Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «тестування програмного забезпечення»Сторінка1/9
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет радіоелектроніки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

для студентів усіх форм навчання напряму6.050103 – «Програмна інженерія»
ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПЗ ЕОМ

Протокол №1 від 31.08.2010

Харків 2011

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання напряму 6.050103 – «Програмна інженерія» (ПІ) /Упоряд. І.А. Ревенчук, Т.С. Ткачова  Харків: ХНУРЕ, 2010.  41 с.
Упорядники: І.А. Ревенчук

Т.С. Ткачова


Рецензент: С.П. НовоселовЗміст

Зміст 5

Вступ 7


1 Створення тест плану для тестування програм 8

1.1Мета роботи 8

1.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 8

1.3Порядок виконання роботи 12

1.4Висновки 12

1.5Контрольні запитання та завдання 13

2Розробка тестових випадків (test case) 13

2.1Мета роботи 13

2.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 13

2.3Порядок виконання роботи 16

2.4Висновки 16

2.5Контрольні запитання та завдання 16

3техніка тест дизайну при розробці тестових випадків (Test Cases тест кейсів ) 16

3.1Мета роботи 16

3.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 16

3.3Порядок виконання роботи 22

3.4Висновки 22

3.5Контрольні запитання та завдання 23

4Розробка звітів про помилки/ дефекти (bug report) 23

4.1Мета роботи 23

4.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 23

4.3Порядок виконання роботи 25

4.4Висновки 25

4.5Контрольні питання 25

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 26

Додаток А

Форма тест плану 27

Тестовий план (Test Plan) 31

1 Вступ (Introduction) 31

1.1 Мета (Purpose) 31

1.2 Довідкова інформація (Background) 31

1.3 Галузь застосування (Scope) 31

1.4 Визначення проекту (Project Identification) 31

2 Вимоги до тестування (Requirements for Test) 31

3 Стратегія тестування (Test Strategy) 31

3.1 Типи тестування (Testing Types ) 32

3.1.1 Дані і БД Інтеграційне тестування (Data and Database Integrity Testing) 32

3.1.2 Функціональне тестування (Function Testing) 32

3.1.3 Бізнес-цикл тестування (Business Cycle Testing) 32

3.1.4 Тестування інтерфейсу користувача (User Interface Testing) 33

3.1.5 Тестування продуктивності (Performance Profiling ) 33

3.1.6 Завантажувальне тестування (Load Testing) 34

3.1.7 Стресове тестування (Stress Testing) 34

3.1.8 Навантажувальне тестування (Volume Testing) 35

3.1.9 Тестування безпеки і контролю доступу (Security and Access Control Testing) 35

3.1.10 Тестування відмовостійкості та відновлення (Failover and Recovery Testing) 36

3.1.11 Тестування конфігурації (Configuration Testing) 36

3.1.12 Тестування інсталяції (Installation Testing) 37

3.2 Інструменти (Tools) 37

4 Ресурси (Resources) 38

4.1 Ролі (Roles) 38

4.2 Система (System) 38

5 Етапи проекту (Project Milestones) 39

6 Кінцевий продукт (Deliverables) 39

6.1 Тестова модель (Test Model) 39

6.2 Тестовий журнал (Test Logs) 39

6.3 Звіти з дефектів (Defect Reports) 39

7 Додаток А Задачі проекту (Appendix A Project Tasks) 39

Додаток Б

Приклад оформлення титульного листа звіту з лабораторних робіт 41

В.1 Шаблон №1 тестового випадку 42

В.2 Шаблон №2 тестового випадку 43

Додаток Г

Шаблони і приклади звіту про помилки/дефекти (Bug Report) 44

Г.1 Шаблон звіту про помилку/дефект (Bug Report) 44

Г.2 Приклад створення звіту про помилку/дефект (Bug Report) 45

Вступ


Тестування програмного забезпечення (ПЗ)– це процес дослідження ПЗ з метою отримання інформації про якість програмного продукту, а саме відповідність специфікації, технічному завданню, або вимогам замовника ПЗ.

Практичний підхід до тестування ПЗ особливу увагу приділяє процесам тестування на фоні стрімкого прискорення процесу розробки ПЗ.

Цей підхід орієнтований на використання спеціалістами з тестування ПЗ тестових робіт. Швидкість і ефективність розробки ПЗ залежить від того наскільки процес тестування вписується в загальний життєвий цикл розробки ПЗ і від ефективності використання технології тестування.

Тестування - це одна з технік контролю якості, що включає в себе діяльність з планування робіт (Test Management), проектуванню тестів (Test Design), виконанню тестування (Test Execution) і аналізу отриманих результатів (Test Analysis).

Необхідними умовами для тестування є наявність :Достатніми умовами для тестування є наявність:

  • об'єкта тестування, доступного для проведення іспитів;

  • виконавця(ів) (залежно від виду діяльності на різних фазах їм може бути як людина, так і машина або комбінація людина + машина);

  • плану тестування;

  • тест кейсів / тестів;

  • звіту, що підтверджує виконання задач і досягнення цілей, по тестуванню об'єкта.

В методичних вказівках до лабораторних робіт з дисципліни „Тестування програмного забезпечення” викладені основні принципи, технології тестування, вимоги до документів з тестування згідно відповідних стандартів:

Основна увага приділяється налаштуванню процесу тестування, щоб як можна скоріше досягнути мети виходу на ринок якісного програмного продукту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка