Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»Сторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у світовому господарстві та міжнародних економічних відносинах
План


 1. Світове господарство: сутність, елементи і суб'єкти, формування, фактори розвитку.

 2. Соціально-економічний принцип систематизації країн світу.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 11-22.

 2. Косолапов Н. Международные отношения как специфический тип общения // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. —№6. – С. 99-108.

 3. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. – С. 8-16.

 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.

 5. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. - М.: ИНСАН, 1994. – С. 8-11.


Тема 3. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства і проблеми їх розвитку.
План

 1. Формування міжнародних економічних відносин з розвитком світового господарства.

 2. Формування світової ринкової економіки.

 3. Форми міжнародних економічних відносин, їх взаємозв'язок та проблеми розвитку.


Література


 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004.

 2. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В.Кулакова. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. - С. 168-180,604-633.

 3. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006.

 4. Рудый К.В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие / К.В. Рудый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2004. – 400с.

 5. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - С. 427 - 462.

 6. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / В.С. Будкін, А.С.Гальчінський, А.С. Філіпенко та ін. - К.: Либідь, 2002. - С. 232-343.

 7. Економіка зарубіжних країн: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. - К.:Либідь, 1996.- С. 141-163,198-213.Тема 5. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин.

План

 1. Поняття середовища міжнародних економічних відносин, його структура і особливості.

 2. Економічне середовище формування міжнародних економічних відносин.

 3. Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин.

 4. Соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 11-22.

 2. Косолапов Н. Международные отношения как специфический тип общения // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. —№6. – С. 99-108.

 3. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. – С. 8-16.

 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.

 5. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. - М.: ИНСАН, 1994. – С. 8-11.


Тема 6. Закони і принципи розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин.

План

 1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.

 2. Головні економічні закони розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 11-25.

 2. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 4-54.

 3. Світова економіка / За ред. Філіпенка А.С. - К.: Либідь, 2002. – С. 28-33.

 4. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2001. – С. 691-710.

 5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 512-519.

Тема 7. Міжнародний поділ праці як об'єктивна основа міжнародних економічних відносин.

План

 1. Система міжнародного поділу праці.

 2. Головні організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу праці.

 3. Проблеми і передумови участі України в міжнародному поділі праці.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 11-22.

 2. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Е.Рыбалкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-С. 20-23.

 3. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. -С. 20-41.

 4. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 621 - 658.

 5. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003. - С. 16-73, 92-104, 131-148.

 6. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / В.С. Будкін, А.С. Гальчінський, А.С. Філіпенко та ін. - К.: Либідь, 2002. - С. 176-231.


Тема 8. Загальні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин.

План

 1. Соціально-економічні та політичні особливості розвитку міжнародних економічних відносин сучасного періоду.

 2. Проблеми зовнішньої заборгованості в міжнародних економічних відносинах.

 3. Лібералізація зовнішньої торгівлі.

 4. Розвиток транснаціонального бізнесу.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 90-113, 114-127.

 2. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В.Кулакова. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. - С. 334-336,482-522.

 3. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.-С. 274-426.

 4. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. -С. 90-110.

 5. Рудый К.В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие / К.В. Рудый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2004. – 400с.


Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція.

План

 1. Сутність, цілі і зна­чення міжнародної економічної інтеграції, основні риси.

 2. Форми міжнародної економічної інтеграції. Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань.

 3. Світові інтеграційні процеси і Україна.


Література

 1. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. -С. 141-161.

 2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.

 3. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - С. 427 - 462.

 4. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА- М,- 1997.- С. 66-82.

 5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / В.С.Будкін, А.С.Гальчінський, А.С. Філіпенко та ін. - К.: Либідь, 2002. - С. 232-343.


Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили.
План

1. Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили. 1. Види міжнародної міграції.

 2. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 132-144.

 2. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.-С. 427-443.

 3. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - С. 226 - 238.

 4. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. – К.:ЦНЛ, 2006. -С. 115-140.

 5. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - С. 284 - 300.Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини.
План

 1. Поняття валюти і її види. Конвертованість валют. Валютний курс, його види.

 2. Еволюція світової валютної системи.

 3. Механізм міжнародних розрахунків. Структура платіжного балансу і напрями його оптимізації.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 96-114.

 2. Економіка зарубіжних країн: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В.Бураківський та ін. - К.: Либідь, 1996.- С.15-17.

 3. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В.Кулакова. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. - С. 334-336,482-522.

 4. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.-С. 274-426.

 5. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. -С. 141-161.

 6. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /В.С. Будкін, А.С.Гальчінський, А.С. Філіпенко та ін. - К.: Либідь, 2002. -С. 382-407.

 7. Рудый К.В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие / К.В. Рудый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2004. – 400с.Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу.
План

 1. Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці.

 2. Міжнародний рух капіталу і світовий ринок позичкових капіталів.

 3. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку України.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 114-127.

 2. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. - С.148- 164.

 3. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - С. 448 - 456.

 4. Міжнародна економіка: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М.Тарасевича. -Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000. -С.30-33.

 5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / В.С. Будкін, А.С.Гальчинський, А.С. Філіпенко та ін. - К.: Либідь, 2002. - С. 344-382.Тема 17. Міжнародна торгівля та торговельна політика.

План

 1. Теорії міжнародної торгівлі.

 2. Ціноутворення на світовому ринку.

 3. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 42-60.

 2. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.-С. 19-173,258-273.

 3. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. -С. 65-84.

 4. Міжнародна економіка. Опорний конспект лекцій / За ред. В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000. с.15-21.

 5. Семенов К.А. Международные экономическиє отношения: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003. - С. 105-130, 149-216.

 6. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / В.С. Будкін, А.С. Гальчінський, А.С. Філіпенко та ін. - К.: Либідь, 2002. - С. 84-99, 408-424.Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв'язків.
План

 1. Необхідність і значення інтеграції України до світового господарства і міжнародних економічних відносин.

 2. Національні економічні інтереси України у сфері міжнародних економічних відносин: регіональні, субрегіональні та локальні.

3. Пріоритети України в регіональному співробітництві.
Література

 1. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України / Економіка України. - 2000. - №1. - С. 70-75;

 2. Білорус О. Імперативні стратегій розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України.-2001. -№11. -С. 4-13.

 3. Губский Б., Лукьяненко Д., Сиденко В. Интернационализация украинской экономики// Экономика Украины. - №9.- 2000. – С.16-25.

 4. Климко Г.Н. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фін. Україна. - 2000. -№11.- С.39-48.

 5. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. -С. 165-186.

 6. Опанасюк Г. Програма України - 2010: Інтеграція в ЄС //Вісник УАДА. - 1999. - №4. - С. 208-214.

 7. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин.
План

1. Глобалізація економічного розвитку і роль міжнародних економічних відносин в установленні зв'язків національних економік зі світовим господарством. 1. Рушійні сили і особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми.

 2. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин.


Література

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 11-22, 149-168.

 2. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. Науково-методичне видання, „Броди-просвіта", 2001. - 300с.

 3. Клочко В. Глобализация и ее влияние на страны с переходной экономикой // Экономика Украины. - 2001. - №10. - С. 51-58.

 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.

 5. Яковец Ю. Глобальные тенденции социокультурной динамики и перспективы взаимодействия цивилизаций в XXIв. // Экономика Украины. -2000. -№3.-С.8-17.6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
Тестові завдання

за темами № 1 –10
1. До цілей розвитку міжнародної економіки належать:

 1. оптимізація взаємовідношення національних економік;

 2. підтримання стабільного рівня цін;

 3. оптимізація поведінки споживача.

2. На якому з означених рівнів розвитку міжнародних економічних відносин його суб'єктами виступають окремі країни:

 1. мікроекономічному;

 2. макроекономічному;

 3. інтернаціональному.

3.По відношенню до міжнародної економіки системою вищого рівня виступає:

 1. національна економіка;

 2. галузь економіки;

 3. глобальна еколого-економічна й соціополітична система;

 4. регіональна господарська система.

4. Міжнародна економіка – це:

 1. діалектична єдність національних господарств та їх регіональних об'єднань, що історично складається в окремих національно-державних кордонах;

 2. регіональний господарський комплекс;

 3. первинна ланка суспільного поділу праці;

 4. галузева господарська система.

5. Виникнення нових незалежних держав і національних економік – це прояв:

 1. диференціації форм суспільного життя;

 2. інтеграції форм і видів суспільного життя

6. Проявом дії якого закону є поглиблення техніко-економічних та технологічних зв'язків національних економік:

 1. закону інтернаціональної вартості;

 2. закону інтернаціоналізації виробництва;

 3. закону накопичення;

 4. закону відповідності виробничих відносин рівню та характеру продуктивних сил.

7. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародну економічну взаємодію:

 1. стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах;

 2. найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

 3. вищий рівень розвитку МЕВ, переплетіння економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах і у відносинах з третіми країнами;

4) тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

8. Предмет міжнародних економічних відносин пов'язаний із: 1. вибором оптимального варіанту використання обмежених ресурсів мікрорівня міжнародної економіки;

 2. вибором оптимального варіанту використання обмежених ресурсів мезорівня міжнародної економіки;

 3. вибором оптимального варіанту використання обмежених ресурсів мегарівня міжнародної економіки.

9. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародні економічні відносини:

 1. стійкі економічні зв'язки на основі спільних намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

 2. найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

3) переплетіння економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах і у відносинах з третіми країнами;

4) тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

10. На якому з означених рівнів розвитку міжнародних економічних відносин його суб'єктами виступають окремі міжнародні організації і міжнародні інтеграційні об'єднання:


 1. мікроекономічному;

 2. макроекономічному;

 3. інтернаціональному.

11. Основні закономірності розвитку світового господарства на межі 19-20 ст. досліджувалися в роботах:

 1. А. Сміта, Д. Рікардо, У. Петті;

 2. Р. Гільфердінга, В. Леніна, Д. Гобсона;

 3. Д. Кейнса, М. Фрідмена, С. Харриса;

 4. Г. Мюрдаля, Б. Оліна, А. Вебера;

 5. Дж. Вайнера, П. Еджуорта, К. Маркса.

12. Об'єктом вивчення міжнародних економічних відносин як науки виступає:

 1. мегарівень глобальної господарської системи;

 2. мезорівень глобальної господарської системи;

 3. мікрорівень глобальної господарської системи;

13. Релігійні конфесії є елементами:

 1. політичного середовища;

 2. соціального середовища;

 3. духовного середовища.

14. Закон інтернаціоналізації виробництва показує:

 1. причинну залежність організаційно-технічних відносин від технологічної кооперації та якості робочої сили, від рівня усуспільнення та масштабів виробництва;

 2. формування цін і пропорцій обміну на світових ринках товарів, послуг та факторів виробництва;

 3. поглиблення техніко-економічних і технологічних зв'язків національних економік, переплетення їх в єдину господарську систему;

 4. умови розширеного відтворення.

15. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародне економічне співробітництво:

1) стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах; 1. найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

 2. вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, переплетіння економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах і у відносинах з третіми країнами;

 3. тісні економічні зв’язки кооперативного типу на основі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

16. Практична функція міжнародних економічних відносин як науки полягає у:

1) вивченні економічних процесів та явищ, що відбуваються у світовому господарстві; 1. тому, що вона виступає теоретичним фундаментом комплексу фундаментальних наук, досліджування окремих аспектів функціонування та розвитку світового господарства;

 2. виробленні практичних рекомендацій відносно заходів зовнішньоекономічної політики.

17. З особливостей міжнародних економічних відносин на сучасному етапі вкажіть ту, що зумовлена розпадом соціалістичної системи: 1. посилення взаємозв'язку між національними та інтернаціональними інтересами;

 2. зміна соціально-економічної моделі світу;

 3. активний вплив на міжнародні економічні відносини НТР;

 4. посилення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин.

18. Яка з наступних проблем належить до предмету міжнародної економіки як науки:

 1. оптимізація діяльності фірми;

 2. підтримання високого рівня зайнятості в економіці;

 3. оптимізація зовнішньоторговельних відносин країни.

19. Які країни входять до складу НАФТА:

 1. США, Канада, Мексика;

 2. США, Мексика, Бразилія;

 3. Канада, США, Аргентина.

20. Проявом дії якого закону є поглиблення техніко-економічних та технологічних зв'язків національних економік:

 1. закону інтернаціональної вартості;

 2. закону інтернаціоналізації виробництва;

 3. закону накопичення;

 4. закону відповідності виробничих відносин рівню та характеру продуктивних сил.

21. З особливостей міжнародних економічних відносин на сучасному етапі вкажіть ту, що забезпечує управління ними на інтернаціональному рівні:

 1. посилення взаємозв'язку між національними та інтернаціональними інтересами;

 2. зміна соціально-економічної моделі світу;

 1. активний вплив на міжнародні економічні відносини НТР;

 2. посилення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин.

22. Методологічна функція міжнародних економічних відносин як науки полягає:

 1. у вивченні економічних процесів та явищ, що відбуваються у світовому господарстві;

 2. у тому, що вона виступає теоретичним фундаментом комплексу фундаментальних наук, досліджування окремих аспектів функціонування та розвитку світового господарства;

 3. у виробленні практичних рекомендацій відносно заходів зовнішньоекономічної політики.

23. До основних форм інтеграції виробництва не відноситься:

 1. міжнародний поділ праці;

 2. техніко-економічний рух факторів виробництва;

 3. міжнародна конкуренція;

 4. транснаціоналізація виробництва.

24. Пояснити, який параметр є пріоритетним у розвитку міжнародної інтеграції у XXІ ст.:

 1. об'єднаний інформаційний простір;

 2. загальна економічна система;

 3. загальна структура виробництва.

25. Конкретними формами міжнародного поділу праці є:

 1. міжнародна спеціалізація;

 2. міжнародна кооперація;

 3. міжнародне комбінування;

 4. міжнародна концентрація капіталів;

 5. 1, 2 та 3;

 6. усе вищеназване.

26. З особливостей міжнародних економічних відносин на сучасному етапі вкажіть ту, що зумовлює раціональні зміни в структурі міжнародних економічних відносин:

 1. посилення взаємозв'язку між національними інтернаціональними інтересами;

 2. зміна соціально-економічної моделі світу;

 3. активний вплив на міжнародні економічні відносини НТР;

 4. підсилення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин.

27. З факторів розвитку міжнародних економічних відносин у світовому господарстві вкажіть той, що виник на початку 50-х років XX ст.:

 1. відмінності в природних умовах і ресурсах;

 2. міжнародний поділ праці;

 3. НТР;

 4. формування крупної промисловості.

28. Міжнародні економічні відносини – це суспільно-виробничі зв'язки між:

 1. країнами;

 2. країнами і міжнародними організаціями;

 3. міжнародними організаціями;

 4. між усіма суб'єктами міжнародної економіки.

29. Визначити сучасну особливість міжнародної економічної інтеграції, що обумовлена нерівномірністю розвитку окремих регіонів світу:

 1. динамізм;

 2. розвиток інтеграції в одночасно з дезінтеграцією;

 3. глобальний регіоналізм.

30. До основних факторів розвитку міжнародного поділу праці відносяться:

 1. природно-географічні;

 2. науково-технічний прогрес;

 3. соціально-економічні;

 4. політичні;

 5. все зазначене.

31. Міжнародна економічна інтеграція – це:

 1. зближення, об'єднання і взаємопристосування національних економік;

 2. встановлення сталих виробничих зв'язків між країнами, вихід відтворювального процесу за національні межі.

32. Який з факторів міжнародного поділу праці є важливішим у сучасних умовах:

 1. природно-географічні;

 2. науково-технічний прогрес;

 3. соціально-економічні;

 4. політичні фактори.

33. Назвіть характерні риси міжнародних економічних відносин промислово розвинених країн:

 1. мають зрілі форми розвитку, розвиваються в умовах конкуренції і глибоких зв'язків, що переходять зі стадії інтернаціоналізації до стадії інтеграції;

 2. залишаються ще відокремленими, не зазнають всієї сили впливу міжнародної конкуренції, відбувається докорінний злам механізму їх міжнародних економічних відносин;

 3. характеризуються зміною моделі міжнародних економічних відносин і ролі у світовому господарстві.

34. Технологічний поділ праці – це:

 1. поділ праці між учасниками виробничого процесу, котрі на основі предметної, подетальної спеціалізації виробляють рад напівфабрикатів, з яких у підсумку у межах даної кооперації праці створюють продукт особистого або виробничого споживання;

 2. суто кількісний поділ однорідної праці між багатьма учасниками виробничого процесу.


Тестові завдання

за темами № 11 –19

1. Валютна система являє собою: 1. розгалужену систему механізмів, функціонування яких має забезпечувати купівлю та продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів;

 2. державно-правову форму організації валютних відносин у міжнародній економіці;

 3. здатність національної валюти вільно обмінюватися на валюти інших країн за встановленим курсом.

2. Яка система була історично першою у процесі еволюції світової валютної системи:

 1. Ямайська валютна система;

 2. система золотого стандарту,

 3. Бреттон-Вудська валютна система.

3. Термінові операції, що передбачають торгівлю стандартними контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахунку та термін – це:

 1. опціонні угоди;

 2. валютні операції спот;

 3. ф'ючерсні валютні операції;

 4. форвардні валютні операції.

4. Вкажіть класифікацію міжнародних кредитів за призначенням:

 1. короткострокові, середньострокові та довгострокові;

 2. комерційні, фінансові;

 3. приватні, урядові;

 4. товарні, валютні.

5. Пряме котирування валюти полягає в тому, що:

 1. валютний курс відображає ціну одиниці національної валюти в іноземній;

 2. валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти в національній валюті;

 3. валютний курс прямо пропорційно залежить від зростання експорту;

 4. валютний курс прямо пропорційно залежить від зростання імпорту.

6. Визначити виграш споживачів країни N від встановлення вільної зовнішньої торгівлі.

Обґрунтувати відповідь:7. Вибрати вірне визначення митного тарифу: 1. визначена ставка митного збору, яку необхідно сплатити при вивезенні або ввезенні товару на територію країни;

 2. ставка, що залежить від обсягу імпорту товару,

 3. обов'язковий збір, що є умовою експорту або імпорту.

8. Вибрати вірне формулювання парадоксу Леонтьєва:

 1. теорія співвідношення чинників виробництва не підтверджується на практиці: трудонадлишкові країни експортують капіталоємну продукцію, тоді як капіталонадлишкові – трудоємну;

 2. імпортний тариф може призвести до падіння, а не збільшення внутрішньої ціни на імпортний товар у випадку падіння його відносної ціни на світовому ринку в результаті введення тарифу.

9. Яка валютна система діє в світі:

 1. Ямайська валютна система;

 2. Бреттон-Вудська валютна система;

3) система валютного стандарту.

10.Вкажіть невірне положення. В системі золотого стандарту передбачалось: 1. фіксація золотого змісту національних валют;

 2. заборона вільної приватної купівлі-продажу золота;

 3. безпосередня конвертованість національної валюти у золото;

 4. наявність фіксованих валютних курсів.

11. Рахунки "костре" являють собою:

 1. рахунки іноземних банків у даному банку;

 2. рахунки даного банку в іноземних;

 3. рахунки, відкриті для колективних валют;

 4. рахунки, відкриті для міжнародних організацій.

12. Визначити виграш виробників країни N від встановлення вільної зовнішньої торгівлі, обґрунтувати відповідь:

13. Зростання імпорту товарів та послуг країни: 1. сприяє зростанню курсу національної валюти;

 2. сприяє зниженню курсу національної валюти;

 3. не впливає на курс національної валюти;

 4. надає невизначений вплив на курс національної валюти.

14. Визначити види валюти по ролі у розрахункових операціях:

 1. іноземна валюта;

 2. конвертована валюта;

 3. валюта експортера;

 4. валюта клірингу;

 5. колективна валюта.

15. Визначити форми митних зборів в залежності від характеру дії:

 1. сезонні;

 2. експортні;

 3. компенсаційні;

 4. антидемпінгові;

 5. конвенційні;

 6. номінальні.

16. Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків робочої сили за територіальною ознакою:

 1. безповоротна, тимчасова, щоденна, маятникова;

 2. легальна, нелегальна;

 3. міжконтинентальна, континентальна;

 4. міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої робочої сили;

 5. міграція у межах промислово розвинутих країн; міграція робочої сили між країнами, що розвиваються, міграція висококваліфікованої робочі сили із промислово розвинутих країн у країни, що розвиваються; міграція з країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн у промислово розвинуті.

17. Вкажіть невірне положення. Для Бреттон-Вудської валютної системи характерно:

 1. використання принципу фіксованих валютних курсів;

 2. повна демонетизація золота в сфері валютних відносин;

 3. використання принципу плаваючих валютних курсів;

 1. перетворення СДР у головний резервний актив і міжнародний засіб розрахунку та платежу.

18. Зростання експорту товарів та послуг країни:

 1. сприяє зростанню курсу національної валюти;

 2. сприяє зниженню курсу національної валюти;

 3. не впливає на курс національної валюти;

 4. надає невизначений вплив на курс національної валюти.

19. Ціна американського автомобіля у Німеччині дорівнює 10000 €. Чому дорівнює зміна виручки американського експортера після зміни курсу від 2,5 € за $1 до 2 € за $1:

 1. $4000;

 2. $2000;

 3. $1000;

 4. $500.

20. Пояснити дію селективного протекціонізму:

 1. спрямований проти окремих країн або товарів;

 2. захищає певні галузі;

 3. здійснюється методами внутрішньої економічної політики.

21. Визначити види валютній ринків за змістом операцій:

 1. ринок операцій спот,

 2. регіональний ринок;

 3. ринок депозитних операцій;

 4. ринок термінових угод.

22. Визначити виграш країни N у цілому від встановлення вільної зовнішньої торгівлі:

23. Визначити зворотній демпінг. Обґрунтувати відповідь: 1. завищення цін на експорт у порівнянні з цінами продажу тих же товарів на внутрішньому ринку.

 2. постійний експорт товарів за цінами, нижчими ніж справедливі;

 3. зниження експортних цін з метою усунення з ринку конкурентів та встановлення монопольних цін.

24. Міграція робочої сили – це:

 1. виїзд працездатного населення із даної країни за її кордони;

 2. в'їзд працездатного населення у певну країну з інших країн;

 3. повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;

 4. переміщення працездатного населення через кордони певних національних економік зі зміною місця постійного проживання або періодичним поверненням до нього.

25. Визначити втрату державної казни країни N від усунення митного тарифу на товар А:

26. Міжнародна міграція капіталу – це: 1. сукупність попиту і пропозиції позичкового капіталу позичальниками і кредиторами різних країн;

 2. рух грошового капіталу через розподільчий механізм світового ринку позичкових капіталів;

 3. рух позичкового капіталу в формі надання валютних і товарних ресурсів за умов повернення, строковості й платності;

 4. позика в грошовій або товарній формі, яка надається кредитором однієї країни позичальнику іншої країни.

27. Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків робочої сили за ступенем законності:

 1. тимчасова, щоденна, маятникова;

 2. легальна, нелегальна;

 3. міжконтинентальна, континентальна;

 4. міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої робочої сили;

 5. міграція у межах промислово розвинутих країн, міграція робочої сили між країнами, що розвиваються, міграція висококваліфікованої робочі сили із промислово розвинутих країн у країни, що розвиваються, міграція із країн, що розвиваються та постсоціалістичних країн у промислово розвинуті.

28. Вибрати вірне формулювання парадоксу Леонтьєва:

 1. теорія співвідношення чинників виробництва не підтверджується на практиці: трудонадлишкові країни експортують капіталоємну продукцію, тоді як капіталонадлишкові – трудоємну;

 2. імпортний тариф може призвести до падіння, а не збільшення внутрішньої ціни на імпортний товар у випадку падіння його відносної ціни на світовому ринку в результаті введення тарифу.

29. Визначте країни-основні донори капіталу в сучасному світі:

1) країни Східної Європи;

2) країни "Великої вісімки";

3) країни СНД;

4) країни Східної Азії;

5) країни Латинської Америки.

30. Вкажіть домінуючу в сучасних умовах причину вивозу капіталів:

1) максимізація прибутку в довгостроковому періоді;

2) завоювання та утримання стратегічно важливих ринків;

3) скорочення попиту на внутрішньому ринку;

4) відповідь на погрозу конкуренції;

5) використання дешевих трудових та природних ресурсів інших країн.

31. Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків робочої сили за напрямами:


 1. постійна, тимчасова, щоденна, маятникова;

 2. легальна, нелегальна;

 3. міжконтинентальна, континентальна;

 4. міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої робочої сили;

 5. міграція у межах промислово розвинутих країн, міграція робочої сили між країнами, що розвиваються, міграція висококваліфікованої робочі сили із промислово розвинутих країн у країни, що розвиваються, міграція із країн, що розвиваються та постсоціалістичних країн у промислово розвинуті.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка