Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
#10974
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


№ запитання

Відповідь

Тема: Фінанси та фінансова система

Тема: Фінансова система. Фінансова політика. Фінансовий механізм

Тема: Фінансовий контроль. Фінансове право

Тема: Податкова та бюджетна система

Тема: Бюджет. Бюджетна система. Доходи і витрати бюджету

Тема: Державний кредит

Знайдіть правильну відповідь

1

В

А

А, б, г

А, в, г

Б

А, в, г

2

Б

В

А, б, г, д

А, в, г

А, б, д

Б

3

Б

В

А, б

А, г, д

А, б, в, д, ж

А, б, в, г, д

4

В

А, в, г

А, б, г

А, б, д

А, в, г, д

А, д

5

А, в, г

А, б, г, д

Б, д

А, в

А, б

Г, д, е

6

Б

В

А, г, д, е

А, в

В

Д

7

А, в, д

А

Б, в, д

А, б

А, в, г

Б

8

Б, в

А, д

А, в

А, б, г, д

Г

А

9

Б

Б, в

В, г, е

Б, в, г

А, б

В

10

А, б, г

А, б

Б, в, г

В

А, б, г

Д

11

А

-

-

Б

А, б, в, г

-

12

В

-

-

Б

Б, г, д

-

13

В

-

-

А, б

А, г, є

-

14

А, г

-

-

А, б, в

А, б, в, г

-

15

А, б, в, , ж, і, к

-

-

А, б, г

А, в, д, є, ж, і, к

-

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

1

П

П

П

П

П

Н

2

П

П

Н

Н

Н

П

3

Н

П

П

П

П

Н

4

Н

П

Н

П

Н

П

5

Н

Н

Н

Н

П

Н

6

П

Н

П

П

П

П

7

Н

Н

П

П

П

П

8

П

Н

Н

Н

П

П

9

Н

П

П

П

П

Н

10

Н

П

Н

Н

Н

П

11

П

Н

-

Н

П

Н

12

Н

П

-

П

Н

П

13

П

П

-

Н

Н

П

14

П

П

-

Н

П

Н

15

П

П

-

П

Н

Н


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. із змінами та доповненнями.

 2. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. із змінами та доповненнями.

 3. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 із змінами та доповненнями.

 4. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. із змінами та доповненнями.

 5. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.01 01 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2980-ІІІ від 17.01.02, № 3084-ІІІ від 07.03.02 та № 492-IV від 06.02.03.

 6. Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.97 р. із змінами та доповненнями.

 7. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. із змінами та доповненнями.

 8. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.01 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2980-ІІІ від 17.01.02 та № 660-IV від 03.04.03.

 9. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. із змінами та доповненнями.

 10. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 р. із змінами та доповненнями.

 11. Закон України «Про державний бюджет на 2004 рік».

 12. Закон України «Про державний бюджет на 2005 рік».

 13. Закон України «Про державний бюджет на 2006 рік».

 14. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. - М.: Финансы, 1999.

 15. Базилевич В.Д. Державні фінанси: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2002.

 16. Бакуто Л.Д. Финансы зарубежных стран. – Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2001.

 17. Балабанов А., Балабанов И. Финансы. - СПб.: Питер, 2000.

 18. Бандурка О.М. та ін. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 2002.

 19. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: Уч. пособие - СПб.: Питер, 2002.

 20. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: НІОС, 2002.

 21. Гребельный В.И. Финансы предприятий: Уч. пособие. - К.: Европ университет, 2003.

 22. Дробозина Л.А. Общая теория финансов: учебник. - М.: ЮНИТИ, 1995.

 23. Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Знання, 1999.

 24. Опарін В.М. Фінанси. - К.: КНЕУ, 1999.

 25. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002.

 26. Управление внешнеэкономической деятельностью: Уч. пособие. 2-е изд.) Под общ. ред. А.И. Кредисова. – К.: ВИРА-Р, 2001.

 27. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Финансы, 1997.

 28. Финансы. Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Финансы, 1999.

 29. Финансы. Под ред. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 30. Фінанси підприємств. Під ред. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002.

 31. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Під ред. Г.Г.Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002.

Навчальне видання
Фінанси: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050107 - Економіка підприємства та 6.050106 - Облік і аудит

Укладачі: Григорій Іванович Груба,

Ганна Ігорівна Філіна.

Відповідальний за випуск: О.В.Жемеренко

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2007, поз 83М
Підп. до друку

Формат 60х84/16

Папір офисний

Друк на ризограф

Умовн. друк.арк. 2,5

Обл.-вид.арк. 3,0

Замовл. № _______

Тираж 300 прим.
_________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІВЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка