Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсуСторінка1/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.31 Mb.
#989
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра терапевтичної стоматологіїметодичні вказівки

до практичних занять з терапевтичної стоматології

для студентів ІІІ курсу

(V семестр)


Львів-2011

УДК 616.314 (07,07) : 378.147.88

С 896

Методичні вказівки підготували: доцент Ю.В. Сулим, доцент Л.М. Хороз, асистент А.Ю. Бучковська.

За загальною редакцією професора, доктора медичних наук В.М. Зубачика.

Відповідальний за випуск перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор, член-кореспондент АМН України М.Р. Гжегоцький.
Рецензенти:

Кандидат медичних наук, доцент З.Р. Пришко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра стоматології дитячого віку з курсом ФПДО.

Кандидат медичних наук, доцент О.І. Бумбар, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра терапевтичної стоматології ФПДО.
Методичну розробку для підготовки студентів до практичних занять з терапевтичної стоматології (V семестр) затверджено на засіданні профільної методичної комісії із стоматологічних дисциплін „ 2 березня 2011 року, протокол № 1 .
ISBN

ЗМІСТ
Стор.

1.

План занять із дисципліни „Терапевтична стоматологія” ІІІ курс, 5 семестр за кредитно-модульною системою організації навчання (КМСОН)...................

5


2.

Види самостійної роботи студента ........................................................................

7

3.

Рекомендований вид індивідуальної роботи для студента …………………….

7

4.

Структура дисципліни „Терапевтична стоматологія” ІІІ курс та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали, оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань) ...............................

8


5.

Вступ .........................................................................................................................

9

6.

Практичне заняття №1. Структура та обладнання стоматологічної клініки. Етика та деонтологія в стоматології. Техніка безпеки………………................

10


7.

Практичне заняття №2. Методи клінічного обстеження стоматологічного хворого, їх значення для діагностики хвороб порожнини рота. Характеристика больового синдрому при різних видах патології……………..

18


8.

Практичне заняття №3. Додаткові методи обстеження в стоматології. ЕОД, рентгенологічне, люмінесцентне та трансілюмінаційне дослідження. Діагностичні тести. Лабораторні методи..............................................................

24


9.

Практичне заняття №4. Медична стоматологічна документація. Амбулаторна історія хвороби стоматологічного хворого – медичний, науковий та юридичний документ. .......................................................................

30


10.

Практичне заняття №5. Зубні відкладення, їх види. Механізм утворення, структура, хімічний склад, мікрофлора. Професійна гігієна порожнини рота, оцінка її ефективності та значення у профілактиці стоматологічних хвороб........................................................................................................................

36


11.

Практичне заняття №6. Знеболення в терапевтичній стоматології, види, методи, засоби, показання до використання. Допомога при невідкладних станах.........................................................................................................................

41


12.

Практичне заняття №7. Контроль засвоєння змістового модуля № 1. ……

50

13.

Практичне заняття №8. Карієс зуба. Визначення. Статистичні показники карієсу зуба. Класифікація карієсу.........................................................................

53


14.

Практичне заняття №9. Сучасні погляди на етіологію та патогенез карієсу зубів ..........................................................................................................................

60


15.

Практичне заняття №10. Гострий та хронічний карієс на стадії плями. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Медикаментні засоби і методи ремінералізувальної терапії ..............................

66


16.

Практичне заняття №11. Гострий та хронічний поверхневий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування…………………………………………………………………………..

76


17

Практичне заняття №12.Гострий і хронічний середній карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування…………………………………………………………………………..

81


18.

Практичне заняття №13. Гострий та хронічний глибокий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Одно- та двосеансні методи лікування. Лікувальні пасти для непрямого покриття пульпи: групи, властивості, особливості застосування. Загальне лікування карієсу………………………………………………………………………………………………

90

19.

Практичне заняття №14. „Квітучий” (генералізований) карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування. Вторинний карієс депульпованих і недепульпованих зубів. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування. …………………

100


20.

Практичне заняття №15. Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу. ……………………………………………………………………………………………..

105


21.

Практичне заняття №16. Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. Методи і засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів у вагітних. Оцінка ефективності…………………..

109


22.

Практичне заняття №17. Спадкові та природжені ураження твердих тканин зуба. Класифікація, етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування ..

114


23.

Практичне заняття №18. Набуті ураження твердих тканин зуба некаріозного походження. Класифікація, етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування…………………………………………………………….

122


24.

Практичне заняття №19. Контроль засвоєння змістового модуля № 2. .....

131


План занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” за кредитно-модульною системою організації навчання (КМСОН)

3 курс (5 семестр)
Змістовий модуль № 1.

Обстеження стоматологічного хворого


Тема

Практ. заняття

Самост. робота

Індив. робота

1

Структура та обладнання стоматологічної клініки. Етика та деонтологія в стоматології. Техніка безпеки.

4

2

Огляд наукової літератури, підготовка рефератів, проведення наукових досліджень

2

Методи клінічного обстеження стоматологічного хворого, їх значення для діагностики хвороб порожнини рота. Характеристика больового синдрому при різних видах патології.

4

2
3

Додаткові методи обстеження в стоматології. ЕОД, рентгенологічне, люмінесцентне та трансілюмінаційне дослідження. Діагностичні тести. Лабораторні методи.

4

2


4

Медична стоматологічна документація. Амбулаторна історія хвороби стоматологічного хворого – медичний, науковий та юридичний документ.4

2
5

Зубні відкладення, їх види. Механізм утворення, структура, хімічний склад, мікрофлора. Професійна гігієна порожнини рота, оцінка її ефективності та значення у профілактиці стоматологічних хвороб.

4

2
6

Знеболення в терапевтичній стоматології, види, методи, засоби, показання до використання. Допомога при невідкладних станах.

4

2
7

Контроль засвоєння змістового модуля № 1.

4

2Змістовий модуль № 2.

Карієс та некаріозні ураження зубів
Тема

Практ. заняття

Самост. робота

Індив. робота

8

Карієс зуба. Визначення. Статистичні показники карієсу зуба. Класифікація карієсу.

4

2

Огляд наукової літератури, підготовка рефератів, проведення наукових досліджень9

Сучасні погляди на етіологію та патогенез карієсу зубів.

4

2

10

Гострий та хронічний карієс на стадії плями. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Медикаментні засоби і методи ремінералізувальної терапії.

4

2

11

Гострий та хронічний поверхневий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

4

2

12

Гострий і хронічний середній карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

4

2

13

Гострий та хронічний глибокий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Одно- та двосеансні методи лікування. Лікувальні пасти для непрямого покриття пульпи: групи, властивості, особливості застосування. Загальне лікування карієсу.

4

2

14

„Квітучий” (генералізований) карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування. Вторинний карієс депульпованих і недепульпованих зубів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування.

4

2

15

Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу.16

Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. Методи і засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів у вагітних. Оцінка ефективності.

4

2

17

Спадкові та природжені ураження твердих тканин зуба. Класифікація, етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

4

2

18

Набуті ураження твердих тканин зуба некаріозного походження. Класифікація, етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

4

2

19

Контроль засвоєння змістового модуля № 2.

4

2Всього:

76

38

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

3 курс, V семестр (45 год.)


п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять  теоретична підготовка

34

Поточний контроль на практичних заняттях2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

  • Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості будови емалі, дентину, пульпи, цементу та періодонту.

  • Медикаментні препарати для лікування початкового карієсу, механізм дії, схеми застосування

  • Медикаментні препарати для лікування глибокого карієсу, механізм дії, схеми застосування.

  • Складення рекомендацій з раціонального харчування для пацієнтів з квітучим карієсом

  • Відбілювання зубів, систематизація методів. Показання і протипоказання для різних видів відбілювання

  • Клінічна оцінка якості пломб.

  • Кінцева обробка пломб. Корекція, шліфування і полірування пломб.

1

1


1
1
1
1
1


3.

Підготовка до контролю засвоєння змістових модулів

4

Контроль засвоєння змістових модулів 1 і 2Рекомендований вид індивідуальної роботи для студента

3 курс, V семестр (3 бали)


п/п

Тема

Бали

1.

Сучасні методики ізоляції робочого поля у стоматології

1

2.

Застосування вінірів (ламінатів) у терапевтичній стоматології

1

3.

Застосування вкладок у терапевтичній стоматології

1Структура дисципліни „Терапевтична стоматологія” та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали, оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань)

3 курс, V та VІ семестри№ модуля, назва

Кількість навчальних годин, кількість кредитів, ECTS

Розклад занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Бали за виконання ІСРС

Кількість балів за поточну навчальну діяльність

Кількість балів за підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний

Контроль 1. Захворювання твердих тканин зуба та ендодонта

270


=

9 кр.


Розподіл занять

Традиційні оцінки

Аудиторні

СРС


„5”

„4”

„3”

„2”

Лек.
Практ.

30

150


90

Практичні заняття (всього 38)

3

2

1

0

6

max

3×38=114


min

1×38=38


max

80

min50

8

ВСТУП


У навчальні плани для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів України ІІІ і ІV рівнів акредитації входить курс хвороб твердих тканин зуба та ендодонта, який вивчається у V і VІ семестрах. На основі типової навчальної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, експериментального навчального плану, розробленого згідно принципів ECTS (Європейської кредитно-трансферної системи) і затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. за №52, співробітниками кафедри терапевтичної стоматології опрацьовано робочу навчальну програму.

Навчання у V семестрі має певні особливості і є надзвичайно важливим етапом у фаховому становленні лікаря-стоматолога. Студент починає працювати у клінічному кабінеті, робить свої перші маніпуляції не на фантомі, а лікуючи зуби реального пацієнта. Здобувається перший досвід спілкування зі стоматологічними хворими, медсестрами, санітарками, набуваються клінічні навички, які збережуться протягом усієї наступної професійної діяльності. Істотним є також те, що у цьому семестрі студенти вивчають карієс – найпоширенішу хворобу людини. Лікування і профілактика хвороб твердих тканин зуба та їх ускладнень – це найоб’ємніший фрагмент роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі.

Наведені аргументи переконливо доводять необхідність глибокого вивчення студентами ІІІ курсу теоретичного матеріалу, оволодіння майстерністю спілкування з пацієнтами, а також вміння застосовувати здобуті на ІІ курсі мануальні навички на практиці.

Навчальний процес здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до вимог Болонського процесу. Об’єм навчальної програми на ІІІ курсі складає 9 кредитів за ЕСТS або 270 годин. Передбачено 30 годин лекційного матеріалу, 150 годин – практичних занять і 90 – самостійної роботи.

Матеріал V семестру поділено на 2 змістових модулі. Метою вивчення змістового модуля 1 ’’Обстеження стоматологічного хворого’’ є вивчення сучасних методів діагностики стоматологічних захворювань та вміння інтерпретувати отримані дані при встановленні клінічного діагнозу. Крім цього, студенти опановують методики знеболення у терапевтичній стоматології, терапію невідкладних станів, навчаються діагностувати та видаляти різноманітні зубні відкладення. Метою вивчення змістового модуля 2 ’’Карієс та некаріозні ураження зубів’’ є вивчення причин виникнення та механізмів розвитку уражень твердих тканин зуба різного походження. Студенти навчаються класифікувати патологію твердих тканин зуба, вивчають клінічні прояви та перебіг захворювань, покази до застосування різних способів лікування, особливості оперативного лікування та пломбування уражень твердих тканин зуба, знайомляться з принципами профілактики та ремінералізуючої терапії карієса.

Методична розробка містить коротку характеристику теми для кожного заняття, перелік контрольних питань для перевірки знань поточного матеріалу, орієнтовні тестові завдання. У кінці кожної теми подано перелік рекомендованої літератури, що допоможе студентам у теоретичній підготовці до практичного заняття.Практичне заняття № 1

Каталог: files -> kafedry
kafedry -> Змістовий модуль № Патохімія органів і тканин
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
kafedry -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
kafedry -> Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
kafedry -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю Психіатрія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка