Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці в дипломних проектах /роботах/ для студентів ртфСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Додаток 13.

Вибір типу і визначення необхідної кількості вогнегасників

(ГОСТ 3675-98, ISO 3941-77)

Вибір типу і визначення необхідної кількості вогнегасників здійснюється в залежності від їхньої вогнегасної спроможності, граничної площі, класу пожежі горючих речовин і матеріалів у захищаємому приміщенні або на об'єкті.  1. клас А - пожежі твердих речовин, в основному органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);

  2. клас В - пожежі горючих рідин або твердих речовин, що плавляться;

  3. клас С - пожежі газів;

  4. клас D - пожежі металів і їхніх сплавів;

  5. клас (E)* - пожежі, пов'язані з горінням електроустановок.

Крім перерахованих параметрів, приймається до уваги також категорія приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки.


Рекомендації по оснащенню виробничих приміщень переносними вогнегасниками

Категорія приміщення.

Гранично захищаєма площа, м2

Клас пожежі

Пінні і водяні вогнегасники місткістю

10 л.


Порошкові вогнегасники місткістю, л

Хладонові вогнегасники місткістю

2(3) л.


Вуглекислотні вогнегасники місткістю, л

2

5

10

2(3)

5(8)

А, Б, В (горючі гази і рідини)

200

A

B

CD

(E)


2++

4+

--

-


-

-

--

-


2+

2+

2+2+

2+


1++

1++


1++

1++


1++

-

4+

4+-

-


-

-

--

-


-

-

--

2++


В

400

A

D

(E)2++

-

-4+

-

-2++

2+

2++1+

1++


1+

-

-

2+-

-

4+2+

-

2++Г

800

B

C


2+

-


-

4+


2++

2++


1+

1+


-

-


-

-


-

-


Г, Д

1800

A

D

(E)2++

-

-4+

-

2+2++

2+

2++1+

1++


1+

-

-

2+-

-

4+-

-

2++Будинки та споруди суспільного призначення.

800

A

(E)


4++

-


8+

-


4++

4++


2+

2+


-

4+


-

4+


4+

2++* 1. Максимальна площа можливого вогнища пожеж класів А та В у приміщеннях, у яких передбачається використання вогнегасників, не повинна перевищувати вогнегасної спроможності застосовуваних вогнегасників.

2. Для гасіння вогнищ пожеж різних класів порошкові вогнегасники повинні мати відповідні заряди: для класу А - порошок АВС (Е); для класів В, С та (Е) - ВС (Е) або АВС (Е) і класу D - D.

3. “++” - позначені вогнегасники що рекомендуються до оснащення об'єктів; знаком “+” - вогнегасники, застосування яких можливе лише при відсутності рекомендованих вогнегасників і при наявності відповідного обгрунтування; знаком “-” - вогнегасники, що не припускаються до оснащення об'єктів.


Рекомендації по оснащенню виробничих приміщень пересувними вогнегасниками

Категорія приміщення.

Гранична захищаєма площа, м2

Клас пожежі

Повітряно-пінні вогнегасники місткістю 100 л.

Комбіновані вогнегасники місткістю(піна, порошок) 100 л

Порошкові вогнегасники місткістю 50(100) л

Вуглекислотні вогнегасники місткістю, л

25(40)

80

А, Б, В (горючі гази і рідини)

500

A

B

CD

(E)


1++

2+

--

-


1++

1++


1+

-

-1++

1++


1+

1++


1+

-

-

--

2+


3+

3+

3+-

1++


В ( крім горючих газів і рідин)

800

A

B

CD

(E)


1++

2+

--

-


1++

1++


1++

-

-1++

1++


1+

1++


1+

4+

-

--

1+


2+

3+

3+-

1+
Додаток 14.


Категорії виробничих приміщень і будівель за вибухопожежною

та пожежною небезпекою


Категорії

Речовини що використовуються та умови їх використання

А – вибухопожежо- небезпечні

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні паро- і газоповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається надлишковий тиск >5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, при якій розвивається надлишковий тиск вибуху >5 кПа.


Б – вибухопожежо- небезпечні

Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху >28°С та горючі рідини у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається надлишковий тиск вибуху в приміщенні >5 кПа.


В – пожежо- небезпечні

Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (використовуються) не належать до категорій А чи Б.


Г – пожежо- небезпечні

Негорючі речовини та матеріали у гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які використовуються або утилізуються як паливо.

Д – пожежо- небезпечні

Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. (Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолодження обладнання та гідроприводах в кількості не більше 60 кГ на одиницю обладнання при тиску не більше 0,2 МПа, а також кабельні електропроводки до обладнання).Додаток 15.Класи робочих зон приміщень з вибухової та пожежної небезпеки


Класи робочих зон приміщень


Фактори вибухо- та пожежонебезпечності, інші умови

Вибухонебезпечні робочі зони приміщень

В-І

Робочі зони приміщень, в яких виділяються горючі гази (ГГ) або пари легкозаймистих рідин (ЛЗР) в такій кількості та з такими властивостями, що вибухонебезпечні суміші з повітрям можуть утворюватись при нормальних режимах роботи.


В-Іа

Ті ж самі робочі зони, що й класу В-І, тільки вибухонебезпечні суміші можуть утворюватись лише внаслідок аварії або несправності.

В-Іб

Ті ж самі робочі зони, що й класу В-Іа, але які мають наступні особливості:

- ГГ мають високу нижню концентраційну межу поширення полум'я (15% і більше) та різкий запах при концентраціях у межах ГДК;

- при аварії в цих зонах можливе утворення лише місцевої вибухонебезпечної концентрації, яка поширюється на об'єм, не більший 5% загального об'єму приміщення (зони);

- ГГ і ЛЗР використовуються у невеликих кількостях без застосування відкритого полум'я, у витяжних шафах або під витяжними зонтами.
В-Іг

1. Робочі зони поза приміщеннями:

- біля технологічних установок, що вміщують ГГ та ЛЗР (за винятком аміачних компресорних установок);

- біля наземних і підземних резервуарів з ГГ та ЛЗР;

- біля естакад для зливу (наливу) ЛЗР;

- біля відкритих нафтовловлювачів, прудів-відстойників з плаваючою нафтовою плівкою і т.ін.

2. Робочі зони біля промів за зовнішніми огороджуючими конструкціями приміщень з вибухонебезпечними зонами класів В-І, В-Іа та В-ІІ, а також у зовнішніх огороджуючих конструкціях, на яких розміщені елементи для викидів із систем припливно-витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними зонами будь-якого класу.

3. Робочі зони біля запобіжних або дихальних клапанів ємностей, що вміщують ГГ та ЛЗР.В-ІІ

Робочі зони приміщень, де виділяється пил чи волокна, які переходять у зважений у повітрі стан у такій кількості і з такими властивостями, що можливе утворення вибухонебезпечних кон­центрацій пилу або волокон з повітрям або іншим окисником при нормальних режимах роботи.


В-ІІа

Робочі зони аналогічні зонам класу В-ІІ, в яких вибухонебезпечна концентрація пилу і волокон може утворюватися лише внаслідок аварії або несправності.


Пожежонебезпечні робочі зони приміщень

П-І

Робочі зони приміщень, в яких застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалаху >61 °С.


П-ІІ

Робочі зони приміщень, де виділяється горючий пил або волокна з нижньою концентраційною межею поширення полум'я >65 г/м3 до об'єму повітря.

П-ІІа

Робочі зони приміщень, в яких є тверді горючі речовини або матеріали, що нездатні переходити у зважений стан.

П-ІІІ

Робочі зони, що розташовані за межами приміщення, та зовнішні установки, де застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалаху >61 °С або тверді горючі речовини.Додаток 16.

Норми розміщення пожежних сповіщувачів системи автоматичної пожежної сигналізації для виробничих приміщень

Тип.

Захищаєма площа, м2.

Відстань між сповіщувачами, м;

Максимальна

У вузьких коридорах

ДТЛ

15

4

4

ПОСТ-1

25

5

5

ДПС-038

25

5

5

РИД-1

100

12

15

ИДФ-1М

100

10

15

Методичнi вказiвки

до розробки роздiлу

„охорона працi”

в дипломних проектах i роботах

для студентiв РТФ

освітнього рівня - бакалавр

Укладачі: доцент, к.т.н. С. Ф. Каштанов

доцент, к.т.н. А.Н. Гусєв
Рецензент: доцент, к.т.н. О.М. Купрій

* Електрона копiя даного методичного посiбника може бути отримана студентами на кафедрі /або на сайті кафедри/ охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ НТУУ “КПI”.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка