Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація туризму»Сторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

2.2. Контрольна робота № 2. «Туристські формальності»
Роботу виконують при вивченні змістового модуля 1.2 у другій половині 2 семестру на 1 курсі.

Мета роботи: ознайомлення з туристськими формальностями України і однієї з країн світу.

Метод дослідження: порівняльний аналіз.

Студент виконує контрольну роботу в два етапи.

Етап 1. Вивчення туристських формальностей України (паспортні, візові, митні, санітарно-епідеміологічні (медичні), валютні, страхування, безпека подорожі).

Етап 2. Ознайомлення з туристськими формальностями іншої країни світу за варіантом і порівняння їх з туристськими формальностями для України. Варіант погоджують з викладачем.

Країну обирають за даними наведеними в табл. 5.

Робота повинна містити вступ, три розділи, закінчення, список літератури.

У вступі необхідно навести визначення терміну туристські формальності, розкрити їх сутність, вказати місце і роль в організації туризму.

У першому розділі навести характеристику туристських формальностей України. У другому розділі навести характеристику туристських формальностей вибраної за варіантом країни. В третьому розділі зробити порівняння туристських формальностей обох країн з визначенням подібних і відмінних ознак.

У закінченні необхідно вказати основні висновки по роботі в цілому і сформулювати основні принципи, які покладено в основу туристських формальностей країн світу.

Обсяг роботи - 10-15 сторінок формату А4.


Таблиця 5 – Країни світу за варіантами


варіанта

Країна

варіанта

Країна

варіанта

Країна

Європа:

14

Нідерланди,

27

Китай,

1

Австрія,

15

Польща,

28

Туреччина,

2

Білорусь,

16

Португалія,

29

Японія.

3

Бельгія,

17

Росія

Африка:

4

Болгарія,

18

Румунія,

30

Єгипет,

5

Великобританія,

19

Словенія,

31

Марокко,

6

Угорщина,

20

Фінляндія,

32

Туніс,

7

Німеччина,

21

Франція,

33

Ефіопія.

8

Греція,

22

Чехія,

Америка:

9

Іспанія,

23

Швейцарія.

34

Канада,

10

Італія,

Азія:

35

Куба,

11

Мальта,

24

Ізраїль,

36

Мексика,

12

Молдавія,

25

Індія,

37

США.

13

Монако,

26

Кіпр,

3. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕФЕРАТІВ
Обов’язкові реферати виконують з метою поглибленого вивчення окремих питань дисципліни. Підготовку рефератів здійснюють при вивченні відповідних тем змістового модуля 2.2 у другій половині 1 семестру на 2 курсі навчання.
3.1. Реферат № 1. “Засоби розміщення”
Мета роботи: вивчення загальних положень про засоби розміщення і поглиблене ознайомлення з організаційними структурами готельної індустрії.

Реферат пишуть за матеріалами однієї з країн світу, яку обирають за варіантом з табл. 6.Реферат повинен мати такий зміст:

  1. Загальна характеристика засобів розміщення.

  2. Стан розвитку засобів розміщення в країні.

  3. Особливості функціонування готельних ланцюгів у країні.

Список використаної літератури.
Таблиця 6 – Перелік країнваріанта

Країнаваріанта

Країна

1.

Австрія

24.

Туреччина

2.

Бельгія

25.

Угорщина

3.

Болгарія

26.

Фінляндія

4.

Великобританія

27.

Франція

5.

Греція

28.

Хорватія

6.

Єгипет

29.

Чехія

7.

Індія

30.

Японія

8.

Ірландія

31.

Австралія

9.

Ісландія

32.

Швейцарія

10.

Іспанія

33.

Литва

11.

Італія

34.

Ізраїль

12.

Китай

35.

Нова Зеландія

13.

Кіпр

36.

Словаччина

14.

Мальта

37.

США

15.

Нідерланди

38.

Сербія і Чорногорія

16.

Німеччина

39.

Аргентина

17.

Норвегія

40.

Бразилія

18.

Об'єднані Арабські Емірати

41.

Філіппіни

19.

Південноафриканська Республіка

42.

Індонезія

20.

Польща

43.

Вірменія

21.

Португалія

44.

Азербайджан

22.

Російська Федерація

45.

Корея

23.

Туніс


У першому розділі реферату необхідно навести визначення поняття «засоби розміщення», їх класифікацію, вказати місце і роль готельних підприємств серед засобів розміщення, дати стислу характеристику готельних підприємств за типами, розкрити функціональні вимоги до готельних підприємств.

У другому розділі реферату необхідно розглянути стан розвитку засобів розміщення в обраній за варіантом країні.

У третьому розділі реферату для обраної за варіантом країни необхідно вказати до яких готельних ланцюгів входять готелі даної країни, навести стислу характеристику цих ланцюгів і вказати особливості функціонування цих ланцюгів у даній країні.

При виконанні реферату слід звернути увагу на висвітлення історії створення готелів, знання міжнародних організацій готельної індустрії, а також характеристику провідних готельних ланцюгів світу за останні п'ять років.

Обсяг реферату повинен складати 10 - 15 сторінок формату А4.

Рекомендована література: [ 2 – 7, 9-13, 16,17,19-17].

Окрім наведеного списку літератури, що рекомендується, студенту при виконанні даної роботи бажано опрацювати матеріали журналу «Готель - Hotel»


3.2. Реферат№ 2. “Організація громадського харчування”
Мета роботи: – вивчення загальних положень організації громадського харчування і поглиблене ознайомлення з організаційними структурами індустрії харчування.

Реферат пишуть за матеріалами однієї з країн світу, яку обирають за варіантом з табл. 6 аналогічно тому, як це робилось при підготовці попереднього реферату.

Реферат повинен мати такий зміст:

1. Загальна характеристика підприємств харчування.

2. Стан розвитку підприємств харчування в країні.

3. Особливості функціонування ресторанних ланцюгів у країні.

Список використаної літератури.

У першому розділі реферату необхідно вказати визначення підприємств громадського харчування, навести їх класифікацію, розглянути стислу характеристику окремих типів підприємств харчування і вказати їх роль в організації туризму.

У другому розділі реферату необхідно розглянути стан розвитку підприємств харчування в обраній за варіантом країні.

У третьому розділі реферату для обраної за варіантом країни необхідно вказати підприємства яких ресторанних ланцюгів найбільш популярні в даній країні, навести стислу характеристику цих ланцюгів і вказати особливості їх функціонування в даній країні.

При підготовці реферату слід звернути увагу на висвітлення історії створення підприємств громадського харчування, їх національні особливості.

Обсяг реферату повинен складати 10 - 15 сторінок формату А4.

Рекомендована література: [1,2,7,9,13,21].
4. ПРОЕКТУВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ПОДОРОЖІ (ПОХОДУ)
4.1. Завдання
За вихідними даними з табл. 7 необхідно розробити туристську подорож і оформити наступні документи:


  1. Технологічна карта туристської подорожі

  2. Графік завантаження туристського підприємства

  3. Інформаційний листок до путівки туристської подорожі

  4. Паспорт траси походу.

Таблиця 7 - Вихідні дані для проектування траси походу


варіанта

Вид туризму

Регіон

Категорія складності

Кількість днів

Кількість туристів

у групі

1

Пішохідний

Харківська обл.

1

8

12

2

Велосипедний

Крим

1

9

8

3

Лижний

Карпати

2

12

8

4


Водний

Харківська обл.

Р. Сіверський

Донець

2

10

10


5

Пішохідний

Гірський Крим

2

10

12

6

Велосипедний

Харківська обл.

1

8

10

7

Водний

Карпати, р. Білий Черемош

2

10

10


8

Пішохідний

Лісисті Карпати

1

9

84.2. Методичні вказівки до виконання завдання
Для виконання завдання групу розділяють на підгрупи з 4 студентів. Викладач призначає керівника групи. Обов’язки серед студентів у групі розподіляє керівник групи, виходячи з рівних трудовитрат учасників групи на виконання завдання.

Кожній групі необхідно виконати проектування туристської подорожі згідно вихідних даних за варіантом з табл. 7 і нормативних даних наведених у табл. 8. Варіант вихідних даних обирають за номером групи, який призначає викладач.Таблиця 8. - Основні нормативи спортивних туристських походів


Вид туризму і характеристика походів

Категорійні походи (категорія складності – к.с.)

Некатегорійні походи (ступінь складності – ст. с.)

I к. с.

II к.с.

III к. с.

IV к. с.

V к. с.

VI к. с.

1-3 денні

1 ст. с.

2ст. с.

3 ст. с.

Тривалість походів у днях (не менше – для ступеневих і категорійних походів)

6

8

10

13

16

20

1-3

3-4

4-6

6-8

Протяжність походів у кілометрах (не менше – для ступеневих і категорійних походів):пішохідних

130

160

190

220

250

300

до 30

30

50

75

лижних

130

160

200

250

300

300

до 30

30

50

75

гірських

100

120

140

150

160

160

до 25

25

50

60

водних (на гребних судах і плотах)

150

175

200

225

250

250

до 25

25

40

60

велосипедних

250-300

400-500

600-700

750-800

900-1000

-

до 50

50

80

120

на мотоциклах

1000

1500

2000

2500

3000

-

-

-

-

-

на автомобілях

1500

2000

2500

3000

3500

-

-

-

-

-

спелеопоходів (кількість печер)

5

4-5

1-2

1-2

1
до 3

3-4

2-3

1
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка