. Методика спостереження.

 24. Метод психоаналізу та психодинамічного спостереження.

 25. Значення і характеристика параклінічних методів в психіатрії.

 26. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання.

 27. Синдромологічна і нозологічна класифікація психічної патології.

 28. Характеристика регістрів психічних розладів.Література:

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В І. Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,
  1993.

 3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

 4. Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К. Здоров'я

 5. Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи -Дніпропетровськ.: ЛРТ-ПРЕС, 2002.

 6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин -Дніпропетровськ, 2005.

 7. Личко А.Е., Бітенский В.С. Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991. -302 с.

 8. Каплан Г, Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

 9. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.П. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

11.ПоповЮ.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. -М., 1997.

12.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

13.КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

16.Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова -К.: Здоров'я, 1989.
Практичне заняття 2.
Тема: Загальні принципи лікування. Реабілітація та експертиза психічних захворювань та розладів.

Порушення відчуттів та сприймання.Мета: Принципи і підходи в терапії психічних захворювань. Методи активної біологічної терапії: шокові методи, пірогенотерапія, краніоцеребральна гіпотермія, психофармакотерапія. Класифікація основних груп психотропних препаратів. Особливості психофармакотерапії в дитячому і старечому віці. Підтримуюча терапія. Препарати пролонгованої дії. Поняття про психохірургію. Методи психотерапії. Нетрадиційні методи лікування: рефлексотерапія, гірудотерапія, трудотерапія, соціотерапія, арттерапія. Принципи реабілітації психічно хворих. Принципи трудової експертизи, принципи військової експертизи. Судово-психіатрична експертиза, критерії осудності і неосудності, примусове лікування, поняття дієздатності, опікунства і опіки.

Порушення відчуттів: гіперестезії, гіпоестезії, анестезії, сенестопатії. Порушення сприймань: галюцинації - елементарні, прості, складні, комбіновані. Класифікація галюцинацій за органом відчуття. Справжні та псевдогалюцинації. Гіпнагогічні та гіпнопомпічні галюцинації. Психосенсорні розлади: метаморфопсії і аутометаморфопсії. Уявлення, фантазування нормальне і патологічне. Вікові особливості розладів відчуттів, сприймань і уявлень.


План заняття:


 1. Вступне слово викладача.

 2. Опитування та перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

 3. Шокові методи терапії. Покази, протипокази, побічні дії. Методи застосування.

 4. Клінічний розбір хворих з патологією відчуттів і сприймання.

 5. Самостійний розбір хворих студентами.

 6. Обговорення з викладачем виявлених порушень відчуттів та сприймання.

 7. Ознайомлення з роботою реабілітаційного центру.

 8. Ознайомлення з роботою психотерапевтичного центру.

 9. Резюме викладача.

Основні теоретичні питання:


 1. Шокові методи лікування психічно хворих.

 2. Класифікація основних психотропних препаратів.

 3. Принципи психофармакотерапії.

 4. Методи психофармакотерапії.

 5. Підтримуюча психофармакотерапія.

 6. Методика застосування солей літію.

 7. Застосування препаратів пролонгованої дії.

 8. Принципи і методи психотерапії.

 9. Принципи реабілітації психічно хворих.

 10. Принципи і порядок проведення трудової, військової та судово-психіатричної експертизи.

 11. Психологічна характеристика процесів відчуття та сприймання.

 12. Симптоми порушення відчуттів, їх діагностика та значення.

 13. Симптоми порушення сприймання, їх діагностика та значення.

 14. Ілюзії, галюцинації – їх діагностичне значення.

 15. Галюцинаторні синдроми


Питання для самостійного вивчення:


 1. Фармакологічні властивості основних психотропних препаратів.

 2. Механізм дії основних психотропних препаратів.

 3. Принципи і методи психосоціальної реабілітації.

 4. Види психіатричних експертиз.

 5. Психофізіологічні і нейропсихологічні основи розладів відчуття та сприймання.

 6. Патофізіологічні основи ілюзій і галюцинацій.

 7. Способи виявлення розладів відчуттів та сприймання


Питання контролю і самоконтролю:


 1. Покази, протипокази і методика проведення інсулінокоматозної терапії.

 2. Покази, протипокази і методика проведення електросудомної терапії.

 3. Принципи нейролептичної терапії.

 4. Застосування антидепресантів і транквілізаторів в психіатричній практиці.

 5. Застосування ноотропів.

 6. Методики призначення протисудомних засобів.

 7. Застосування психотропних засобів в соматичній медицині.

 8. Методика лікування солями літію.

 9. Особливості застосування психотропних препаратів в дитячому, підлітковому та старечому віці.

 10. Теоретичні основи психотерапії. Методи психотерапії.

 11. Застосування психотерапевтичних методик в соматичній медицині.

 12. Принципи і методи соціально-трудової реабілітації психічно хворих.

 13. Принципи і методи профілактики психічних захворювань.

 14. Принципи і методи трудової, військової та судово-психіатричної експертизи.

 15. Психологічна характеристика процесів відчуття та сприймання. Структура сенсорно-перцепторної сфери. Емпіричний рівень пізнання.

 16. Психофізіологічні і нейропсихологічні основи розладів відчуття та сприймання.

 17. Класифікація і види розладів сприймань.

 18. Види ілюзій, їх діагностика та значення.

 19. Галюцинації, їх види, діагностичне значення.

 20. Які відмінності справжніх галюцинацій і псевдогалюцинацій?

 21. Об’єктивні ознаки наявності галюцинацій.

 22. Класифікація та визначення порушень відчуттів.

 23. Види психосенсорних розладів. Їх діагностичне значення.

 24. Вікові особливості розладів відчуттів та сприймання.

 25. Способи виявлення розладів відчуття та сприймання.

 26. Симптоми порушень відчуттів, їх діагностичне значення.

 27. Сенестопатії, їх діагностичне значення.

 28. Сенесто-іпохондричний синдром.

 29. Галюцинаторні синдроми.


Література:
1.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В І. Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

2.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,


1993.

3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

4.Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К. Здоров'я

5.Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи -Дніпропетровськ.:ЛРТ-ПРЕС, 2002.

6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин -Дніпропетровськ, 2005.

7.Личко А.Е., Бітенский В.С. Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991. -302 с.

8.Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

9.Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.П. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

11.ПоповЮ.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. -М., 1997.

12.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

13.КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

16.Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова -К.: Здоров'я, 1989.Практичне заняття 3.

Каталог: uploads -> repository -> psyhiatr -> navmet
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
repository -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
navmet -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
psyhiatr -> Розклад лекцій по психіатрії та наркології для студентів медичного факультету 4 курсу
psyhiatr -> Тематичний план практичних занять з психіатрії на наркології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у весняному семестрі 2011-2012 навч р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка