Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»Сторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Тестові завдання


за темами № 20 –21
1. Визначити наслідки міжнародної економічної інтеграції:

 1. відсутність жорсткого регулюючого апарату;

 2. необхідність утворення законодавчих і політичних обмежень у світовому масштабі;

3) відсутність єдиного глобального ринку.

2. Міжнародна економічна інтеграція як процес пояснюється: 1. поглибленням процесів інтернаціоналізації виробництва;

 2. міжнародним усуспільненням виробництва;

 3. історичною еволюцією економічних систем;

 4. об'єднанням внутрішніх економічних систем різних країн.

3. Визначити економічну ціль міжнародної економічної інтеграції:

 1. насичення ринку товарами;

 2. можливість регулювання соціально-економічних процесів на регіональному рівні;

 3. досягнення найбільш високої ефективності виробництва;

 4. забезпечення політичної консолідації та міжнародної військової безпеки.

4 Макроінтеграція – це:

 1. внутрішньо-фірмові об'єднання горизонтального або вертикального виду на основі потреб суб'єктів господарської діяльності і окремих регіонів, що є зонами підвищеної
  зовнішньоекономічної активності;

 2. об'єднання фірм за галузями виробництва;

 3. об'єднання фірм за галузями виробництва з врахуванням їх потреб.

5. Об'єктами міжнародної економічної інтеграції є:

 1. товари та послуги;

 2. матеріально-грошові та трудові ресурси;

 3. галузі економіки;

 4. вірної відповіді немає.

6. Суб'єктами міжнародної економічної інтеграції є:

 1. економічно відособлені сторони, що здійснюють міжнародне виробниче та науково-технічне співробітництво, обмін товарами та послугами;

 2. окремі підприємства, що залежать одне від одного у процесі виробництва;

 1. вірної відповіді немає.

7. Зоною вільної торгівлі є:

 1. зона, в межах якої підтримується вільна від митних обмежень міжнародна торгівля;

 2. зона, в межах якої різні країни торгують єдиним товаром за певними цінами;

3) зона спільного ринку.

8. Визначити загальні характеристики митного союзу: 1. наявність угод двох або більше держав про скасування митних зборів у торгівлі;

 1. форма торгового протекціонізму;

 2. наявність угод про лібералізацію міжнародної міграції робочої сили.

9. Пояснити, який параметр є пріоритетним у розвитку міжнародної інтеграції у XXI ст.:

1) об'єднаний інформаційний простір; . 1. загальна економічна система;

 2. загальна структура виробництва.

10.3 перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в який здійснюється вільний рух товару, капіталу, робочої сили і послуг:

 1. митний союз;

 2. спільний ринок;

 3. зона вільної торгівлі;

 4. економічний союз;

 5. політичний союз.

11. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій проводиться єдина економічна політика і регулюються соціально-економічні процеси:

 1. митний союз;

 2. спільний ринок;

 3. зона вільної торгівлі;

 4. економічний союз;

 5. політичний союз.

12. Передумовами інтеграції України у світогосподарську систему є:

 1. визначення пріоритетів розвитку національного виробництва;

 1. реалізація зовнішньоекономічної стратегії на засаді збереження існуючих факторів виробництва і отримання дефіцитних факторів виробництва;

 1. реалізація національних конкурентних переваг;

 2. відсутність власних валютних резервів;

 3. вірної відповіді немає.

13. Визначити характерні ознаки інтеграції України у світогосподарську систему:

 1. введення національної валюти;

 2. утворення міжбанківської валютної біржі;

 3. захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

 4. встановлення валютного курсу;

 5. лібералізація торгівлі;

 6. ліквідація валютних резервів.

14. Пояснити, які інтеграційні параметри були характерними для України у складі СРСР:

 1. зовнішня конвертованість національної валюти;

 2. фіксований валютний курс;

 3. гнучкий валютний курс;

 4. відсутність іноземних інвестицій;

 5. обмеженість зовнішньої торгівлі.

15. Що є наслідками утворення інтеграційних об'єднань за участю України:

 1. підключення економіки України до загальноєвропейських інтеграційних процесів;

 1. інтеграція України до європейського ринку,

 1. утворення загальноєвропейської системи управління інтеграційними процесами.

16. Із факторів, які перешкоджають входженню України до міжнародної економіки, назвіть внутрішні:

1) суперечності регіонального характеру, складності діалогу з міжнародними фінансовими організаціями;

2) не визначені напрями і механізм структурної перебудови народного господарства, не вирішені питання безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

17. З факторів, які перешкоджають входженню України до міжнародної економіки, назвіть зовнішні: 1. суперечності регіонального характеру, складності діалогу з міжнародними фінансовими організаціями;

 2. не визначені напрями і механізм структурної перебудови народного господарства, не вирішені питання безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

18. Назвіть детермінанти у механізмі реалізації конкурентних переваг України у світовому просторі:

 1. стабілізація і нарощування виробництва;

 2. залучення іноземного капіталу;

 3. створення високих технологій;

 4. насичення і підвищення якості товарів на внутрішньому ринку, створення конкурентного середовища.

19. Назвіть фактори розвитку міжнародних економічних відносин України:

 1. виникнення нових держав, поява нових регіональних економічних центрів, перехід від конфронтації до співробітництва;

 2. геополітичне положення, багаті ресурси, значний економічний і науково-технічний потенціал.

20. Виникнення нових держав, поява нових регіональних економічних центрів, перехід від конфронтації до співробітництва – це:

 1. умови розвитку міжнародних економічних відносин України;

 2. фактори розвитку міжнародних економічних відносин України.

21. Геополітичне положення, багаті ресурси, значний економічний і науково-технічний потенціал – це:

 1. умови розвитку міжнародних економічних відносин України;

 2. фактори розвитку міжнародних економічних відносин України.

22. Вкажіть детермінанти реалізації національних економічних інтересів України:

 1. розвиток двосторонніх міждержавних відносин;

 2. розширення участі в Європейському Союзі;

 3. співробітництво в рамках СНД;

 4. членство в ООН та інших міжнародних організаціях.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка