Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі»


 Загальні налаштування активного обладнання таСторінка3/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.5 Mb.
#15582
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

3.4 Загальні налаштування активного обладнання та об’єднання локальних мереж
Для всіх локальних мереж:

 1. Призначити імена всім маршрутизаторам і комутаторам за таким принципом: X-Y-Z, де Х – назва пристрою на рисунку, Y - № варіанту, Z – назва мережі (LAN1, LAN2 або LAN 3). Наприклад, комутатор Sw1, що знаходиться в мережі LAN1 для варіанту №1 матиме ім’я: Sw1-1-LAN1.

 2. Встановити на всіх маршрутизаторах паролі на консольне з’єднання та на привілейований режим.

 3. Налаштувати доступ через протокол SSH до шлюзових маршрутизаторів.

Об’єднання локальних мереж LAN1-LAN3 здійснюється через шлюзові маршрутизатори, відповідні послідовні інтерфейси яких підключаються до комутатора Frame Relay. Функцію шлюзового маршрутизатора в мережах LAN1 та LAN3 виконує Rt1, а в мережі LAN2 визначається номером варіанту (див. табл..4). Адреса та топологія мережі Frame Relay наведена в таблиці 6.

На шлюзових маршрутизаторах мереж LAN1 і LAN2 налаштувати трансляцію адрес NAT, причому для сервера Srv1 в мережі LAN1 має бути налаштований статичний NAT, а для решти комп’ютерів – трансляція з перекриттям (РАТ). Для комп’ютерів РС1-РС5 мережі LAN2 налаштувати динамічний NAT.


Таблиця 6 – Вихідні для об’єднання локальних мереж

№ вар.

ІР-адреса

Топологія

№ вар.

ІР-адреса

Топологія

1

48.0.0.0/8

Hub&Spoke

16

23.5.0.0/16

Hub&Spoke

2

11.1.0.0/16

Hub&Spoke

17

25.0.0.0/8

Full Mesh

3

11.0.1.0/24

Full Mesh

18

24.1.0.0/16

Hub&Spoke

4

12.2.0.0/16

Hub&Spoke

19

22.2.1.0/24

Full Mesh

5

15.0.0.0/8

Full Mesh

20

28.0.0.0/8

Hub&Spoke

6

13.5.0.0/16

Hub&Spoke

21

30.0.0.0/8

Full Mesh

7

15.0.0.0/8

Full Mesh

22

30.1.0.0/16

Hub&Spoke

8

14.1.0.0/16

Hub&Spoke

23

30.0.1.0/24

Full Mesh

9

12.2.1.0/24

Full Mesh

24

32.2.0.0/16

Hub&Spoke

10

18.0.0.0/8

Hub&Spoke

25

35.0.0.0/8

Full Mesh

11

19.0.0.0/8

Full Mesh

26

33.5.0.0/16

Hub&Spoke

12

19.1.0.0/16

Hub&Spoke

27

35.0.0.0/8

Full Mesh

13

19.0.1.0/24

Full Mesh

28

34.1.0.0/16

Hub&Spoke

14

20.2.0.0/16

Hub&Spoke

29

32.2.1.0/24

Full Mesh

15

21.0.0.0/8

Full Mesh

30

38.0.0.0/8

Hub&Spoke

Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії


ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. кафедри ОТ, проф., д. т. н.

_____________О.Д. Азаров

«___» ___________ 201__ р.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

На курсовий проект з дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі» студенту __________________ групи_________.

ТЕМА: Розробка комп’ютерної мережі та конфігурування мережевого обладнання.

Постановка задачі. 1. Розробити комп’ютерну мережу

 2. Розрахувати адресний простір для мереж LAN1-LAN3

 3. Створити конфігураційні файли для всіх мережевих пристроїв.

 4. Виконати моделювання мережі засобами Packet Tracer.

Вихідні дані:

LAN №1

підмережі

IP-адреса

Кількість хостів

Net1

Net2

Net3

Net4

Net5

192.168.1.0

28

23

57

12

4

ст. ACL

відпр.

отр.

відпр.

отр.

відпр.

отр.

Net 1

Net 2

Net 3

Net 4

Net 5

Net 1

розш. ACL

відпр.

отр.

№ прот.

відпр.

отр.

№ прот.

Net 4

Net 1

1, 2, 3

Net 5

Net 4

4,5,8

LAN №2

№ сх.

IP-адреса

Serial HDLC

Serial PPP

Шлюз

Тип мар-шрутизації

1

10.0.1.0/24

Rt1-Rt4

Rt2-Rt3

Rt1

RIP

LAN №3

Net1

Net2

Net3

Switch1

Switch3

Vlan 2

Vlan 3

Vlan 2

Vlan 3

118.0.0.0

134.87.0.0

218.230.174.0

3-7

9-15

6-9

15-18

WAN

ІР-адреса

Топологія

11.0.0.0/8

Full Mesh

Дата видачі «____» _________ 201___ р. Керівник __________________

Завдання отримав __________

Додаток Б

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. кафедри ОТ, проф., д. т. н.

_____________О.Д. Азаров

«___» ___________ 201__ р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На розробку і конфігурування комп’ютерної мережі 1. Область застосування — комп’ютерні мережі.

 2. Основа розробки — робочий навчальний план дисципліни.

 3. Мета та експлуатаційне призначення:

  1. мета – отримання практичних навичок проектування та конфігурування комп’ютерних мереж;

  2. призначення розробки — навчальний курсовий проект із дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі»;

 4. Джерела розробки — індивідуальне завдання на курсовий проект із дисципліни, технічні рекомендації щодо проектування локальних та розподілених мереж та інші технічні матеріали для налаштування окремих компонентів мережі.

 1. Технічні вимоги

  1. Мережа складається з трьох окремих LAN, що об’єднуються WAN мережею, побудованою на основі технології віртуальних каналів.

  2. Вимоги для проектування LAN1

   1. Адреса мережі 192.168.1.0

   2. Складається з п’яти сегментів, кількість робочих станцій в кожному з яких становить: 28, 23, 57, 12, 4.

   3. Розподіл адресного простору має бути оптимальним;

   4. Для об’єднання окремих сегментів використовуються 4 маршрутизатори;

   5. З’єднання між маршрутизаторами здійснюються за допомогою скрученої пари;

   6. Для обмеження проходження трафіку з одного сегменту в інший мають бути застосовані стандартні і розширені ACL. Стандартні списки мають заборонити проходження трафіку з мереж NET1 NET3 та NET3 відповідно до мереж NET2 NET4 та NET6. Розширені ACL мають заборонити проходження трафіку протоколів DNS, FINGER та FTP з NET4 до NET1 та HTTP HTTPS та ICMP з NET5 до NET4. ACL необхідно розмістити в найбільш вдалому місці.

   7. У середині мережі використовується статична маршрутизація.

   8. На маршрутизаторах Rt2-Rt4 налаштувати DHCP-сервіс і забезпечити динамічне призначення адрес хостам в мережах Net1-Net5.

   9. На маршрутизаторі Rt1 налаштовано сервіс трансляції адрес NAT.

  3. Вимоги для проектування LAN2

   1. Адреса мережі 10.0.1.0/24

   2. Складається з 5 сегментів, в яких розташовані ПК користувачів.

   3. Розподілити адресний простір таким чином: в мережах, що з’єднують маршрутизатори, використовувати префікс 30 (маска 255.255.255.252), весь вільний простір, що залишається, рівномірно поділити між мережами, в яких розташовані Switch1- Switch5.

   4. З’єднання між маршрутизаторами Rt1-Rt4 та Rt2-Rt3 здійснюється за допомогою послідовних інтерфейсів з використанням протоколів канального рівня HDLC та РРР відповідно. Інші з’єднання виконуються за допомогою скрученої пари.

   5. Під’єднання мережі LAN2 до мережі WAN виконується через маршрутизатор Rt1.

   6. В середині мережі використовується динамічна маршрутизація на основі протоколу RIP.

   7. На маршрутизаторі Rt1 налаштовано сервіс трансляції адрес NAT.

  4. Вимоги для проектування LAN3

   1. Реалізована на основі комутаторів Catalyst 2960 з підтримкою технології віртуальних мереж.

   2. Поділена на три віртуальні сегменти, кожний з яких містить по два сервери.

   3. На комутаторах Sw1 Sw3 до Vlan 2 належать порти FastEthernet3- FastEthernet7 та FastEthernet6-FastEthernet9 відповідно, до Vlan 3 FastEthernet9-FastEthernet15 та FastEthernet15-FastEthernet18 відповідно.

   4. З’єднання між комутаторами здійснюються за допомогою скрученої пари і технології Gigabit Ethernet.

   5. В віртуальних мережах VLAN1, VLAN2 та VLAN3 використовуються адреси 118.0.0.0 134.87.0.0 та 218.230.174.0 відповідно.

  5. Вимоги для проектування WAN

   1. Об’єднання локальних мереж здійснюється за допомогою Frame Relay комутатора з використанням топології Full Mesh.

   2. Адреси інтерфейсів маршрутизаторів, що під’єднані до Frame Relay мережі, належать до мережі з адресою 11.0.0.0/8

   3. З’єднання між локальними мережами здійснюється за допомогою послідовних інтерфейсів.

  6. Загальні вимоги до налаштувань маршрутизаторів

   1. Встановити на всіх маршрутизаторах паролі на консольне з’єднання та на привілейований режим.

   2. Налаштувати доступ через протокол SSH до шлюзових маршрутизаторів.

 2. Апаратні вимоги – використання обладнання фірми Cisco

 3. Текстова документація розробленої мережі повинна відповідати діючим стандартам України.

 4. Стадії та етапи розробки мережі включать розробку та відлагодження окремих LAN та об’єднання LAN1-4 за допомогою WAN мережі.

Кінцевий термін виконання курсового проекту ___________.

Початок розробки «___» ___________ 201__ р. 1. Порядок контролю та прийняття.

  1. Виконання етапів технічної та розрахункової документації курсового проекту, а також моделювання роботи мережі контролюється викладачем згідно з графіком виконання проекту;

  2. Прийняття проекту здійснюється комісією, затвердженою зав. кафедри згідно графіку захисту.

  3. Коригування технічного завдання допускається з дозволу керівника проекту.

Розробив студент групи ___________ _______________________Додаток В

Зразок титульного аркуша курсового проекту
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра обчислювальної техніки

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі»

(назви дисципліни)

на тему: _______Розробка корпоративної мережі _________

________________________________________________________________


Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки ___________________

спеціальності _________________________

_____________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник_____________________________

_____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ___________________________

Кількість балів: ____________ Оцінка: ECTS______


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали


м. Вінниця — 20 ___ рік

Додаток Г

Приклади оформлення переліку посилань


Відповідно до ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
Книги

Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). — ISBN 966-02-3964-5.Два автори

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. — ISBN 978-966-2004-01-4 (в опр.).Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. — ISBN 978-966-415-020-7 (в пер.).Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. ISBN 966-7803-97-Х.

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. — ISBN 966-8081-58-7 (в опр.).

П'ять і більше авторів

Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. ISBN 966-83243-34-Х: (в пер.).Багатотомний документ

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.Матеріали конференцій, з'їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / І. Я. Новосад . — Тернопіль, 2007. — 20 с.Частина періодичного, продовжуваного видання

один автор

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — Т. 2, № 6. — С. 15—18, 35—38.два автори

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.три автори

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.чотири та більше авторів

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.Тези доповідей на конференції

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Навчальне видання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з дисципліни

«Корпоративні і загальнодоступні мережі» для студентів

напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія»,

спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»

Редактор В. Дружиніна

Коректор З. Поліщук
Укладач: Сергій Михайлович Захарченко

Оригінал-макет підготовлено С. Захарченком

Підписано до друку

формат 29,7 × 42¼. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк.

Наклад 100 прим. Зам. № 100
Вінницький національний технічний університет,

навчально-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.
Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-87-38.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справисерія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.
Каталог: content
content -> Технології психологічного впливу
content -> Кот галина миколаївна
content -> Зінчук Наталія Анатоліївна
content -> загальна педагогіка та історія педагогіки
content -> Остополець Ірина Юріївна
content -> Державний вищий навчальний заклад
content -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академія педагогічних наук України Олексюк Оксана Євгенівна
content -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України крамаренко алла Миколаївна підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу
content -> Розвиток творчої уяви молодших школярів
content -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни захарійчук марія Дмитрівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка