Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технології в галузях рослинництва " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 130 106Скачати 143.07 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір143.07 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ РОСЛИННИЦТВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5. 130 106 -

”ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-2011

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни

”Технології в галузях рослинництва” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 5.130106 –

”Організація і технологія ведення фермерського господарства”
Укладач Орловський Р.М.

Затверджено на засіданні циклової комісії агрономічних дисциплін

із спеціальності 5.130106 від 2011р, протокол № _

Голова циклової комісії __________ Джус Г.М.


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………… 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт…………………………………….

 2. Варіанти тем контрольних робіт……………………………………………………

 3. Питання до заліку………………………………………………….

Список літератури………………………………………………………

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи……………………………………………ВСТУП

Основний шлях збільшення виробництва продукції рослинництва в Україні - значне підвищення урожайності всіх сільськогосподарських культур на основі удосконалення технології вирощування.

Завдання рослинництва полягає в забезпеченні фізіологічних потреб населення високоякісною продукцією харчування, тваринництва - кормами, переробної промисловості - сировиною.

Основним шляхом, збільшення виробництва продукції рослинництва в Україні є стабільне підвищення врожайності. Серед головних факторів зростання врожайності важливе місце займає інтенсифікація вирощування польових культур на основі техніко-технологічного переоснащення АПК, відтворення і поліпшення родючості ґрунту, ефективного використання осушених і зрошуваних земель, досягнень селекції.

Рослинництво - профілююча дисципліна на агрономічних факультетах, яка формує у студентів знання та уміння із проведення технологічних заходів для максимальної реалізації біологічного потенціалу урожайності вирощуваних культур.

Дані методичні вказівки містять двадцять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання лдя підготовки студентів до заліку з “Технології в галузях рослинництва”.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метоюнаписання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Технології в галузях рослинництва " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:


 • план роботи.

 • вступ:

 • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи:

 • висновок;

 • список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. N202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати залік з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьованл щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.
2.ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості сої.

 2. Інтенсивна технологія вирощування озимого ячменю.

 3. Розрахувати вагову норму висіву озимої пшениці сорту Поліська 92, якщо на 1га висівається 6 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 40г. Схожість насіння 95%. Чистота -99%.

Література:[1 с.304-324, 1 с.139-145 с., 2 с.311-316, 2 с.219-221 ]

Варіант 2


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі.

 2. Інтенсивна технологія вирощування ярого ячменю.

 3. Спосіб сівби кукурудзи на зерно широкорядний пунктирний з міжряддям 70см. Норма висіву становить 22кг на 1га. Маса 1000 насіння - 280г. Яку відстань між насінням в рядку забезпечує цей спосіб сівби.


Література: [ 1 , с.324-322, 1 с.158-191, 2 с.324-326, 2 с. 232-234]

Варіант 3


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості вівса.

 2. Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку.

 3. Розрахувати вагову норму висіву ярого ячменю сорту Звершення, якщо на 1 га висівається 4,5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 35г. Схожість насіння 93%. Чистота -97%

Література: [ 1 с.192-205, 1 с.458-477, 2 с.243-248, 2 с.387-391]

Варіант 4


 1. Загальна характеристика зернових культур.

 2. Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці.

 3. Спосіб сівби проса – звичайний рядковий, норма висіву становить 24 кг на 1га, маса 1000 насінин – 8 г. Скільки зерен повинно висіватись на 1 погонний метр рядка.


Література: [ 1 с. 44-54, 1 с.69-113, 2 с.169-170, 2 с.183-209]

Варіант 5


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості ярої пшениці

 2. Інтенсивна технологія вирощування ярого ріпаку.

 3. Розрахувати вагову норму посадки картоплі сорту Невська , якщо схема посадки 70*25. Середня маса бульб 60 г.Література: [ 1 с. 146-157, 1 с.478-482 , 2 с.232-234, 2 с.392-394 ]


Варіант 6


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості ярого ячменю.

 2. Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків.

 3. Розрахувати потребу в садивному матеріалі картоплі на 1га, якщо середня маса бульби становить 50г, схема посадки 60*30.

Література: [1 с. 158-191, 1 с.333-372 , 2 с.235-242, 2 с.339-355]


Варіант 7


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості вівса.

 2. Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку.

3. Визначити валовий збір картоплі з площі 15га, якщо густина посадки становить 50тис. кущів на 1га, середня кількість бульб в кущі – 11, середня маса бульб – 90г.
Література: [1 с. 192-205, 1 с.458-477, 2 с.243-248, 2 с.387-391]

Варіант 8


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості картоплі.

 2. Інтенсивна технологія вирощування гречки.

 3. Розрахувати вагову норму висіву вівса сорту Буг, якщо на 1га висівається 4,5млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин –36г. Схожість – 96%. Чистота - 99%


Література: [1 с. 380-419, 1 с.260-271, 2 с.545-564, 2 с.279-289 ]


Варіант 9


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості соняшнику.

 2. Інтенсивна технологія вирощування квасолі.

 3. Розрахувати вагову норму висіву гороху сорту Дамір 3, якщо на 1га висівається 1,4 млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 230 г. Схожість насіння – 96%. Чистота – 99%


Література: [1 с. 437-457, 1 с.324-332, 2 с.357-372, 2 с.324-326 ]

Варіант 10


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості кукурудзи.

 2. Інтенсивна технологія вирощування льону-довгунця.

 3. Розрахувати вагову норму висіву сої сорту Київська 98, якщо на 1га висівається 450 тис. схожих насінин. Маса 1000 насінин 180 г. Схожість насіння – 94%. Чистота – 99%


Література: [1 с. 206-245, 1 с.494-521, 2 с.249-264, 2 с.439-447 ]

Варіант 11


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості коренеплодів

 2. Інтенсивна технологія вирощування гороху.

 3. Розрахувати вагову норму висіву озимого жита сорту Верасень, якщо на 1га висівається 4,0млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 46г. Схожість насіння – 96%. Чистота – 99%


Література: [1 с. 333-372, 1 с.281-303, 2 с.339-358, 2 с.303-310 ]

Варіант 12


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості озимого жита.

 2. Інтенсивна технологія вирощування картоплі.

 3. Маса насіння озимої пшениці з 28%-ю вологістю складає 150ц. Визначити залікову вагу насіння в перерахунку на 14%-у вологість.


Література: [1 с. 114-133, 1 с.380-419, 2 с.210-218, 2 с.546-564 ]

Варіант 13


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості озимої пшениці.

 2. Інтенсивна технологія вирощування сої.

 3. Розрахувати вагову норму висіву тритикале сорту Амфідиплоїд 52, якщо на 1га висівається 5,0 млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 40г. Схожість насіння – 95%. Чистота – 97%


Література: [1 с. 69-113, 1 с.304-323 , 2 с.183-209, 2 с.311-316]

Варіант 14


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості коріандру.

 2. Інтенсивна технологія вирощування ярої пшениці.

 3. Визначити біологічну врожайність цукрових буряків, якщо на одному метрі рядка розміщено 4,3 рослини, середня маса коренеплоду складає 600грамів.


Література: [1 с. 483-487, 1 с.146-157, 2 с.417-419, 2 с.232-234 ]

Варіант 15


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості льону-довгунця.

 2. Інтенсивна технологія вирощування вівса.

 3. Розрахувати вагову норму висіву озимого ячменю Вавілон, якщо на 1га висівається 4,5млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин –40г. Схожість насіння – 95%. Чистота-98%.


Література: [1 с. 494-521, 1 с.192-205, 2 с.439-447, 2 с.243-248 ]

Варіант 16


 1. Загальна характеристика олійних культур.

 2. Інтенсивна технологія вирощування коріандру.

 3. Розрахувати вагову норму висіву вівса сорту Скакун, якщо на 1га висівається 4,0 млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 32 г. Схожість насіння – 98%. Чистота – 99%


Література: [1 с. 433-436, 1 с.483-487, 2 с.356-357, 2 с.417-419]


Варіант 17


 1. Загальна характеристика коренеплодів.

 2. Інтенсивна технологія вирощування сої.

 3. Скільки цукру одержано в господарстві при вирощуванні цукрових буряків з площі 50га. Врожайність 450ц з 1га, цукристість – 14%.


Література: [1 с. 333-372, 1 с.304-323, 2 с.339-355, 2 с.311-316 ]

Варіант 18


 1. Загальна характеристика бульбоплодів

 2. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи.

 3. Розрахувати вагову норму висіву озимої пшениці сорту Перлина Лісостепу якщо на 1га висівається 5,5 млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 42г. Схожість насіння – 94%. Чистота – 98%

Література: [1 с. 380-419, 1 с.206-245, 2 с.545-546, 2 с.249-264]


Варіант 19


 1. Загальна характеристика зернових злаків.

 2. Інтенсивна технологія вирощування проса.

 3. На якій середній відстані повинно висіватись насіння гороху одне від одного, якщо на 1га висіяли 1,4 млн. насіння? Спосіб сівби – звичайний рядковий.


Література: [1 с. 44-54, 1 с.246-259 , 2 с.169-170, 2 с.290-296]

Варіант 20


 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості озимого ріпаку.

 2. Інтенсивна технологія вирощування соняшнику.

 3. Розрахувати вагову норму висіву гречки сорту Антарія, якщо на 1га висівається 4,0 млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 27г. Схожість насіння – 96%. Чистота – 99%Література: [1 с. 458-477, 1 с.437-457, 2 с.387-391, 2 с.357-372 ]

Питання до заліку


 1. Рослинництво - одна з основних галузей с/г. виробництва, його зв’язок з іншими галузями.

 2. Рослинництво як наукова дисципліна. Роль вітчизняної агрономічної науки в розробці наукових основ рослинництва. Резерви росту урожайності польових та кормових культур, підвищення якості та зниження втрат продукції рослинництва.

 3. Принципи класифікації культурних рослин. Виробниче групування культурних рослин.

 4. 4.Завдання насіннєзнавства. Біологічні властивості і якості насіння, шляхи їх покращення.

 5. Основні посівні якості насіння, регулювання умов проростання насіння. Вимоги ДСТУ на посівні якості насіння.

 6. Оформлення документів на посівні якості насіння. Розрахунок господарської придатності та вагові норми висіву насіння.

 7. Зернові культури – основа с/г виробництва. Збільшення виробництва зерна та підвищення його якості – важлива проблема розвитку с/г. Економічне значення та матеріальне стимулювання виробництва зерна сильних, твердих пшениць та цінних сортів та гібридів інших зернових культур. Посівні площі, урожайність, валові збори найважливіших зернових культур.

 8. Загальні морфологічні ознаки зернових культур. Хімічний склад зерна.

 9. Характеристика хлібів І та ІІІ групи. Ріст і розвиток зернових культур, фази розвитку та етапи органогенезу зернових культур.

 10. Оптимізація умов для зернових культур на кожному етапі їх органогенезу з допомогою сучасних прийомів вирощування. Вилягання хлібів та боротьба з ним.

 11. Значення озимих в зерновому балансі країни. Збільшення посівних площ інтенсивних районованих сортів озимих культур. Відмінності озимих та ярих зернових культур.

 12. Зимостійкість рослин. Підготовка рослин до зимівлі. Методика визначення густоти рослин.

 13. Озима пшениця. Н/г значення, розповсюдження та біологічні особливості пшениці. Характеристика м’якої пшениці.

 14. Посівні площі, райони розповсюдження та біологічні особливості озимої пшениці. Районовані сорти. Характеристика сильних сортів.

 15. Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці, її економічна ефективність.

 16. Н/г значення, морфологічна будова та біологічні особливості озимого жита. Сорти, агротехніка вирощування високих урожаїв озимого жита.

 17. Н/г значення, біологічні особливості, сорти та агротехніка вирощування озимого ячменю.

 18. Загальна характеристика ярих зернових хлібів. Ранні та пізні зернові культури.

 19. Яра пшениця. Збільшення виробництва зерна твердої пшениці. Технологія вирощування ярої пшениці.

 20. Ярий ячмінь. Розповсюдження, використання, морфологічна характеристика, підвиди, сорти ячменю. Агротехніка вирощування ярого ячменю.

 21. Значення вівса як кормові та продовольчі культури. Особливості агротехніки вирощування.

 22. Кукурудза як продовольча, кормова та технічна культура. Шляхи зниження затрат на виробництво зерна кукурудзи. Ботанічна та морфологічна характеристика кукурудзи. Сорти та гібриди кукурудзи.

 23. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно. Технологічна схема, комплекс машин, удобрення, захист рослин.

 24. Вирощування кукурудзи на зелений корм і силос. Сумісні посіви кукурудзи з бобовими та іншими культурами.

 25. Люпин. Морфологічні та біологічні особливості. Технологія вирощування люпину на насіння на зелене добриво. Види люпинів.

 26. Ботанічна різноманітність рослин групи коренеплодів. Будова коренеплоду. Двохрічний цикл розвитку та відхилення від нормального розвитку. Основні коренеплоди, що вирощуються в зоні.

 27. Цукрові буряки – важлива цукроносна та кормова культура. Стан та перспективи розвитку цукрового буряка. Анатомічна будова коренеплоду та його хімічний склад.

 28. Ботанічна, морфологічна, характеристика ц/б, біологічні особливості, сорти. Значення однонасінних, малоцвітучих і високоврожайних сортів та гібридів ц\б.

 29. Інтенсивна технологія вирощування ц/б. Технологічна схема, комплекс машин, місце в сівозміні, обробіток грунту.

 30. Посів ц/б, догляд за посівами, захист рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

 31. Способи збирання ц/б., комплекс машин, економічна ефективність. Досвід вирощування ц/б в механізованих ланках та передових господарствах зони. Нові форми організації та оплати праці.

 32. Особливості технології вирощування маточних буряків та висадків. Ефективність безпосадкового способу вирощування насіння.

 33. Загальна характеристика бульбоплодів.

 34. Картопля. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування. Сорти.

 35. Загальна характеристика олійних культур.

 36. Соняшник. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 37. Озимий і ярий ріпак. Особливості технології вирощування.

 38. Льон. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 39. Наркотичні культури. Тютюн. Особливості технології вирощування.

 40. Основи стандартизації.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Технологія в галузях рослинництва: Навчальний посібник / Бадьорна Л.Ю., Бадьорний О.П., Стасів О.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009.

2. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво: Підручник / За ред. О.І.Зінченко –К.: Аграрна освіта, 2001.­– 519 с.

3. Каленська С.М., Шевчук О.Я., Дмитришак М.Я., та ін. Рослинництво: Підручник / За ред. О.Я.Шевчука – К.: НАУУ, 2005.–502 с.

4. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур Навч. посібник. 2-е видання, виправлене.–К.: Центр навчальної літератури, 2004.–808 с.

5. Лихочвор В.В., Петриненко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур: Навч.посібник.– Львів: НВФ «Українські технології», 2006.– 730 с.

6. Макрушин М.М. Насіннєзнавство польових культур.– К.: Урожай, 1994.–208с.

7. Насінництво і насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гаврилюка– К.: Аграрна наука, 2007.– 216с.

8. Рослинництво: Лаб.-прак. заняття: Навч. посіб. для вищих агр. закл. освіти ІІ-IV рівнів акредитації з напряму «Агрономія» / Д.М. Алімов,

М.А. Білоножко, М.А. Бобро та інш.; За ред. М.А. Бобро та ін. – К.: Урожай, 2001. -392 с.

9. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч.1 Зернові культури. Навч. посібн./ Г.К. Фурсов, Д.І.Фурсов, В.В. Сергєєв. За ред.. Г.К. Фурсової.–Харків: ТО ЕКСКЛЮЗИВ, 2004.–380 с.

10. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч.2 Технічні культури. Навч. посібн./ Г.К. Фурсов, Д.І.Фурсов, В.В. Сергєєв. За ред.. Г.К. Фурсової. – Харків: ТО ЕКСКЛЮЗИВ, 2008.– 355 с.

11.Рослинництво. Програмовані завдання модульно-рейтингового контролю знань з лабораторно-практичного курсу. Навч.посібник/ Д.М.Алімов, М.А. Білоножко, П.І. Бондаренко та ін.–К.: Друкарська дільниця УВК НАУ, 1999.–114с.

12. Танчик С.П., Дмитришак М.Я., Алімов Д.М.,та ін. Технології виробництва продукції рослинництва: Підручник / За ред.. С.П.Танчика та М.Я. Дмитришака. – К.: Видавничий дім «Слово», 2009.–1000 с.

13. Технічні культури: Підручник / А.С. Малиновський, В.Г. Дідора, М.В. Грищак та ін. За ред.. проф. А.С. Малиновського.– Житомир: Видавництво ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007.–305 с.

14. Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / За ред. Академіка УААН В.О. Ушкаренка. – 2-е вид., перероблене і доповнене – Суми:ВТД «Університетська книга», 2003. – 296 с.

15.Мотрук Б.Н. Рослинництво, - К.: Урожай, 1999.- 464 с.

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЯ В ГАЛУЗЯХ РОСЛИННИЦТВА

ВИКОНАВ: прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ:ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача

Івано-Франківськ, 2011


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка