Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»Сторінка8/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

План


семінарського заняття з теми 3

ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА”


1. Вибір споживача з ординалістських позицій.

2. Криві байдужості, їх властивості.  1. Бюджетна лінія.

  2. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору.


Література

Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.122-142.

Долан Э.Дж, Линдсей Д. Микроэкономика - С-Пб., І994.- С. 120-128.

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М.: Прогресс. - Т.2.-

С. 399-423.Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. -

С. 65-80, 83-86.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.2. - М.: Республика, І992. - С. 35.-43.

Рыночная экономика Т. І. Теория рыночной экономики. Ч. І. Микроэкономика / В.Ф.Максимова. - М.: Соминтекс, 1992. - С. 71-78.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. - С. 98-105.

Хайман Д. Современная микроэкономика; анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 1992. - Т.І. - С. 59-87.


Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.21- 24.

Реферати

  1. Корисність товару і попит: ординалістський підхід.

  2. Аналіз кривих байдужості і їх практичне застосування.

План


семінарського заняття з теми 4

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА”


1.Реакція споживача на зміну його доходу.

2.Реакція споживача на зміну цін товарів.

3.Ефект заміщення та ефект доходу.

4.Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.Література


Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.122-142.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. - С-Пб., 1994. - С. 109-113.Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.2. - М.: Республика, 1992. - С. 30, 39-40.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. -С. 80-82, 100-113, 126-146.

Рыночная экономика І. Теория рыночной экономики. Ч. І. Микроэкономика / В.Ф.Максимова. - М.: Соминтекс, 1992. - С. 78-83.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. – С. 112-118.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М.: Финансы и статистика, 1992. - Т І. - С.101-116.

Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.24- 25.Реферати


  1. Вибір споживача в умовах невизначеності.

  2. Модель споживчого вибору та її використання в комерційній діяльності.

  3. Особливості попиту на блага нижчого порядку.

Модуль 2. “ Основи теорії поведінки підприємства-товаровиробника ”.

План


семінарського заняття з теми 5

ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ”


1.Попит і закон попиту.

2.Пропозиція і закон пропозиції.

3.Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

4.Еластичність попиту і пропозиції.Література
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. - С.214 – 231.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика – С-Пб., 1994. - С.32-50, 60-71. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика Т.І. - М.:

Республика, 1992. - С. 12.-28.

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М.: Прогресс, 1976. -Т.2. - С. 360-391, 453-465.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. –

С. 27-64, 113-120.

Рыночная экономика Т. І. Теория рыночной экономики. Ч. І. Микроэкономика / В.Ф Максимова. - М.: Соминтекс, 1992. – С. 35-65.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. – С. 40-56, 75-95.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М.: Финансы и статистика, 1992. - Т.І. - С. 21-43, 140-150, 158-165.


Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.8-16.


Реферати


  1. Аналіз попиту і пропозиції та його використання в бізнесі.

  2. Концепція цінової еластичності попиту і пропозиції.

План

семінарського заняття з теми 6

МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА”

1. Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система.

2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.Література

Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.143-149.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.2. - М.: Республика, 1992. - С. 46-50.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. - С–Пб., 1994.- С. 138-142.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. –

С. 157-160.

Рыночная экономика. Т. І. Теория рыночной экономики. Ч. І. Микроэкономика / В.Ф Максимова. - М.: Соминтекс. - С. 84-86, 90-94.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. – С. 121-127, 136-141.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 1992. - Т. І. - С . 197-200, 207-216, 318-326.


Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.41- 45.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка