Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Контрольні запитання:


1. У чому полягає різниця між виробничими і фінансовими відносинами?

2. Коли вперше було визначено термін «financia»?

3. Хто є суб’єктами фінансових відносин?

4. Назвіть об’єкти фінансових відносин.

5. Які існують фінансові суперечності?

6. Назвіть моделі фінансових відносин за послідовністю розподілу ВВП.

7. Назвіть моделі фінансових відносин за рівнем державної централізації ВВП.

Форми й методи контролю:


Література: 18, 22.

Тема 2. Суть фінансів, їх функції та роль

Самостійна робота – 6 годиниМета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації:

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- сутність фінансів як економічної категорії;

- стадії розподілу ВВП;

- функції фінансів;

- склад фінансових ресурсів держави;

- роль фінансів у регулюванні економікою та форми такого регулювання.

Контрольні запитання:


 1. Які фінансові категорії є вихідними?

 2. Дайте визначення державних фінансів.

 3. Охарактеризуйте структуру державних фінансів.

 4. У чому полягає сутність і механізм дії розподільної функції фінансів?

 5. У чому проявляється сутність і значення контрольної функції фінансів?

 6. Дайте характеристику ролі державних фінансів та їх окремих ланок.

Форми й методи контролю:


 • усні відповіді на запитання семінарського заняття;

 • перевірка викладачем складеного студентами конспекту;

 • обговорення матеріалів, підготовлених до виступу з доповідями або рефератами.

Література: 12; 13; 18, с. 4-17; 22, с. 5-22.

Тема 3. Фінансова система

Самостійна робота – 6 годиниМета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації.

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- сфери та ланки фінансової системи України;

- склад фінансових органів та інститутів;

- загальні риси фінансових систем розвинутих країн світу;

- порівняння фінансових систем країн світу з фінансовою системою України.


Контрольні запитання:


    1. У чому полягає сутність фінансової системи?

    2. Назвіть сфери фінансової системи України.

    3. Дайте характеристику ланок фінансової системи України.

    4. Який склад фінансової системи України за організаційною структурою?

    5. Які характерні риси фінансових систем США, Франції, Великобританії, Японії та Німеччини?

    6. Дайте порівняльну характеристику фінансової системи України та фінансових систем розвинутих країн світу.

Форми й методи контролю:


 • усні відповіді на запитання семінарського заняття;

 • перевірка викладачем складеного студентами конспекту;

 • обговорення матеріалів, підготовлених до виступу з доповідями або рефератами.

Література: 14; 20; 22, с. 23-46; 27.

Тема 4. Фінансова політика і фінансовий механізм

Самостійна робота – 6 годиниМета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації.

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- сутність фінансової політики, її зміст та ланки;

- принципи фінансової політики;

- сутність фінансової стратегії та фінансової тактики;


 • склад та структура фінансового механізму;

 • роль фінансового планування та прогнозування як ланок фінансового механізму країни;

 • склад органів управління фінансами;

 • основи фінансового права;

 • види, форми й методи фінансового контролю.

Контрольні запитання:


       1. У чому полягає сутність фінансової політики?

       2. Назвіть ланки фінансової політики країни.

       3. На яких принципах будується фінансова політика України?

       4. Що являє собою фінансовий механізм?

       5. Назвіть складові фінансового механізму.

       6. Які завдання мають фінансове планування та прогнозування?

       7. Які органи здійснюють управління фінансами в Україні?

       8. Назвіть види, форми й методи фінансового контролю.

Форми й методи контролю:


 • усні відповіді на запитання семінарського заняття;

 • перевірка викладачем складеного студентами конспекту;

 • обговорення матеріалів, підготовлених до виступу з доповідями або рефератами.

Література: 15; 20; 22, с. 47-74; 26.

Тема 5. Фінанси підприємницьких структур

Самостійна робота – 4 годиниМета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації.

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- економічну сутність фінансів підприємницьких структур та їх функції;

- склад грошових фондів підприємств; • принципи організації фінансів підприємств;

 • сутність фінансової діяльності підприємства;

 • зміст фінансової роботи;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства та джерела їх формування;

 • прибуток підприємства, його види та принципи розподілу.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка