Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки»Сторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#10946
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Кейнсіанство Монетаризм

а) Постійно зростає; Постійно зменшується;

б) Залишається незмінним; Зростає;

в) Змінюється не завбачено; Змінюється завбачено;

г) Змінюється завбачено; Змінюється не завбачено.

4.2.4.Мультиплікатор в теорії Кейнса розраховується як:

а) відношення приросту доходу до приросту інвестицій;

б) відношення приросту інвестицій до приросту доходу;

в) відношення приросту доходу до приросту споживання;

г) відношення приросту споживання до приросту доходу?

4.2.5. Поняття мультиплікатора Кейнс вводить, щоб показати, що:

а) споживання зростає повільніше, чим зростає доход;

б) приріст інвестицій та приріст доходу прямо пропорційні;

в) початкові інвестиції обумовлюють приріст зайнятості та доходу;

г) правильної відповіді немає.

4.2.6. Термін “інституціоналізм” означає: а) звичай, заведений порядок; б) порядок, який закріплений у формі закону; в) сукупність суспільних традицій, звичаїв, які відображають загальноприйнятий образ мислення групи людей або народу; г) моральні та правові норми.

4.2.7. Засновниками теорії економіки пропозиції були:

a) Дж.М.Кейнс; b) М.Фрідмен; c) А.Лаффер; d) Дж.Робінсон; e) Р.Мандель

4.2.8. Школа раціональних очікувань зародилася у:

a) Англії; b) Німеччині; c) США; d) Японії; e) Франції.

4.2.9. Термін "раціональні очікування" до наукового обігу увів:

a) Дж.Мут; b) Р.Лукас; c) Н.Уоллес; d) А.Лаффер; e) Є.Доммар.

4.2.10. Назвіть авторів роботи "Раціональні очікування і економічна практика" (1991 р.):

a) Дж.Мут, А.Лаффер; b) Т.Веблен, Д.Коммонс; c) Л.Вальрас, В.Парето; d) Р.Лукас, Т.Сарджент; e) Д.Белл, У.Ростоу.

за модулем № 4: "Сучасна економіка та економічна думка"
Варіант № 3
4.3.1.У основу «Нового курсу» Рузвельта було покладено:

A)активна зовнішньоекономічна політика;

B)активна грошово-кредитна політика;

C)надання повної свободи ринку;

D)активна антимонопольна політика;

E)активна бюджетно-податкова (фіскальна) політика.

4.3.2. “Велика депресія” – це економічна криза перевиробництва:

A)1913р.;

B)1920-1921рр.;

C)1929-1933рр.;

D)1974-1975рр.;

4.3.3. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта (США) був спрямований:

A)на боротьбу проти Комінтерну;

B)виключно проти СРСР;

C)На вихід з “Великої депресії”.

4.3.4. Назвіть суму репарацій з Німеччини країнам – переможцям згідно з Версальським договором:

A)1 млрд. дол.;

B)20 млрд. марок;

C)132 млрд. золотих марок;

D)800 тонн золота та 1400 тонн срібла.

4.3.5. “План Дауєса” був прийнятий у:

A)серпні 1924р.;

B)жовтні 1925р.;

C)грудні 1926р.;

D)липні 1927р.

4.3.6. В січні 1930р був прийнятий:

A)“план Дауєса”;

B)“план Юнга”;

C)“Новий курс” Рузвельта;

D)доктрина Монро.

4.3.7. Мирний Версальський договір був підписаний в:

A)1919 році;

B)1918 році;

C)1920 році;

D)1917 році.

4.3.8. Версальський договір не передбачав:

A)відмову Німеччини від уcіx її заморських володінь;

B)обмеження німецьких збройних сил;

C)збереження без змін кордонів Німеччини;

D)повернення Франції Ельзасу i Лотарингії.

4.3.9. У відповідності з “Версальським миром” Ельзас і Лотарингія були повернені:

A)Росії;


Б. Англії;

B)Франції;

Г. Італії.

4.3.10. Теоретичними джерелами посткейнсіанства, окрім з поглядів Дж.Кейнса, є ідеї: a) Д.Рікардо, К.Маркса, П.Сраффа, М.Калецького; b) Ж.Сея, Дж.Мілля, Н.Сеніора; c) Р.Гільфердінга, К.Кауцького; d) К.Менгера, Ф.Візера, Є.Бем-Баверка.


за модулем № 4: "Сучасна економіка та економічна думка"
Варіант № 4
4.4.1. Роль безперечного економічного i політичного лідера після Другої світової війни належала: A)Німеччині; B)Франції; C)Англії; D.США; E)Японії.

4.4.2. Який чинник не відноситься до причин, щоб викликали післявоєнний економічний підйом в США? A)потреба оновлення основного капіталу;

B)відкладений попит населення на споживчі товари; C)реконверсія господарства;

D)розширення споживчого кредиту; E)реалізація плану Маршалла.

4.4.3. Визначте нeвipнe, на ваш погляд, ствердження. Завдяки плану Маршалла США: А)позбулися надлишків продукцiї, що не знаходять збуту в середині країни;

В)змогли збільшити інвестиції в економіку європейських країн; С)отримали одно сто­ронні привілеї, аж до втручання у внутрішні справи країн, що прийняли цей план;

D)зміцнили політичне i економічне панування США в Європі;

E)намагалися сповільнити відновлення господарства i сповільнити темпи економічного зростання європейських держав, на які розповсюджувалася дія плану.

4.4.4. На якi з нижчеперелiченних країн не розповсюджувалися дія плану Маршалла? A)Португалія, Англія, Західна Німеччина, Франція;

B)Фінляндія, Андорра, Ліхтенштейн, Монако; C)Бельгія, Голландія, Люксембург;

D)Туреччина, Ірландія, Італія; E)Ісландія, Швейцарія, Греція, Австрія.

4.4.5. Визначте вірне твердження. План Маршалла був запропонований держсекретарем США: А)в липні 1947 року; В)в серпні 1946 року;

С)в січні 1950 року; D)в лютому 1948 року; Е)в травні 1945 року.

4.4.6. Укажіть, який з чинників бурхливого економічного підйому Західної Німеччини в 50-і роки є вимислом:

A)перерозподіл державних i земельних бюджетів на користь накопичень;

B)реалізація плану Маршалла; C)наявність значних військових витрат;

D)висока мipa експлуатації робітничого класу;

E)масовий попит населення на вci види продукції промисловості i сільського господарства

4.4.7. Скільки процентів виробничих потужностей країни було націоналізовано Франції в 1945 - 1947 рр.? A)5%; B)15%; C)20%; D)0,8%; E)35%.

4.4.8. Укажіть головні напрями виробничих інвестицій у Франції в 50-ті роки.

А)галузі легкої промисловості; В)галузі важкої промисловості; С)аграрний сектор.

4.4.9. Укажіть, яка організаційна форма монополістичних об’єднань стала домінуючою у Францiї в 70-i роки. А)фінансові групи; В)синдикати; С)картелі; D)пули; Е)ринги.

4.4.10. Яке з стверджень вірне? До початку 50-х років темпи економічного розвитку Англії були порівняно високими в результаті: А)зниження військових витрат, зменшення експорту; В)збільшення експорту, мiлiтарiзацiї економіки, масового оновлення основного капіталу; С)збільшення колоніальних володінь, що постачають дешеву сировину в Англію; D)відмови від участі в реалізації плану Маршалла.

за модулем № 4: "Сучасна економіка та економічна думка"


Варіант № 5
4.5.1. Скільки процентів виробничих потужностей країни було націоналізовано Франції в 1945 - 1947 рр.? A)5%; B)15%; C)20%; D)0,8%; E)35%.

4.5.2. Укажіть головні напрями виробничих інвестицій у Франції в 50-ті роки.

А)галузі легкої промисловості; В)галузі важкої промисловості; С)аграрний сектор.

4.5.3. Укажіть, яка організаційна форма монополістичних об’єднань стала домінуючою у Францiї в 70-i роки. А)фінансові групи; В)синдикати; С)картелі; D)пули; Е)ринги.

4.5.4. Яке з стверджень вірне? До початку 50-х років темпи економічного розвитку Англії були порівняно високими в результаті: А)зниження військових витрат, зменшення експорту; В)збільшення експорту, мiлiтарiзацiї економіки, масового оновлення основного капіталу; С)збільшення колоніальних володінь, що постачають дешеву сировину в Англію; D)відмови від участі в реалізації плану Маршалла.

4.5.5. Пiсля Другої світової війни “Батьківщиною” капіталістичної нацiоналiзацiї було: А.США; B)Західна Німеччина; C)Англія; D)Японія.

4.5.6. Що з нижчепереліченого не було націоналізовано в Англії після ІІ-ї світової війни:

A)вугільна i газова промисловість; B)електростанції, Англійський банк;

C)xiмiчна, автомобільна i нафтопереробна галузі;

D)залізничний транспорт; E)ряд сталелиттєвих заводів.

4.5.7. Укажiть чинник, що не е причиною економічного підйому в США в 1983-1989гг: А)завершення структурної перебудови економіки; В)стійке зростання обсягу особистого споживання; С)стабілізація курсу долара відносно валют інших країн; D) проведення політики «дорогих грошей».

4.5.8. Який чинник не відноситься до програми оздоровлення американської економіки, висунутої рейгановською адмiнiстрацiєю в 1980г? А)посилення впливу держави на економічне життя країни; В)скорочення податків на прибутки фізичних i юридичних осіб; С)обмеження зростання урядових витрат за рахунок скорочення соціальних програм; D) дерегулювання підприємницької діяльності.

4.5.9. 3 середини 70-х років ХХ віку загальні темпи зростання у Франції:

A)сповільнилися; B)різко зросли; C)залишилися колишніми.

4.5.10. Який з чинників був причиною зростання економіки Японії в 90-ті роки ХХ-го віку: А)мiлiтаризацiя економіки; В)невтручання держави в економічне життя; С)зростання внутрішнього інвестиційного i споживчого попиту; D)скорочення витрат на соціальні програми.

за модулем № 5: "Еволюція економіки й економічних поглядів в Україні. (ХХ ст.)"


Варіант № 1
5.1.1. Перші акціонерні компанії в Україні виникли у:

А. 1810-1820 роках; Б. 1830-1840 роках; В. 1850-1860 роках;

Г. 1870-1880 роках; Д. 1900-1910 роках;

5.1.2. В Україні наприкінці XIX в промисловості найбільші темпи зростання основного капіталу демонстрували:

А. Дрібні підприємства; Б. Середні підприємства;

В. великі підприємства; Г. Коли як;

5.1.3.За концентрацією виробництва в промисловості Україна займала в державі Романових:

А. Перше місце; Б. Друге місце;

В. Трете місце; Г. Четверте місце; Д. П’яте місце;

5.1.4.Більшість промислових робітників в Україні складали:

А. Українці; Б. Росіяни; В. Туркмени; Г. Поляки; Д. Євреї;

5.1.5. В Україні створювалась частка загальноімперської продукції у:

А. 30%;

Б. 15%;


В. 20%;

Г. 25%;


Д. 40%;

5.1.6. Більшість населення України наприкінці ХІХ століття проживало:

А. В місті;

Б. В селі;

В. В хуторах;

Г. За кордоном;

Д. Були безхатніми;

5.1.7.За наслідками Столипінської реформи:

А. Більшість українців загинуло;

Б. Більшість переселенців повернулося на батьківщину;

В. Переселенці залишилися у Сибіру;

Г. 2/3 переселенців поїхали до Америки;

Д.Утворилася незалежна Республіка Зеленого Клину;

5.1.8.Середня врожайність пшениці на початку ХХ століття в Україні становила:

А. 1-2 центнера з гектару;

Б. 7-10 центнерів з гектару;

В. 15-20 центнерів з гектару;

Г. 30-40 центнерів з гектару;

Д. 50-60 центнерів з гектару;

5.1.9.Столипінська аграрна реформа не передбачала:

А. Закріплення за кожним хазяїном, що володів землею на основі общинного права, частини, яка належала йому безпосередньо в приватної власності;

Б. Видачу безкоштовного сільського реманенту;

В. Видачу кредитів сільським селянським банком;

Г. Переселення селян у малозаселені райони Сибіру, Кавказу, Середньої Азії;

5.1.10. В 1914 році за Уралом проживало:

А. 100 тис. українців;

Б. 500 тис. українців;

В. 1 млн. українців;

Г. 2 млн. українців;

Д. 3 млн. українців;

за модулем № 5: "Еволюція економіки й економічних поглядів в Україні. (ХХ ст.)"
Варіант № 2
5.2.1. І-ша Світова війна почалася у:

А. 1905 році;

Б. 1914 році;

В. 1918 році;

Г. 1941 році;

Д. 1939 році;

5.2.2.Військові дії на початку війни призвели:

А. Зменшення обсягу випуску;

Б. Збільшення обсягу випуску;

В. Обсяг випуску не змінився;

Г. Стався страхітливий обвал;

Д. Україна нечувано процвітала;

5.2.3.На початку 1917 року відбулося:

А. Зменшення обсягу випуску;

Б. Збільшення обсягу випуску;

В. Обсяг випуску не змінився;

Г. Стався страхітливий обвал;

Д. Україна нечувано процвітала;

5.2.4.Перша світова війна негативно вплинула на:

А. Розвиток торгівлі;

Б.Стан фінансової системи країни;

В. Статки військових промисловиків;

Г. Статки селян;

Д. Сільськогосподарське виробництво;

5.2.5.В повоєнні роки в Україні не відбулося:

А. Падіння царського самодержавства;

Б. Проголошення автономії України;

В. Гетьманський переворот;

Г. Російська окупація;

Д. Вступ до Федеративної Республіки Німеччина;

5.2.6.В повоєнні роки в Україні не відбулося:

А. Падіння царського самодержавства;

Б. Установлення Радянської влади;

В. Війна з Туреччиною;

Г. Російська окупація;

Д. Перемога Директорії;

5.2.7.Під час Гетьманщини розповсюдження знайшли:

А. Керенки;

Б. Гривні;

В. Карбованці;

Г. Талери;

Д. Рублі;

5.2.8.НЕП це:

А. Підприємство в Німеччині;

Б. Псевдонім видатного борця;

В. Економічна політика;

Г.Назва пароплава, на якому загинув Нете;

Д. Національне ефіопське повстання;

5.2.9. Продрозверстка та продподаток це:

А. Теж саме;

Б. Дуже відмінні речі;

В.Такого взагалі не існувало;

Г. Сплачувалися лише живою худобою;

5.2.10. Грошова реформа більшовицьким урядом була проведена у:

А. 1900-х роках; Б. 1910-х роках;

В. 1920-х роках; Г. 1930-х роках; Д. 1934 році;

за модулем № 5: "Еволюція економіки й економічних поглядів в Україні. (ХХ ст.)"
Варіант № 3
5.3.1. СРСР зайняв Західноукраїнські землі:

А. У вересні 1939 року;

Б. У вересні 1938 року;

В. У серпні 1939 року;

Г. У червні 1941 року;

5.3.2. До середини 1941 року в Західній Україні було колективізовано:

А. 24% селянських господарств;

Б. 13% селянських господарств;

В. 76% селянських господарств;

Г. 57% селянських господарств;

Д. 33% селянських господарств;

5.3.3. З Західної України в 1939 – 1940 роках було вислано в Сибір, Поволжя, Казахстан і на Північ:

А. 5% населення;

Б. 20% населення;

В. 30% населення;

Г. 40% населення;

Д. Не висилалося;

5.3.4. У 1940 році Україна давала від загальносоюзного виробництва вугілля:

А. 18%;

Б. 51%;


В. 35%;

Г. 95%;


Д. 10%;

5.3.5. У 1940 році Україна давала від загальносоюзного виробництва залізної руди:

А. 20%;

Б. 68%;


В. 35%;

Г. 95%;


Д. 10%;

5.3.6. У 1940 році Україна давала від загальносоюзного виробництва чавуна:

А. 20%;

Б. 65%;


В. 25%;

Г. 95%;


Д. 100%;

5.3.7. Сільське господарство України 1940 році давало від загальносоюзного виробництва зерна:

А. Дві третини;

Б. Половину;

В. Третину;

Г.Десяту частину;

5.3.8. Сільське господарство України 1940 році давало від загальносоюзного виробництва цукрового буряка:

А. Дві третини; Б. Половину; В. Третину; Г.Десяту частину;

5.3.9. Велика Вітчизняна війна почалася:

А. У вересні 1939 року;

Б. У червні 1941 року;

В. У серпні 1939 року;

Г. У липні 1914 року;

Д. У червні 1942 року;

5.3.10 .До листопада 1941 року з України було вивезено в Росію, Середню Азію:

А. 200 великих підприємств;

Б. 500 великих підприємств;

В. 10 великих підприємств;

Г. 5000 великих підприємств;

Д. Не вивозилися;


за модулем № 5: "Еволюція економіки й економічних поглядів в Україні. (ХХ ст.)"
Варіант № 4
5.4.1.У 50-60 роки в Україні активно розвивались:

А. Мануфактурне виробництво;

Б. Кустарні промисли;

В. Виробництво бавовни;

Г. Авіаційна промисловість;

5.4.2. У 50-60 роки в Україні були створені галузі:

А. Вугільна;

Б. Газова;

В. Цегляна;

Г.Автомобільна;

5.4.3. У 50-60 роки в Україні в структурі палива переважало:

А. Нафта;

Б. Газ;

В. Вугілля;Г. Дерево;

5.4.4.Україна отримала за планом Маршалла кредитів:

А. 3 млрд. дол.;

Б. 3,5 млрд. дол.;

В. 8 млрд. дол.;

Г. 2,3 млрд. дол.;

Д. Не отримала нічого;

5.4.5. За 1946 – 1950 роки в промисловість, будівництво, транспорт і зв’язок України було вкладено інвестицій:

А. 7,3 млн. карбованців

Б. 4,9 млн. карбованців

В. 5,6 млн. карбованців

Г. 3,2 млн. карбованців

5.4.6. За 1951 – 1965 роки було побудовано:

А. 3760 великих підприємств;

Б. 1960 великих підприємств;

В. 12270 великих підприємств;

Г. 130 великих підприємств;

5.4.7. У структурі суспільного виробництва в 1960 році по створеному національному доході найбільшу частка складала:

А. Промисловість;

Б. Сільське господарство;

В. Транспорт і зв'язок;

Г. Будівництво;

Д. Торгівля;

5.4.8. Швидше розвивались в 1950-60 роках галузі групи:

А. А;

Б. Б;


В. В;

Г. Г;


5.4.9. До нових промислових центрів України 60-років відносять:

А. Дніпропетровськ;

Б. Кременчук;

В.Запоріжжя;

Г.Харків;

5.4.10. До нових промислових центрів України 60-років відносять:

А. Чернівці;

Б. Донецьк;

В.Запоріжжя;

Г.Харків;

за модулем № 5: "Еволюція економіки й економічних поглядів в Україні. (ХХ ст.)"
Варіант № 5
5.5.1."Декларація про державний суверенітет України" була прийнята:

А. 24 серпня 1991 р.

Б. 16 липня 1990 р.

В. 24 серпня 1990 р.

Г. 16 липня 1991 р.

Д. 17 березня 1992 р.

5.5.2. Акт про державну незалежність України був прийнятий:

А. 24 серпня 1991 р.

Б. 16 липня 1990 р.

В. 24 серпня 1990 р.

Г. 16 липня 1991 р.

Д. 17 березня 1992 р.

5.5.3. В період, що передував проголошенню незалежності України переважали галузі групи:

А. А Б. Б В. В Г. Г Д. Точної відповіді немає.

5.5.4. На початку 90-х років термінової заміни промислового устаткування вимагали:

А. 10% обсягу основних фондів

Б. 25% обсягу основних фондів

В. 50% обсягу основних фондів

Г. 75% обсягу основних фондів

5.5.5. "Основними напрямками економічної політики в умовах незалежності" не передбачалися:

А. структурна перебудова господарства;

Б. конверсія оборонної промисловості;

В. електрифікація Придніпров’я ;

Г. перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів на користь тих галузей, що забезпечують населення споживчими товарами;

Д. закриття нерентабельних підприємств, переорієнтація машинобудування на задоволення потреб агропромислового сектора, легкої і харчової промисловості;

5.5.6.В 1990 році ВВП на душу населення в Україні складав:

А. 7000 дол.;

Б. 2770 дол.;

В. 5760 дол.;

Г. 14560 дол.;

Д. 3920 дол.;

5.5.7.Найбільші показники інфляції зафіксовані в Україні у:

А. 1991 р.; Б. 1993 р.; В. 1995 р.; Г. 1996 р.; Д. 1997 р.;

5.5.8.Головними причинами економічної кризи не були:

А. Україна залежала від зовнішньоекономічних відносин більше, ніж інші країни;

Б. Іноземці знущалися над вітчизняними товарами;

В. Орієнтованість економіки на потреби ВПК;

Г.Україна мала сильно монополізовану економіку з високим ступенем адміністративного регулювання господарських процесів;

5.5.9. 90-ті роки 20 століття є для України роками:

А. Економічного буму;

Б. Активних процесів інтеграції;

В. Структурної кризи;

Г.Становлення України як члена ЄС.

5.5.10.Першим Президентом незалежної України є:

А. Кучма;

Б.Лазаренко;

В.Кравчук;

Г. Масол.
1 Вказуються теми семінарів та їх термін, якщо вони заздалегідь визначаються на усі роки навчання. В протилежному випадку вказується загальна кількість годин семінарських занять.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка