Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці»


Тема 1. «Законодавчі та нормативно-правове забезпечення охорони праці на підприємстві»Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#10818
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема 1. «Законодавчі та нормативно-правове забезпечення охорони праці на підприємстві»

1. Характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника - це…

1. важкість праці;

3. шкідливий виробничий фактор ;

2. напруженість праці;

4. небезпечний виробничий фактор.

2. Небажане явище, яке супроводжує виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‘я працівника (гострого отруєння, гострого захворювання) і навіть до раптової смерті – це…

1. важкість праці;

3. шкідливий виробничий фактор ;

2. напруженість праці;

4. небезпечний виробничий фактор.

3. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності – це…

1. праця;

3. безпека праці;

2. охорона праці;

4. немає правильної відповіді.

4. За своїм походженням та природою дії небезпечного та шкідливого виробничого фактора (НШВФ) можна поділити на групи: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні

 1. фізичні і хімічні, біологічні;

 2. фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні;

 3. фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні;

 4. фізико-хімічні, соціально-психологічні та психофізіологічні.

5. Який з документів є основоположним в галузі охорони праці?

 1. Закон України «Про охорону праці»;

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

 3. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

 4. Кодекс законів про працю України.

6. Відповідно до Закону України “Про охорону праці” нормативно-правові акти з охорони праці – це…

 1. офіційні документи компетентного органу державної влади, якими встановлюються загальнообов’язкові правила (норми);

 2. правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання;

 3. документи, які використовуються в галузі охорони праці;

 4. всі відповіді вірні.

7. Який вид відповідальності відповідно до ст. 147 КЗпПУ поділяється на два види: догана та звільнення з роботи?

1. дисциплінарна відповідальність;

3. матеріальна відповідальність;

2. адміністративна відповідальність;

4. кримінальна відповідальність.

8. Відповідальності, яка настає за будь-які посягання на загальні умови пpaцi – це…

1. дисциплінарна відповідальність;

3. матеріальна відповідальність;

2. адміністративна відповідальність;

4. кримінальна відповідальність.

9. Відповідальність робітників i службовців, яка регламентується КЗпПУ та іншими нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у трудових відносинах – це…

1. дисциплінарна відповідальність;

3. матеріальна відповідальність;

2. адміністративна відповідальність;

4. кримінальна відповідальність.

10. Відповідальність, яка настає не за будь-яке порушення, а за порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону пpaцi, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки - це…

1. дисциплінарна відповідальність;

3. матеріальна відповідальність;

2. адміністративна відповідальність;

4. кримінальна відповідальність.

11. Який документ зобов‘язує роботодавця створити на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці?

 1. Закон України «Про охорону праці»;

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

 3. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

12. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується Держнаглядохоронпраці на підприємстві з кількістю працюючих:

1. менше 20 осіб;

3. 50 і більше осіб.

2. менше 50 осіб;

4. 100 і більше осіб

13. Для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку на підприємстві з кількістю працюючих:

1. менше 20 осіб;

3. 50 і більше осіб.

2. менше 50 осіб;

4. 100 і більше осіб

14. Служба охорони праці підпорядковується:

1. профспілці;

3. нікому не підпорядковується і працює на себе.

2. безпосередньо роботодавцю;

15. Ліквідація служби охорони праці допускається у разі:

 1. ліквідації підприємства;

 2. припинення використання найманої праці фізичною особою;

 3. в обох випадках.

16. Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій зазначених засобів без …

 1. попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

 2. дозволу керівника підприємства;

 3. всі відповіді вірні.

17. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається:

1. Держгірпромнагляд

3. Службою охорони праці.

2. Кабінетом Міністрів України;
18. Згідно Типового положення про службу охорони праці ця служба бере участь у:

 1. розслідуванні нещасних випадків та аварій;

 2. роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

 3. роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

 4. всі відповіді вірні.

19. Інструктаж, який проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за бсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу – це…

1. повторний інструктаж;

3. цільовий інструктаж.

2. позаплановий інструктаж;
20. Коли працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором.?

1. до прийняття на підприємство ;

3. лише у випадку необхідності.

2. щойно прийняті на підприємство ;

Тема 2 «Гігієна праці і виробнича санітарія»

1.Вибираючи майданчик для будівництва підприємства, треба враховувати:

 1. аерокліматичну характеристику та рельєф місцевості, умови туманоутворення та розсіювання в атмосфері промислових викидів;

 2. рельєф місцевості та річкова зона;

 3. варіанти «1» і «2»;

2.В місцях організованого повітрозабору системами вентиляції вміст шкідливих речовин у зовнішньому повітрі не повинен перевищувати:

1. 25%

2. 30%

3. 15%

3.Умови праці на об'єктах промисловості, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих:

1. безпека праці

2. ГОСТ

3. норми праці

4.Джерелами забруднення повітря є:

 1. організовані та неорганізовані джерела

 2. розосереджені джерела

 3. варіанти «1» і «2»;

5.Об'єм виробничих приміщень на одного працівника згідно з санітарними нормами повинен складати не менше:

 1. 15 м³, а площа приміщень - 4,5 м²

 2. 21 м³, а площа приміщень - 5,4 м²

 3. 1,5 м³, а площа приміщень - 54 м²

6.Ширина основних проходів всередині цехів та дільниць повинна бути не менше:

 1. 5 м, а ширина проїздів — 2 м.

 2. 1,5 м, а ширина проїздів — 2,5 м.

 3. 1 м, а ширина проїздів — 5 м.

7.Висота виробничих приміщень має бути не менше:

1. 2,2 м

2. 3,3 м

3. 3,2 м

8.До санітарно-побутових приміщень відносять:

 1. гардеробні, душові, умивальні, вбиральні, кімнати особистої гігієни жінок, відпочинку, паління та ін.

 2. медпункти, поліклініки, профілакторії

 3. їдальні, буфети, кімнати для прийняття їжі

9.До медичних приміщень відносять:

 1. гардеробні, душові, умивальні, вбиральні, кімнати особистої гігієни жінок, відпочинку, паління та ін.

 2. медпункти, поліклініки, профілакторії

 3. їдальні, буфети, кімнати для прийняття їжі

10.До приміщень громадського харчування відносять:

 1. гардеробні, душові, умивальні, вбиральні, кімнати особистої гігієни жінок, відпочинку, паління та ін.

 2. медпункти, поліклініки, профілакторії

 3. їдальні, буфети, кімнати для прийняття їжі

11.До приміщень культурного обслуговування відносять:

  1. бібліотеки, зали засідань, спортзали

  2. заводоуправління, цехові контори

  3. гардеробні, душові, умивальні, вбиральні, кімнати особистої гігієни жінок, відпочинку, паління та ін.

12.До адміністративних приміщень відносять:

 1. бібліотеки, зали засідань, спортзали

 2. заводоуправління, цехові контори

 3. гардеробні, душові, умивальні, вбиральні, кімнати особистої гігієни жінок, відпочинку, паління та ін.

13.Всі стічні води від виробництва повинні спускатися:

1. в міську каналізаційну систему

2. в поближні водоймища

3. варіанти «1» та «2»

14.Стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для здоров'я людини:

1. екологічна безпека

2. безпека праці

3. біологія людини

15. Закон, що визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь:

 1. про охорону навколишнього природного середовища

 2. про використання природних ресурсів та корисних копалин

 3. про екологічну ситуацію в країні

16.Шкідливі забруднення поділяються на:

 1. нешкідливі, легко шкідливі та дуже шкідливі

 2. фізичні, хімічні, біологічні та шкідливий вплив на довкілля

 3. леткі, газоподібні, речовини та тверді

17.Іонізуюче, радіоактивне забруднення, підвищення температури, шуми і вібрації відносять до:

 1. нешкідливих факторів

 2. газоподібних шкідливих речовин

 3. фізичні

18.Мийні засоби, важкі метали, тверді домішки та пестициди відносять до:

 1. дуже шкідливих речовин

 2. хімічних речовин

 3. летких речовини

19. Підлоги виробничих приміщень повинні бути :

 1. зносостійкими, теплими, неслизькими

 2. щільними, легко очищуватись

 3. варіанти «1» та «2»

20.Комплексний документ, який містить характеристику взаємовідносин підприємства з навколишнім середовищем:

 1. екологічний паспорт

 2. санітарна книжка

 3. свідоцтво про екологізацію


Тема 3 «Поліпшення стану виробничого середовища,зменшення важкості і напруженості фізичної праці на підприємствах галузі.»

1. Виробниче середовище – це сукупність … , що впливають на людину під час виконання нею трудових обов’язків.

 1. фізичних, хімічних;

 2. фізичних, соціальних;

 3. фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших факторів.

2. На які види поділяється трудова діяльність?

1. фізична, психологічна;

2. фізична, розумова;

3. розумова, психологічна.

3. Вид трудової діяльності, яка в основному визначається роботою м’язів, до яких у процесі роботи припливає кров, забезпечуючи надходження кисню в організм та виведення продуктів окислення – це …

1. фізична, психологічна;

2. фізична, розумова;

3. розумова, психологічна.

4. За величиною енерговитрат роботи поділяються на:

 1. легкі, важкі;

 2. легкі, середньої важкості, важкі, надзвичайно важкі;

 3. легкі, середньої важкості, важкі.

5. Участь у трудовому процесі центральної нервової системи та органів чуття – це …

1. фізична діяльність;

2. розумова діяльність;

3. психологічна.

6. Як класифікуються виробничі шкідливості?

 1. фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні;

 2. фізичні, хімічні, економічні, психофізіологічні;

 3. фізичні, хімічні, соціальні, психофізіологічні.

7. Пожежі, вибухи, загазованість – це …

 1. соціальні виробничі шкідливості;

 2. хімічні виробничі шкідливості;

 3. фізичні виробничі шкідливості.

8. Загально токсичні виробничі шкідливості – це …

 1. фізичні виробничі шкідливості за характером дії на організм людини;

 2. хімічні виробничі шкідливості за характером дії на організм людини;

 3. хімічні виробничі шкідливості за шляхом проникнення в організм людини.

9. Психофізіологічні виробничі шкідливості, що викликають фізичне перенавантаження:

 1. статичні, динамічні, гіподинамічні виробничі шкідливості;

 2. статичні, динамічні, розумові, емоційні виробничі шкідливості;

 3. розумове, емоційне, монотонність праці, аналізаторів.

10. Монотонність роботи – це …

 1. психофізіологічні виробничі шкідливості, що викликають фізичне перенавантаження;

 2. психологічні виробничі шкідливості, що викликають нервовове перенавантаження;

 3. психологічні виробничі шкідливості, що викликають нервово-психологічне перенавантаження.

11.Умови праці поділяють на групи:

 1. комфортні, некомфортні;

 2. зручні, надзвичайні, комфортні, неможливі;

 3. комфортні, вищий комфорт, нестерпні та некомфортні.

12. Місцем постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності є:

1. робоче поле;

2. робоче місце;

3. робоча зона.

13. Процес поширення в пружних тілах механічних коливань з амплітудою називається:

1. вібрацією;

2. деформацією;

3. розкладом.

14. Працівники, зайняті на роботах із динамічними процесами, мають право на:

 1. оплачувані санітарно-оздоровчі перерви (15…20 хв);

 2. обов’язкове державне страхування;

 3. профілактичний масаж.

15. Віброізоляцію виконують шляхом:

 1. введення в систему додаткової пружної маси, яка перешкоджає впливу від машини на інші елементи конструкції;

 2. балансування роторів (валів);

 3. усунення шляхом люфтів та зазорів.

16. Показник коливання, що періодично змінюється і фіксує найбільші значення показника:

1. тактом;

2. вібрацією;

3. амплітудою.

17. Сукупність небажаних звуків різної інтенсивності та частоти, що виникають в повітрі:

1. шумом;

2. звуком;

3. резонансом.

18. До акустичних засобів зниження шуму належать:

 1. використання звукоізоляції та звукопоглинаючих огорож;

 2. використання засобів віброізоляції і раціональне розташування робочих місць;

 3. застосування малошумних технологій та удосконалення технологічного ремонту.

19. Умови праці, які мають суттєві відхилення від норм одного або декількох елементів середовища:

1. нестерпними;

2. незручними;

3. некомфортними.

20. Такі виробничі шкідливості такі як машини й механізми, що рухаються; загазованість, пожежі, вибухи, шум тощо належать до:

 1. біологічні виробничі шкідливості;

 2. фізичні виробничі шкідливості;

 3. природні виробничі шкідливості.


Тема 4 «Виробничий травматизм, професійні захворювання на підприємстві.»

1. Травми поділяються на:

1. легкі і тяжкі;

3. легкі, тяжкі й смертельні;

2. смертельні і несмертельні;

4. відповіді 1) і 2)

2. Якщо травмовано двох і більш працівників - це …

1. легкі травми;

3. тяжкі травми;

2. групові травми;

4. смертельні травми.

3. Як класифікуються причини виробничого травматизму та професійних захворювань?

 1. технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні і психофізіологічні;

 2. технічні, механічні, санітарно-гігієнічні і психофізіологічні;

 3. технічні, механічні теплові і психофізіологічні;

 4. технічні, механічні, електричні і психофізіологічні.

4. До яких причин виробничого травматизму та професійних захворювань відноситься несправність та зношеність устаткування?

1. електричні;

3. технічні;

2. механічні;

4. психофізіологічні.

5. Яка з перелічених причин виробничого травматизму та професійних захворювань відноситься до психофізіологічних причин?

 1. порушення вимог, інструкцій, норм, стандартів;

 2. стан здоров’я;

 3. порушення виробничої дисципліни;

 4. високий рівень шуму та вібрацій.

6. Нещасний випадок при виконанні державних і суспільних замовлень чи при виконанні громадського обов’язку – це …

 1. нещасні випадки поза виробництвом;

 2. нещасні випадки на виробництві;

 3. нещасні випадки у побуті;

 4. нещасні випадки при виконанні трудових обов’язків;

7. Наслідки виробничого травматизму та професійних захворювань поділяються на:

1. технічні, механічні;

3. соціальні, економічні;

2. технічні, економічні;

4. організаційні, психофізіологічні.

8. Зниження продуктивності праці – це … наслідки виробничого травматизму та професійних захворювань

1. соціальні;

3. організаційні;

2. економічні;

4. психофізіологічні.

9. При якому методі дослідження всі нещасні випадки систематично позначають умовними позначками на плані розміщення устаткування в цеху, на ділянці стосовно того, де стався нещасний випадок?

1. топографічному методі;

3. монографічний методі;

2. статистичному методі;

4. психологічному методі.

10. Місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконання ним трудових обов’язків – це …

1. робоча зона;

3. робоче місце;

2. робочий простір;

4. виробниче приміщення.

11.Фактори трудового процесу (включаючи і зовнішні фактори праці), що можуть мати шкідливий вплив на стан здоров'я людини, яка працює – це:

1. професійна шкідливість;

3. шкідливий фактор виробництва;

2. небезпечний фактор виробництва;

4. фактор виробництва.

12.Яка із груп не входить до професійних шкідливостей?

 1. шкідливості, що пов’язані з неправильною організацією праці;

 2. шкідливості, що пов’язані з виробничим процесом та умовами навколишнього середовища;

 3. шкідливості, пов’язані домашніми побутовими умовами;

 4. шкідливості, пов’язані з обставинами праці.

13. До шкідливостей, що пов’язані з неправильною організацією праці відноситься:

1. несприятливі мікрокліматичні умови;

3. недостатня вентиляція;

2. надмірне напруження нервової системи;

4. нераціональний режим праці.

14.Під виробничою травмою розуміють:

 1. ушкодження, яке виникло в працівників чи службовців при виконанні роботи на території виробничого підприємства чи установи і спричинило порушення цілісності тканини або функції органа чи організму в цілому;

 2. захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці професійні шкідливості;

 3. сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу;

 4. патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології(анатомічної,гістологічної будови),обміну речовин чи / та функціонуванням організму (його частин) у людини / тварини.

15.Розрізняють такі види виробничих травм:

1. зовнішні та внутрішні;

3. механічні, термічні, хімічні та електричні;

2. соціальні, економічні та психічні;

4. контрольовані та неконтрольовані.

16.До причин виробничого травматизму не належать:

1. технічні;

3. санітарно-гігієнічні;

2. організаційні;

4. психічні.

17.Пошкодження, різні за характером, що були отримані на виробництві це:

 1. невиробничий травматизм;

 2. промисловий травматизм;

 3. травматизм, спричинений діяльністю у сфері послуг;

 4. усі відповіді правильні.

18.До заходів боротьби з травматизмом відносяться:

 1. контроль за обладнанням, інструментами;

 2. покращення природного та штучного освітлення;

 3. варіант 1 і 2;

 4. надання працівникам автономності у своїй діяльності.

19.Зниженню травматизму на сьогоднішній день сприяє:

 1. виконання працівниками трудових обов’язків на власний розсуд;

 2. механізація та автоматизація;

 3. використання ручної праці;

 4. застосування застарілих способів забезпечення безпечних умов праці, але таких, що є перевірені досвідом.

20.В якій статті Закону України «Про охорону праці» зазначається інформація про відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті?

1. стаття 21;

3. стаття 15;

2. стаття 9;

4. дане питання не розглядається у цьому законі.


Тема 5 «Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму»

1. Пошкодження тканин або органів тіла внаслідок удару,поранення,опіку це:

1. психологічна травма;

2. фізична травма;

3. травматизм.

2. Що таке травматизм?

 1. сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу;

 2. нервове потрясіння;

 3. неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи.

3. Професійні хвороби – це:

 1. захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці —професійні шкідливості;

 2. обмежені в часі події або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;

 3. сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу.

4. Рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, засоби огородження, сигналізації, дистанційне управління, зміна технологічних процесів на більш безпечні – це:

1. санітарно-гігієнічні заходи;

2. організаційні заходи;

3. технічні заходи.

5. Облаштування вентиляційних систем, модернізація штучного і природного освітлення, централізоване питне водопостачання – це

1. санітарно-гігієнічні заходи;

2. організаційні заходи;

3. технічні заходи.

6. Які небезпечні та шкідливі чинники належать до фізичних?

 1. токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні та мутагенні речовини різного агрегатного стану;

 2. шум, вібрація і інші коливальні впливи, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, кліматичні параметри (температура, вологість і рух повітря), атмосферний тиск, рівень освітлення, а також фіброгенний пил;

 3. фізичні статичні й динамічні перевантаження-піднімання й перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на шкіру, суглоби, м‘язи та кістки.

7. Які небезпечні та шкідливі чинники належать до хімічних?

 1. токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні та мутагенні речовини різного агрегатного стану, що здатні викликати будь-які загальні, місцеві або віддалені в часі негативні наслідки на організм;

 2. шум, вібрація і інші коливальні впливи, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, кліматичні параметри (температура, вологість і рух повітря), атмосферний тиск, рівень освітлення, а також фіброгенний пил;

 3. фізичні статичні й динамічні перевантаження-піднімання й перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на шкіру, суглоби, м‘язи та кістки.

8. На скільки класів, відповідно до державного стандарту, поділяють шкідливі і небезпечні чинники за дією та природою впливу?

1. на 6;

2. на 3;

3. на 4.

9. До виробничого травматизму належить:

1. промисловий травматизм;

2. побутовий травматизм;

3. вуличний травматизм.

10. До невиробничого травматизму належить:

 1. сільськогосподарський травматизм;

 2. промисловий травматизм;

 3. транспортний травматизм.

11. Незадовільні умови праці, недосконалі або несправні знаряддя виробництва або неправильна їх експлуатація, особистий стан працівника – це основні причини:

 1. побутового травматизму;

 2. вуличного травматизму;

 3. виробничого травматизму.

12. Що таке виробнича травма?

 1. травма, що сталася внаслідок дії невиробничих чинників;

 2. травма, що сталася внаслідок дії виробничих чинників;

 3. емоційна дія, яка викликала психічний розлад.

13. Непередбачений збіг обставин і умов, за яких заподіяна шкода здоров'ю або настала смерть людини – це:

1. нещасний випадок;

2. виробнича травма;

3. форс-мажорні обставини.

14. Нещасний випадок, що призвів до незначної втрати працездатності, яка відновлюється без суттєвих змін у стані здоров’я потерпілого – це:

1. легкий;

2. тяжкий;

3. небезпечний.

15. Яких нещасних випадків за тяжкістю наслідків не буває?

1. легких;

2. тяжких;

3. небезпечно смертельних.

16. Координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру є основним завданням:

 1. Держнаглядохоронпраці;

 2. Міністерства праці і соціальної політики України;

 3. Кабінету Міністрів України.

17. Працівники служби з охорони праці керуються:

 1. Положенням про розслідування та облік нещасних випадків;

 2. Законодавством про працю;

 3. Положенням про державні фонди охорони праці.

18. Пошкодження тканин або органів тіла внаслідок удару,поранення,опіку це:

1. психологічна травма;

2. фізична травма;

3. травматизм.

19. До невиробничого травматизму належить:

 1. сільськогосподарський травматизм;

 2. промисловий травматизм;

 3. транспортний травматизм.

20. Рівень автоматизації виробничих процесів, сигналізації, дистанційне управління це:

1. санітарно-гігієнічні заходи;

2. організаційні заходи;

3. технічні заходи.


Тема 6 «Організаційні основи забезпечення пожежної безпеки на підприємствах»

1. Комплекс встановлених норм поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки – це:

 1. пожежна профілактика;

 2. протипожежний режим;

 3. пожежна безпека;

 4. пожежний режим;

2. Пожежна безпека– це:

 1. стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

 2. комплекс встановлених норм поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.

 3. комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

 4. комплекс організаційних і технічних заходів, яка забезпечує запобігання пожежі;

3. Некероване горіння поза межами спеціально відведеного вогнища, яке може призвести до загибелі і (або) ураження людей (тварин, рослин), значних матеріальних збитків, суттєвого погіршення стану навколишнього природного середовища – це:

1. спалах;

3. згорання;

2. загорання;

4. пожежа;

4. Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки в Україні є:

 1. Нормативно правові акти з охорони праці;

 2. Закон України «Про пожежну безпеку»;

 3. Нормативні акти ДСТУ;

 4. НАПБ;

5. Комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі – це:

1. пожежний режим;

3. пожежна профілактика;

2. протипожежний режим;

4. пожежна безпека;

6. На кого, згідно із ЗУ «Про пожежну безпеку», покладається забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій:

1. лише на їх керівників;

3. на керівників і уповноважених ними осіб;

2. на усіх працівників підприємства;

4. ніхто не несе відповідальності;

7. Закон України «Про пожежну безпеку» було прийнято:

1. 25 грудня 1992 року;

3. 17 грудня 1993 року;

2. 12 вересня 1991 року;

4. 27 квітня 1994 року;

8. Чи дозволено допускати до роботи особу, яка не пройшла інструктаж з пожежної безпеки:

 1. дозволено;

 2. дозволено, якщо праця особи не пов’язана із вогнем;

 3. дозволено, якщо особа не бажає проходити інструктаж;

 4. не дозволено ні в якому разі;

9. Продукти згорання, які становлять найбільшу загрозу для життя людини:

1. токсичні продукти згорання;

3. підвищена температура середовища;

2. вогонь;

4. дим, недостатність кисню;

10. Пожежно-технічні комісії, можуть створюватися в установах та організаціях з кількістю працівників:

1. 300 і більше;

3. 50 і більше;

2. 100 і більше;

4. 10 і більше;

11. ПТК мають проводити засідання:

1. раз на рік;

3. раз в тиждень;

2. раз в два роки;

4. щоквартально;

12. Підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою, від якого щодня призначається караул – це:

1. пожежна дружина;

3. пожежний нагляд;

2. пожежна команда;

4. пожежна охорона;

13. Пожежна команда першої категорії:

 1. передбачається цілодобове чергування диспетчера та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або за місцем проживання;

 2. забезпечується пожежними мотопомпами та первинними засобами пожежогасіння;

 3. передбачається цілодобове чергування караульних в пожежному депо;

 4. забезпечується первинними засобами пожежогасіння;

14. До функції Державного пожежного нагляду належить:

 1. використовує контроль забезпечення об'єктів народного господарства і населених пунктів коштами на протипожежний захист, пожежною технікою і дотримання правил і норм пожежної безпеки;

 2. розробляє рекомендації з посилення протипожежного захисту об'єктів народного господарства і сприяє їх реалізації;

 3. розробляє правила пожежної безпеки будівель, споруд із зацікавленими організаціями;

 4. усі відповіді вірні;

15. До основних функцій СУПБ відносяться:

 1. кількісна оцінка ризику; регламентування пожежної безпеки; організація вивчення правил пожежної безпеки, протипожежна пропаганда;

 2. забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, виробничого обладнання, будівель і споруд; розробка і реалізація програм запобігання пожежам і зниження втрат від них;

 3. розроблення правила пожежної безпеки будівель, споруд із зацікавленими організаціями; в складі державних комісій приймає в експлуатацію підприємства, будівлі і споруди; бере участь у розв'язанні питань організації пожежної охорони об'єктів народного господарства;

 4. варіант 1) і 2)

16. Пожежна дружина – це:

 1. підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами пожежогасіння;

 2. підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою, від якого щодня призначається караул;

 3. комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі;

 4. комплекс встановлених норм поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.

17. Пожежна дружина другої категорії:

 1. забезпечується пожежними мотопомпами та первинними засобами пожежогасіння;

 2. забезпечується первинними засобами пожежогасіння;

 3. передбачається цілодобове чергування караульних в пожежному депо;

 4. передбачається цілодобове чергування диспетчера та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або за місцем проживання;

18. Горючі будівельні матеріали поділяються на:

 1. низької і високої горючості;

 2. високої і середньої горючості;

 3. помірної, низької і високої горючості;

 4. низької, середньої, помірної і підвищеної горючості;

19. Хто зобов’язаний стежити за додержанням протипожежного режиму та готовністю до дії засобів пожежогасіння:

 1. начальник відділення ДПД;

 2. однин із членів робочого колективу;

 3. один із членів ДПД;

 4. нема правильної відповіді;

20. Добровільні пожежні команди у питаннях організації гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварії та підготовки членів ДПД керуються:

 1. Законом України «Про пожежну безпеку» і положенням про пожежно-технічну комісію;

 2. лише Законом України «Про пожежну безпеку»

 3. Законом України «Про пожежну безпеку» і положенням про пожежно-технічну комісію і іншими нормативно-правовими актами МНС України;

 4. лише положенням про пожежно-технічну комісію;


Тема 7 «Протипожежна профілактика при експлуатації будівель та споруд»

1.Комплекс взаємозалежних пристроїв і процесів, призначених для створення організованого повітрообміну це:

1. система опалення

3. спалах

2. вентиляція

4. аерація

2. Вимоги до вентиляції і кондиціонування повітря, а також опаленню виробничих будинків визначаються:

 1. Санітарними нормами

 2. Закони України "Про охорону здоров'я"

 3. Санітарними нормами проектування промислових підприємств

 4. Закони України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

3. Вентиляційні системи можуть бути:

 1. загально-обмінними, локальними, змішаними

 2. локальними, комбінованими, частковими

 3. частковими, змішаними, локальними

 4. загально-обмінними, локальними і комбінованими

4. У залежності від способу переміщення повітря в робочих приміщеннях –вентиляція поділяється на:

1. природну і штучну

3. штучну і витяжну

2. витяжну і природну

4. механічну і витяжну

5. З скількох елементів складається система опалення:

1. 4

3. 2

2. 3

4. 5

6. Системи, у яких тепло виходить і використовується в одному приміщенні, називаються:

 1. системами парового опалення

 2. системами місцевого опалення

 3. природними неорганізованими повітрообмінами

 4. центральними опалювальними системами

7. Аерація це:

 1. процес створення й автоматичної підтримки в приміщенні постійних або параметрів повітря, що змінюються по заданій програмі, незалежно від зміни параметрів зовнішнього повітря і зміни кількостей тепла і вологи, що виділяються в приміщенні

 2. система, у якій від одного генератора опалюється кілька приміщень

 3. перехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення у стан горіння

 4. організований природний повітрообмін, здійснюваний у заздалегідь розрахованих обсягах і регульований відповідно до зовнішніх метеорологічних умов

8. Дія струму на організм людини може бути:

1. загальною і штучною

3. штучною і механічною

2. місцевою і загальною

4. механічною і місцевою

9. При проведенні будь-яких технологічних процесів небезпека пожеж залежить від:

1. фізико-хімічних властивостей

3. конструктивних особливостей

2. кількості оброблюваних речовин

4. всі відповіді вірні

10. Які організаційні заходи повинен здійснити керівник підприємства для забезпечення пожежної безпеки?

 1. визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки

 2. призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування

 3. призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту

 4. провести навчання персоналу з питань пожежної безпеки

 5. наказом (інструкцією) установити відповідний протипожежний режим

11. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на :

1. профспілки

3. державу

2. власника

4. пожежні дружини

12. Основні види вогнегасників такі:

1. хімічно пінні

3. вуглекислотні

2. газові

4. порошкові

13. На скільки груп поділяються автоматичні пожежні оповіщувачі за принципом дії:

1. дві

3. чотири

2. п’ять

4. три

14. За видом вогнегасного засобу автоматичні системи пожежогасіння розділяють на:

 1. водяні системи пожежогасіння;

 2. пінні системи пожежогасіння;

 3. газові системи пожежогасіння;

 4. порошкові системи пожежогасіння;

 5. аерозольні установки гасіння пожежі;

 6. всі відповіді вірні;

15. Газові системи автоматичного пожежогасіння бувають:

1. загального і центрального типу

3. центрального і модульного типу

2. спеціального і загального типу

4. модульного і спеціального типу

16. Газові установки пожежогасіння можуть використовуватися при температурі:

1. -45 до +55

3. -20 до +20

2. 0 до +20

4. +1 до +50

17. Основні джерела запалювання такі:

1. розжарені продукти горіння

3. тепловий прояв електричної енергії

2. відкритий вогонь

4. окисник

18. Якого ступеня вогнестійкості повинні бути будівлі складів хімічних речовин?

1. не нижче І ступеня вогнестійкості

3. не нижче III ступеня вогнестійкості

2. не нижче II ступеня вогнестійкості

4. не нижче IV ступеня вогнестійкості

19. Будівельними нормами і правилами будівельні матеріали і конструкції по займистості розділяються на:

1. незаймисті;

3. займисті;

2. важко займисті;

4. всі відповіді вірні

20. Чи допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежогасіння?

 1. не допускається

 2. допускається для виробничих потреб за письмовим розпорядження головного інженера

 3. допускається для побутових потреб з дозволу місцевих органів пожежного наглядуПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка