Методичні вказівки до курсу та опорний конспект лекцій «теоретико-методологічні проблеми психології»Сторінка1/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології

Н.П.Гапон
Методичні вказівки

до курсу та опорний конспект лекцій

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ»

для студентів 5 курсу

напрямів підготовки 8.03010201

за спеціальністю «Психологія»

та для студентів заочної форми навчання


2014
ЗМІСТ

1.Мета та завдання навчальної дисципліни…………………………………………….….3

2. Навчально-тематичний план курсу…………………………………………………………....…4

Опорний конспект лекцій……………………………………………………………….…5–32

Тема 1. Методологія та теорія як система принципів наукового дослідження………...5

План семінарських занять, завдання для самостійної роботи, література……………….8

Тема 2. Принципи, методи та категорії психології……………………………………..…9

План семінарських занять, завдання для самостійної роботи, література……………….14

Тема 3. Теоретичні та методологічні проблеми особистост………………………………16

План семінарських занять, завдання для самостійної роботи, література……………….26

тема 4. Методологічні проблеми психології ххі століття………………………………...28

План семінарських занять, завдання для самостійної роботи, література……………… 32

Система поточного та підсумкового контролю роботи студентів ………………………33

Рекомендована література…………………………………………………………………..34

Контрольні питання до курсу……………………………………………………………….35

Додатки. Тексти літературних джерел для самостійної роботи………………………….38
Мета курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології» полягає у створенні умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності студентів-магістрів, що відображається у розумінні ними специфіки методології науки та психологічній практики, її цілей та функцій, її співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та філософією науки.

Завдання курсу

  1. засвоєння студентами основних понять методології науки та загальним категоріальним апаратом психології;

  2. засвоєння зразків та оволодіння навичками методологічного та теоретичного мислення професіональних психологів

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– сутність і структуру психологічних теорій;

– структуру і рівні методологічного знання;

– категоріальний лад сучасної психології;

– провідні тенденції розвитку психологічної науки;

– причини методологічних криз, їх ознаки та шляхи подолання;

– психологічні системи та інтегративні концепції психіки та особистості;

– принципи психологічних досліджень: детермінізму, системності, розвитку, суб’єктності та ін.;

– категоріально-поняттєве дерево психологічної науки;

– персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і конструювання методів дослідження психології;

–– інтегративні науково-психологічні персонологічні теорії, методологічні принципи і труднощі міждисциплінарної комунікації;

– ідейно-раціоналістичні засади методологічного синтезу та відомі спроби його реалізації.

програмовий матеріал, розглянутий на лекційних заняттях й опрацьований самостійно;

– ключові поняття, категорії та методи академічної та практичної психології;

– закономірності й тенденції розвитку психологічної науки в проекції на певні типи раціональності;

– напрями і основні здобутки розвитку вітчизняної психологічної науки в історичному вимірі, а також напрацювання прикарпатських наукових шкіл;

– світовий і міждисциплінарний контекст розвитку психологічної науки.

вміти:

– диференціювати теоретичний, методологічний та парадигмальний аспекти психологічних досліджень;

– моделювати концептуальну основу і методичну базу конкретних психологічних досліджень;

– визначати внутрішні суперечності в логіці теоретичного знання, підбирати адекватний предмету дослідження психологічний інструментарій.Навчально-тематичний план
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

для студентів для студентів 5 курсу

напрямів підготовки 8.03010201

за спеціальністю «Психологія»


Тема заняття

К-сть годин
Лек

Прак
1.

Модуль 1. Тема 1. Методологія та теорія як система принципів наукового дослідження.

2

2
2.

Тема 2. Принципи, методи та категорії психології

4

2За 1 модуль

6

4
3

Модуль 2. Тема 3. Теоретичні та методологічні проблеми особистості

2

2
4.

Тема 4. Методологічні проблеми психології ХХІ століття


2

2За 2 модуль

4

4
Разом за семестр:18 год.

10

8

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка