Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»Скачати 474.5 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір474.5 Kb.
1   2   3
Тема 19. Технологія життєтворчості

Поняття стратегії життя особистості. Життєвий світ особистості. Роль розуму в побудові індивідуального життя. Стратегія життя і моделі побудови життя.

Життєві програми, цілі і плани. Самопрограмування життя. Концепції життя і життєва позиція особистості. Життєва програма і життєві плани. Взаємозв'язок життєвих цілей і планів. Образ бажаного майбутнього, життєва перспектива. Складові образу бажаного майбутнього. Очікування та їх структура. Психологічний механізм взаємодії очікувань і життєвої перспективи. Поняття життєвої перспективи. Майбутня часова перспектива як складова життєвої перспективи.

Механізми формування життєвої перспективи особистості. Рушійні сили розвитку особистості як основа індивідуальної побудови життя. Життєздійснення як розв'язання суперечностей. Образ минулого, майбутнього, теперішнього. Суб'єктивні регулятори особистості. Динаміка життєздіснення особистості.Тема 20. Особистість на зламі епох

Життєві суперечності та їх подолання. Обставини життя і ставлення до них. Рівні соціально-психологічної суперечності. Проблема трагічного. Життєва криза. Типи життєвої кризи. Страждання і вихід з нього.Суспільна криза і особистість. Свобода і особистість. Соціальний процес і соціальна ідентичність особистості. Криза і соціально-психологічний імідж особистості. Людський вимір — парадигма нової цивілізації. Формування нового культурного коду й типу мислення.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогічної психології

Тема 1. Предмет, задачі та методи педагогічної психології
2


3
2


4

Тема 2. Психолого-педагогічний зміст навчання
2


3
1


5

Тема 3. Учбова діяльність
2

33
1


4

Тема 4. Психологія виховання особистості школяра
2

33
5

Тема 5. Управління вихованням особистості дитини та його психологічний зміст
2


3
5

Тема 6. Психологічна служба у школі і її роль в оптимізації учбово-виховного процесу в школі
2


325

Тема 7. Нова школа нової України
2


3
1


4

Разом за змістовим модулем 1
14

621
5

232

Змістовий модуль 2. Педагогічна майстерність

Тема 8. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя2

23

2


5

Тема 9. Педагогічна майстерність і її значення для вдосконалювання педагогічного процесу2

23

5

Тема 10. Творчість в вирішенні проблеми майстерності педагога2

23
25

Тема 11. Педагогічна техніка2

13

5

Тема 12. Майстерність вчителя на уроці1


2

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 13. Майстерність вихователя
1


2
4

Разом за змістовим модулем 2
10

716
2

228

Змістовий модуль 3. Психолого-педагогічні аспекти життєтворчості особистості

Тема 14. Життя особистості як соціально-психологічне явище2


3

2


5

Тема 15. Цінності і пріоритети життя
1


2

5

Тема 16. Життєвий шлях особистості
1

3


2

5

Тема 17. Життєтворчість, самовизначення і життєві вибори1


3

1


5

Тема 18. Соціально-рольовий простір і культура життя1


3

5

Тема 19. Технологія життєтворчості
2


3
5

Тема 20. Особистість на зламі епох
2

23
4

Разом за змістовим модулем 3
10

519
3


34

Усього годин
36

1856
10

494


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Психологічна структура учбової діяльності школяра

4

2

Колектив учнів як фактор формування особистості школяра

2

3

Загальна характеристика педагогічної діяльності

2

4

Педагогічні здібності в педагогічній діяльності

2

5

Педагог як творча особистість

2

6

Індивідуальність педагога

2

7

Особливості життєвого шляху особистості

2

8

Особистість в сучасному світі: шлях до себе

2


6. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод. Структура семінарського заняття містить: письмову роботові, питання для обговорення, практичні завдання, дискусію, підведення підсумків та рекомендовану літературу.


7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.
8. Розподіл балів, які отримують студенти

Методи й технології навчання:

Модулі побудовані на читанні лекцій і проведенні семінарських занять, дискусій з розглядом конкретних проблемних ситуацій з практики педагогічної діяльності.


9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

20

100

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка