Методичні вказівки для виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка»Скачати 79.65 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір79.65 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра «Інформатики і математичних методів захисту

інформаційних систем»Методичні вказівки

для виконання контрольної роботи №1

з дисципліни

«Інформатика та обчислювальна техніка»

Для студентів заочної форми навчання

Гр. ЗОМ, ЗОВ

І курс, І семестр

Одеса 2010 р.Робота виконується в середовищі EXCEL

Завдання 1. «Створення таблиць і впровадження об'єктів в таблицю»
Відкриття нової робочої книги. Для того, щоб відкрити нову робочу книгу, необхідно вибрати меню Файл => Создать, або кнопку Создать панелі інструментів

Стандартные.Перейменування книги виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати меню Файл => Сохранить как;

- у полі із списком, що розкривається, Ім'я файлу набрати ім'я ЗОПххх.

Отримання потрібної кількості листів. Для того, щоб додати лист в книгу, необхідно вибрати меню Вставка=>Лист. Для видалення листа необхідно вибрати мишею ярличок листа і виконати команду меню Правка=>Удалить лист.

Перейменування листа виконується відповідно до наступного алгоритму:

- встановити покажчик на ярличок листа, який слід перейменувати, і двічі клацнути кнопкою миші:

- ввести нову назву в поле Ім'я листа.

Впровадження об'єкта Word виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати меню Вставка=>Объект…;

- вибрати із списку рядок Документ Microsoft Word;

- використовуючи маркери, розтягнути область об'єкта до потрібного розміру, набрати необхідну інформацію.


Завдання 2. «Введення даних, формул і обчислення в таблиці»
Для введення даних в осередок необхідно виділити потрібний осередок і ввести дані за допомогою клавіатури.

Введення формул в осередках виконується відповідно до наступного алгоритму:

- виділити потрібний осередок;

- ввести формулу, починаючи із знаку =;

- при необхідності переходу до абсолютної або змішаної адресації використовувати перемикання за допомогою клавіші F4.Рис.1. Впровадження об'єкта Word

Для об'єднання осередків необхідно виділити осередки, які потрібно об'єднати, і вибрати кнопку Объединить и поместить в центре на панелі інструментів Стандартные.

Для зміни ширини стовпця необхідно виділити стовпець і перетягнути праву межу заголовка.Форматування тексту виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати потрібні осередки;- вибрати меню Формат=>Ячейки;

- для того, щоб змінити шрифт вибрати вкладку Шрифт;

- для того, щоб забезпечити можливість введення даних в декількох рядках, встановити прапорець Переносить по словам;

- для того, щоб встановити числовий формат з точністю 2 знаки після коми, вибрати вкладку Число.Зміна точності внутрішнього представлення чисел виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати меню Сервис=>Параметры, а потім вкладку Вычисления;

- у наборі прапорців Параметры книги встановити прапорець Точность как на экране.

Рис. 2. Приклад реалізації листа «Розрахунок податку»Звязування листів виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати осередок, в якому повинен відображатися результат;

- почати створення формули (із знаку =);

- вибрати ярличок листа «Розрахунок податку», вибрати осередок з даними;

- натиснути , щоб завершити створення формули.

Рис. 3. Приклад реалізації листа «Звіт про фінансові результати»Завдання 3. «Побудова діаграм і робота з ними»

Для виконання цього завдання необхідно, перш за все, вибрати лист «Лінія тренда». На цьому листі необхідно створити послідовність контрольованих значень. Потім можна продовжити лінію тренда на робочому листі за допомогою функцій, визначених в завданні.Впровадження діаграми виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати діапазон осередків з початковими даними. Включити заголовки рядків і стовпців, які будуть представлені в легенді і по осі категорій;

- клацнути на кнопці Майстер діаграм на панелі інструментів Стандартные;

- у першому вікні майстра вибрати заданий тип діаграми, клацнути на кнопці Далее;

- у другому вікні майстра перевірити правильність вказаних початкових даних для діаграми; вибрати спосіб відображення даних (по стовпцях) і клацнути на кнопці Далее;

- у третьому вікні майстра встановити параметри (Заголовки, Осі, Лінії сітки, Легенда, Підписи даних і Таблиця даних), клацнути на кнопці Далее;

- у четвертому вікні майстра визначити, що створюється упроваджена діаграма – встановити перемикач имеющемся;

- щоб закінчити створення діаграми, клацнути на кнопці Готово.Побудова лінії тренда на діаграмі виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати діаграму, вибрати меню Диаграмма=>Добавить линию тренда;

- у вікні Добавление линии тренда на вкладці Тип вибрати заданий тип лінії тренда і ряд, до якого вона буде додана;

- на вкладці Параметры вибрати напрям і число періодів прогнозу, а потім клацнути на кнопці ОК.Рис.4. Приклад листа «Лінія тренда»

Для того, щоб встановити захист листа необхідно виконати наступні дії:

- вибрати лист, який необхідно захистити;- вибрати меню Сервис=>Защита>Защитить лист;

- щоб захистити осередки листа або елементи діаграми, встановити прапорець Содержимое;

- щоб не допустити зняття захисту не уповноваженим користувачам, ввести пароль.

Для того, щоб приховати формули необхідно виконати наступні дії:

- виділити діапазон осередків, формули яких необхідно приховати;

- вибрати меню Формат=>Ячейки і вкладку Защита;

- встановити прапорець Скрыть формулы і натиснути ОК;

- вибрати меню Сервіс=>Защита=>Защитить лист і встановити прапорець Содержимое.Введення пароля захисту книги, дозвіл запису книги, рекомендації відкриття тільки для читання виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати меню Файл=>Сохранить как. Натиснути кнопку Параметры;

- у відповідному полі ввести пароль з підтвердженням або встановити відповідний прапорець; натиснути кнопку ОК;

- натиснути кнопку Сохранить;

- при необхідності натиснути кнопку Да, щоб відновити файл відкритої книги;

- закрити робочу книгу.Завдання 4. «Майстер функцій»

Для вставки функцій необхідно виконати наступні дії:

- вибрати осередок, в якому відображатиметься результат обчислень;

- клацнути на кнопці Вставка функции на панелі інструментів Стандартные;

- у діалоговому вікні Мастер функций вибрати категорію Финансовые із списку Категории;

- вибрати ім'я функції в списку Функция, клацнути на кнопці ОК;

- задати аргументи на палітрі формул, після введення всіх аргументів клацнути на кнопці ОК.

Завдання 5. «Робота з базами даних Excel»

Введення даних в список виконується відповідно до наступного алгоритму:

- ввести заголовок робочого листа і залишити порожній рядок;

- для кожного стовпця створити заголовки, натиснути ОК для підтвердження заголовків;

- вказати осередок списку, починаючи з якого слід додавати записи;

- вибрати меню Данные=>Форма, в діалоговому вікні вибрати кнопку Добавить;

- ввести поля нового запису, використовуючи клавішу ТАВ для переміщення між полями;

- щоб додати записи в список, натиснути клавішу Enter;

- коли всі необхідні записи додані, натиснути кнопку Закрыть, щоб вийти з форми.Сортування даних в списках виконується відповідно до наступного алгоритму:

- вибрати будь-який осередок в списку;- вибрати меню Данные=>Сортировка;

- із списку, що розкривається, Сортировать по діалогового вікна Сортировка диапазона вибрати заголовок стовпця, по якому виконується перший етап сортування. Вибрати перемикач за збільшенням або убуванню;

- якщо потрібно продовжити сортування даних по значенням з інших стовпців, то вибрати відповідні заголовки в списках, що розкриваються Затем по і В последнюю очередь по, встановити порядок сортування для кожного із стовпців;

- клацнути на кнопці ОК.

Для фільтрації списку за допомогою автофільтру необхідно виконати наступні дії:

- вказати осередок у фільтруємому списку;

- вибрати меню Данные=>Фильтр=>Автофильтр;

- натиснути кнопку із стрілкою в стовпці, що містить дані, які необхідно відфільтрувати;

- щоб відфільтрувати список по одному із значень, що зустрічаються в стовпці, вибрати необхідне значення з набору даних, що розвернувся.

Для налаштування автофільтру необхідно:

- при накладенні однієї умови відбору, вибрати з наборів, що розгортаються, в полях першої умови необхідні оператор порівняння і значення порівняння;

- при накладенні другої умови відбору, встановити перемикач в положення И або ИЛИ і вибрати з наборів, що розгортаються, в полях другої умови необхідний оператор і значення порівняння.

Для фільтрації даних за допомогою форми необхідно виконати наступні дії:

- вибрати осередок в списку;- вибрати меню Данные=>Форма;

- вибрати кнопку Критерии в діалоговому вікні;

- встановити критерії пошуку у відповідних полях;

- використовуючи кнопку Далее, проглянути всі записи, що задовольняють заданим критеріям;

- щоб повернутися в режим перегляду всіх рядків списку, клацнути на кнопці Правка або натиснути Enter.

Завдання 6. «Захист інформації в Excel»
Для того, щоб встановити захист книги, необхідно виконати наступні дії:

- вибрати меню Сервис=>Защита=>Защитить книгу;

- щоб захистити структуру книги, встановити прапорець Структуру; щоб захистити вікна – прапорець Окна;- ввести пароль, натиснути ОК і ввести той же пароль у вікні Подтверждение пароля для того, щоб не допустити зняття захисту неуповноваженим користувачем.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка